อย่ายกธรรมขึ้นแล้วเอาโลกเข้าไปทับ
วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่ายกธรรมขึ้นแล้วเอาโลกเข้าไปทับ

 

        คนมากนะวันนี้ คนมีมากวันนี้นะ มาจากทางไหนต่อทางไหนบ้างเห็นมีมาก นี่ทองคำอะไร ทองคำได้ (๑๒,๐๑๒ กิโล ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ ยอดเงินสร้างตึกสงฆ์ได้ ๒๔๔,๘๓๗,๔๑๘ บาท คิดเป็นผ้าป่า ๑๒๒,๔๑๙ กองค่ะ เฉพาะตัวตึก  ๒๐๐ ล้าน ได้เกินมา ๔๔ ล้านค่ะ) ได้เกินมา ๔๔ ล้าน ก็เผื่อแล้วนั่น มันเพียงตึกเท่านั้นนะ สิ่งของสำคัญๆ ที่ราคาแพงๆ จะเข้าในตึกนี้มากกว่านั้นอีก เท่าไร ๒๐๐ ล้านเหรอ เฉพาะตึกนี้ ๒๐๐ ล้าน รวมทั้งหมดที่จะเข้าพวกเวชภัณฑ์จะเข้าในตึกหลังนี้อย่างน้อย ๓๐๐ ล้าน รวมแล้วเป็น ๕๐๐ ล้าน มันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอย่างไร ต้องคิดรวบรวมไปหมดซิ ทองคำ ๑๒,๐๑๒ กิโล ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ยอดเงิน ๒๔๔,๘๓๗,๔๑๘ บาท ผ้าป่าสงฆ์อาพาธสูง ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้านบาทนะ อันนี้มันไม่อยู่ละ ๒๐๐ นะ เราคิดเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้าน มี ๒๐๐ ล้านเป็นพื้นไว้ เวลามันจะมาจริงๆ อย่างน้อยไม่ต่ำ ๕๐๐ ล้าน

          คนมากนะ พี่น้องทั้งหลายอย่าลืมอรรถลืมธรรมนะ ถ้าเพลินไปทางโลกมันไม่สิ้นสุด เอาให้จมได้ ถ้ามีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไป เพราะคลื่นของกิเลสนี้นับวันว่ามากขึ้นทุกวันนะ คลื่นของธรรมที่จะรับกันมีน้อยมากนะ ไม่ว่าทางฆราวาส ไม่ว่าทางศาสนา มันเป็นอย่างนั้นอ่อนลงๆ ผู้ที่จะยกขึ้นไม่ค่อยมี ถ้าว่ามีงานอะไรๆอย่างนี้ก็เอาโลกเข้ามาทับ เอาโลกเข้ามาทับ งานของธรรมเลยไม่มี ดูซิงานที่ทำเห็นประจักษ์มีแต่เรื่องโลกทั้งนั้นเข้ามาท่วมทับงานของธรรม เลยกลายเป็นเรื่องโลกไปหมดเลย มุ่งความสรรเสริญชมเชย มันผิวๆเผินๆ นั้นแหละ เข้ามาเหยียบธรรมซึ่งเป็นของจริงให้จมลงๆ

เราดูที่ไหนเราดูจริงๆ นี่นะ ดูโดยธรรม ไม่ได้ดูแบบโลก ไม่ได้ดูเพื่อเหยียบย่ำทำลาย ไม่ได้ดูเพื่อส่งเสริม ดูโดยธรรม ดีบอกว่าดี ชั่วบอกว่าชั่ว ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ธรรมดูธรรมไปกลางๆ นั้นละ งานอะไรๆ ก็ตามเถอะงานกิเลสนี้จะออกหน้าเลย เราดูมีงานมีการอะไรนี้มีตั้งแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตา ตื่นเต้นกันในทางกิเลสความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ไม่รู้จักเป็นจักตายถ้าเป็นเรื่องของกิเลส ถ้าเป็นเรื่องของธรรมมุดมอดลงไปเรื่อยๆ นะ ว่ามีงาน งานก็หมายถึงธรรม ถ้าเข้าไปดูแล้วมันมีแต่งานของกิเลส มันไม่มีงานของธรรม เรื่องโลกนี่มันมีอำนาจมาก อะไรมันจะออกหน้าๆ ธรรมออกไม่ได้ สุดท้ายเรื่องโลกก็เลยกลายเป็นธรรมของกิเลสไป ไม่ได้เป็นธรรมของธรรมนะ

ให้พี่น้องทั้งหลายพากันตื่นเนื้อตื่นตัวในธรรมบ้างนะ ไม่อย่างนั้นไม่มีเบรกห้ามล้อ มันจะเตลิดเปิดเปิง พากันเข้าความล่มจมจนหมดนั่นแหละ ให้คิดให้อ่านหัวใจมีทุกคน ธรรมท่านวางไว้เป็นกลางๆเพื่อให้เป็นคนดีนั่นละ ชำระความชั่วออก คนจะได้เป็นคนดี ถ้าเสริมตั้งแต่ความชั่วแล้วไปใหญ่เลยนะ เช่นอย่างงานมีที่ไหนๆมีแต่งานของกิเลส เอาธรรมออกอ้างเฉยๆ ครั้นแล้วกิเลสออกทับ เรื่องธรรมเลยไม่มีๆ นี่ละน่าทุเรศจริงๆ นะ

เรื่องของกิเลสนี่หนาแน่นมาก เอาชื่อเอาเสียง ไม่ได้เอาอรรถเอาธรรมนะ เอาชื่อเอาเสียง งานเล็กๆน้อยๆ งานเท่ากำปั้นนี้เชิญเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฟากโลกเข้ามาเป็นเกียรติยศ เกียรติยศของกองมูตรกองคูถนั่นน่ะมันน่าดูเมื่อไร ดูด้วยธรรมซิ อย่าดูด้วยอำนาจกิเลส ถ้าดูด้วยธรรมแยกแยะๆ อันไหนผิดอันไหนถูกดูไป ส่วนมากมีแต่เรื่องผิดๆพลาดๆ เรื่องโลกเรื่องสงสารไปเสียหมดนะ มันไม่มีงานของธรรม อยากให้พี่น้องทั้งหลายมีจิตใจใฝ่ธรรมมากๆนะ โลกนี้จะร่มเย็น นับแต่ตัวของเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินเหตุเกินผล ถ้ามีธรรมในใจจะรู้จักประมาณ มีเบรกห้ามล้อ ถ้าไม่มีธรรมแล้วเตลิดเปิดเปิง จมได้ทั้งนั้นละ

ให้พากันเอาธรรมไปปฏิบัตินะ อย่ายกธรรมขึ้นแล้วเอาโลกเข้าไปทับ เอาโลกเข้าไปทับอย่างนั้นนะ งานที่ไหนงานเท่ากำปั้นนี้เชิญถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมดงสมเด็จที่ไหนมา มาให้เป็นเกียรติของงาน งานมันเท่ากำปั้นเลยกลายเป็นกองมูตรกองคูถไปหมด ให้ท่านผู้มีสมบัติผู้ดีเข้ามาชมกองมูตรกองคูถคืองานของตนมันดีที่ไหน มองดูที่ไหนมีแต่อย่างนั้นนะ งานเอาชื่อเอาเสียง ไม่ใช่เป็นงานเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลย ใครทำก็ปีนกันขึ้น ปีนกันขั้น เป็นเรื่องโลกทั้งนั้นน่ะ ดูไปฟังไป อู๊ยสลดสังเวชนะเรา

เชิญมาใกล้ไกลที่ไหนสูงต่ำขนาดไหนเชิญมาให้มาเป็นเกียรติของงาน มันเกียรติอะไร งานนี้สมบัติผู้ดีมากน้อยเพียงไรจึงเอาท่านผู้ดีมาเป็นเกียรติ มาเป็นเกียรติในกองมูตรกองคูถนั่นเหรอ มันอยากพูดอย่างนี้ หรือพูดไปแล้วก็ไม่ทราบ ทำอะไรไม่มีเหตุมีผล เอากิเลสออกหน้าๆ ไม่มีธรรมออกหน้าเลย วันนี้ก็เหนื่อย ไปไหนเขาจะว่าหลวงตานี้เป็นบ้านะ มันมีเหตุมีผลที่จะพูดอย่างนี้ต้องพูด เพราะการพูดนี้พูดโดยธรรม เอาธรรมกางไปเลย ผิดถูกชั่วดีธรรมจะเป็นศูนย์กลาง อะไรผิดอะไรถูกธรรมจะทราบทันที ปัดออกๆ

นี่เอาแต่กิเลสออกหน้า ไม่มีคำว่าผิด ถูกทั้งนั้นกิเลส ความถูกต้องของกิเลสนี้เป็นบ้ากันทั้งโลกนะ นี่คือความถูกต้องของกิเลสมันเป็นบ้ากันทั้งโลก ความถูกต้องของธรรมมีความสงบร่มเย็น รู้เหตุรู้ผล รู้หลักรู้เกณฑ์ การปฏิบัติตัวก็พอเหมาะพอดี ไม่เตลิดเปิดเปิงอะไรนักนะ เอาล่ะทีนี้จะให้พร มาจากทางไหนบ้างไกลใกล้ อยากมาเห็นหน้าหลวงตาบัวแล้วฟังธรรมะหลวงตาบัวเป็นอย่างไร ธรรมะหลวงตาบัวจะว่าเหมือนใครไม่เหมือนนะ แต่ว่าเหมือนธรรมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะไม่ได้เอียงไปทางไหน เอาธรรมเป็นเกณฑ์ ตรงแน่วกับธรรมเลย

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก