จะคอยดูจุดนี้
วันที่ 5 พฤษภาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

จะคอยดูจุดนี้

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์หลังจังหัน ณ วัดป่าบ้านตาด ๕ พ.ค.๔๓)

วันที่ ๔ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๑ กิโล ๒๔ บาท ๑๔ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑,๒๙๑ ดอลล์ ทองคำที่จะนำเข้าคลังหลวง จากการช่วยชาติคราวนี้สี่พันกิโล กำหนดเลยทองคำคราวนี้ ขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสี่พันกิโล ในสี่พันกิโลนั้น เวลานี้ยังขาดอยู่ ที่ได้ไปแล้ว ๓,๙๕๘ กิโล ยังขาดอยู่ ๒,๐๔๒ กิโลในจำนวนสี่พันกิโลนี้นะ

วรรคที่สอง ทองคำที่จะมอบให้คลังหลวงในครั้งต่อไปนี้ ๑,๐๐๐ กิโลดังที่กล่าวไปแล้วสักครู่นี้ เวลานี้ได้แล้ว ๙๒๑ กิโล ยังขาดอีก ๗๙ กิโลที่จะถึง ๑,๐๐๐ กิโล ส่วนดอลลาร์ ที่กำหนดไว้ ๑ ล้านดอลล์ เวลานี้ได้แล้ว ๖๓๔,๘๒๔ ดอลล์ ยังขาดอยู่ ๓๖๕,๑๗๖ ดอลล์ จะครบจำนวน ๑ ล้าน คือคราวต่อไปนี้จวนเข้าพรรษา จะมอบทองคำ ๑,๐๐๐ กิโล ดอลลาร์ ๑ ล้าน จะมอบคราวนี้

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วนี้จะมอบ ถ้ามีเหตุการณ์ฟังเสียงเหตุการณ์คราวนี้ เหตุการณ์คราวนี้จะใหญ่โตอยู่มากนะ ดีไม่ดีเมืองไทยถล่ม อ้าวจริงๆ นั่นหละ จะคอยดูจุดนี้หละ รอจังหวะอยู่เวลานี้ เตรียมพร้อมแล้ว เราเตรียมพร้อมแล้วที่จะช่วยประชาชน ยกกันทั้งประเทศเลย อะไรเข้ามากีดมาขวางละ เอากันตรงนั้น จะไม่เป็นอื่น หลวงตาเนี่ย ธรรมล้วนๆ ออกหน้าเลย ไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัว ไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะ เป็นธรรมล้วนๆ ตลอดไป อันใดที่เป็นธรรมจะออกเต็มเหนี่ยวๆ ของธรรม อันใดไม่เป็นธรรม ตัดออกๆ หรือหากว่าจะรบ รบกันเลยระหว่างธรรมกับอธรรม ให้ถอยกันถอยไม่ได้ นี่เราพูดไว้ตามเหตุการณ์ หากจะเกิดก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่เกิด ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของคนไทยทั้งชาติแล้ว เพื่อความสมบูรณ์พูนผล สงบเย็นใจ นี้เป็นที่ต้องการของผู้นำ ซึ่งนำธรรมออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ นำธรรมล้วนๆ ไม่ประสงค์อยากจะให้เหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อชาติไทยที่เป็นเมืองพุทธ ต้องการความสงบอย่างยิ่งในหัวใจ ตลอดกิริยาอาการที่ประพฤติต่อกัน ให้เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี้คือลูกชาวพุทธ การแตกการแยกอย่างนั้น เป็นลูกเทวทัตกับชาวพุทธรบกัน สุดท้ายก็ทางไหนจมก็แล้วแต่พิจารณา แต่ถ้าทางไหนไม่ดี ทางนั้นก็จม ถึงจะยกธงชนะก็จม ในขณะที่ว่าชนะ ชนะสูงเท่าไหร่ ก็จมลงต่ำขนาดนั้น ถ้าเรื่องของอธรรมสู้กับธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นนะ

นี้เราประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ ถ้าหากไม่มีเหตุการณ์ใดๆ แล้วจะเป็นไปตามนี้เป็นระยะๆ ไป เพราะหลวงตาตั้งเป้าหมายไว้เป็นจุดๆ ที่พอดีกับกำลังวังชาของพี่น้องชาวไทยเรา ที่เราช่วยกันต่างร่วมกันดำเนินๆ หลวงตาเป็นผู้นำจึงกะเป็นระยะๆ ปีกลายนี้ก็มอบไปแล้ว ทองคำ ๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง ดอลลาร์ ๓ ล้าน รวมทั้งที่มอบคราวก่อนนั้น คราวก่อนนั้นดอลลาร์เข้าไปเป็น ๔,๒๗๘,๐๐๐ ที่มอบแล้วเวลานี้นะ ส่วนทองคำ ๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่งมอบแล้วเวลานี้ แต่เวลานี้ทราบว่ามันไปแอบอยู่ในคลังหลวงนั้น ยังไม่ได้เข้านะ เราพึ่งไปทราบในตอนไปกรุงเทพฯ คราวนี้ จึงฟัดกันใหญ่เลย รอจังหวะเท่านั้น เอาหนา ว่างั้นเลยนะ คราวนี้ยังไม่เข้าคลังหลวงเมื่อไร เป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกของชาติไทยเต็มสัดเต็มส่วนแล้ว ยังไงต้องฟัดกัน

บอกตรงๆ งี้นะ เราไม่เป็นเหมือนใคร เพราะเงินนี้เป็นเงินของชาติบ้านเมือง ทุกหัวใจรวมหัวกันตั้งแต่วันประกาศว่า เราจะนำพาพี่น้องทั้งหลายเพื่อนำสมบัติเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวง เราประกาศ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วกัน แล้วต่างคนก็ต่างอนุโมทนาสาธุการ แล้วต่างคนก็ต่างบริจาคตลอดมา เรานำเข้าไปแล้ว เวลาเข้านั้นมันมีเงื่อนโกหกเรา แฝงเข้ามานั่นนะ เราถามอย่างชัดเจนแล้วว่า นี้เข้าตามความมุ่งหมายมั๊ย คือก่อนที่จะเข้าจุดนี้ ก็เชิญนักกฎหมายหัวกะทิมา เล่นเมื่อไหร่วะ ตั้งคณะกรรมการลงจุดนั้นเลย แล้วเวลาลงจริงๆ มันแฉลบไปอยู่ข้างๆ แล้วมาบอกว่า ลงจุดนั้น ว่างั้น เราก็ตายใจตั้งแต่นั้นมานะ จนกระทั่งไปกรุงเทพฯ คราวนี้ มันได้ยินหูมัน มาแจ๊บๆหูอยู่เรื่อยว่า ไม่แตะต้องเงินหลวงตาๆ เงินหลวงตาไปอยู่ไหนมันก็คิดละซิ ไล่ไปไล่มาจึงทราบว่าอยู่ข้างคลังหลวงนั้นล่ะ มันไม่ได้เข้า เป็นลูกกำพร้า เป็นลูกอนาถา ไม่ใช่เป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกชาติไทยของเรานะ มันแอบอยู่นั้นเวลานี้ จึงรอจังหวะ เอาเข้าให้ได้นะ เข้าไม่ได้ยังไงก็ต้องฟัดกัน อย่างงั้นจริงๆ ไม่เล่นนะ กำลังรอจังหวะ รอปรับปรุงข้างใน เวลานี้กำลังปรึกษาหารือกัน

แล้วชุดที่สอง ทองคำที่จะเข้าในคราวนี้ ๑,๐๐๐ กิโล กับดอลลาร์ ๑ ล้านดอลลาร์เนี่ย มาคราวนี้จะเอาไปไว้มุมไหน เราว่าเงื่อนก่อนหละ ให้พิจารณากันเรียบร้อยนะ เราเป็นลูกชาวไทย ลูกชาวพุทธ ให้พิจารณาเหตุผลที่ถูกต้องดีงาม อะไรขัดข้องอย่าเข้ามาขวางธรรมนะ ธรรมเป็นเครื่องปกครองโลกมานานแสนนานแล้ว ให้ได้รับความร่มเย็นตลอดมา ส่วนกิเลสซึ่งเป็นภัยนั้นเคยทำความฉิบหายต่อโลกมานาน อย่าให้เข้ามายุ่งในวงของธรรม เวลานี้ธรรมกำลังออกสนาม เวลานี้รอจังหวะอยู่ พูดตรงๆ อย่างนี้หละ ให้รีบเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ ให้ได้เข้าทันนี้นะ ถ้าหากว่ายังเข้าไม่ทัน ติดอะไรอยู่ ตรงนั้นหละ ตรงจะฟัดกัน ให้ถอยไม่ถอยละ รอแต่จังหวะที่จะ ลูกของกษัตริย์นี้ทั่วประเทศไทยนี้ จะรอเข้าคลังหลวงสมชื่อสมนาม ว่าเมืองไทยเป็นเมืองอิสระมานาน มีกษัตริย์ปกครองบ้านเมือง มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองครอบประเทศไทยของเรา ไหนจะเป็นลูกเมียน้อย คนอนาถา กำพร้า ไปอยู่ฟากมุมทวีปนั้น มีอย่างเหรอ คลังหลวงที่ควรจะเข้าแห่งสมบัติของชาติไทยเรา ทำไมเข้าไม่ได้ มันแตกไปไหน กำลังไล่กันอยู่เวลานี้ คราวนี้จะเอาจริงเอาจังหละ

หากว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของพี่น้องทั้งชาติแล้ว ฟัดกันเลย อะไรมาขวางฟัดกันเลย ให้ถอยเราไม่ถอยหละ ผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ถอยไม่ได้ ออกสนามแล้ว ต้องสู้ทั้งนั้นหละ สู้ด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรม เราไม่ได้สู้แบบกิเลสตัณหานะ สู้ด้วยความเป็นธรรม ธรรมนี้ถึงไหนถึงกัน คำว่ากล้าไม่มี คำว่ากลัวไม่มี คำว่าแพ้ไม่มี คำว่าชนะไม่มี ธรรมเป็นธรรมเหนือโลกมาอยู่แล้ว มาปกครองเมืองไทยเราให้ร่มเย็นเป็นสุข มันจะกลายเป็นฟืนเป็นไฟ ให้มันทราบกันสิหวะ ว่าศาสนาเรามีอยู่หรือไม่ในเมืองไทยเราหวะ

นี่พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ว่า จะไปตามนั้นแน่นอน เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้าเป็นโดยธรรมแล้วก็ เรียบสมเจตนามุ่งหมายแห่งธรรมที่นำมาสอนโลกเพื่อความร่มเย็น และสมเจตนาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายพร้อมกับผู้นำ ซึ่งมีความมุ่งหมายให้เป็นธรรมล้วนๆ เป็นความสงบร่มเย็นต่อชาติไทย แล้วหนุนชาติไทยของเราแน่นหนามั่นคง นี่สมเจตนาอย่างนี้ ถ้าหากลงในจุดที่ว่านั้นนะ ถ้าแฉลบไปจากนั้น ยังไงก็ไม่ถอยละ เอากันจริงๆ ละ สู้จริงๆ ไม่ได้พูดเล่นนะ ไม่ว่าอะไร กฎหมายบ้านเมือง เมืองไทยเป็นคนตั้งขึ้นนี่วะ รัฐบาลก็ออกไปจากประชาชนผู้เป็นผู้ตั้งรัฐบาล รัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมาย กฎหมายจะเหนือคนทั้งชาติไม่ได้ เมื่อตั้งได้ ลบได้ ล้มได้ ทำไมจะล้มไม่ได้ เมืองไทยเป็นคนตั้ง ทำไมเมืองไทยจะล้มไม่ได้ เมื่อสมควรจะล้มแล้ว ยังไงก็ไม่อยู่ ต้องล้มกัน เอาไว้ทำไมสิ่งที่เป็นภัยต่อชาติไทยของเรา ตั้งกฎหมายบ้านเมืองมา ตั้งเอาไฟมาเผาบ้านเผาเมืองมีอย่างหรือ ตั้งเป็นความร่มเย็นเป็นสุขต่อชาติบ้านเมืองของเรา มันถึงถูกนี่นะ นั่นแหละธรรมเป็นอย่างนั้นนะธรรม อันไหนไม่ใช่ธรรมปัดออกทันทีๆ เลย

อันนี้กำลังรอจังหวะนี่ เมื่อเรียบร้อยไปตามความมุ่งหมายที่ได้ปรึกษาหารือกันกับทางโน้นแล้ว เรื่องก็สมเจตนากับชาวพุทธเราทั้งประเทศ เข้าสงบร่มเย็นหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น ถ้าอะไรมาผ่านแล้วก็เอากันตอนนั้นหละ กองทัพของเรา กองทัพคนทั้งประเทศไทยนี่ ทำไมจะสู้อธรรมไม่ได้วะ อะไรมาขวางปัดออกทันที ฟาดแหลกเลย

นี่แหละความเป็นธรรมพูดได้เต็มปากอย่างนี้หละ ไม่สะทกสะท้านความเป็นธรรมเป็นอย่างงั้น เป็นธรรมมาแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใด บรรดาสมมุติในแดนโลกธาตุนี้ ธรรมไม่เคยหวั่นกับอะไร นี่ธรรมก็ไม่หวั่นกับอะไรเหมือนกัน ก็ต้องเดินไปตามธรรมนั้น.....


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก