จิตถึงขั้นตายตัว
วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

จิตถึงขั้นตายตัว

      เมื่อวานเราไปไหนคนมากอยู่นะ (เมื่อวานไปรับผ้าป่าที่วัดอาจารย์โสภา) คนมาก เมื่อวานนี้คนมาก ไปไหนมาแล้วมันก็จำไม่ได้เรา ทุกวันนี้ไปไหนจำไม่ได้นะ ไปที่ไหนมาแล้วจำไม่ได้ แม้แต่จะไปที่นั่น ได้บอกจุดหมายแล้วว่าจะไปที่นั่น พอไปถึงกลางทาง อ้าว เราจะไปไหนนี่ เป็นอย่างนั้น ความจดความจำหลงลืมหมด กิ่งก้านมันตกลงไปขาดลงไป ยังเหลือแต่ลำต้นคือจิตยังคง อาการของจิตล้มเหลว เมื่อวานนี้ไปวังน้ำเขียว ไปไหนมาจำไม่ได้ทุกวันนี้ ความจดความจำหดเข้ามาๆ ความจดความจำไม่เป็นท่า

         ไปไหนมาแล้วจำไม่ได้ ทุกวันนี้ไปไหนมาแล้วจำไม่ได้ๆ ความจดความจำหดเข้ามาๆ ยังตั้งแต่ต้นลำคือจิต กิ่งก้านมันร่วงโรยไปๆ ความจดความจำมันเลอะเทอะเดี๋ยวนี้นะ ยังเหลือแต่จิตเท่านั้น จิตนี้พูดตรงๆ ว่าสง่างามมาก พูดง่ายๆ อย่างนี้ละ ตัวจิตเองสง่างามมากไม่ว่าหลับว่าตื่น มันหากเป็นของมัน มันตายตัวแล้ว จิตนี้เข้าถึงขั้นตายตัว จิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต สง่าอยู่อย่างนั้นละจิต แต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์กิริยามันเปลี่ยนแปลงตลอด เราก็ไม่ค่อยสบายระยะนี้ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ของมัน มันไม่ค่อยสบาย ธาตุขันธ์มันอ่อนแอมากเดี๋ยวนี้

         เราไม่ได้อยู่สักวันนะ วันหนึ่งไปที่หนึ่งๆ เรื่อย ไปเรื่อยละ มันจวนจะตายแล้วเที่ยว ทีนี้หมดละป่าช้า หมด นี้เป็นวาระสุดท้าย ฟังเสียนะพี่น้องทั้งหลาย คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมมายุติลงในชาตินี้หมดเลย ป่าช้าต่อไปไม่มี ทุกอย่างสิ้นสุดลงในชาตินี้หมด ไม่มีอะไรเหลือเลย ก้าวหน้าถอยหลังไม่มี มีแต่ปัจจุบันว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัน ปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนแล้วมันก็ตายใจได้เลย ถ้าไม่ถึงขีดถึงแดนอันนั้นบกพร่อง อันนี้บกพร่อง มันไม่สบายละคำว่าบกพร่อง นี่มันสมบูรณ์แล้ว สมบูรณ์ทุกอย่าง เกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่สมบูรณ์ จะก้าวหน้าไปไหนก็ไม่มี ถอยหลังก็ไม่มี มีแต่ธรรมธาตุเท่านั้น

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก