ฝึกตัวเป็นของสำคัญมาก
วันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ฝึกตัวเป็นของสำคัญมาก

         (หลวงตาครับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี เขานำเด็กมาปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมทำบุญถวายเช็ค ๑,๐๐๐ บาทครับ) โอนมาเท่าไรก็หมด ออกกระจายทั่วโลก ไม่ได้อยู่ อยู่นี้ออกหมดเลย เพราะเราไม่คิดที่จะให้มันอยู่ มีแต่จะให้ไป ออกช่วยโลกช่วยสงสาร

         ผู้ที่มาเข้าวัดเข้าวาก็ให้นำคติอันดีงามของทางวัดไปใช้นะ สถานที่นี่เป็นสถานที่อบรมความดีงามทั้งหลาย ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่มาเพื่อศึกษาอบรมความดีงามไปประพฤติปฏิบัติ เจ้าของนั่นละจะเป็นคนดีงามไม่ใช่ผู้ใด ถ้าว่าตกแต่ง เราตกแต่งตั้งแต่สิ่งภายนอก กิริยามารยาทความประพฤติอันดีงามเราไม่สนใจประพฤติมันก็ไม่ดี แต่งตัวเทวดาสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นท่า แต่งแต่ตัวเฉยๆ ไม่แต่งใจ แต่งใจแล้วดี ถ้าแต่งใจแล้วความดีงามมันจะออกจากหัวใจ

         คนเราคำว่าคนๆ มันคนกลางๆ นะ คนดีก็มีคนชั่วก็เยอะ นี่เกิดจากการอบรมฝึกฝนตนเอง ถ้าไม่ฝึกฝนไม่ได้ เราจะให้คนอื่นคนใดมาฝึกฝนอบรมเราไม่ได้นะ เราต้องฝึกฝนอบรมเรา เมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี เราฝึกเราเป็นคนดีตั้งแต่เป็นเด็กถึงผู้ใหญ่มันก็ดีไปเรื่อยๆ ถ้าฝึกเจ้าของเป็นคนชั่วทั้งๆ ที่เราไม่ได้ฝึกแต่เป็นความสมัครใจไปในทางชั่วมันก็มีแต่ความชั่วเต็มตัว ถ้าฝึกฝนในทางความดีมีการฝึกการดัดแปลงตนเองมันก็เป็นคนดี

อยู่กับการฝึกนะ ไม่ฝึกไม่ได้มนุษย์เรา เกิดเป็นมนุษย์เฉยๆ มนุษย์เต็มโลก  มนุษย์ที่เลวที่สุดก็มีเยอะในโลกอันนี้ เพราะการไม่ฝึกการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาตามชอบใจ ใครชอบอะไรทำลงไปๆ ไม่คิดว่าผิดถูกชั่วดีประการใด อย่างนั้นหาความดีไม่ได้ ต้องฝึกตัวเองนะทุกคน ยิ่งมาวัดมาวานี้ด้วยแล้วก็มีการฝึกฝนอบรมตนควรจะได้ของดีไปใช้ในบ้านในเรือนในตัวของเราเอง เป็นฆราวาสฝึกแบบหนึ่ง มาบวชเป็นพระแล้วก็ฝึกอีกแบบหนึ่ง เป็นขั้นๆ เป็นตอนๆ ไป บวชเป็นพระ พระโกโรโกโสก็มี พระดีก็เยอะ นี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดตน รู้สึกตัวว่าเป็นพระแล้วตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีมันก็ดีไปเรื่อยๆ มีแต่ชื่อว่าพระเฉยๆ เขียนติดหน้ากระดาษมันก็มีแต่คำว่าพระๆ แต่คนมันเลวมันใช้ไม่ได้ พากันจดจำเอา

การฝึกตัวละดี ฝึกอะไรสู้ฝึกตัวไม่ได้ ฝึกสิ่งใดก็ตามถ้าไม่ฝึกตัวแล้วไม่ดีเลย ต้องฝึกตัวเป็นของสำคัญมาก คนเราต้องฝึกตัวให้ดี ความอยากอยากด้วยกันทุกคน อย่างใดที่เป็นภัย อย่างใดที่เป็นคุณก็ให้ดำเนินตามความอยากที่เป็นคุณ อย่าไปเดินตามรอยแห่งความชั่วช้าลามกมันจะชั่วช้าไปเรื่อยๆ หาความดีไม่ได้ ตั้งแต่เกิดมาก็มาฝึกตน ฝึกให้ดี การฝึกก็มีหลายขั้นหลายตอน ฆราวาสฝึกตนใส่อรรถใส่ธรรมเป็นอย่างหนึ่ง พระฝึกตนเข้าสู่ธรรมวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นขั้นๆ ตอนๆ ไป ให้เรานำไปฝึก  ในความเป็นฆราวาสก็เป็นเด็กดี เป็นฆราวาสที่ดี ถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ดี อย่าเป็นพระโกโรโกโส ใช้ไม่ได้นะ

ทุกอย่างขึ้นจากการฝึกทั้งนั้น ไม่ฝึกไม่ได้ คนเราเพียงแต่ว่าคนๆ เฉยๆ ใครๆ เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าคน แต่ดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับความดัดแปลงตัวเอง ถ้าไม่ดัดแปลงมันไม่ดีนะ เกิดมาเป็นมนุษย์เท่าไรก็มนุษย์รกโลกรกสงสารอยู่ทั้งนั้นละ ให้เป็นมนุษย์ที่ดี ให้ฝึก การอยู่การกินการใช้สอยก็ให้รู้จักประมาณ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ไม่ดี การฝึกฝนอบรมการอยู่การกินใช้สอยนี้สำคัญมาก เราต้องมีการฝึกเอา ฝึกในลิ้นในปากในใจของเรานั่นแหละ เราไม่ให้มันทำมันไม่ทำละ ใจเป็นผู้บังคับ ถ้าใจปล่อยตัวแล้วก็เลอะเทอะไปหมด ไม่มีอะไรเป็นของดี ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเลวตลอดถึงวันตาย หาความดีไม่ได้ ถ้าผู้ฝึกตนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ มันก็ดีไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ชินในการฝึกดี ให้พากันจำเอา

อย่างพระท่านมาบวชอย่างนี้ก็เหมือนกัน ท่านผู้บวชตั้งใจจะเป็นพระดีจริงๆ ท่านไม่นอกเหนือไปจากธรรมวินัย ธรรมวินัยติดตัวเลย นั่นละพระดีอยู่กับธรรมวินัยเป็นเครื่องวัดตวง ถ้าไม่มีธรรมวินัยซึ่งเป็นของดิบของดีเป็นเครื่องวัดตวงตัวเองแล้วไม่ดีทั้งนั้นละ ต้องให้มีแบบมีฉบับที่ดีงามเข้ามาดัดกายวาจาใจของตน ให้พากันจำเอา วันนี้ไม่พูดมาก เหนื่อย ทุกวันนี้เหนื่อยมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว ไม่ค่อยสบาย เอาเท่านั้นละ จะให้ศีลให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก