กฎหมายมหาภัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

กฎหมายมหาภัย

ทองคำวันที่ ๑ พ.ค. เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๑๐.๒๒ บาท ดอลลาร์ได้ ๒๐๗ ดอลฯ เวลานี้ได้แล้ว ๖๓๓,๓๕๘ ดอลฯ ยังขาดอยู่ ๓๖๖,๖๔๒ ดอลฯ จะครบ ๑ ล้าน ของเล่นเมื่อไรล่ะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทุกคน หลวงตาไม่ใช่ว่าจะนำพี่น้องทั้งหลายตลอดไปนะ ธาตุขันธ์นี้อ่อนลง ๆ ทุกวัน ขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีทุกคน นั้นแหละเรียกว่าการฟื้นฟูชาติไทยของเรา สมบัติเงินทองนี้เป็นปลายเหตุ ต้นเหตุคือการฟื้นฟูจิตใจของเราเข้าสู่ธรรม ซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับธรรมหมด ให้พากันปรับปรุงแก้ไขตัวเอง บกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหน ให้รีบชะรีบล้าง พยายามทำตัวให้ดีขึ้นทุกคน ๆ นี่ละคือการช่วยชาติบ้านเมือง อันนี้เป็นต้นเหตุสำคัญมากทีเดียว

สมบัติเงินทองนั้นเป็นปลายเหตุ ถ้าต้นเหตุไม่ดีเสียอย่างเดียว สมบัติกองเท่าภูเขา ๆ นี้ก็ลงทะเลป๋อมแป๋มเท่านั้นเอง ไม่ได้ว่าปุ๋มป๋ำนะ ป๋อมแป๋ม มองหาไม่เห็นเลย นี่ละความชั่วมันทำลายสมบัติลงได้อย่างง่ายดาย มันอยู่กับหัวใจของคนเราทุกคน ๆ ถ้าต่างคนต่างฟื้นฟูจิตใจเข้าสู่ธรรมแล้วจะดีขึ้นทั่วประเทศไทยของเรา นี่ละคือการฟื้นฟูอย่างแท้จริง อยู่ตรงนี้นะ

การนำนี่ก็เพื่อตักเตือนพี่น้องทั้งหลายให้เข้าสู่แนวทางของธรรม เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีที่ต้องติแล้ว ใครปฏิบัติตามได้มากน้อยก็จะเห็นผลประจักษ์ตัวเอง ๆ แล้วกระจายออกไปสู่ครอบครัวเหย้าเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนกระทั่งทั่วประเทศไทย ต่างคนต่างดี ต่างคนต่างฟื้นฟู จะเจริญทั่วหน้ากันหมดในเมืองไทยของเรา ถ้าต่างคนต่างทำลายก็ทรุดลงพร้อม ๆ กัน จมไปพร้อมกันเลย คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรต้องติแล้ว

ที่เราจะนำทองคำ ดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงคราวนี้ คือหัวใจของประเทศไทยเราอยู่ที่คลังหลวง สมบัติเหล่านี้จะต้องเข้าสู่คลังหลวงอย่างเดียว จึงจะสมชื่อสมนามสมเจตนาความมุ่งหมายของพี่น้องชาวไทยเราทุกคน โดยเราเป็นผู้นำ นี่คือความถูกต้องดีงาม เรียกว่าสุดยอดแล้ว ถ้าอะไร ๆ ที่จะมากีดมาขวางไม่ให้เข้าจุดนี้ เรียกว่าเป็นภัยมหาภัยอย่างยิ่ง ไม่สมควรที่จะให้เข้ามายุ่งจะวุ่นวาย เพราะอันนี้คือมหาภัย สมบัติเงินทองที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแหละ ตั้งแต่วันเริ่มออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ก็ประกาศความมุ่งหมายที่จะนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

ข้อปลีกย่อยก็คือว่า สำหรับเงินสดนั้นจะแยกออกทั่วประเทศไทยเรา ช่วยชาติบ้านเมืองตามจังหวัดต่าง ๆ ที่เห็นว่าขาดแคลน สำหรับทองคำ ดอลลาร์นั้นเข้าสู่คลังหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แม้เช่นนั้นสำหรับเงินสดนี้เราพูดไว้แยกเป็นทางหนึ่งเพื่อช่วยประชาชนเราทั่วประเทศให้ชุ่มเย็นทั่วหน้ากัน สำหรับทองคำและดอลลาร์นั้นให้เข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นต้นลำของชาติ เข้าตรงนั้น กิ่งก้านก็คือช่วยชาติบ้านเมือง เรียกว่าเงินหมุนเวียนทั่วประเทศไทยของเรา จึงไม่ได้ประกาศว่าจะเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวสำหรับเงินสด

แม้เช่นนั้นเรายังแยกไว้อีกเพราะความเป็นห่วงคลังหลวงมากกว่าอย่างอื่นอีก เพราะพี่น้องชาวไทยจะอยู่ได้ด้วยอำนาจของสมบัติในคลังหลวงที่เป็นลมหายใจทั่วหน้ากัน ถ้าหากว่าคลังหลวงนี้ได้ขาดสะบั้นลงไป คนไทยเราเหมือนสัตว์ตัวหนึ่ง ไม่มีความหมายเลย เป็นจุดสำคัญตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เจียดเงินสดนี้ ซึ่งเวลานี้เงินสดนี้มีอยู่ในธนาคารแล้วเวลานี้ ๘๕๐ กว่าล้าน เวลานี้นะ เรายังเจียดเอาไว้เลยว่า ๘๐๐ ล้านนี้เราจะแยกมาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราทั้งหมด ๘๐๐ ล้านนี้นะ นี่เราประกาศแล้วต้องเป็นความจริงตามนั้นเลย

ส่วน ๕๐ กว่าล้านนั้นเราก็จะแยกไปตามที่ว่าทั่วประเทศไทยเรา ทั้ง ๆ ที่แต่ก่อนเงินจำนวนนี้จะแยกไปทั่วประเทศไทยเรานะ เราไม่ตั้งใจจะเข้าสู่คลังหลวง แม้เช่นนั้นเรายังต้องอุตส่าห์ เราคิดเป็นห่วงใยคลังหลวงเรา จึงต้องแยกเอาเงินจำนวน ๘๐๐ ล้าน น้อยเมื่อไร ๘๐๐ ล้าน แยกไปสู่ประชาชนเราเพียง ๕๐ กว่าล้านเท่านั้น อันนี้แยกเพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา

ด้วยเหตุนี้คลังหลวงจึงเป็นหัวใจของชาติเรา สมบัติในคลังหลวงนี้เป็นลมหายใจของชาติ อะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็เป็นธรรมดา กิ่งก้านสาขาดอกใบจะหลุดจะร่วงโรยไปบ้าง ขอให้ต้นลำยังดี รากแก้วของต้นไม้นั้นยังดีแล้ว ยังทรงต้นทรงลำได้ต่อไป คลังหลวงของเราก็คือหัวใจของชาติไทยเรา ถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้ว คือแก่น อยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นใครจึงไม่ควรจะมาแตะต้องเป็นอันขาดว่างั้นเลย ในจุดนี้เป็นจุดสำคัญ หัวใจของคนไทยทั้งชาติอยู่จุดนี้จุดเดียว รักษากันมานมนานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายแห่งประเทศไทยของเรา รักษาสมบัติกองนี้ไว้มาตลอด ไม่เคยมีใครมาแตะต้อง แม้ตั้งรัฐบาลมากี่ชุดกี่ครั้งก็ไม่เคยมีรัฐบาลใดเข้ามาแตะต้องเงินจำนวนนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทราบเรื่องที่ว่าจะเอาเงินเหล่านี้มารวมกัน สามกองนับจำนวนหนึ่งกองนี้ด้วยเข้าในนั้น เราจึงไม่เห็นด้วยเลยตามหลักของธรรม ไม่ใช่ว่าเป็นทิฐิมานะของเรา ถึงขนาดที่ว่าเราขอบิณฑบาต ขออย่าได้มาแตะต้องเงินจำนวนนี้เลย ซึ่งเท่ากับการเข้ามาทำลายชาติของเราทั้งชาติทีเดียว อะไรจะบกพร่องก็บกพร่องไป ส่วนสำหรับหัวใจของชาวไทยเราคือคลังหลวงนี้อย่าได้แตะต้องเป็นอันขาด เพราะกฎหมายก็รักษามาด้วยดีอยู่แล้ว เป็นความปลอดภัยตลอด การติดหนี้ติดสินนี่ก็ติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ติดมาก็ใช้กันมาเรื่อย ๆ ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครเข้ามาแตะต้องทำลายในเงินจำนวนนี้เลย ก็เป็นที่อบอุ่น หากว่าชาติไทยของเราเกิดคับขันวิกฤตการณ์ขึ้นมาหนักยิ่งกว่านี้เราจะอาศัยอะไร

เราก็ต้องอาศัยเงินจำนวนนี้เป็นลมหายใจ หาทางออกจนได้แหละถ้ามีรากฐานอยู่แล้ว หาทางออกจนได้ ถ้าอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมีลมหายใจกี่ร้อยลมก็ตามในหัวใจของคนคนหนึ่ง ไม่มีความหมายทั้งนั้นนะ นี้เราพิจารณาโดยธรรม จึงกล้าพูดโดยธรรมว่า สมบัติกองนี้คือหัวใจของชาติ ใครอย่ามาแตะต้องว่างั้นเลย มาแตะต้องมากน้อยผิดเท่านั้น ๆ ไปเลย จึงต้องกันเอาไว้โดยไม่ให้ใครเข้ามา เพราะเวลาเข้ามานี้แล้วมันก็เท่ากับว่า ฟังให้ดีนะข้อเปรียบเทียบ ถ้าลงเข้ามาทำลายคลังหลวงของเรานี้แล้ว เท่ากับทำลายช้างตัวหนึ่ง คือไปกว้านหรือไปโกยเอาตับปอดของช้างตัวนั้นไปเป็นยาละเลงน้ำทาแผลของเท้าช้างที่ไปโดนตอบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วมาประกาศความดีงามของยาตัวเองว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างนี้ ใครจะฟังได้ไหม ช้างตายไปทั้งตัว แล้วประกาศลั่นขึ้นมาว่า ยานี้วิเศษศักดิ์สิทธิ์รักษาแผลของช้าง ว่ายาของเรานี้ดี แต่ช้างตายไปหมด เป็นยังไงมีความหมายไหม นี่เป็นข้อเปรียบเทียบข้อหนึ่ง

นี่ละที่เอาสมบัติของชาติออกมานี่ ก็เท่ากับเอาตับปอดของคนทั้งชาติออกมาละเลงเป็นน้ำยา เสียภาษีทางนั้นบ้าง ภาษีทางนี้บ้าง ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเมื่อคนไทยทั้งชาติตายไปหมดแล้ว ไม่เกิดความหมายอะไรเลย จึงไม่ควรริไม่ควรทำอย่างนี้ นี่คือเรื่องของธรรม ธรรมพูดไปอย่างนี้ให้พากันเข้าใจ

ประการที่สองเป็นข้อเปรียบเทียบอีก เช่น ตึกรามบ้านช่องของเรา ก่อสร้างมาหลังหนึ่ง ๆ กี่ชั้น สิ้นเงินไปสักกี่พันล้าน แล้วคิดใหญ่คิดโตขึ้นมาเอาไฟไปเผาตึกหลังนี้เสีย เพื่อจะเอาปุ๋ย เอาไฟไปเผาตึกหลังนี้เสีย ราคากี่พันล้านก็ตามเถอะ ถูกเผาวอดวายลงไปเป็นปุ๋ย แล้วเอาฟักแฟงแตงโมไปปลูกที่นั่น แล้วขายฟักแฟงแตงโมเพื่อเอากำไร ฟังซิน่ะ แล้วเป็นไปได้ไหม เด็กอมมือเขาก็ทำไม่ได้นะทำอย่างนี้

อันนี้ก็เหมือนกัน รัฐบาลใดก็ตามเราพูดตรง ๆ รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนตั้งขึ้นมา เป็นรัฐบาลขึ้นเพราะประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชนทุกรัฐบาล จะเอาอำนาจบาทหลวงขึ้นมาว่า เราเป็นรัฐบาล เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงเหยียบย่ำทำลายชาติบ้านเมือง หรือพ่อแม่ของรัฐบาลได้แก่ประชาชนนี้ไม่ได้ ผิดทั้งนั้นแหละ อำนาจอันใดก็ตามต้องให้มีประชาชนเป็นผู้ควบคุมอำนาจนั้นไว้ ไม่ใช่กฎหมายของคนสองสามคนเข้ามาตั้งเป็นเจ้าอำนาจวาสนาใหญ่โต มาเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเรา ก็เรียกว่ารัฐบาลมหาภัยเท่านั้นเอง ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีสมความมุ่งหมายของประชาชนที่ตั้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนำไปคิดในข้อนี้ ทั้งประชาชน ทั้งนักกฎหมาย ทั้งรัฐบาล เพราะต่างคนต่างคิดเพื่อชาติของเรา อันใดที่จะเป็นภัยต่อชาติไทยเราอย่านำเข้ามา จะเป็นความเสียหายทั้งชาติ ชาติไทยเรามีคุณค่าขนาดไหน แล้วกฎหมายใดที่มาทำชาติไทยของเราให้เสียหายไปอย่างนี้ เรียกว่ากฎหมายมหาภัยต่อชาติ จึงไม่ควรเอาเข้ามาทำลาย นี่ละหลักของธรรมพูดอย่างนี้

หลวงตาจึงพูดได้อย่างชัดเจนว่าเงินจำนวนเหล่านี้ เราเป็นผู้นำมีความมุ่งหมายและประกาศก้องไปแล้วว่า เราจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวง คลังหลวงคือจุดนี้เอง จุดที่ปลอดภัย ไม่ให้ใครมาแตะต้องตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายของชาติไทยเรา รักษาสมบัตินี้โดยมีกฎหมายเข้มงวดกวดขัน รักษามาตลอด จึงไม่ให้ใครเข้ามาแตะต้อง เงินจำนวนเหล่านี้ที่รับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลาย ก็ประกาศก้องออกมาแล้วให้ทราบกันโดยชัดเจนว่า จะนำเข้าสู่คลังหลวงกองนี้ ไม่นำไปอย่างอื่น ส่วนที่แยกไปอย่างอื่นนั้นเราก็บอกแล้ว เช่น เงินสดเราแยก ส่วนทองคำ ดอลลาร์ นี้จะเข้านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ประกาศก้องมา

เพราะฉะนั้นสมบัติของเราที่นำมาทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่จุดนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เท่ากับสังหารชาติไทยของเราทั้งชาติ ถ้าเงินกองนี้ได้ถูกทำลายแล้วก็เรียกว่าชาติไทยของเราถูกทำลายไปด้วยกันหมด จึงไม่ควรเข้ามาแตะต้องเงินจำนวนนี้ นี่เป็นความมุ่งหมายของพี่น้องชาวไทยเราทั่วแผ่นดินไทย เห็นใจคือเห็นพ้องแล้วกับหัวหน้า ก็ไม่มีท่านผู้ใดที่จะมาคัดค้านขึ้นมาว่า หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อนำเงินเข้าสู่คลังหลวงอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่เคยเห็นรายใดในประเทศไทยของเราที่เข้ามาคัดค้าน เห็นแต่อนุโมทนาสาธุการพร้อมด้วยการบริจาคด้วยความเต็มอกเต็มใจทั่วหน้ากันตลอดมา เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้จึงต้องเข้านั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้

หากว่ายังมีเรื่องฝืนอรรถฝืนธรรม ก็เรียกว่ามหาภัยที่ฝืนอรรถฝืนธรรมของลูกชาวพุทธ เรียกว่าสมบัติอันล้นค่าของเราคือพุทธศาสนา หากว่าได้มาทำลายพุทธศาสนาของคนทั้งชาติซึ่งยึดถือศาสนานี้แล้ว หลวงตาเองก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะถอนตัวทันทีเลย ก่อนที่จะถอนตัวจะประกาศก้องให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน จะดังยิ่งกว่านี้ด้วยนะ ดังยิ่งกว่าเราที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เพราะเราไม่ได้ประกาศก้องไปทั่วถึงกัน แต่เวลาเราจะถอนตัวเข้ามา เพราะธรรมนี้เรียกว่าไม่มีความหมายแล้ว ศาสนาพุทธของชาวพุทธทั้งหมดไม่มีความหมายแล้ว หลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย นำธรรมนำศาสนาพุทธมาประกาศเพื่อเป็นประโยชน์ เรียกว่าหมดความหมายไปแล้ว จะอยู่ไปทำไม หลวงตาจะประกาศตัวถอนตัวออกทันที พร้อมกับประกาศเรื่องความเหลวไหลของชาติของศาสนาของหลวงตาบัวให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วก็ถอนปึ๋งเดียวเลย ไม่ยาก การถอนไม่ยากเลย

การที่พยายามบำรุงรักษาทะนุถนอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปรอยอันเดียวกัน เพื่อความแน่นหนามั่นคงของชาติเรานี้ รู้สึกว่ายากมากนะ เวลานี้ก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้ว จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ตั้งแต่วงรัฐบาลมา วงรัฐบาลก็เป็นคนของชาติ เป็นคนของศาสนา เป็นผู้รักษาชาติ ศาสนา สมบัติอันนี้ด้วยกัน จะพิจารณาอย่างไรขอให้ไปพิจารณา อันใดที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองขออย่านำมาใช้ จะเป็นการทำลายชาติบ้านเมือง แล้วกฎหมายข้อนั้น อำนาจนั้นจะเป็นอำนาจมหาภัยทั้งนั้นแหละ ไม่เป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราแต่อย่างใดเลย

วันนี้พูดถึงเรื่องนี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยชัดเจน หลวงตาเอาจริง ๆ เรื่องการปฏิบัติธรรมนี้คอขาด ขาดไปเลย ขาดเพื่อธรรม บูชาธรรมไปเลย อันนี้เรานำพี่น้องทั้งหลายก็นำด้วยธรรมโดยธรรม จึงกล้าพูดทุกอย่างสิ่งใดที่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมก็กล้าพูดเหมือนกัน เป็นธรรมก็กล้าพูดเหมือนกัน จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ทุกวงการ ได้นำธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพ่ออันใหญ่หลวงของพี่น้องชาวไทยเรานี้ ประกาศก้องมาแล้ว โดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำมาประกาศ ให้นำไปพิจารณา อะไรที่บกพร่องไม่เป็นที่พอใจของประชาชนส่วนมาก นั้นแหละมักจะเป็นข้าศึกและเป็นข้าศึก ขอให้รีบแก้ไขดัดแปลงทันที เพื่อชาติของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง

รัฐบาลตั้งขึ้นมาก็จะตั้งขึ้นมาด้วยความชุ่มเย็น เป็นความพอใจของพี่น้องชาวไทย รัฐบาลใดก็ตามถ้ามาทำลายอันนี้แล้ว รัฐบาลนี้ต่อไปจะถือว่าเป็นภัยต่ออนาคตของประชาชนต่อไป อาจจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง ดีไม่ดีอาจเกิดข้าศึกกลางบ้านกลางเมืองขึ้นก็ได้ ถ้าลงขัดกันมาก ๆ แล้วเป็นข้าศึกกลางเมืองขึ้นก็ได้ เพราะหัวใจของประชาชนทั้งชาติจะเอาอะไรมาต้านทานไม่ได้ กฎหมายก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของคนทั้งชาติ ไม่ได้เหนืออำนาจนะ ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาประชาชน สมบัติเงินทองข้าวของ ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายชาติบ้านเมือง เป็นของสำคัญอยู่จุดนี้ ธรรมลงจุดนี้ เราจึงกล้าพูดเลยเรานำทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรเราทำเพื่อชาติทั้งนั้น จึงกล้าพูดทุกอย่างทั้งทางถูกและทางผิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบได้นำไปพินิจพิจารณา ควรดัดแปลงแก้ไขอะไรให้รีบดัดแปลงแก้ไขเสีย วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายไว้ด้วยว่า การนำพี่น้องทั้งหลายนี้ธาตุขันธ์อ่อนลงทุกวัน ๆ นี่ก็เต็มสองปีเข้ามาแล้ว เราบอกไม่น่าจะเลยสองปี อันนี้ก็รู้สึกว่าอ่อนลง ๆ การเทศนาว่าการนี้หนักมากเป็นอันดับหนึ่งนะ ไปในผ้าป่ากองใด ๆ มักจะเป็นธรรมเทศนาออกหน้า ๆ ทั้ง ๆ ที่ผู้ที่เทศน์ก็แก่ลงทุกวัน ไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นได้ ก็ยังอุตส่าห์พยายามบึกบึนเพื่อชาติไทยของเรานี้ จึงขอให้พยายามทุกคน ให้คิดให้ดีเกี่ยวกับชาติไทยของเรา อย่าคิดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่พวกพ้องของตน นี้เป็นความฉิบหายต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่ง อย่าได้คิดนะ อย่าได้ทำด้วย เพียงคิดก็ไม่ถูกแล้ว ยิ่งทำเป็นความเสียหายมากทีเดียว

เรานี้สละมาตามหลักพุทธศาสนาไม่ผิดเลย สละมาตลอด สมชื่อสมนามที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกว่า มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตากรุณา และทำประโยชน์แก่สัตวโลกทั้งหลายหาประมาณไม่ได้เลย ไม่มีใครเทียบ ไม่มีใครแข่ง ความเมตตาก็อยู่กับพระพุทธเจ้า ความกรุณาช่วยเหลือก็อยู่กับพระพุทธเจ้า การสงเคราะห์สัตวโลก หิตาย สพฺพปาณินํ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตวโลกทั่ว ๆ ไปก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า เราก็ตามร่องรอยพระพุทธเจ้าเต็มกำลังความสามารถของเรา มีเท่าไรหมด ตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาด เราไม่เคยมีเงินติดเนื้อติดตัวเลย

คนทั้งหลายเขาก็จะร่ำลือว่าวัดป่าบ้านตาดนี้คนเคารพนับถือ บริจาคทานมาก หลวงตาบัวคงว่าที่เป็นเศรษฐีมานานแล้ว เวลานี้คงกำลังอยู่ในขั้นมหาเศรษฐี เขาจะคิดกันอย่างนั้น แต่ส่วนที่ว่ามหาบัวคือทุคตะเข็ญใจ เขาไม่คิดกัน ไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบัวนะ เงินทองข้าวของได้มามากน้อยนี้ทุ่มลงไปเพื่อโลกทั้งนั้น ด้วยความเมตตาของเรา เราจึงไม่มีเงินมีทองติดเนื้อติดตัวเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ บางครั้งบางคราวยังติดหนี้ติดสินเขาด้วยความเมตตา เราก็ยอมติด ขนาดนั้นนะ นี่ละช่วยพี่น้องชาวไทยเราช่วยถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ธรรมเป็นอย่างนี้ ถ้าใครจะถือ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ขอให้ถือตามศาสนธรรมที่ประกาศสอนเรื่อยมาอย่างนี้ ถ้าไม่ถือก็เรียกว่าเป็นภัยต่อศาสนา เป็นภัยต่อธรรม เป็นภัยต่อตัวเองและชาติบ้านเมืองของตัวเองเท่านั้น เราทำจนสุดขีดของเรานะทำประโยชน์ให้โลก

นี่ก็ประกาศก้องขึ้นแล้วตอนที่เราไปกรุงเทพฯ เราให้นักกฎหมายให้ผู้พิพากษาไม่ใช่ธรรมดานะ ผู้พิพากษาตั้งแต่ศาลฎีกาลงมา เอามาร่างพินัยกรรมของเรา นั่นน่ะฟังซิ ให้ผู้พิพากษาเลยละมาร่างพินัยกรรมของเราว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราจึงได้มาอ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบในร่างพินัยกรรมนี้ สมบูรณ์แบบมาแล้วไม่มีข้อต้องติ ไม่มีบกพร่องตรงไหน เราจึงได้อ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบตอนที่เราไปสวนแสงธรรม

เขาก็ได้นำออกประกาศทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพ์ด้วยว่า หลวงตาบัวนี้ทำพินัยกรรมเพื่อยกสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเผาศพหลวงตาบัว หลังจากหลวงตาบัวตายไปแล้ว ท่านผู้ใดที่จะมีศรัทธามาบริจาคเกี่ยวกับงานเผาศพหลวงตาบัวนี้ เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นให้ปฏิบัติสมบัติเหล่านี้ด้วยความเข้มงวดกวดขัน แล้วยกเข้าสู่คลังหลวงด้วยการซื้อทองคำ เหมือนกันกับเงินที่อยู่ในธนาคารที่เราแยกไว้แล้ว ๘๐๐ ล้านซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง อันนี้ก็เหมือนกัน เราจะยกสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด หลวงตาบัวจะเผาศพตัวเองด้วยไฟ ไม่ได้เผาด้วยเงิน เงินนี่เป็นประโยชน์ เราจะนำเข้าสู่ชาติบ้านเมือง หนุนชาติอุ้มชาติของเราเป็นวาระสุดท้ายที่เราสุดวิสัยแล้ว เราช่วยโลกขนาดนั้นพี่น้องทั้งหลายให้ทราบนะ

เราไม่ได้ช่วยเล่น ๆ ช่วยจริงช่วยจังทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นภัยที่มาขัดมาข้องมาเป็นอันตรายต่อชาติไทยของเรา หลวงตาบัวในนามเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายซึ่งรักษาชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ จึงออกต้านทานทันที เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขโดยธรรมของพี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีคำว่าสะทกสะท้านว่ากลัวคนนั้นกล้าคนนี้ เราไม่มี ธรรมไม่เคยกล้ากับใครกลัวกับใครทั้งนั้นแหละ เพราะธรรมนี้เป็นธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว จึงต้องนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายตามหลักความจริง นี่ละวาระสุดท้ายของเราช่วย ต่อไปก็จะได้เซ็นละ เพราะหลวงตาบัวยังไม่ตายแต่เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อย ก็จะเซ็นชื่อของเจ้าของ แล้วมีหลักฐานพยาน และหาพยานมาเซ็นตามทางกฎหมาย แล้วก็จะเก็บเอาไว้

พอเราตายแล้วก็เอานี้มากางเลย ให้ปฏิบัติตามนี้ทุกกระเบียดไปเลย ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเงินจำนวนนี้ นี่เราได้ประกาศไว้แล้ว ต่อไปก็จะเซ็นให้สมบูรณ์เร็ว ๆ นี้ละ ชื่อของเราก็จะเซ็น พยานจะเซ็น พยานอาจเป็นระยะ ๆ ไป เซ็นหมดเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าลิ้นชัก พอเราตายแล้วก็ออกมากางให้ปฏิบัติตามนี้ นี้คือแผนผังว่างั้นเลยที่จะนำสมบัติเข้าสู่ชาติของเราจากหลวงตาบัวที่ตายไปแล้ว นั่นละที่เราช่วยชาติช่วยขนาดนั้นนะ เราไม่ได้มีอะไรไม่เสียดายอะไรยิ่งกว่าพี่น้องชาวไทยเรานะ นี้เป็นสมบัติอันล้นค่าแห่งชาติไทยของเราทุกคน เราจึงต้องสงวนรักษาทะนุบำรุงตลอดมา นี่เป็นวาระที่สอง ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

เราช่วยจริง ๆ ช่วยชาติไทยของเรา คือช่วยด้วยความเป็นธรรมนะ ที่ไม่เป็นธรรมเราไม่เล่นด้วย ๆ อันไหนเป็นธรรมเราจะหมุนไปตามนั้นเพื่อความเป็นธรรม จนสุดขีดลมหายใจขาดดิ้น เอ้า ไปเลยปล่อยไปเลยด้วยความเป็นธรรม เราจึงได้ช่วยเต็มเหนี่ยวนะ แล้วประกาศก้องตามหลักความจริงของธรรมเลย ไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน พูดตามหลักความจริง

นี่ทองคำเวลานี้ขาดอยู่ ๘๑ ก.ก.จะครบพันกิโล ก่อนเข้าพรรษานี้เราจะไปมอบทองคำจำนวนนี้ และดอลลาร์หนึ่งล้านดอลฯ เวลานี้ดอลลาร์ยังขาดอยู่ ๓๖๖,๖๔๒ ดอลฯ เราคาดค่อนข้างแน่ใจไปแล้วว่าจะได้ตามจำนวนนี้ก่อนวันที่จะมอบ เพราะตอนก่อนเข้าพรรษาเราจะลงไปกรุงเทพฯ ไปเคลียร์ทองคำ ดอลลาร์เหล่านี้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง

เมื่อเหตุการณ์ไม่มีมาขัดข้องแล้ว เราจะนำทองคำและดอลลาร์จำนวนที่กล่าวนี้เข้าสู่คลังหลวงในระยะก่อนเข้าพรรษานี้ เว้นแต่อะไรที่มีเหตุการณ์มาเกี่ยวข้องเท่านั้น ถ้าไม่มีอุปสรรคใดเลยนี้จะเข้าอย่างนั้นแน่นอน แล้วเงินจำนวนทั้งหมดที่เราเข้าไปแล้วก็ดีตกอยู่ในมุมใดในทวีปใด เราจะตีเข้ามาในคลังหลวงนี้ให้ได้ จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลย ต้องตีเข้ามาคลังหลวง ถ้าเป็นไปไม่ได้แล้วหลวงตาบัวต้องถอนตัวทันที ประกาศก้องทั่วประเทศไทยว่า สมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายทั่วแดนไทยนี้ เรียกว่าเป็นสมบัติแห่งพี่น้องชาวไทย ได้ถูกเนรเทศออกไปสู่ทวีปนั้นทวีปนี้ มีแต่ยักษ์แต่ผีครองบ้านครองเมือง เราจะประกาศก้องให้ทราบทั่วกันไปหมด เป็นผู้รักษาสมบัติ รักษาเพื่อพุงตัวเอง เราก็จะประกาศอย่างนี้ด้วย

เวลานี้ยังไม่ถึงวาระ เพียงเปิดแย็บ ๆ ออกบ้างเพียงเบาะแส ๆ นิดหน่อย ถ้าถึงวาระจริง ๆ จะเอาจริง ๆ ไม่ใช่ทำเล่น จะประกาศก้องให้ทราบทั่วแดนไทย ดีไม่ดีเมืองนอกก็จะรู้ เวลาหลวงตาบัวลาเวทีจะไม่ลาธรรมดานะ จะลาทุกสิ่งทุกอย่างในความไม่เป็นท่าของตัวเอง และความไม่เป็นท่าของพุทธศาสนาเรานี้ จะได้ออกเต็มเหนี่ยววันนั้น แล้วก็ลา ใครอย่ามายุ่งว่างั้นเลย บอกว่าอย่ายุ่งเท่านั้นพอ

เวลานี้ที่ฝากคลังหลวงไว้แล้วนั้น ทองคำก็ทราบทั่วหน้ากันแล้วว่า ๑,๐๓๗ ก.ก.ครึ่ง ส่วนดอลลาร์นั้นรวมทั้งหมดได้ ๔,๒๗๘,๐๐๐ ดอลฯ ที่มอบไว้แล้วนะ ถ้าอันนี้เข้าไปอีก ทองคำ ๑,๐๐๐ ก.ก. และดอลลาร์ ๑ ล้านดอลฯ ก็จะได้ ๒,๐๐๐ ก.ก. ดอลลาร์ก็จะได้ถึง ๕,๒๗๘,๐๐๐ ถ้าหากไปมอบคราวนี้แล้ว ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามที่เราประกาศไว้นี้ ไม่เป็นอื่น ถ้าเหตุการณ์อะไรที่จะเข้ามาให้เมืองไทยเรากระเทือนทั่วประเทศไทยก็จะเห็นคราวนี้ เราทำเพื่อชาติไทยของเรา ถ้าขัดจากธรรมแล้วก็เอากันตรงนั้น เพราะธรรมเป็นความถูกต้องดีงามแล้ว อะไรขัดนั้นคือมหาภัย จะประกาศขึ้นทันทีเลย เพราะธรรมนี้เหนือทุกอย่าง เหนือกฎหมายอีกนะ ถ้ายังฝืนเข้ามาในความเป็นธรรมอยู่แล้วก็เรียกว่าเลวที่สุดแล้วว่างั้นเลย มหาภัยตัวนี้เลวที่สุด

เอาละให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก