อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

พระดูมากขึ้นทุกวัน ๆ นะ ประกาศตลอดเวลา แล้วไหลเข้ามาตลอดให้แบกให้หาม พระที่มาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาเกะ ๆ กะ ๆ ให้แบกให้หาม พระที่อยู่ภายในนี้ซึ่งทำข้อวัตรปฏิบัติเป็นปกตินี้หนักมากนะ พวกที่มาใหม่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเรา มานอนน่ะคือเรื่องของเรา เกะกะคือเรื่องของเราไปอย่างนั้นนะ ที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมนี่ไม่ได้สนใจ แล้วไหลเข้ามาเรื่อย ๆ ให้พากันออกไปนะอย่ามานอนกองกันอยู่นี้ เรานี้หนักมากช่วยพระช่วยเณร ไม่ทราบจะช่วยยังไง พระที่เข้ามาอยู่วัดป่าบ้านตาดนี้เป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ออกจากนี้ไปแล้วไม่เห็นมีวี่แววอะไรพอจะเป็นความดิบความดี ให้เห็นผลแก่การแนะนำสั่งสอน ไม่ค่อยมีนะ มีแต่เหลวแหลกแหวกแนว ๆ เวลานี้ นี่ละเรียกว่าพระเณรเราทำลายศาสนาประเภทหนึ่ง อย่างนี้ละดูเอา ทำลายหลายชนิด หลายวรรคหลายตอน ทำลายอย่างละเอียดก็มี ทำลายอย่างหยาบก็มี อย่างที่มาเก้ ๆ กัง ๆ อยู่นี้

ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มากินมานอนขวางวัดอยู่นะ นี่ไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้า มีตั้งแต่ความพากเพียร ความอุตส่าห์พยายาม ความคิดความอ่านไตร่ตรองหาเหตุหาผลอรรถธรรม นี้คือธรรมของพระพุทธเจ้า นี่มันไม่ได้มาหาแบบนั้นนะ หาแบบหมูขึ้นเขียง กินแล้วก็ขี้ใส่บนเขียงอีกด้วย มันมีแต่แบบนั้น นี่ก็เป็นพระทำลายศาสนาประเภทหนึ่ง วงกรรมฐานเรานี้แหละตัวสำคัญ จากนั้นเราไม่ยุ่งแหละ เพราะเราไม่ไปรู้ไปเห็น เรารู้เราเห็นแต่วงกรรมฐานของเรานี้ นอนบนเขียงเหมือนหมูแล้วก็ขี้ใส่บนเขียงอยู่นี้ พวกกรรมฐานเรานี้น่ะ เลอะเทอะไปหมดนะ ไม่มีอะไรดี ผู้รักษาไม่มี มีแต่ผู้ทำลายไม่ว่าทางโลกทางธรรม ไม่ว่าทางพระทางฆราวาส มีแต่เรื่องทำลาย โห น่าสลดสังเวชนะ

เราซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้เรานำด้วยความเมตตาล้วน ๆ พิจารณาใคร่ครวญทุกอย่างก่อนที่จะนำออกมาแสดงต่อพี่น้องทั้งหลาย เช่นว่าเป็นผู้นำ มีอะไรบ้าง กิริยาที่พานำ พานำอะไรบ้าง เราคิดอ่านไตร่ตรองเต็มกำลังความสามารถ จึงออกพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินไปอย่างนี้ อกจะแตกนะสำหรับเราน่ะ แล้วที่กีด ๆ ขวาง ๆ เหล่านี้ก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ กำลังเมืองไทยเราสกปรกมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดานะ สกปรก ฟังแต่ว่าสกปรกมากทีเดียว พวกกีดพวกขวางอรรถธรรมคุณงามความดีนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไทยของเรา ไม่ว่าวงไหนแหละ มันสร้างส้วมสร้างถานสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ชาติตัวเองทั้งนั้นแหละพวกนี้ ไม่ใช่พวกพยุงชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง มันพวกผลาญชาติ กลืนชาติ กินชาติ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เต็มอยู่ในเมืองไทยเรานี้ นับตั้งแต่วงใหญ่มาถึงวงเล็กเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น แล้วจะหาความเจริญมาจากไหนเมืองไทยเราน่ะ พากันพิจารณาให้ดีนะ

ธรรมนำออกแสดงเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์ เพื่อรู้เนื้อรู้ตัว พากันพยุงส่งเสริมในสิ่งที่ดี กำจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วช้าลามกออกไป มันกลับไปกว้านเอาความชั่วช้าลามกเข้ามา สิ่งดีงามมันปัดออก ๆ เวลานี้กำลังเป็นนะ ให้ดูสถานที่เช่นไร ๆ ดู นี่ธรรมดูจริง ๆ นะธรรม เพราะเรานำโลกเราไม่ได้นำเพื่อเป็นข้าศึกของผู้ใด นอกจากเพื่อเป็นคุณต่อโลกล้วน ๆ เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกในหัวใจและกิริยาของเราที่ทำนี้เลย เพราะฉะนั้นถึงได้ดูอย่างชัดเจน ธรรมดูโลกดูได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่โลกดูธรรมนี้ดูเพื่อจะกลืนจะกินจะทำลายนะ ธรรมดูโลกนี้ดูอย่างละเอียดลออเพื่อผลเพื่อประโยชน์

พากันมีจิตมีใจตั้งเนื้อตั้งตัวนะคนไทยเรา ไม่อย่างนั้นล้มไปหมดทีเดียว ละลายไปเลยลงทะเล แล้วก็จมลงทะเลอีกเหมือนกัน ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงหัวหน้าที่นำธรรมมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ไอ้เสียงโจรเสียงมารเสียงข้าศึกศัตรูมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ มันจะออกประกาศก้องตลอด เป่าหูไปด้วย พอหลับแล้วมันก็กลืนตับไป เป่าหูไปเรื่อย ๆ พอเคลิ้มหลับมันก็กัดตับกัดปอดไปกิน ฟังข้อนี้ให้ดีนะ

หลวงตา มีอะไรจึงต้องมา มีพวกทีวี มีหนังสือพิมพ์ มีอะไรมามากมายวันนี้ เป็นยังไงเห็นมีมากผิดปกติ เพราะเหตุผลกลไกอะไร ทุกวันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ วันนี้เห็นมีมากมายก่ายกอง เหมือนหนึ่งว่านัดกันมา

นักข่าว นมัสการหลวงพ่อครับ เนื่องจากว่ากระทรวงการคลังมีปัญหากับหลวงพ่อ ก็เลยจะมานมัสการกราบเรียนหลวงพ่อว่า มีปัญหาอะไรกันครับ

หลวงตา กระทรวงการคลังไม่มีปัญหาอะไรกับเรา เราไม่มีปัญหาอะไรกับกระทรวงการคลัง เราเป็นพระเราจะไปตั้งปัญหากับใคร นอกจากที่เข้ามายุ่งกับศาสนากับธรรมเท่านั้น ก็มีเรื่องเท่านั้น อย่างกิเลสเข้ามายุ่งกับใจกับธรรม ธรรมก็ฟัดหัวกิเลสไปเลย นั่นละกิเลสเป็นข้าศึกของธรรม ธรรมกับกิเลสต้องฟัดกัน นี่ทางโลก ทางธรรมก็เหมือนกัน ถ้าทางโลกสกปรกธรรมก็ชะล้างลงไป ก็มีเท่านั้นเอง กระทรวงไหน ๆ ก็เป็นลูกของชาติไทยด้วยกันไม่ใช่เหรอ มาตั้งแง่ตั้งข้อผิดพลาดกันต่าง ๆ นานานี้ จะเป็นเรื่องหาความทะเลาะเบาะแว้งใส่กันนะ

เมืองไทยเราทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ให้เมืองนอกเขาดูถูกเหยียดหยามนะ อวัยวะส่วนใดไม่ดีส่งเสริมรักษากันตลอดมาของแต่ละคน ๆ นี้อวัยวะของเมืองไทยเราในคนทั้งชาติ เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกัน จะมีเรื่องมีราวอะไรให้แตกให้แยกทำลายกันในวงชาติไทยของเรานี้เลวมากนะ ในสายตาของธรรมเรียกว่าเลวมากทีเดียว ทุกคน ๆ ที่เป็นชาติไทยยิ่งทางวงราชการงานเมืองมีแต่นักวิชาการ มีความรู้ความฉลาดสามารถที่จะรักษาบ้านเมืองของเราไว้ได้ด้วยความแน่นหนามั่นคง เพราะวิชาความรู้ที่เรียนมา ก็มีเท่านั้น ถ้าไม่เอาความรู้นี้ไปเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันเองเสียเท่านั้น ความรู้นี้ไปได้ทุกอย่าง แยกไปทางไหนก็ได้ เหมือนมีดเล่มหนึ่งเอาฟันหัวคนก็ได้ ฟันแตงโมมากินก็ได้ เป็นอย่างนั้นนะ

เราจะพิจารณากันยังไงชาติไทยของเราเวลานี้ ทำไมจึงให้เกิดเรื่องเกิดราว เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะแตกร้าวกันนะ ไม่ใช่เรื่องสมานสามัคคีกัน ไม่ใช่เรื่องดี เราเป็นลูกชาวพุทธให้พากันพิจารณาทุกคน

หลวงตาบัวมานำพี่น้องทั้งหลายนี้เอาธรรมล้วน ๆ มานำ ไม่ได้เอาพิษเอาภัยมาใส่บ้านใส่เมืองของเรา เราจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด ใครจะหาว่าเรามีเรื่องมีราวกับใคร ๆ ก็ตาม อันนั้นฟังแต่ว่าคำกล่าวหา ธรรมไม่มีการกล่าวหาใคร พูดตามหลักความจริงล้วน ๆ เรียกว่าธรรม ตายใจได้ พึ่งเป็นพึ่งตายได้ เรียกว่าธรรม นอกจากนั้นตายใจไม่ได้ เช่น อธรรมก็คือกิเลส นี้พวกปลิ้นปล้อนหลอกลวง คว่ำกินหงายกินคือกิเลส ปากหวานทีเดียวแต่ภายในบรรจุยาพิษไว้อย่างเต็มเหนี่ยว เป่าหูคนนั้นเป่าหูคนนี้ โฆษณาว่าการเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อกลืนเพื่อกินเพื่อทำลายชาติบ้านเมือง อยู่กับกิเลสทั้งหมดนะ ธรรมท่านไม่กลืนท่านไม่กิน ธรรมเป็นกลาง ๆ ธรรมรักษาบำรุงเรียกว่าธรรม สิ่งใดที่ดิบดีแล้วบำรุงรักษากัน อันใดไม่ดีให้ปัดออก ๆ ส่วนกิเลสนั้นอะไรจะสกปรกมากทำลายได้มากเท่าไร กลืนได้มาก กินได้มาก โกยได้มากเท่าไรยิ่งพอใจของกิเลส นี่ละระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายพิจารณากัน

มาหาหลวงตาบัวจะให้พูดอะไรให้ฟัง เราพูดแต่ธรรมล้วน ๆ เท่านั้นอย่างอื่นเราพูดไม่ได้ เพราะเราเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ธรรมเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาตั้งกัปตั้งกัลป์ เฉพาะศาสนาพระพุทธเจ้านี้ก็มาได้ ๒๕๐๐ ปีนี้แล้ว สอนเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันอย่ากัดกัน เราไม่ใช่หมา อันใดไม่ดีให้รีบแก้ไขทันที กิเลสตัวไหนเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง กิเลสตัวนั้นเป็นภัยทั้งชาติบ้านเมือง ถ้าหากว่าเราเสริมตามกิเลสประเภทนี้แล้วบ้านเมืองจมได้ เราอย่าเห็นแก่ความโลภ อย่าเห็นแก่ความได้ อย่าเห็นแก่ความร่ำรวยแก่เราคนเดียว ชาติไทยจม นี้เรื่องของกิเลส เรื่องโจรเรื่องมารเรื่องมหาภัย อย่านำมาใส่ชาติบ้านเมืองของเรามันผิด

เวลานี้ที่ปกครองบ้านเมืองนี้ก็ตั้งให้รัฐบาลเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับปกครองบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรดูแลลูกเต้าทั้งหลาย จะปกครองกันประการใดบ้าง พระองค์ก็ทรงดูแลด้วยพระเมตตาตลอดเวลา ทีนี้พวกเราซึ่งเป็นผู้นำของชาติบ้านเมือง เรียกว่าลูกพี่เบิ้ม ก็คือวงราชการต่าง ๆ ที่พี่น้องชาวไทยมอบความไว้วางใจให้ เราจะดำเนินงานแบบไหน จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย หรือจะเป็นการทำลายชาติไทย กลืนบ้านกลืนเมือง ก็ต้องพิจารณาในวงราชการ

วงราชการเท่านั้นมีความเฉลียวฉลาด ฉลาดไปทางไหนวินิจฉัยตัวเองซิเราเป็นลูกชาวพุทธ สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อความสงบร่มเย็น เพื่อความแน่นหนามั่นคงของชาติ ท่านไม่ได้สอนเพื่อการทำลายศาสนา แต่กิเลสสอนเพื่อการทำลาย เพื่อความเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกของตัว จากนั้นก็ภาคของตัวกระจายไปเลย ดูถูกคนนั้น ดูถูกพวกนี้ ดูถูกภาคนั้นดูถูกภาคนี้ไป นี่ละเรื่องจะแตก ชาติไทยเราจะแตกเพราะเรื่องของกิเลสแบ่งสันแบ่งส่วน แบ่งพรรคแบ่งพวกเข้าไปนี่ อันนั้นพวกนั้น อันนี้พวกนี้ พวกนี้จะกินพวกนี้จะกลืน ต่างคนต่างจะกินจะกลืน รวมหัวกันเข้ากลืนชาติไทยเราได้ถ้ากิเลสมีกำลังมาก ๆ นะ มันออกนี้หวานไม่มีอะไรเกินกิเลส ยาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไปหมดทุกแห่งทุกหน ไปที่ไหนประกาศโฆษณาเคลือบน้ำตาลไปเรื่อย ๆ ให้ประชาชนนอนใจ ๆ แล้วกลืนตับกลืนปอดประชาชนไปโดยไม่รู้สึกตัว นี่เรื่องของกิเลส

เรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้น ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ถ้าเป็นลูกชาวพุทธรีบแก้ไข ความอยากมันจะล้นฟ้ามามันไม่เหนือฟ้าแหละน่ะ มันไม่เหนือกรรมนะ กรรมนี้คือกรรมดีกรรมชั่ว ใครทำผู้นั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละ เราอย่าอวดเก่งยิ่งกว่ากรรมนะ สัตว์ทุกตัวมีกรรมครอบอยู่กรรมดีกรรมชั่ว ใครทำลงไปคนนั้นสั่งสมขึ้นมา ไอ้เรื่องรายร่ำรายรวยตามอำนาจของกิเลส รายรวยขึ้นมาก็คือรวยฟืนรวยไฟรวยบาปรวยกรรม มันเผาไหม้เจ้าของ อย่าพากันคิดกันอ่านนะ เราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ไม่สมควรแก่ชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธ ต้องมีความกลมกลืนสามัคคีกัน อย่างนี้เป็นเลือดชาติไทยซึ่งเป็นลูกชาวพุทธ จะมาแตกมาแยกมาแบ่งสันปันส่วนกินนั้นกลืนนี้ อย่างนี้ไม่ใช่ชาติไทย พวกนี้พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกมหาภัย อยู่ในจุดไหนนั้นคือมหาภัยอยู่จุดนั้น จะทำลายชาติบ้านเมืองได้คือจุดนั้นเอง ให้พากันระมัดระวังทุกคน

เราเป็นเจ้าของสมบัติ คือชาติไทยของเรานี้เป็นสมบัติของทุกคน สมบัติที่เรารักษาก็เป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยด้วยกันทุกคน ๆ ต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขัน อย่าให้โจรให้มารให้มหาภัยเข้ามากลืนมากินได้ เราเป็นเจ้าของสมบัติ แม้แต่เขาอยู่ในบ้านโจรมารที่จะมาปล้นมาชิงของเขาเขายังต่อสู้เห็นไหมล่ะ นี่เป็นความชอบธรรมของเจ้าของทรัพย์ ต้องปฏิบัติอย่างนั้นต่อโจรต่อมาร โจรมารเป็นผู้ผิด เจ้าของสมบัติไม่ได้ผิด อันนี้ก็เหมือนกัน สมบัติของชาติไทยเราไม่ได้ผิด คนไทยของเราซึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้ผิด ผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามามากลืนมากินนั้นแลคือผู้ผิด นั้นคือมหาภัย ให้จำไว้ทั่วหน้ากันทุกคน นี้คือธรรมสอนกลาง ๆ อย่างนี้แหละ ไม่ผิด

เจ้าของทรัพย์ต้องรักษาทรัพย์ มีอะไรเข้ามาเจ้าของทรัพย์ต้องต้านทานต้องต่อสู้ ดีไม่ดีเจ้าของทรัพย์หรือโจรมารซึ่งมีชีวิตคนละอัน ๆ เท่านั้น มันตายไปได้ด้วยกันทั้งโจรทั้งมารทั้งเจ้าของทรัพย์ แต่เมื่อสมบัติซึ่งเป็นของสำคัญในตนที่รักสงวนนี้แล้ว อย่างไรเจ้าของทรัพย์ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลย เอ้า เจ้าของทรัพย์ดีเจ้าของก็ไม่ตาย โจรตายก็มีเท่านั้น นี่เรื่องรักษาสมบัติเขารักษากันอย่างนั้น

สมบัติของชาติไทยเราเราจะรักษาแบบไหน หรือจะแบบแผ่สองสลึงให้โจรให้มารให้มหาโจรเข้ามากลืนกินงับ ๆ ๆ กลืนกินโต๊ะกันนั้นหรือ สองสามโต๊ะกินคนทั้งชาติเป็นยังไง ฟังได้ไหมเมืองไทยเรา คนสองสามคนกินโต๊ะจากตับจากปอดของชาติไทยเราทั้งชาตินี้มันดูได้ไหม พิจารณาซิ ตั้งแต่หมามันก็ไม่ให้กินตับมันนะ เราเป็นตับมนุษย์แท้ๆ เป็นยังไง? ตับมนุษย์กับตับหมามันต่างกันนะ ตับมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูก รู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลง รู้จักต่อสู้กันเพื่อรักสงวนตับของตัวเอง นี่ก็เป็นอย่างนั้น นี่ละธรรมสอนกลางๆ อย่างนี้ ให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัติ

ชาติไทยของเราเป็นชาติที่อิสระมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆ มานานสักเท่าไร สมบัติเงินทองข้าวของเฉพาะอย่างยิ่งคลังหลวงของเรานี้เป็นหัวใจของชาติไทยเราทั้งชาติ ต่างคนต่างเป็นเจ้าของด้วยกัน คน ๖๒ ล้านเป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ทุกๆ คนไปเลย แล้วเรายังจะยอมอยู่เหรอ? ให้มหาภัยเข้ามากลืนเอาอย่างสดๆ ร้อนๆ ในตับปอดของคนทั้ง ๖๒ ล้านนี้ ฟังให้ดี ต้องเด็ด! ถึงคราวเด็ดต้องเด็ด ไม่เด็ดไม่ได้ ภัยมีมาก ธรรมะต้องมาก ต้องดัด เจ้าของต้องเด็ด อย่างท่านฆ่ากิเลสเหมือนกัน กิเลสเด็ด ธรรมะต้องเด็ด ซัดกันถึงขั้นสลบไสล เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านดัดกับกิเลสตัวเป็นภัย เอาถึงขั้นสลบ ถ้าหากว่ากิเลสไม่ตายพระพุทธเจ้าก็ตาย นั่นละตัวอย่างของพระพุทธเจ้าของเรามาสู้กับฝ่ายชั่ว สู้กับความชั่วด้วยธรรม อันนี้เราก็สู้กับฝ่ายชั่ว จะเป็นโจรเป็นมารเป็นสัตว์เป็นบุคคลใดมาก็ตาม ถ้ามาทำลายสมบัติของเราซึ่งเป็นส่วนธรรม เรียกว่าเป็นธรรมของชาติไทยทั้งชาติแล้ว หัวใจดวงนี้เป็นธรรมแล้ว ถูกต้องแล้ว สู้มันเลยไม่มีคำว่าถอย

ที่พากันสงวนรักษาไว้นี้ถูกต้องด้วยกันทุกคนแล้วชาติไทยของเรา อันไหนแหยมเข้ามา อันไหนทะลึ่งเข้ามา นั้นคือภัยของชาติไทยเรา ต้องได้ต่อสู้ฟัดเหวี่ยงกันเต็มเหนี่ยว จะเป็นข้าศึกสงครามในเมืองไทยเราก็ให้เห็นระหว่าง “ธรรม” กับ “อธรรม” ฟัดกัน ก็ให้มันเห็นซิ นี่ถึงเรียกว่า “นักรบ” นี่ละ “ธรรม” เป็นอย่างนั้น กิเลสเป็นภัยของธรรม ธรรมฟัดกับกิเลส นี่ตัวข้าศึกศัตรูเป็นภัยต่อคนของชาติไทยเรา เราก็ฟัดกันเหมือนกัน อย่างนี้จึงเรียกว่า “นักรบ” ไม่ใช่ “นักหลบ” นักรบกับนักหลบมันต่างกัน ต้องให้แข็งแกร่งทุกคน ชาติไทยของเราจะยืนยงอยู่ได้นะ ถ้าอ่อนแอแล้วหมดตัว

ตับปอดเราคือที่ไหน หัวใจของชาติไทยเราคือที่ไหน คือกองสมบัติอันใหญ่หลวงนี้ละ กองสมบัติเรียกชื่อนามกลาง ๆ สำหรับหลวงตาบัวไม่รู้กฎหมายบ้านเมือง รู้แต่เรื่องหลักธรรมคือว่า “คลังหลวง” นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา อยู่นี้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างชาติไทยของเราอยู่นี้หมด ชาติไทยก็อยู่ที่นี่ ศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยอยู่ที่นี่ เครื่องประกันตัวของชาติไทยเวลาเกิดความฉุกเฉินขึ้นมา ก็จะเอาสมบัติกองนี้ออกไปช่วยชาติไทยของเรา นี้เราเก็บสงวนไว้อย่างนี้ ไม่ใช่เก็บไว้อย่างซุงทั้งท่อนนะ เราเก็บไว้เพื่อความจำเป็น เมื่อไม่จำเป็นอย่ามาแตะ ส่วนใดที่จะควรแก้ไขก็ให้แก้ไขกันไป อย่ามารุกล้ำตับปอดของชาติไทยเราซึ่งจะเป็นการจมทั้งชาติ ใช้ไม่ได้

คนตายทั้งชาติ เอาเนื้อหนังของมนุษย์นี้มาละเลงยาไปเยียวยามนุษย์ที่ตายแล้วเป็นยังไง มันฟื้นได้ไหม? อันนี้เอาเงินทองข้าวของซึ่งเป็นกองสมบัติของชาตินี้ ว่าเอาไปฟื้นฟูชาติให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญอย่างนี้ มันเจริญยังไง คนตายหมดทั้งชาติแล้วมันเจริญที่ตรงไหน สมบัติเงินทองข้าวของใหญ่โตหมดไปจากชาติไทยของเราทั้งชาติ ชาติไทยเราจมแล้ว ชื่อ “ไทย” เราจะชื่อว่า “หมา” ก็ได้นะ ถ้าลงอ่อนแอท้อแท้ ไม่รู้จักรักสงวนในสมบัติของตนแล้วจะว่าชาติ “หมา” ก็ได้ชาติไทยเรา เราอยากเป็นหมาหรืออยากเป็นชาติไทย ถ้าอยากเป็นชาติไทยต้องรู้จักรักษาสมบัติของไทยซิ

สมบัติของไทยคืออะไร คือ “คลังหลวง” ไม่ใช่ที่อื่นที่ใด คือคลังหลวงนั้นแหละ เป็นสมบัติของชาติไทย เป็นหัวใจของชาติไทย ชาติไทยของเรายืนยงมั่นคงมาตลอดทุกวันนี้ก็คือบรรพบุรุษรักษาหัวใจของชาติไทยเราไว้ ไม่มีใครมาแตะต้อง กฎหมายข้อใดก็ไม่เคยมารุกล้ำ ไม่เคยมาทำลาย รักษากันมาตลอด ด้วยกฎหมายรักษาเสียด้วยนะ ตั้งรัฐบาลชุดไหนขึ้นมาก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนเข้ามาล่วงล้ำหัวใจตับปอดของชาตินี้ไปเลย แต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้มันเป็นยังไง? มันถึงล่วงล้ำเข้ามา มันโหดมันร้ายเหลือประมาณหรือ รัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลมหาภัยของชาติล่ะซิ จะเป็นคุณของชาติได้ยังไง จะสมควรเป็นผู้นำได้ยังไง เมื่อเข้ามากอบโกยเอาสมบัติของชาติไปละเลงน้ำยาทาคนชาติไทยตายทั้งชาติ มีความหมายอะไร มันบัดซบนะ ความคิดเด็กตามบ้านเขาก็ไม่ได้คิดเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะ เราเป็นผู้ใหญ่เราจะนำชาติบ้านเมือง ทำไมจึงจะกลายเป็นมหาโจรมหาภัยมากลืนบ้านกลืนเมืองอย่างนี้ก็เรียกว่าเลวที่สุดนะ นี่ฟังเสียงโวหารของธรรม ธรรมสอนอย่างนี้ เราสอนโดยตรง ไม่ได้ผิด ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกอย่างนี้แหละ

ชาติไทยของเราจีรังถาวรมาเพราะอันนี้มีลมหายใจอยู่นี้ ทุกอย่างศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยอยู่กับคลังหลวงนี้ ลมหายใจของเราอยู่กับคลังหลวง พี่น้องชาวไทยเราเป็นเจ้าของในคลังหลวงนี้ทุกคน ๆ รักษามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายของเรา ไม่เคยมีใครมาแตะต้อง มีแต่สงวนรักษา ถ้าควรจะได้เอามาส่งเสริมอีกก็เอามาส่งเสริม อย่างเวลานี้หลวงตาบัวก็เห็นว่าชาติไทยของเราเอนเอียงไปมากกระเทือนทั่วประเทศไทย เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าในชาติไทยของเรา เราก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างออกมาเพื่อเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลาย ออกเป็นผู้นำในการบริจาคเพื่อจะนำเงินเข้าชาติไทยของเราเวลานี้ ได้มาจากพี่น้องทั่วชาติไทย รวมเข้ามาเป็นเงินมากมาย ทองคำก็มาก เงินก็มาก กำลังจะเข้าสู่คลังหลวง เวลานี้ในธนาคารมีคลังหลวงหรือในวงรัฐบาลหรืออะไรก็ตาม วงนั้นเราก็บอกว่าวงนั้นกำลังกีดกันเอาไว้ทุกแง่ทุกมุม จะไม่ให้เงินของคนทั้งชาตินี้เข้าสู่คลังหลวง มันมีอย่างหรือ? เด็กเขาก็ทำไม่ได้นะ กฎหมายข้อไหน นอกจาก “กฎหมอย” เท่านั้น กฎหมายนี้ทำไม่ลงนะ กฎหมายนี้รักษาชาติบ้านเมือง ถ้ากฎหมอยละกินไปหมด มันไม่เลือกนะกฎหมอยน่ะ มันเอาอำนาจบาตรหลวงเข้ามาใส่ กฎหมายเป็นกฎหมอยกลืนชาติบ้านเมืองเข้าไป

เงินของเราเวลานี้กำลังถูกกีดกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามที่เราทราบมาว่า รัฐมนตรีอะไร ปรึกษาหารือประชุมกันตกลงกันแล้วว่าเงินหลวงตาบัวนี้ไม่ให้เข้าในชาติ ไม่ให้เข้าในคลังหลวง เพราะเหตุไร? เขาก็บอกว่าเพราะหลวงตาบัวได้เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า ได้มอบธนาคารฝ่ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกเมืองนา เอ้า เข้าใจกันแค่นี้ก็แล้วกัน เข้าใจเอาว่าไม่เข้าสู่คลังหลวงแค่นี้ก็แล้วกัน หลวงตาบัวเซ็นมาแล้ว การเซ็นมานี้หลวงตาบัวก็ตอบทันทีเลยว่า หลวงตาบัวถูกต้ม จะถูกต้มจากธนาคาร จากแผนกไหนก็ตามต้องเป็นเรื่องของธนาคารเป็นเรื่องใหญ่ ที่เอาเงินเราแฉลบไปไว้นอกถุง แล้วมาประกาศบอกเราว่า เงินเข้าแล้วตามจุดที่หลวงตามุ่งหมาย ฟังซิน่ะ ใครต้ม? ถ้าไม่ใช่ทางธนาคารต้มหรือรัฐบาลต้มเรา จะเป็นใครต้มเราไป ฟังให้ดีทุกคนนะ

นี่หลักความสัตย์ความจริง ธรรมเป็นอย่างนี้จะให้เราพูดว่ายังไง เมื่อเวลาเขาเอาไปแล้วเขาก็มาต้มเรา ให้เราเซ็น ก็เราไม่รู้ว่าธนาคารแผนกไหนเก็บยังไง ๆ เราถามตั้งแต่ว่าเป็นจุดที่เราต้องการคือ “คลังหลวง” ที่เป็นคลังเก็บของชาติบ้านเมืองมาดั้งเดิมนั่นใช่ไหม? เขาบอกว่า “ใช่” ต้มไหม ฟังซิขนาดนั้น ต้มไหม? ต้มหลวงตาบัวไหม? ต้มศาสนาไหม ต้มธรรมไหม ต้มพี่น้องชาวไทยไหม? พิจารณาซิ เราก็ต้องเซ็นให้ซิ เมื่อว่าถูกจุดมุ่งหมายของเราแล้วเราก็ต้องเซ็นให้ เราก็มาประกาศก้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เงินนี้เข้าสู่ “คลังหลวง” เรียบร้อยแล้ว ๆ ครั้นต่อมาก็อุบายวิธีการวิธีกินวิธีโกงวิธีกลืนมันก็แย็บออกมาล่ะซิ มาเพื่อเป็นกำแพง เอาเงินหลวงตาบัวนี้ไปเป็นกำแพง เป็นกำแพงกั้นคลังใหญ่ไว้สำหรับที่จะกลืนก็ได้นี่นะ ไม่กั้นไว้เพื่อกลืนจะกั้นไว้เพื่ออะไร? เด็กมันก็รู้นี่นะ ไม่จำเป็นต้องหากฎหมายมายืนยันกัน ธรรมละเอียดยิ่งกว่ากฎหมาย รู้กันทันที ๆ

จากนั้นก็มาแย็บออก ประกาศลูบจมูกของประชาชนล่ะซิว่า เงินหลวงตาบัวไม่แตะ ๆ เพื่อแก้หน้าตัวเอง แต่ธรรมแทรกเข้าไปล่ะซิ “เงินหลวงตาบัวไม่แตะ ๆ” เอาไว้ที่ไหนเงินหลวงตาบัวจึงไม่แตะ แล้วส่วนที่แตะส่วนที่กลืนที่กินนั้นอยู่ที่ไหน มันก็ไล่ตามกันไป เราไปกรุงเทพฯ คราวนี้เราสืบทราบจนกระทั่งถึงต้นตอมัน เพราะฉะนั้นจึงได้ฟัดกันใหญ่ละตอนนี้ เป็นเพียงว่าย่อม ๆ ยังไม่ใหญ่โตนักนะ เราต้องเอาเข้าให้ได้ เอาเข้าเลย มันมาต้มเราพวกนี้น่ะ มันต้มมาจากไหน ใครเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่นั่นละต้มเรา จะเอาอะไรที่มาต้ม ถ้าว่ากฎหมายก็กฎหมายต้มเรา เราไม่ได้ผิดนี่นะ

เช่นอย่างที่ว่า ไม่ให้เราเอาเข้านี้เพราะเราเซ็นอันนั้นแล้ว เซ็นอันนั้นก็เพราะถูกต้มต่างหาก มันเป็นโมฆะ การเซ็นก็เป็นโมฆะ เพราะถูกต้มมาแล้วให้เราเซ็น เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็พลิกตัวเข้ามาหาความจริงตามเจตนาเดิมของเราที่มอบเงินเข้าคลังหลวง แล้วไม่ยอมแก้ ว่างั้น เพราะท่านได้เซ็นแล้ว ๆ แล้วรัฐมนตรีเหล่านี้ก็เป็นรัฐมนตรีโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้ ก็ลายเซ็นของเรานี้เราแก้ให้เข้าสู่ความจริงแล้ว แล้วรัฐมนตรีไม่ยอมแก้ พวกรัฐมนตรีทั้งหลายก็เป็นโมฆะ ขายตัว เลวที่สุด ไม่ยอมแก้ จะเอากฎหมายฟากฟ้ามาที่ไหนเด็กมันก็รู้นี่นะ ก็ให้แก้มาแล้วให้เข้าสู่อันนี้ทำไมไม่ยอมแก้ เราเข้าสู่ความจริงแล้ว ทำไมไม่ยอมเข้าสู่ความจริง เอาลายเซ็นปลอม ๆ โมฆะหลอกลวงโลกมายันไว้เพื่อหลอกลวงโลกต่อไปอีกอย่างนั้นเหรอ? เอ้า พิจารณาทุกคน นี่ละธรรมออกอย่างนี้ละนะ

เป็นยังไงกลอุบายวิธีการต่างๆ ของรัฐบาลที่ว่ารักษาชาติประเทศไทยเวลานี้หรือจะกินชาติไทยสด ๆ ร้อนๆ หาอุบายวิธีกันเงิน แม้แต่เงินของชาติทั้งหมดนี้ก็ไม่ยอมให้เข้าสู่คลังหลวง กันเอาไว้ ๆ เพื่อจะกลืนก้อนใหญ่นี้ จำให้ดีนะพี่น้องทั้งหลาย เอาให้ถึงใจทุกคนนะ นี่ละกลกินกลโกงกลอุบายต่างๆ มาหาว่าเราเป็นผู้ผิด ผู้มันแยกออกไปเป็นเรื่องต้มตุ๋นเรา มันไม่ได้บอกว่ามันต้มตุ๋นเรานะ แล้วเราเซ็นก็เซ็นตามที่มันต้มตุ๋น เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็พลิกตัวกลับให้เข้าสู่นี้มันไม่ยอมพลิก มันไม่ยอมแก้ มันว่าเราเซ็นแล้ว นี้ยิ่งเลวมากนะพวกนี้น่ะรัฐมนตรีไหนก็ตามเถอะ รัฐมนตรีก็ลูกของคนไทยนั้นแหละ แล้วอยู่ในชาติไทย ถ้าหากว่าเป็นลูกชาวพุทธก็เป็นลูกชาวพุทธ ถ้าไม่ใช่เป็นลูกชาวเปรตชาวผีชาวมหาโจรมหาภัยกินบ้านกินเมือง มันก็มีเท่านั้นนะ นี่ละเรื่องกีดเรื่องกันมีทุกแง่ทุกมุม เวลาไหนออกมามีแต่เรื่องกีดเรื่องกันทั้งนั้น เพื่อไม่ให้เงินของคนทั้งชาติเข้าสู่คลังหลวงซึ่งคู่ควรกันกับเงินของชาติ มันไม่ยอมให้เข้า มันจะไม่ได้กลืนไม่ได้กินเงินจำนวนนี้น่ะ มันจะกลืนจะกินให้ได้

พี่น้องชาวไทยว่าไง? เจ้าของสมบัติของเงินก้อนนี้เป็นยังไง? คิดยังไงบ้าง? เอ้า ให้คิดเสีย เราสอนอุบายวิธีการไว้ทุก ๆ อย่าง เรานี่ไม่ไปว่ากับใครละ เราสอนตามอรรถตามธรรม ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก จึงเรียกว่า “ภาษาธรรม” พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ ไม่เรียกว่าธรรม พูดอย่างนี้ตรงไปตรงมา เราไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใด เรามานำชาติบ้านเมือง สะเทือนไปทั่วประเทศไทยของเรา ดีไม่ดีกระเทือนออกไปเมืองนอกนู่น การนำพี่น้องชาวไทยของเราเพื่อนำเงินเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงหนุนชาติไทยของเรา คือคลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ แล้วก็ถูกกีดถูกกันด้วยพวกเปรตพวกผีมหาโจรมหามารเวลานี้

นี่ก็คนเขาก็พูดมามากแล้ว เราก็เอาตามคนเขาพูด ถึงไม่เอาตามคนเขาพูด เราพูดเองก็จะผิดไปไหน แต่นี้เราเอาคำพูดที่เขามาพูดว่า “เวลานี้รัฐบาลชุดนี้โหดร้ายมาก” เขาว่าอย่างนั้นนะ ฟังซิ ไปกู้ไปยืมเงินเขามากี่แสนล้าน แล้วก็เอาเงินทั้งหลายนั้นเข้ามาทับประชาชนชาวไทยของเรา ซึ่งหนักอยู่แล้วด้วยหนี้สินที่รัฐบาลต่าง ๆ ชุดนั้นชุดนี้ ตั้งขึ้นมาชุดไหนก็มากู้เงิน ยืมเงิน ๆ เงินกว้านเข้าในกระเป๋าใครไปรู้ได้ หากินด้วยการกู้ยืม ๆ เขาว่าอย่างนี้ กู้ยืมมาแล้วก็ไปทำประดับร้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่ารัฐบาลกู้เงินมา มาสร้างอันนั้นสร้างอันนี้หลอกตาโลกเขาประดับร้าน ส่วนจะกลืนกินมันไม่ได้บอก นี่ละเขาว่าอย่างนั้นจะให้เราว่ายังไง เป็นยังไงคนชาติไทยของเรามันโง่ทุกคนหรือ? ฉลาดแต่วงรัฐบาลอย่างเดียวเหรอ เอาไปพิจารณาเทียบเคียงกันซิ รัฐบาลอย่างเดียวหรือรักษาชาติ หรือกลืนชาติ คนไทยเราเป็นผู้รักษาชาติอยู่เวลานี้ รู้กันทุกคนนี่นะ นี่ละเรื่องราวมันหนักขนาดไหน

นี่ประชาชนเขามาพูดให้ฟัง เขาก็เอาความจริงมาพูด พวกนี้พวกนักกฎหมายมีน้อยเมื่อไรลูกศิษย์ของเรา เต็มกรุงเทพฯ เต็มเมืองไทยนั่น กระทรวงไหนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราไม่มี เรียกว่าเรามีลูกศิษย์ทุกกระทรวง เขาแจงออกมาถึงเรื่องวงราชการกินกลืนสกปรก สร้างความสกปรกใส่บ้านใส่เมือง เขาพูดออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราฟังแล้วเราสลดสังเวช

แล้วทีนี้เขาก็ย่นเข้ามาว่าวงรัฐบาลไหนก็สู้วงรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ได้ เอาอีกนะ รัฐบาลปัจจุบันนี้ นี่เวลาหลวงตาไปหาเงินมาแทบเป็นแทบตายพาคนไทยทั้งชาติหาเงินมา รัฐบาลมันไม่ได้มองดู สตางค์หนึ่งมันไม่ได้มาส่งเสริมเลย นี่อันหนึ่ง จากนั้นมันก็มาทำประชด ประชดคนไทยทั้งชาติ ประชดหลวงตาบัว เขาว่าอย่างนั้นนะ ไปกู้ยืมเงินมา เท่าที่ทราบมาว่า สองแสนล้าน ฟังซิน่ะ เอามาทับเมืองไทยเราอีก เมืองไทยนี้ติดหนี้ติดสินแบนอยู่แล้วจากรัฐบาลต่าง ๆ ที่ไปกู้ยืมเงินมาจำนวนมากน้อยเพียงไร แล้วพวกประชาชนเป็นผู้ใช้หนี้ใช้สิน ใช้ยังไม่เสร็จ เอ้า รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมา แล้วก็มากินมากลืนอีก เอาหนี้มาทับหัวชาติไทยเราอีก แล้วยิ่งรัฐบาลชุดนี้ยิ่งเอาใหญ่ เขาว่าอย่างนั้นนะ เขาพูดอย่างนี้ รัฐบาลชุดนี้เป็นมหาภัยเป็นมหายักษ์ ไม่มีใครเกินรัฐบาลชุดนี้ เขาว่าอย่างนั้น

นี่ไปกู้ยืมเงินเขามา ทราบว่าสองแสนล้าน แล้วเงินสองแสนล้านนี้กับดอกมันติดตามมามากขนาดไหน ที่ใช้หนี้เขาอยู่เวลานี้ก็จะเป็นจะตายแล้วเมืองไทยเรา ยังเอาเงินก้อนนี้เข้ามาอีกในรัฐบาลชุดนี้ เขาว่างั้นนะ แล้วเงินจำนวนนี้ดอกมันติดมาเท่าไร แล้วจะไปบีบบี้สีไฟใคร บีบบี้สีไฟหมามันก็ไม่ให้ มันต้องไปบีบบี้สีไฟกับคน เมื่อไปบีบบี้สีไฟกับคน ออกภาษีอากรกดขี่บังคับเท่านั้นเท่านี้จะเอามาใช้หนี้เขา ๆ เวลากอบโกยมาแล้ว บีบบี้สีไฟจากประชาชนมาแล้วมันเอาไปเข้ากระเป๋ามัน มันเอาไปเข้าพุงมันใครก็จะทราบได้ มันมาเปิดเผยนอก ๆ นี้ต่างหากนี่นะ นี่อันหนึ่ง

อันที่สอง เวลานี้กำลังจะกลืนบ้านกลืนเมืองคือกลืนสมบัติคือคลังหลวงนี้ออกไปอีก ไม่มีรัฐบาลใดตั้งแต่ตั้งมาที่จะโหดร้ายทารุณยิ่งกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน นี่เขามาพูดให้ฟังอย่างนี้ จะให้เราว่ายังไง ก็เราได้ยินอย่างนี้ ภาษาธรรมต้องพูดตามนี้ เวลานี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะกลืนชาติไทยของเราคือเอาคลังสมบัตินี้ไปกินเลี้ยงกัน ไม่กี่โต๊ะละกำลังจะไปกินเลี้ยงกัน ว่ายังงั้น กำลังเข้มแข็งมาก เวลานี้ออกมาเปิดเผยหยาบโลนเป็นลำดับลำดามาแล้ว ถึงขนาดมากีดกันสมบัติของชาติที่หลวงตาบัวจะเอาเข้าคลังหลวง ไม่ยอมให้เข้าคลังหลวง หนังสือผิดพลาดนิดหน่อยมันก็เอามาเป็นตัวจริงเป็นเครื่องต้านทานคัดค้านหลวงตาบัว เช่น การเซ็นนี้เราเซ็นด้วยการถูกต้มตุ๋นเราก็บอกแล้ว เวลาเรารู้แล้วเราไม่เอาด้วย เราจะเอาเข้านี้ มันก็เอาลายเซ็นปลอม ๆ มาเป็นข้อยืนยัน นี่ละพวกนี้มันหาแต่ของปลอมหาแต่ของกินของกลืนนะ มันจะยืนยันไปได้แค่ไหน ก็มันเป็นโมฆะแล้ว

รัฐมนตรีมากี่คณะ เอาปู่รัฐมนตรีมามันก็โมฆะเหมือนกันหมด อย่าว่าแต่วงคณะรัฐมนตรี เอาปู่เอาย่ารัฐมนตรี โคตรรัฐมนตรีมามันก็มาเป็นโมฆะเหมือนกันหมด มันเป็นประโยชน์อะไร? ขายตัวต่างหาก อย่ามาขายให้มากมายนะ ชาติไทยนี้มีขื่อมีแป นี้เราเทศน์ให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลาย เอ้า คิดนะ รัฐบาลก็เป็นคนของชาติ แล้วเป็นลูกชาวพุทธก็มี ลูกชาวผีก็อาจมีอยู่ในนั้น ให้พากันพิจารณาแก้ไข ถึงจะเป็นลูกชาวผี เขาเป็นพุทธให้ฟังเสียงเขาบ้างซิถ้าเราอยากเป็นคนเหมือนเขา ลูกชาวผีก็เป็นคนได้ถ้าจิตใจเป็นธรรมนะ

ให้พากันแก้ไขดัดแปลง อันใดจะดีงามให้รีบแก้ไขดัดแปลง ความอยากความทะเยอทะยานด้วยอำนาจบาตรหลวงที่เอากฎหมายมาบังหน้า มาบีบบี้สีไฟประชาชนอยู่เบื้องหลัง ๆ อย่าเอามาใช้ในเมืองไทยของเรา เมืองไทยจะล่มจม ให้เอาอรรถเอาธรรมเข้ามาสู้กัน มันถึงผสมกันเป็นความแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรืองของชาติ ชาติไทยเรานี้จะสงบร่มเย็นด้วยธรรมนะ ไม่ได้สงบร่มเย็นด้วยกิเลสคือความโลภความเห็นแก่ตัว ความมีอำนาจมาก ความเห็นแก่พวกพ้องของตัว ดีไม่ดีกระจายออกไป ความเห็นแก่ภาคของตัว นี่ละมันจะทำลายชาติบ้านเมือง ปัดออกให้หมดสิ่งเหล่านี้ ให้เห็นแก่คนไทยล้วนๆ อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ต่างคนต่างปรึกษาหารือกันจึงเรียกว่าเราเป็นชาติไทยด้วยกัน ลูกชาวพุทธด้วยกัน อย่าถือเล่ห์ถือเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะกลืนบ้านกลืนเมืองนี้คือมหาภัย เอ้า วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

นักข่าว หลวงตาครับ แล้วรัฐบาลเขาได้บอกไหมครับ ที่บอกว่าหลวงตาเซ็นชื่อ รับไว้ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายนี่ เขาไม่ได้บอกว่าควรจะแก้ไขอย่างไรหรือครับ

หลวงตา ไม่ตอบ เราหยุดพักแล้วหยุดเลยไม่เล่น ให้ไปถามเขาเองซิ มาถามอะไรเราไม่ใช่เป็นรัฐบาล ไปถามเขาดูซิ มันก็อย่างนั้นจะว่าไง(หัวเราะ) พูดมาแทบเป็นแทบตายยังมาถาม แวะๆ ๆ ดีที่ไม่ตีปากเอา ฐานให้อภัยนะนี่ ไม่ได้ตีปาก (หัวเราะ) อย่างนั้นละภาษาธรรมเข้าใจไหม? ลูกศิษย์กับอาจารย์พูดกันอย่างนี้ละ พูดอย่างอื่นไม่เหมาะ เหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างนั้น ลูกศิษย์กับอาจารย์ปฏิบัติต่อกันก็เป็นอย่างนั้น (หัวเราะ)

(ลูกศิษย์ตัดคอลัมน์หนึ่งมาจากนสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ ๒๔ พ.ค. ๔๓ มาให้หลวงตา)

ลูกศิษย์ อันนี้เขาแสดงความคิดเห็นมาตรงกับเทศน์ของหลวงตา

หลวงตา อะไรล่ะ แสดงความคิดเห็น (หลวงตาอ่าน)

“…หนทางเดียวที่จะปกป้องเงินคลังหลวงไว้ได้ก็คือ ต้องแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าใครก็ตามที่มาแตะต้องเงินดังกล่าวต้องมีอันเป็นไป นับตั้งแต่รมว. (รมว.นี้มันแปลว่ายังไง ไม่ใช่ ร.ม.วุ่นเหรอ) (หัวเราะ) เรามันอ่านไม่ชัด ตาไม่ค่อยดี คลังใดมีความคิดนี้ก็จะต้องถูกล่าลายเซ็นห้าหมื่นคน ยื่นปลดออกจากตำแหน่ง เป็นตราบาปติดตัวไปจนวันตายว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนขับไล่ รวมไปถึงรัฐบาลไหนที่จะฮุบก็ต้องประสบกับความหายนะ ถึงจะปกป้องเงินคลังหลวงไว้ได้ บรรพบุรุษใช้เลือดใช้เนื้อปกป้องแผ่นดิน ใช้สติปัญญารักษาสมบัติของชาติไว้ มาถึงรุ่นเราหากรักษาสมบัติของแผ่นดินไม่ได้ จะมีหน้าไปเจอบรรพบุรุษได้อย่างไร”

นี่เขาว่าอย่างนั้น ถ้าเราไม่สามารถรักษาอันนี้ได้แล้วไปดูหน้าบรรพบุรุษไม่ได้นะ ถ้าเป็นบรรพบุรุษอย่างหลวงตาบัวนี้ฟาดหน้าผากมันให้หงายหมาไปเลย เข้าใจไหม เห็นไหมหนังสือพิมพ์นี่เขาก็มีเจตนาหวังดีต่อส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง เขาพูดเราก็หาที่ค้านเขาไม่ได้ มันว่ายังไงตอนจบนี่ “ระวังเถอะ วิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร”

นักข่าว หลวงตาครับแล้วเรื่องที่ทางรัฐบาลบอกมาว่า เขาจะคืนเงินหลวงตาล่ะครับ หลวงตาจะว่ายังไงครับ

หลวงตา ก็ถามพี่น้องชาวไทยซิ เงินนี้เป็นเงินของพี่น้องชาวไทย รัฐบาลจะให้คืนเพราะเหตุผลกลไกอะไร เอ้าว่ามา ให้รัฐบาลอ้างมาซิ ถ้าว่ารัฐบาลเก่งกว่าประชาชนทั้งชาติให้รัฐบาลอ้างมา เงินนี้เป็นเงินของชาติเขามอบแล้วเข้าสู่คลังหลวงตั้งแต่วันมอบ เรียกว่าให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความถูกต้องของธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว มีกฎหมายที่จะมาแยก กฎหมายไหนที่จะมีอำนาจมาแยกสมบัติเหล่านี้ออกจากคลังหลวงไม่ให้เข้าสู่คลังหลวง กฎหมายนั้นไม่มีอำนาจยิ่งกว่าคนทั้งชาติได้มอบให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว เข้าใจไหมล่ะ นี่คือหลักธรรมชาติแยกไปไหนไม่ได้ เงินนี้เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ถึงจะเอาไปไว้มุมโลกไหนก็ตาม เงินนี้คือเงินคลังหลวง นี่ได้เข้าแล้วโดยหลักธรรมชาติ ประกาศก้องให้ทราบทั่วหน้ากันแล้วตั้งแต่วันมอบจนกระทั่งบัดนี้ แล้วกฎหมายแหวกแนวที่ไหนจะมาแยกเงินจำนวนนี้ออกจากคลังหลวงไป ไม่มีทาง มีแต่ทางผิด ทางถูกไม่มี

นักข่าว แต่เมื่อวานนายกฯ ท่านบอกแล้วครับ ท่านไม่คืนครับ รมช. เป็นคนบอก แต่ตัวนายกไม่ได้บอกเลยว่าจะให้คืน

หลวงตา ให้เงินคืนนั้นซิ ก็ยิ่งขายใหญ่ละนะ บอกให้คืนเท่าไรยิ่งขายใหญ่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหม ตาสีตาสาเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบขายตัวอย่างนี้ โง่ๆ เซ่อๆ อย่างนี้นะ เอามันขนาดนั้นซี อันนี้เป็นภาษาของคนที่เซ่อที่สุด เห็นแก่กินเห็นแก่กลืนถ่ายเดียว ไม่เห็นอรรถเห็นธรรมเลย เท่านั้นเอง พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ วันนี้มีทีวีมากี่ช่อง

ลูกศิษย์ มาทุกช่องครับ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ไอทีวีก็มาครับ

หลวงตา ไอทีวี จามทีวีอะไรเราก็ไม่รู้ มันมีทั้งไอทั้งจามเหรอทีวีก็ดีนะ ถ้ามีทั้งไอทั้งจาม ก็มีทั้งตดทั้งขี้ไปด้วย มันก็เป็นอย่างนั้นซิว่าไง (หัวเราะ) เราไม่ทราบแหละ เราก็ถามไปอย่างนั้นแหละสนุก ๆ เรียกว่าถามสนุกตอบสนุกกันไปอย่างนั้นแหละ

นักข่าว วันนี้รัฐบาลเขาประชุมกันที่กรุงเทพฯ เขาประชุมเรื่องรวมเงินบัญชีนี่แหละครับ เขาจะสรุปวันนี้ตอนเย็น เสร็จแล้วเขาบอกว่าจะส่งตัวแทนมาหาหลวงตา หลวงตาจะให้พบไหมครับ

หลวงตา ไม่ให้พบ อะไรเราก็เทศน์หมดแล้ว จำเป็นอะไรมาพบกับเรา มาพบก็จะมาเล่นลิ้นกับเราล่ะซิ ท่านั้นท่านี้ ก็เปิดทางเพื่อจะกลืน มันรู้แล้วนี่จะว่าไง ลิ้นไหนก็ลิ้นเถอะ ที่จะออกประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบก็ออกจากวงนี้น่ะ มีแต่ลิ้นที่จะกลืนจะกิน เปิดทางเข้าไปเพื่อกินคลังหลวงเท่านั้น ให้ฟังกันให้ดี นี้จึงไม่ยอมฟัง มันรู้กระทั่งตับปอดมัน จะมาว่าอะไรตั้งแต่เพียงนี้วะ เราจึงไม่พูดให้เสียเวลา

นักข่าว ตอนนี้ลูกศิษย์หลวงตากำลังรวบรวมรายชื่อขับไล่ รมต. ถือเป็นการปกป้องสมบัติของชาติ ลูกศิษย์จะได้บุญไหมครับการกระทำแบบนี้

หลวงตา ยังไม่ถึงไหนมาทวงเอาบุญแล้ว มันอะไรกันพวกนี้ งานไม่ทำมาทวงเอารางวัลแล้ว ใช้ไม่ได้พวกนี้

ลูกศิษย์ หลวงตาลองถามซิ ว่าคนถามที่ทวงบุญเขาเซ็นหรือเปล่า

หลวงตา ไม่ถาม (หัวเราะ) ทุกอย่างแน่นอนหมดแล้ว ธรรมที่เราแสดงไปนั้นแน่นอนหมดแล้ว ขึ้นเวทีได้เลย ถ้าลงได้ออกจากปากของเราแล้ว คำไหนก็คำนั้นว่า “ท่านพูดใช่ไหม” “ใช่ทันทีเลย” นี่คือขึ้นเวทีแล้ว อันไหนที่ไม่ใช่คำพูดของเราอย่าไปส่งเสริมเติมต่อนะ เราไม่รับรอง สำหรับคำพูดของเรา “เรารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกประโยคทุกคำไป” ถ้าถามว่านี่ท่านได้พูดใช่ไหม ใช่ทันที เอาเลย เรียกว่าขึ้นเวทีแล้ว เพราะธรรมกล้าหาญชาญชัยต่อความจริง พูดความจริงล้วน ๆ จึงกล้าหาญต่อความจริง

เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนหนังสือพิมพ์เสมอ “อย่าหามาส่งเสริมเติมต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นอุบายของตัวเองแล้วมันเสียส่วนใหญ่ได้นะ หนังสือพิมพ์มีเสมอ ที่อยู่สวนแสงธรรมเราก็เคยเตือน จะมายอเราเราก็ไม่ต้องการ มาเหยียบเราเราก็ไม่ต้องการ เราอยู่ในความพอเหมาะพอดีแล้ว ทำก็อย่างพอเหมาะพอดี เพราะฉะนั้นให้พิมพ์ตามนั้นหนังสือพิมพ์ก็ดี ตามคำพูดคำจาที่เราแสดงออกไปแล้วนั้น อย่าเอาอะไรมาเพิ่มมาเติมซึ่งจะแฝงเจตนาของตัวเองเข้าไปแล้วทำความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ คนเรามันหนักไปทางไหน เวลาได้โอกาสแล้วมันก็เอาอันนี้แทรกเข้าไปใช่ไหมล่ะ เสียได้ “ธรรม” นี้ไม่เอาอะไรมาแทรก เอาความพอดีเท่านั้นออกเลย ๆ

(มีลูกศิษย์จะเข้ามาถวายของ)

หลวงตา เอาอะไรมา อย่างนี้แล้ว ขนเข้ามาช่วยชาติ เห็นไหมมาจากทุกทิศทุกทางทั่วประเทศไทย ครั้นเอามากองแล้วจะมาโกยเอาไปกินต่อหน้าต่อตานี้ โห ชาติไทยทั้งชาติดูได้ยังไงใช่ไหมล่ะ สลบไปเลย ของเล่นเมื่อไร

เอาละให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก