อย่าลืมนะคำพูดหลวงตาบัว
วันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่าลืมนะคำพูดหลวงตาบัว

 

ก่อนจังหัน

          การจัดอาหารไปในที่ต่างๆต้องให้เสมอนะ เรื่องความเสมอนี้เป็นธรรมแท้ ที่ไหนมาก มีแต่มากมีแต่น้อยๆ ผู้ไม่ได้กินจะตายก็มี ผู้กินจนท้องจะแตกก็มี ใช้ไม่ได้ นะ ธรรมไม่เป็นอย่างนั้น ธรรมตรงแน่ว เสมอภาค จะมีมากมีน้อยขอให้มีความสม่ำเสมอกัน นั่นละชุ่มเย็นนะ เรานี้หนักแน่นมากในเรื่องความเสมอภาค ให้สม่ำเสมอกัน ผู้กินกินจนจะแตก ผู้ไม่ได้กินไม่ได้กินใช้ไม่ได้นะ ตัวเท่ากบมันฉันนิดเดียวมันก็อิ่มก็พอก็เป็นธรรมของมัน ช้างต้องฉันมากพอ ตามสัดตามส่วนของสัตว์นั่นแหละ ของคนเหมือนกัน

ความเสมอสำคัญมากนะ จัดไปทางไหนๆ ให้เสมอๆๆ อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้อง  เห็นแก่ตัว กว้านเข้ามาหาตัว อันไหนไม่ดีไสออกใช้ไม่ได้นะ อย่าให้เห็นในวัดนี้ ไม่ว่าฆราวาส ไม่ว่าพระ พระยิ่งเข้มงวดกวดขัน ไม่เช่นนั้นไม่ได้ละ อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรม ไม่อย่างนั้นปกครองโลกได้อย่างไร ความโลภมันปกครองโลกได้เหรอ ธรรมต่างหากปกครองโลก ให้สม่ำเสมอ อะไรก็ดี ลิ้นเขากับลิ้นเราเหมือนกัน ปากเขาปากเราเหมือนกัน ความอยากของเขากับความอยากของเราเหมือนกัน ให้จับมาพิจารณานะ

 

หลังจังหัน

วันที่ ๑๒ กันยายน นางจันดี โลหิตดี พร้อมลูกหลานหมู่คณะ ประชาชนจากทั่วสารทิศ กราบน้อมถวายปัจจัยธรรม บูชาธาตุขันธ์ บูชาคุณหลวงตา ได้ทองคำจำนวน ๑ กิโล ๑๒ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสงเคราะห์โลกจำนวน ๗๔๓,๙๙๐ บาท เงินตึกสงฆ์อาพาธจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๓,๙๙๐ บาท เงินดอลลาร์ ๑๑๙ ดอลล์ เงินยูโร ๑๕๐ ยูโร เงินอังกฤษ ๒๕ ปอนด์ และอีกหลายๆ สกุล นี่ละถวาย เอาสาธุ

นี่ละเงินรวมมาๆๆ มันก็แน่นหนามั่นคง คลังหลวงก็แน่นหนา อะไรก็แน่นหนานะ ให้พากันพร้อมเพรียงสามัคคีเสียสละนะ ในระยะนี้รู้สึกว่าสมบัติเงินทองข้าวของไหลเข้าคลังหลวงๆ มากอยู่นะ เช่นทองคำก็มาก อะไรหลายอย่างที่เข้าคลังหลวงในเวลาที่เราพาพี่น้องทั้งหลายนำเข้าเยอะอยู่

ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรเดี๋ยวนี้เงินมันได้เท่าไรแล้ว (ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ รวมเงินฝากผ่านธนาคารทั้งสามแห่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๘๙๑,๑๗๓ บาท คิดเป็นผ้าป่า ๑๒๓,๙๔๕ กอง)

ให้พากันรวบรวมนะ คราวนี้รู้สึกว่าเราได้สมบัติเข้าส่วนรวมเยอะนะ ทองคำก็ได้เยอะ เงินบาทเงินอะไรดอลลาร์ได้เข้าสู่คลังหลวงเยอะนะ ตั้งแต่เราพาพี่น้องทั้งหลายขวนขวายสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งบกบางมานาน นี่ให้พยายามกันช่วยกัน บ้านเมืองของเรานี้มันสำคัญอยู่ที่สมบัติเครื่องประดับชาติ ถ้าหากว่าสมบัติเหล่านี้ไม่มีในบ้านในเมืองเหมือนบ้านร้าง ให้พากันขวนขวาย

การจับการจ่ายใช้สอยให้รู้จักประมาณ ตามธรรมท่านสอนไว้อย่างนั้น ท่านไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนะ ท่านสอนให้รู้จักประมาณทุกอย่างธรรม ส่วนกิเลสไม่มีพอ ได้เท่าไรไม่พอ ได้เท่าไรไม่พอ ตายไปแล้วก็ยังไม่พอ ส่วนธรรมะท่านพอ พอดีๆ ให้พากันประหยัดมัธยัสถ์ การเป็นอยู่ใช้สอยให้อยู่พอเหมาะพอดีกับตัวเองครอบครัวของตัวเอง ให้พอดี อย่าฟุ้งเฟ้อ ความฟุ้งเฟ้อละมันทำคนให้ล่มจม ให้เสียตัว ลืมเนื้อลืมตัวไป ให้มีความประหยัดมัธยัสถ์เสมอประจำตัว ไม่มีประหยัดแล้วไม่มีเหลือละ มีเท่าไรก็หมดๆนะ

นี่เราพยายามที่สุดแล้วที่ขวนขวายหาสมบัติเข้าคลังหลวง ทองคำก็ได้เท่าไรเป็นหมื่นกว่าแล้ว (ทองคำได้ ๑๒ ตันกับ ๑๒ กิโล) นั่นละทองคำที่เราพาพี่น้องทั้งหลายขวนขวายทองคำนี้เข้าสู่คลังหลวงได้เท่าไร ได้ ๑๒ ตันกับ ๑๒ กิโลเวลานี้นะ ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน นี่เข้าคลังหลวง เข้าส่วนรวม ไปไหนไม่ได้นะ เราชี้ขาดๆ เพราะอย่างนั้นการดำเนินอะไรมันจึงไม่มีรั่วไหลแตกซึม เราพาดำเนินให้ตายใจพี่น้องทั้งหลาย ทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์อรรถธรรมจริงๆ ไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะ ทำอะไรทำจริงทำจังมากทีเดียว

เมื่อเรารักสงวนชาติไทยของเราก็สมบัติเป็นเครื่องประดับชาติไทยเรา ถ้ามีแต่ชาติไทยเฉยๆ สมบัติเงินทองข้าวของที่จะเป็นเครื่องประดับชาติของตนไม่มีใช้ไม่ได้นะ ให้พากันประหยัด การเป็นอยู่ใช้สอยทุกอย่างก็อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไป ให้พอเหมาะพอดี อย่าตื่นกับโลกเขา โลกมันคือโลกกิเลสไม่มีความพอ ได้เท่าไรหมดไปๆ หาไม่ทัน ติดหนี้เขาพะรุงพะรังระโยงระยาง ในบ้านเมืองของเรา ครอบครัวของเรา จังหวัดอำเภอหนึ่งๆ ติดหนี้ติดสินกันเหมือนกันกับตาข่ายคนติดหนี้กัน ทั่วประเทศติดหนี้กันเหมือนตาข่าย ทั่วโลกอีกติดหนี้กันอีก ให้พากันใช้ประหยัด ให้มีหลักเกณฑ์เป็นของตัวนะ มีเงินมีทองแต่หนี้สินสุมหัวอยู่ใช้ไม่ได้  มีเงินมีทองมากน้อยให้เป็นตัวของตัวตลอด อย่าสุรุ่ยสุร่ายไม่ดี

อย่าลืมนะคำพูดหลวงตาบัว เอาธรรมออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะ สอนอย่างตรงไปตรงมา ถ้าเชื่อตามนี้แล้วก็จะราบรื่นดีงาม ความเป็นอยู่ การครองชีพ การใช้สอย  ความเป็นอยู่พูวายในครอบครัวหนึ่งๆจะไม่อดอยากขาดแคลนมากนักนะ ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่มองธรรมนั่นละมันเสียคน อะไรๆก็ทำไปตามใจชอบๆแล้วมากัดตับกัดปอดเราให้แหลกไปหมดใช้ไม่ได้นะ ให้ประหยัดมัธยัสถ์ นี่ธรรมท่านสอนเสมอประหยัดมัธยัสถ์ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม อย่าฟุ่มเฟือย นี่เป็นข้าศึกต่อธรรม เป็นข้าศึกต่อเรา ครอบครัวของเรา สังคมเราไม่ดี เอาละนะพอเหนื่อย

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก