วิธีรักษาสมบัติของบรรพบุรุษไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

วิธีรักษาสมบัติของบรรพบุรุษไทย

(วันนี้มีผู้มาฟังธรรมประมาณ ๑๒๐ คน)

เมื่อวานนี้ไปโนนสังใช่ไหม (ใช่ครับ) ก็อย่างนั้นแล้วไปแล้วก็ลืมแล้ว ความจำเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ ความจำมันตัดเข้า ๆ เดี๋ยวนี้ความจำมันจะใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าความจำใช้ไม่ได้เวลาเทศน์ก็เทศน์ไปไม่ได้ ย้อนอดีตไปไม่ได้ ความจำต้องแฝงไปตลอด ความจำเสื่อมลงมาก หดเข้ามาทุกที ๆ คิดดูซีอย่างไปโรงพยาบาลโนนสังเมื่อวาน ระลึกไม่ได้นะว่าเมื่อวานไปโรงไหนนา มันหดเข้ามาอย่างนี้ วันนั้นไปโรงนั้น วันนี้ไปโรงนี้ ที่เขามาที่วัดก็ให้ไปตามปกติ ที่เราไปส่งที่ซอกแซกอะไรอย่างนี้เราก็ไปของเราเอง ทางโนนสังอยู่ในวงเขา อยู่ย่านกลางภูพาน ภูเก้า ไปส่งของเมื่อวานนี้ เขาขอมาสองชนิดนะเมื่อวานนี้ เขาเขียนรายการขอเรียบร้อยแล้วเราก็ถือมามอบให้หมอทางโรงพยาบาลโนนสะอาดเป็นผู้สั่ง ๆ พอของตกมาแล้วทางนี้ก็ส่งบิลเข้ามา เสร็จแล้วเราก็จ่ายเช็ค

บางทีก็ผ่านหมอโนนสะอาด บางทีก็ส่งตรงไปเลย ส่วนมากผ่านหมอแล้วเวลานี้ ทั้งเช็คทั้งของ กำหนดไม่ได้ว่าสั่งที่ไหน ๆ บ้าง เราคอยดูแต่บิลเข้า คือบิลนี้เป็นอันว่าของนั้นถึงเรียบร้อยแล้ว ใช้ได้โดยสมบูรณ์แล้ว หมอรับรองแล้วก็ส่งบิลเข้ามา เราสั่งอย่างนั้น แต่ก่อนเราก็ไปดูบ้าง ถ้าหากเป็นเครื่องมือสำคัญ ๆ นี้เราก็ไปดูเอง ทีนี้ตกลงกับหมอ เราสู้หมอไม่ได้ เพราะเครื่องมืออยู่กับหมอ เมื่อเห็นสมบูรณ์แล้วหมอรับรองมา เราจะจ่ายเงินตามบิลนั้น ว่างั้นเลย เพราะฉะนั้นเราถึงไม่ไปดูโรงพยาบาลไหน คอยรับบิลแล้วก็ส่งเงินไปตามจำนวนนั้นเลย เรื่อย ๆ ไป

โห วัดนี้จ่ายเงินไม่มีประมาณนะ เอาประมาณไม่ได้เลย ไหลอยู่อย่างนั้นตลอด มีแต่จ่ายๆ ๆ รอบเลย รอบใกล้รอบไกลทั่วประเทศไทยไปหมดจากนี้ ถึงขนาดนั้นนะ นี่ละอำนาจความเมตตาพี่น้องทั้งหลายดูเอา เราอยากจะคุยว่า จะไม่มีพระองค์ไหนทำอย่างนี้ว่างั้นก็ไม่ผิด เพราะเราพูดตามความจริง เราไม่ได้พูดเพื่อความอวดตนอวดตัว เราเองเข้ามาเท่าไรเป็นออกๆ ตั้งแต่ไม่เข้าก็ยังอยากให้อยู่แล้ว พอมาปั๊บนี้ไหลออกเลยทันทีๆ ถึงขนาดนั้นนะความเมตตา เหลือล้นพ้นประมาณ พูดง่าย ๆ คาดไม่ได้เลยนะ ครอบโลกธาตุเลย แต่ที่ไหนที่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้แบบไหน เราก็ช่วยไปตามแบบเท่านั้นเอง ที่จะให้สุดตามความเมตตานี้ไม่ได้แล้ว เมตตานั้นก็แผ่ไป นั่นก็เป็นอันหนึ่งทางด้านวัตถุ สงเคราะห์กันด้วยอรรถด้วยธรรมด้วยคำพูดวาจานี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นชั้นๆ อย่างนั้น

เราจึงพูดเต็มสัดเต็มส่วนของเรา ที่ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถในครั้งนี้นะ เราช่วยเต็มกำลังเลย พี่น้องชาวไทยก้าวตามเดินตามก็จะเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองจะสงบสุข ถ้าปลีกจากธรรมะนี้แล้วจะไหลลงๆ แล้วจม ฟังให้ดีคำนี้ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ค่อยพูดออกไปทุกอย่าง แล้วก็ไม่เคยได้ค้านความรู้ของเจ้าของ (--ตัวเอง) ที่คิดไปแล้วทำลงไปแล้วว่าผิดไป ศาสนาเท่านั้นที่จะเอาขึ้นได้ ถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้คราวนี้แล้วจมไปตลอดเลย ฟังให้ดีคำนี้ก็ดี ถอดออกมาจากนี้ (ชี้ที่หน้าอก) มาพูดนะ

เราพูดขนาดนั้น ฟังซิ มันจ้าอยู่ในนี้แล้วจะให้ว่าไง พูดออกไปจะผิดไปไหน พาดำเนินมานี้ก็เต็มกำลัง ด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วๆ พาก้าวพาเดินไปโดยลำดับ ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาครอบไว้หมดเลย เพราะฉะนั้นทุกสัดทุกส่วนที่ผ่านเข้ามาหาเราแล้ว จึงไม่มีคำว่า มลทิน เพราะอำนาจเมตตานี้ซักฟอกออกหมด เรื่องมลทินไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้อง มีแต่ความเมตตาทำประโยชน์แก่โลกล้วนๆ เลยตลอดมา

จึงขอให้พี่น้องชาวไทยเราต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัว คอยฟังอุบายของธรรมที่แนะนำสั่งสอนไปนี้ ไม่ผิด ที่เคลือบที่แฝงเข้ามาให้ปัดออกทันทีน นั้นคือข้าศึกของธรรม ข้าศึกของเราเอง ข้าศึกของชาติไทยเรา ให้พากันระมัดระวังทุกคน อย่าจืดอย่าจาง ให้ฟังเสียงธรรม เวลานี้หัวเลี้ยวหัวต่อนะ ระหว่างธรรมกับกิเลสรบกันเวลานี้ รู้กันทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ ก็มีธรรมเท่านั้นค่อยชำระสะสางไป จะได้มากได้น้อยก็ตามกำลังของผู้ที่จะดำเนินตาม สำหรับแนวทางของธรรมแล้วแน่ใจว่าไม่ผิด สอนไปตรงไหนให้ยึดๆ ผิดจากนี้แล้ว พลาดลงเลยนะ จะไม่มีอะไรเหลือติดตัว พี่น้องชาวไทยจำให้ดี

เรานำธรรมมาพูด จึงพูดได้ทุกสัดทุกส่วนที่ควรแก่ธรรมทั้งหลาย เราไม่เคยมีอันนั้นสูง อันนี้ต่ำ จะไปกระทบอันนั้น หลีกอันนี้ ไม่มี ธรรมเหนือกว่าทุกอย่างแล้ว พูดตามความสัตย์ความจริงตรงแน่วไปเลย เอ้า ผู้จะปฏิบัติตามนั้นก็แคล้วคลาดปลอดภัยเรื่อยๆ ไป ผู้ฝืนอันนั้นก็เป็นละ ฝืนมากฝืนน้อยเป็นไปตามนั้นเลย

เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ พี่น้องทั้งหลายก็เห็นไม่ใช่เหรอ เป็นยังไงกิริยาท่าทางการแสดงออกทุกแง่ทุกมุม อ่อนแอท้อแท้เหลวไหล เซ่อซ่าเงอะงะไหม จับให้ดีคำเหล่านี้ก็ดี ควรจะยึดเป็นคติได้ทุกอย่าง สอนเพื่อเป็นคตินะ ให้เป็นคติเครื่องเตือนใจปฏิบัติตัวตามนั้น ฝืดเคืองอะไร เอ้าฝืนไป ทางนี้มันรกรุงรัง ก็ทางไปตรงนี้ รกก็ฝืนเข้าไป ทางโล่งเพื่อล่มจม อย่าไป ทางไหนที่เป็นไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย จะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ เอ้าไปตรงนี้ปลอดภัย ตรงไหนเป็นทางโล่ง โล่งเพื่อความล่มจม อย่าไปนะ ไปก็จมแน่ๆ ทีเดียว

เรานี้วิตกวิจารณ์มาก ไม่มีอะไรเล้ยกับโลกนะ ยังอุตส่าห์มาคุ้ยมาเขี่ย มาขยี้ขยำกองมูตรกองคูถเต็มอยู่สามแดนโลกธาตุนี้ นี่ก็คุ้ยเขี่ยคลุกเคล้ากันกับมูตรกับคูถ ความสกปรกทั้งหลายที่เต็มอยู่ในเมืองไทยเรานี้ ไม่พูดที่อื่นนะ ชะล้างไปๆ ลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะเห็นแก่โลกสงสาร ก็พาบึกพาบึนไปอย่างนั้น ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ เวลานี้ข้าศึกของเรากำลังเริ่มเข้าในจุดใหญ่ของเรา หัวใจของชาติไทยเรานี้ อันนี้เป็นจุดสำคัญมากของชาติไทยเรา ธรรมก็รวมอยู่ที่นั่น ความถูกต้องดีงามของธรรม คือสมบัติเช่นคลังหลวงนี้ คือ หัวใจของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา รวมอยู่นี้หมด

ตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย อุตส่าห์พยายามประคับประคองสมบัติก้อนนี้ไว้ เพื่อเป็นหัวใจของชาติตลอดมา นี้เป็นความสงบสุขร่มเย็นแน่นหนามั่นคงตลอดมา ด้วยการอารักขาอย่างนี้ นี้เป็นพื้นฐานที่เราจะได้นำมายึดมาครองในหัวใจของเรา แล้วสงวนรักษาสมบัติอันนี้เอาไว้ให้ดี อย่าให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนได้ ถ้ารั่วไหลแล้ว เรียกว่ารั่วไหลเพื่อจะพัง

ถ้ามีทางรั่วไหลได้แล้ว พัง อย่าให้รั่วไหล ปิดกั้นให้ดี แน่นหนามั่นคงเข้มแข็ง ด้วยการอารักขาของกุลบุตรสุดท้ายเรา ที่เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุรุษของเรา ให้ตามร่องรอยท่าน จะสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาไป

เวลานี้สมบัติกองนี้กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าเจ้าของทรัพย์มีความเข้มแข็งดี ทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ชาติไทย และเป็นที่อบอุ่นแก่จิตใจของคนทั้งชาติ ตลอดถึงความแน่นหนามั่นคงก็จะเป็นไปตามที่อารักขาสมบัติเหล่านี้ไว้ได้ ถ้าผิดพลาดไปหรือหลงไปตามกลมายาของกิเลส ของข้าศึกศัตรูแล้วจะจม ไม่เป็นอื่น ฟังให้ดีคำนี้ก็ดี เราได้ชี้แจง เอาธรรมออกมาแจงเลยนะ ธรรมสอนโลกสอนอย่างตรงไปตรงมา นี่บรรพบุรุษรักษามาเท่าไร ใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตาม

บรรพบุรุษรักษาสมบัติกองนี้มาตลอด เป็นความสงบร่มเย็นอบอุ่นแก่พี่น้องชาวไทยเรามาตลอด เวลานี้กำลังมีความซึมซาบเข้ามาเพื่ออันตรายแก่สมบัติกองนี้ เราไม่อยากพูดว่าอย่างใด นอกจากพูดว่า มหาภัย มหาโจร กำลังจะทำลายชาติไทยของเราในสมบัติกองนี้ ถ้าสมบัติกองนี้ได้พลาดลงไปแล้ว ชาติไทยนี้จมไปตลอดเลย ไม่มีความหมายตลอดไป ฟังให้ดีคำนี้ก็ดี

ถ้าสมบัติกองนี้ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ ด้วยการอารักขาของพี่น้องชาวไทยที่รักสงวนแล้ว จะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงอบอุ่นตลอดไป เพราะฉะนั้นจึงพากันเข้มงวดกวดขันสมบัติกองนี้ อารมณ์ใดก็ตาม วิถีทางใดก็ตาม ที่จะมาปัดมาเป่าให้เอนให้เอียงจากการรักษาสมบัติกองนี้ ให้ปัดออกทันที อย่าหลงกลมายาอย่างง่ายดาย

เวลานี้กลมายาที่จะทำลายสมบัติกองนี้ขึ้นมารอบด้านนะ ปลอมทั้งนั้น แย็บออกมารู้ทันทีๆ กล่อมเพื่อเป่าหูประชาชน ที่มีความโง่เขลาเบาปัญญา เป่าแล้วเพื่อเป็นกำลังอ้างอิงเข้ามา เป็นน้ำหนักบ้าง เป็นคะแนนบ้างอะไรๆ นี่จะเข้าจุดนี้นะ เพราะฉะนั้นให้รักษาให้ดี บรรพบุรุษรักษามาอย่างไรให้เดินตามนั้น อย่าให้พลาดไปได้ ให้เดินตามท่าน แล้วฟังเสียงธรรมด้วย

ธรรมเป็นสำคัญมาก ให้ก้าวเดินตามเสียงธรรม ธรรมนี้จะไม่พาให้ผิดพลาด ธรรมเคยทำความร่มเย็นแก่โลกให้โลกตายใจมาตลอดเวลา แต่กิเลสนั้นเข้าที่ไหนพังทั้งนั้น ๆ ให้รู้ว่านี้คือข้าศึก ให้รู้ตลอดไปด้วยนะ อย่ามารู้เพียงขณะเดียวๆ ขณะนี้รู้ ขณะนั้นหลง ขณะนั้นเพลินไปตาม จมนะ มันจะออกแง่ไหนมุมใดของกลมายาที่จะทำลายหัวใจของชาตินี้ ให้ปัดทันทีทุกคนๆ มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน รักษาสมบัติอันนี้ เรามีสิทธิโดยธรรมทั่วหน้ากัน ๖๒ ล้านกว่าคน มีสิทธิที่จะรักษาสมบัติของเรา เพราะนี้เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ

ให้ต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขัน เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย ถ้าไม่งั้นไม่ได้ อ่อนแอไม่ได้ ให้ฟังเสียงธรรม อ่อนแอเป็นเรื่องจะจม เข้มแข็งด้วยธรรมตามสมบัติของเราที่มีสิทธิเต็มตัวรักษาอยู่แล้ว ให้รักษาเต็มเหนี่ยว อันนี้เป็นจุดสำคัญมาก

เราก็ไม่เคยเห็น เกิดมาก็นานแล้วหลวงตาบัวนี้ ไส้มันจะเกิดขึ้นเป็นหนอนในพุงของเรานี้ กัดไส้กัดพุงของคนทั้งชาติๆ เราก็ไม่เคยเห็น นี่เริ่มเห็นแล้วเวลานี้ ให้ดูให้ดี เริ่มเห็นแล้ว ออกทุกแง่ทุกมุม มีแต่แง่ทำลายๆ ไม่ได้มีแง่ส่งเสริม ไม่ได้มีแง่บำรุงรักษา มีแต่แง่จะทำลายๆ หัวใจของพี่น้องชาวไทยเป็นหัวใจชาวไทย เอาพูดให้มันเต็มยศ อย่าเป็นหัวใจหมานะ ถ้าเป็นหัวใจหมาแล้วยังเหลือแต่ซากนะ ถ้าเป็นหัวใจหมาแล้วจะเหลือแต่โครงกระดูก เนื้อหนังยักษ์ผีเอาไปกินหมด ถ้าเป็นหัวใจชาติไทยเราแล้ว เนื้อทั้งเนื้อหนังทั้งหนังพลีชีพไปด้วยกัน เพื่อสมบัติกองนี้อันยิ่งใหญ่ ที่จะให้เป็นหัวใจของชาติต่อไป ให้พากันเอาให้แน่นหนามั่นคง

เราสอนตามอรรถตามธรรม พลาดนี้ไปแล้วจมแน่ๆ ถ้ารักษาด้วยความเข้มงวดกวดขัน เอ้ามา จากโลกไหนจะยกทัพมาก็มา สมบัตินี้เป็นความชอบธรรมของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ ใครจะยกทัพมาจากทวีปไหนมาว่างั้นเลย ชาติไทยนี้พลีชีพ เหมือนบรรพบุรุษที่เคยพลีชีพเอาเลือดทาแผ่นดินไทยเพื่อชาติไทยของเรามานานแล้ว เราอย่าอ่อนแอเราเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่แกล้วกล้าสามารถ เอาเลือดเนื้อนี้ทาแผ่นดินไทย เพื่อลูกเพื่อหลานมาอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เราอ่อนแอไม่ได้ จุดนี้เป็นจุดใหญ่โตมาก

ธรรมเป็นผู้แนะนำแนวทางความแคล้วคลาดปลอดภัย แล้วความที่จะสลายทำลายนี้บอกทุกแง่ทุกมุม เวลานี้กำลังภัยรอบด้านนะ เราตายใจๆ มานมนานๆ นั้นแหละ มันกำลังจะเป็นข้าศึกมหาภัยอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่จุดนี้ ให้พากันระวังให้ดี เราก็อดคิดไม่ได้แต่ก็ยังไม่พูด ไม่ถึงวาระที่จะพูดยังไม่พูด วางไว้เป็นจังหวะๆ เพราะธรรมนี้ไม่เป็นธรรมคาดคะเนด้นเดา เป็นธรรมพอเหมาะพอดี ควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไร จะออกเองๆ จึงเตือนไว้

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบในหลักใหญ่ คือ หัวใจของชาติ เอาให้ดีทุกคน อย่าโง่เง่าเต่าตุ่นต่อกลมายาของข้าศึกศัตรู จะพังจริงๆ นะชาติไทยเรา ถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้แล้ว หมดไปตลอดกาลเลย ฟังว่าตลอดกาลไปเลย ชาติไทยของเราจะไม่มีโงหัวขึ้นมาได้เลย เป็นเลือดเป็นเนื้อ เป็นอาหารการกินสำหรับเลี้ยงโต๊ะกัน กับหนอน ๒-๓-๔ ตัวนั้น กินบนโต๊ะกัน เอาตับเอาปอดของพี่น้องชาวไทยเราไปกินด้วยกลมายาที่แยบคายของมัน และล่มจมด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของพี่น้องชาวไทยเรา อย่าให้โง่จุดนี้นะ

สอนทุกแง่ทุกมุม ทุกอย่างเราสอนหมด ให้จำให้ดี ถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้แล้วจมนะ ให้ฟังเสียงศาสนา ฟังเสียงผู้นำ เราเองก็ได้พยายามเต็มเหนี่ยว ไม่ได้เพื่อพี่น้องชาวไทยล่มจมนะ เพื่อจะรื้อฟื้น ซึ่งเวลานี้หัวเลี้ยวหัวต่อก็บอกให้ระมัดระวังตรงนี้ให้ดี ด้วยความรอบคอบขอบชิดทุกคน ปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงด้วยผนึกกำลังเข้าสู่การรักษาสมบัติอันนี้ เอาให้แน่นหนา เลือดจะทากองสมบัติ เอ้ายอมทา เพื่อพี่น้องชาวไทยเรา สู้กับข้าศึกศัตรูเลือดจะพังลงไปทากองสมบัตินี้ เอ้าทาให้ทา ทาเพื่อรักษาสมบัติไม่ได้ทาเพื่อทำลายสมบัติ เอ้าพลีลงไป นี่เรียกว่าผู้สงวนรักษาสมบัติของตนด้วยความชอบธรรม ต้องรักษาให้เต็มเหนี่ยว อย่าอ่อนแอท้อแท้ ไม่ได้จริงๆ นะ

เวลานี้ที่เป็นที่แน่ใจตายใจ ที่ฝากเป็นฝากตายของพี่น้องชาวไทย มันก็หวนกลับมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทย เปิดเผยออกมาทุกวันๆ เวลานี้ความหยาบโลน ความตะกละตะกลาม ความเห็นแก่ได้นี้ เป็นเรื่องของยักษ์กินไม่อิ่มไม่พอ กำลังแสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมเพื่อจะกลืนสมบัติของชาติกองนี้แหละ กองสำคัญนี้ ตามที่กล่าวไว้ว่า สมบัติของชาติมีอยู่ ๓ กอง กอง ๑ กอง ๒ กอง ๓ กองนี้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรารักษามาอย่างแน่นหนามั่นคงอย่างเงียบๆ เย็นเงียบๆ ผาสุกเย็นใจเงียบ ๆ อบอุ่นอย่างเงียบๆ เรื่อยมา

เวลานี้มันก็เข้าหูมารตาโจรเข้าไปแทรก ทราบว่าสมบัติเหล่านี้มี แต่ก่อนถ้าจะไม่ทราบเราก็ไม่แน่ใจ เท่าที่ทราบมาก็ทราบอย่างนี้ แล้วกำลังเบิกทางเข้ามา เวลานี้เบิกทางเข้ามา เอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อม หาอุบายหลายวิธีการ ให้รอบตัวรอบสมบัติพวกเราผู้รักษา แล้วมันก็มาเป็นข้าศึกศัตรูต่อสมบัติอันนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นข้าศึกศัตรูต่อคนไทยทั้งชาติ เวลานี้ข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงที่อยู่ในจุดกลางของชาติไทยเรานี้

แต่ก่อนว่านำๆ เป็นผู้นำเป็นที่ตายใจของประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้ เดี๋ยวนี้มันกลับตาลปัตรมาเป็นข้าศึกศัตรูอย่างเปิดเผย ออกมาทุกแง่ทุกมุมเวลานี้ ออกมาแง่ไหนจับได้ปั๊บๆ เลย ธรรมจับกิเลสไม่ได้จับยากนะ พอแย็บออกมานี่รู้ทันทีๆ เลย นี่เรียกว่า ธรรมเหนือกิเลสตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงได้เอาอุบายนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายเท่าที่จะนำออกมาได้ ที่ไม่ได้ก็เก็บไว้ตามกาลเวลา สมควรจะออกเมื่อไรหรือไม่ออกเมื่อไรก็จะออกตามเวลา แล้วคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกัน

ถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้คราวนี้แล้วต้องจมตลอดไป ชาติไทยของเรา ๖๒ ล้านคนนี้ กลายเป็น ๖๒ ล้านตัวหมาไปแล้วนะ ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลย เมื่อสมบัติกองนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากเงื้อมมือของพี่น้องชาวไทยแล้ว หมดหวังว่างั้นเลย เอาให้ดีจุดนี้นะ จะอ่อนข้อไม่ได้ เป็นก็เป็น ตายก็ตาย เขารักษาสมบัติในบ้านของเขา โจรมารมาจากที่ไหนพลีชีพเข้าใส่เลยเพื่อสมบัติของตน ยกมาขนาดไหน เจ้าของสมบัติจะไม่มีถอย พลีชีพเข้าใส่เลยเพื่อสมบัติ

อันนี้ก็เหมือนกัน สมบัติของชาติไทยเราทั้งชาติ ทำไมจะอ่อนแอในการรักษาสมบัตินี้ ก็ต้องพลีแบบเดียวกัน นี่เรียกว่าพลีด้วยความชอบธรรมรักษาสมบัติของตน ผู้เข้ามารุกล้ำทำลายนั้นคือผู้ผิด ผู้รักษาสมบัตินี้คือผู้ถูก เราทำเต็มกำลังความสามารถด้วยความชอบธรรมของเราที่รักษาสมบัติของชาติเอาไว้

เราก็ได้พยายามเต็มกำลังแล้วนะ ดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนั่นแหละ ทุกอย่างไม่เคยอ่อนแอ เพราะอำนาจของความเมตตาที่มีต่อโลก อุตส่าห์พยายามบึกบึนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง อุบายวิธีการสอนก็สอนทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเห็นว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วนำออกมาสอนทุกแง่ทุกมุม ให้พากันนำไปปฏิบัติ แล้วสั่งสมคติธรรมเหล่านี้เข้าเป็นกำลังใจของตน เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคี ปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงทุกคนๆ

อย่าอ่อนแอนะ ถ้าอ่อนแอพังจริงๆ ไม่สงสัย เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้าอ่อนแอเสียอย่างเดียวพังเลย แตกความสามัคคีพังเลย ความสามัคคีนี้มีพลังมาก สำคัญให้เราคอยฟังเสียงธรรมซึ่งออกจากหัวหน้า จะนำธรรมล้วนๆ มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ให้ฟังเสียงธรรม

อย่าฟังเสียงกิเลส นอกจากไม่ฟังเสียงแล้วปัดออกๆ อย่าฟังเสียงมัน เสียงเหล่านี้เสียงมหาภัย จะออกมากล่อมวิธีการใดคือ เสียงมหาภัยกล่อมชาติไทยของเราให้จมทั้งนั้น เสียงธรรมนี้กล่อมให้มีกำลังวังชารักษาสมบัติของตน ตลอดจิตใจทุกอย่างให้ดีงามขึ้นเป็นลำดับๆ เสียงธรรมเป็นเสียงอุ้มชาติบ้านเมือง เสียงกิเลสเป็นเสียงพังทลายชาติบ้านเมืองไม่ให้มีเหลือ มีอยู่สองเสียงนะ

นี่ก็พยายามแสดงทุกวันๆ มาอยู่ที่นี่ก็แสดงทุกเช้าๆ เทศน์อยู่ตลอดเวลาขอให้มีแก่ใจกันทุกคน มีน้ำใจต่อชาติของเราสมบัติของเรา มีความกลมกลืนสามัคคีกัน อย่าแตกอย่าแยก ถ้าไม่อยากพังทลาย ถ้าอยากพังทลายให้แตกให้แยก ว่านั้นเขา นี้เรา นั้นพวกเขา นี้พวกเรา นั้นภาคเขา นี้ภาคเรา นี้คือข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวง แทรกเข้าไปตรงไหนทำลายตรงนั้นแหละ

อะไรๆ ก็ตามว่างั้น อวัยวะของเรานี้มีกี่ชิ้น หัวก็มีแขนก็มี มีทั้งแขนซ้ายแขนขวา มีทั้งข้างหน้าข้างหลัง มีทั้งเท้าซ้ายเท้าขวา นี้คืออวัยวะของเราทั้งคน นี้ก็เหมือนกัน พวกไหน พรรคไหน ภาคไหนก็ตาม เป็นอวัยวะของชาติไทยทั้งนั้น ให้ต่างคนต่างบำรุงรักษาด้วยความเสมอภาค อย่าเอนอย่าเอียง อย่าเห็นภาคนั้นเลว อย่าเห็นภาคนี้ดี แล้วเป็นการเหยียบย่ำทำลายกัน พวกเขาเลว พวกเราดี พรรคเขาเลว พรรคเราดี ภาคเขาเลว ภาคเราดี นี้คือการทำลายกันโดยตรง อย่าให้มีในชาติไทยของเรา

ความกลมกลืนสามัคคี สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมชาติเป็นชาติไทยด้วยกันแล้ว จงเป็นผู้มีความรักสงวนในกรรม กรรมดี กรรมชั่ว มีอยู่กับทุกคน อย่าได้ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ใครเกิดจากพ่อใดแม่ใดสถานที่ใด คือคนๆ เหมือนกันหมด เกิดจากอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันหมด ไม่มีใครตกแต่งเกิดเองได้นะ เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วให้ต่างคนต่างถือว่า สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น สิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อกันให้ต่างคนต่างเฉลี่ยขวนขวายต่อกัน นี้เป็นความถูกต้อง ถ้าดูถูกเหยียดหยามเย่อหยิ่งจองหอง นี้คือการทำลาย หาชิ้นดีไม่ได้ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

…เอาละนี่ก็จะไปอีกละ นี้ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นนะ เราเคลื่อนไหวไปไหนเพื่อโลกๆ ทั้งนั้น เราก็บอกตรงๆ แล้วเราไม่มีอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ แต่เราก็มาคลุกเคล้ากับอย่างนี้ ยุ่งเหยิงวุ่นวาย เพราะความเมตตานั่นเอง ให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก