เราจะเกรงใจโจรไม่ได้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2543 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

เราจะเกรงใจโจรไม่ได้

เมื่อวานนี้วันที่ ๒๘ ทองคำได้ ๑๘ บาท ๗๖ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๗๙๔ ดอลฯ ทองคำที่ต้องการเข้าคลังหลวง ช่วยชาติในคราวนี้ กะไว้ว่า ๔,๐๐๐ กิโลฯ ได้รับบริจาคแล้ว ๒,๐๓๙ กิโลฯ ยังขาดอีก ๑,๙๖๑ กิโลฯ จะครบ ๔,๐๐๐ กิโลฯ ทีนี้ทองคำที่จะมอบให้คลังหลวงในระยะต่อไปเร็ว ๆ นี้นั้น กะไว้ ๑,๐๐๐ กิโลฯ เวลานี้ได้รับบริจาคไว้แล้ว ๑,๐๐๒ กิโลฯ ดอลลาร์ที่จะมอบพร้อมกันกับทองคำ ๑,๐๐๐ กิโลฯ คราวนี้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลฯ เวลานี้ยังขาดอยู่อีก ๒๘๘,๐๐๕ ดอลฯ เวลานี้คือช่วงนี้ กะว่าช่วงก่อนพรรษา ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทองคำจำนวนเหล่านี้ ก็จะเข้าในช่วงนี้ ทั้งดอลลาร์ก็จะเข้าพร้อมกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลฯ

ทั้งหมดที่ว่า ๔,๐๐๐ กิโลฯ นี้ เราหมายถึง กำลังวังชาของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาเป็นทองคำ นับจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลฯ ในการที่หลวงตานำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติคราวนี้ กะว่าไม่ควรจะให้ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลฯ แต่ส่วนทองคำที่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเราคัดเอาไว้แล้วเวลานี้นั้น เป็นทองคำที่จะออกจากเงินสด ซึ่งเราคัดไว้ ๘๐๐ ล้าน เวลานี้นะ เวลานี้เงินที่อยู่ในธนาคาร เป็นเงินสด ๘๕๐ กว่าล้าน ส่วน ๘๐๐ ล้านนี้เราคัดเอาไว้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา ทั้ง ๆ ที่เงินสดนี้เราก็ได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้น เราจะไม่เข้าคลังหลวง คือเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทย ออกช่วย เช่น สร้างโรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ ที่ราชการ ตลอดโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือที่ใด ๆ ซึ่งเห็นเป็นความจำเป็น จะนำเงินสดจำนวนเหล่านี้ออกไปช่วย แต่กะไว้ว่าจะไปมอบเป็นเงินก้อน ๆ ไว้ในจังหวัดต่าง ๆ

แต่นี้เรามาพิจารณาทบทวนดูแล้ว เวลานี้โลกมันสกปรกมากว่างั้นเลย ไม่ควรที่ธรรมจะไว้วางใจได้ เราจึงพิจารณาทบทวนโดยธรรมแล้ว ไม่กล้าที่จะมอบเงินก้อนให้ตามที่คิดไว้ เพราะไปมอบให้แล้ว ใครมารับก็ว่าบริสุทธิ์ มหาโจรมันก็บอกว่ามันบริสุทธิ์ได้ เวลามอบเงินก้อนไปให้แต่ละจังหวัด ๆ นี้ มันจะเอาไปถลุงหมดนั่นซิ เราจึงหักเงินจำนวนนี้ไม่ให้ออกอย่างนั้น กลับมาเป็นว่าเราเสียเองเป็นผู้นำเงินจำนวนนี้ออกทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชน ด้วยความรับผิดชอบของเราเองนี้ รู้สึกว่าแน่ใจเลยตลอดมา

เราจึงจะเอาเงินจำนวนนี้ ไปเป็นเงินหมุนเวียนช่วยพี่น้องชาวไทยเรา ๕๐ ล้านกว่าไปนี้ ส่วน ๘๐๐ ล้านนั้นเรากักเอาไว้แล้ว วันใดวันหนึ่งที่สมควรแก่เวลา เราก็จะให้นำเงิน ๘๐๐ ล้านนี้ ไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมด แล้วเงินจำนวนนอกเหนือไปนี้ก็ไม่แน่นะ เพราะความห่วงเราห่วงทองคำในคลังหลวงมากกว่าที่จะห่วงประชาชนทั่ว ๆ ไป เพราะอันนั้นเป็นหัวใจโดยแท้ หัวใจของชาติบ้านเมืองของเราโดยแท้ ส่วนประชาชนก็พอหาอยู่หากินได้ไม่หนักหนา แต่นั้นเป็นจุดสำคัญคือหัวใจของชาติเรา เราจึงมีความห่วงใยในจุดนี้มากกว่าอย่างอื่น เพราะฉะนั้นเงินจำนวน ๘๕๐ ล้านนี้ จึงหักเข้ามาทางทองคำเสียตั้ง ๘๐๐ ล้าน ฟังซิน่ะ เอาออกไปเพื่อประชาชนเพียง ๕๐ กว่าล้าน เรากะว่าจะเอาจำนวนนี้ออกไป หากไม่จำเป็นจะเอาออกเราก็ไม่เอาออก เราจะหมุนเข้าทองคำ นี้เราไว้เผื่อความจำเป็น

สำหรับเงินสดนี้เราจะทำอย่างนั้น เป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศเลย สำหรับดอลลาร์กับทองคำเข้าคลังหลวงล้วน ๆ ตั้งแต่วันประกาศเป็นผู้นำออกมา เงินสดนี้ประกาศว่าจะออกช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทยเราดังที่กล่าวตะกี้นี้ เลยหักเอาไว้เสีย ๘๐๐ ล้าน จะซื้อทองคำ แล้วทองคำจำนวนที่เงิน ๘๐๐ ล้านนี้ซื้อมาหามาใครอย่ามายุ่งนะ เข้าใจไหม ให้ไปหาเนื้อหาหนังมากบมาประกอบกันเองให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เงินจำนวน ๘๐๐ ล้านนี้ไปซื้อทองคำต่อยอด เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นทองคำต่อยอดนี้ใครจึงมายุ่งไม่ได้ ไม่ให้ยุ่ง ๔,๐๐๐ กิโลฯ นี้ให้เป็นของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศช่วยกัน แต่ ๘๐๐ ล้านก็จะต่อยอด เป็นหอปราสาทคลังหลวงของเรา

๘๐๐ ล้านนี้จะได้ทองคำสักเท่าไรเราก็ยังไม่ทราบ (ลูกศิษย์- ๒ ตัน หรือ ๒,๐๐๐ กิโลฯ) ๒,๐๐๐ กิโลฯ กว่าหรือ นี่ละจะขึ้นต่อยอดนะ มันอาจจะได้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ คือเราเป็นผู้รับผิดชอบ ความห่วงใยมีอยู่นี้ ทั้งห่วงใยคลังหลวง ทั้งห่วงใยพี่น้องชาวไทย จะอยู่ในเงินกองนี้ ไม่ทราบจะแยกไปไหนมาไหน หรือหากว่าไม่ควรจะมารบกวนเงินอันนี้ เราก็จะหักเข้ามานี้อีก แต่ที่จะให้ดึงออกจาก ๘๐๐ ล้านนี้ไม่ดึง เด็ดขาดว่างั้นเลย มีแต่จะคอยเพิ่มเท่านั้น จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่เวลานี้ยังเป็นห่วงทางข้างนอก พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากเงินจำนวนนี้ออกช่วย ๆ เป็นเงินหมุนเวียนทั่วประเทศ

เวลานี้ทองคำที่กะว่าจะเอาเข้าคลังหลวงในครั้งต่อไปเร็ว ๆ นี้นั้น จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลฯ แต่เวลานี้ได้แล้ว ๑,๐๐๒ กิโลฯ ๑,๐๐๒ กิโล ฯ ก็เรียกว่ายังไม่พอนะ คือเวลาเราหลอมแล้วทองคำนี้จะลดลง เราต้องเผื่อเอาไว้ ถ้าเป็นทองแท่งก็ไม่ลด ถ้าเป็นทองประเภทต่าง ๆ นั้นลด ดังที่เคยหลอมมาแล้วลด เราจึงต้องเผื่อเอาไว้ เช่นเวลานี้ได้ทองคำที่ต้องการนั้น ๑,๐๐๐ กิโล เวลานี้ได้แล้ว ๑,๐๐๒ กิโลฯ นี่ก็เรียกว่ายังไม่พอ หลอมแล้วลดอีก ไม่ถึงนั้น เราจึงต้องหามาเรื่อย ๆ หากว่าครบก็คืบหน้าเพื่อ ๔,๐๐๐ กิโลฯ อีก ถ้าหากได้เพิ่มขึ้นไปอีกคืบหน้าเพื่อ ๘๐๐ ล้านอีก ต่อยอดให้แหลมจิ๊บเลย เข้าใจไหม ต่อยอดให้แหลม

นี่วันพรุ่งนี้ก็จะมีงานอะไรอีกแล้วแหละ เริ่มตั้งแต่วันนี้ คนจะเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้ วันพรุ่งนี้คงจะแน่นไปหมด งานเหล่านี้ละงานเพื่อชาติไทยของเราล้วน ๆ ปกติวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่ให้มีงานเลย ฟังแต่ว่าไม่ให้มีงานเลย ตลอดมานะ วัดนี้เราไม่ให้มีงานมายุ่งมากวนการภาวนาของพระ พระวัดนี้มีหน้าที่ทำภาวนา งานของพระคือเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สำรวมศีลธรรมของตนด้วยสติตลอดเวลา นี้คืองานของพระ

สำหรับวัดนี้เป็นงานอย่างนั้นมาตลอด ไม่ให้มีงานอื่นใดเข้ามา งานภายนอกเข้ามา เข้ามาแทรกงานภายในนี้ให้ด้อยลง ๆ และเสียไปได้ เราจึงไม่ให้มีงานอะไร แต่เวลาช่วยชาติอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าวัดป่าบ้านตาดเป็นแหล่งแห่งงาน เอะอะ งานวัดป่าบ้านตาด ๆ เราอนุโลมขนาดนั้นนะ เพื่อชาติไทยของเรา เราจึงอนุโลมลงหมดเลย เพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านจึงมีงานบ่อย ๆ งานเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา เช่นอย่างวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกัน ก็งานเพื่อชาติ ให้เก็บหอมรอมริบเข้าไป สู่ชาติไทยของเรา

เวลานี้ศาสนากำลังนำพี่น้องทั้งหลาย ออกมาอย่างเปิดเผย โดยมีพระเป็นผู้นำศาสนาออกมาคือหลวงตาบัวเอง เป็นผู้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้แจงแนวทาง ที่ถูกต้องดีงามทุกสัดทุกส่วนมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ ได้ยินได้ฟัง และเข้าใจทั่วถึงกัน แล้วปฏิบัติตนตามศาสนธรรมที่ท่านนำมาสอนนั้น บ้านเมืองของเราก็จะมีความสงบร่มเย็น มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น นี่ศาสนานำเป็นอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้านำสาวกนำบริษัทท่านก็นำมาแบบนั้นตลอด มาถึงสมัยปัจจุบันนี้ ก็ศาสนธรรมเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวมาดั้งเดิม ก็เอานั้นมาสอนให้พี่น้องทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม

เราอิดหนาระอาใจนะที่จะพูดเกี่ยวข้องกับบ้านเมือง ที่มันคละเคล้าด้วยความสกปรกอันตรายรอบด้าน เวลานี้กองอยู่ในเมืองไทยเราหมด เราเห็นได้ชัดก็เพราะเวลาศาสนาคือน้ำที่สะอาดออกมาชะมาล้าง จึงได้เห็นความสกปรกเต็มเมืองไทยเราเวลานี้ ทั้ง ๆ ที่มันเคยสกปรก ก่อกวนทำความเดือดร้อนเผาบ้านเผาเมืองมาอย่างลึกลับ ๆ “มัน”ไม่แสดงตัว น้ำไม่สาดเข้าไปไม่เห็นที่สกปรก “มัน”ก็กลืนบ้านกลืนเมืองทำลายชาติบ้านเมืองมาตลอด ประหนึ่งว่าพี่น้องชาวไทยเรานี้เป็นเนื้อเป็นปลา ให้”มัน”ถลุงอยู่บนเก้าอี้กินเลี้ยงกันมาอย่างเงียบ ๆ ตลอดมานะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยได้จากวิธีการใดซึ่งมีกฎหมาย ทั้งกฎหมายเปิดเผย กฎหมายกิน กฎหมายเถื่อน มันแอบกันเข้ามา ๆ สมบัติเงินทองเหล่านี้ที่เข้าไปใน โรงถลุง ว่างั้นเถอะ มันจะเข้าไปอย่างเงียบ ๆ กินกันอย่างเงียบ ๆ อย่างนี้เรื่อยมา ถ้าไม่มีธรรมส่องเข้าไปก็ไม่เห็น ใครก็ไม่กล้าส่องล่ะซิ มันก็สนุกกินกันมาเรื่อย ๆ

เพราะฉะนั้นพอว่าจะสมัครผู้แทนฯ นี้ โหย มันอยากไปประกาศหมดโคตรหมดแซ่ให้มาเป็นผู้แทนฯ ทั้งหมด หมู หมา เป็ด ไก่ ในบ้านของมัน เรียกมาเป็นผู้แทนฯ ด้วยกันหมด สกุลใด ๆ มีโคตรแซ่เท่าไรมันอยากจะไปรื้อออกมา แม้จะตายอยู่ในป่าช้าแล้ว ฝังศพแล้ว มันก็ให้ไปขุดศพขึ้นมาสมัครผู้แทนฯ สมัครประเภทต่าง ๆ ในวงราชการที่เลอะเทอะนะ ราชการที่ดีเราไม่ว่า ที่เลอะเทอะนี้มันกว้านกันมาสมัครไปหมด ฟังซิ พอจะเริ่มต้นสมัครอะไร ๆ นี้ มันรุมมา ๆ เพราะมันได้กลืนสนุกปากสนุกคอมัน จากตับประชาชนพี่น้องชาวไทยเราอย่างเงียบ ๆ เรื่อยมาอย่างนี้ มันจึงหน้าสลดสังเวชนะ ธรรมส่องเห็นหมด แต่ธรรมเห็นก็เหมือนไม่เห็น รู้เหมือนไม่รู้ เวลานำออกแสดงก็ออกแสดง นี่เป็นอย่างนี้ ใคร ๆ จึงอยากสมัครเป็นราชการงานเมือง เริ่มไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นไปถึงที่ว่าอำนาจใหญ่นู่นแหละ ใครก็อยากเป็นเพราะมันกลืนได้ง่าย

เวลาเข้าไปสมัครทีแรกหรือได้ไปเป็นวงราชการงานเมือง ตั้งแต่เป็นครูขึ้นไป ทีแรกเงินในกระเป๋าก็ไม่มี ไปกู้ไปยืมเขามาศึกษาเล่าเรียน พอเรียนได้แล้ว จากนั้นหน้าที่การงานค่อยกว้างขวางออกไป อำนาจกว้างขวางออกไป ทีนี้การกอบโกยก็คืบคลานไปตาม ๆ กัน การเห็นแก่ได้คืบคลานไปตาม ๆ กัน เป็นใหญ่เท่าไรยิ่งมีอำนาจมากทั้งแจ้งทั้งลับละที่นี่ กลืนกันไปเรื่อย ๆ ครั้นเวลาออกมาจากวงราชการ เช่น เกษียณอายุหรือหมดสมัยเป็นผู้แทน หรือหมดสมัยเป็นอะไรก็ตามเถอะ ออกไปแล้ว เงินจะได้เอารถไฟไปโกยออกมาใส่รถไฟไป คือเอารถอื่นมันไม่พอ ต้องเอารถไฟไป ลักษณะเป็นอย่างนั้น เข้าใจไหม

เวลาเข้าไปท้องแห้ง ๆ ท้องแฟบ กระเป๋าแฟบเข้าไปในวงราชการ เป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ หน่วยต่าง ๆ แผนกต่าง ๆ จนกระทั่งถึงข้าราชการสูงสุด คนนั้นกอบทางนั้น คนนั้นโกยทางนี้ ด้วยวิธีการลึกลับ ๆ เพราะอำนาจแห่งความโลภนั่นแหละ กลืนอย่างเงียบ ๆ ไม่มีใครรู้ใครเห็น สร้างความสกปรกโสมม กินตับกินปอดประชาชนอย่างนั้นเรื่อยมา เพราะฉะนั้นใครจึงอยากเป็นแต่เจ้าเป็นแต่นาย มันได้ขึ้นขี่บนหัวคนทุกคน แล้วจะได้กินตับกินปอดเขาอย่างสนุกสนาน มันมีมาอย่างนี้เข้าใจไหม นี่แหละเรื่องความสกปรกในบ้านในเมืองไทยเรานี้เป็นอย่างนั้น

ทีนี้เวลาศาสนาออกมาประกาศเป็นน้ำดับไฟก็ถูก หรือเป็นน้ำเพิ่มไฟเราก็ยังไม่ทราบได้นะ เวลานี้รู้สึกน้ำจะเป็นเชื้อไฟให้เผาศาสนาเสียเองก็ได้เวลานี้ ซึ่งดูลักษณะการต่อต้านกีดขวางต่าง ๆ นี้ เป็นลักษณะอย่างนั้น ทีนี้เวลาศาสนาออกมานี้ เรียกว่า ศาสนานำ นำมาตรงไหน สิ่งที่กีดที่ขวางที่ต่อต้านซึ่งเป็นความสกปรกดั้งเดิมนี้ มันจะไปเฉียดกระเป๋าของมัน เฉียดพุงของมัน มันก็ต่อต้านกีดขวางทุกวิธีการนะเวลานี้ พี่น้องทั้งหลายดูเอา

เรานำธรรมะมาสอนโลกด้วยความเปิดเผยทุกอย่าง เราไม่เคยสะทกสะท้านในคำว่ากลัวว่ากล้า เพราะธรรมไม่มีกลัวมีกล้า เหนือทุกอย่างแล้ว เรานำธรรมนั้นมาสอนโลก เราจึงไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัว มีแต่ความจริงล้วน ๆ ออกสอนโลกทั่ว ๆ ไป ให้เห็นตามหลักความจริง เวลานี้มันกำลังสลับซับซ้อน พวกพิษทั้งหลายแทรกเข้าไปทุกแห่งนะ ทุกวงราชการ อาศัยอำนาจนั้นแหละมาเป็นโล่บังหน้า และอำนาจมืดมันแทรกเข้ามา มาบีบบังคับประชาชน เริ่มมาตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกมา ๆ นี้เป็นเครื่องมือ ๆ ของอำนาจลึกลับ ออกมาก็สั่งการสั่งงาน ถ้าอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้ มันอยู่ในท่ามกลางแห่งนักรู้กฎหมาย รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่กล้า มันก็ส่งออกไปทางนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปขู่เข็ญประชาชนราษฎร

ยกตัวอย่างเช่น ไม่ให้ชุมนุมกันลงชื่อลายเซ็นไป เพราะกลัวจะไปขัดคลังหลวงกระเป๋าใหญ่ของเขานั่นซิ พุงเขานั่นซิ มาหาอุบายกีดกันห้ามไม่ให้ชุมนุมกัน ถ้าไปชุมนุมแล้ว นายอำเภอก็ทำท่าเป็นเจ้าอำนาจมาชี้หน้าชี้ตา ใครเอาเรียกเอาชื่อมา ทำท่าขู่เขานะ ถ้าใครมาลงชื่อลงนาม เอาบอกตัวมา นี่เห็นไหมอำนาจป่าเถื่อนของมัน ตามธรรมดาประชาชนต้องชี้หน้านายอำเภอถึงถูก เพราะนายอำเภอปลอม นายอำเภอเหลวไหล นายอำเภอป่าเถื่อน เอาอำนาจป่าเถื่อนมาบีบ มารีด มาจี้ มาบังคับประชาชน ผิด เพราะฉะนั้นใครก็ตาม นี่เรื่องของธรรมเราบอกได้เลยดังที่กล่าวเมื่อวานนี้

นี้คือธรรมเป็นอย่างนี้ อำนาจใดก็ตามถ้าผิดจากกฎหมายบ้านเมือง ผิดจากธรรมแล้ว ให้ชี้หน้าเลย เราบอกอย่างนี้ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาใช้อำนาจแบบป่าเถื่อนไม่มีกฎหมายเป็นที่รับรองตามความยอมรับของประชาชนทั้งชาติแล้ว เอ้า ชี้หน้าเลยเราบอก นี้ธรรมเป็นอย่างนี้นะ ธรรมตรงไปตรงมาอย่างนี้

เอ้า ใครออกมาประกาศขู่เข็ญแบบต่าง ๆ ให้ชี้หน้า ๆ เลย ไม่ยอมรับ ผู้ว่าคนนี้ นายอำเภอคนนี้ กำนันคนนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ ชาวบ้านไม่ยอมรับ เขามีสิทธิเต็มตัวที่จะรวมกัน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองกลุ่มเมืองก้อน รวมกันแล้ว ๖๒ ล้านคน เขาก็รวมกันแล้วเป็นเมืองไทย ๖๒ ล้านคน แล้วรวมเป็นหมู่บ้าน เป็นตำบล เป็นอำเภอ เป็นจังหวัด จนกระทั่งเป็นชาติ มีแต่รวม ๆ เพราะนี้เขามารวมกันเพื่อความแน่นหนามั่นคง เพื่อการอารักขาของบ้านเมืองของเขา ซึ่งเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ ทำไมจึงไม่ให้เขารวมกัน กลัวมันจะไปตีหัวพวกนี้ว่างั้นเถอะ มันใช้อำนาจลึกลับมาอย่างนี้แหละ

อำนาจของเรา อำนาจประชาชน ไม่ต้องห่วงใยยศ ถ้าเป็นข้าหลวงก็ยังห่วงว่าเขาจะลดตำแหน่ง เป็นข้าหลวง ลดเงินเดือน กีดกันหน้าที่การงานต่างๆ เราเป็นตาสีตาสา เราไม่มีลด เอ้าฟาดลงไปเลย ตามอรรถตามธรรมความถูกต้องดีงาม เราไม่เสียดาย เราไม่มียศ เราเข้าได้ทุกแง่ทุกมุม พวกที่มันติดยศยิ่งกว่าสมบัติของชาติก็ให้มันติดไป เราเพื่อรักษาสมบัติแห่งชาติไทยของเรา เราต้องเอาตัวออกรับรองเอง นี่เป็นความถูกต้องในสายธรรม เราพูดได้ทุกอย่างอันใดที่เป็นเรื่องของธรรม อันไหนที่ขัดธรรมแล้วเราไม่เล่นด้วย

นี่คือการทำอย่างนี้เป็นความชอบธรรม ตามกฎหมายบ้านเมือง ตามระบอบของคนทั้งชาติที่อยู่ร่วมกัน มีขนบประเพณี นอกจากนั้นมีกฎหมายบ้านเมือง อันนี้ทำตามระบอบแห่งกฎหมายบ้านเมือง ไม่ผิดไปไหน การรวมกันเป็นอะไร ผิดกฎหมายที่ตรงไหน มีกฎหมายข้อไหนมาบีบบังคับ การที่จะลงชื่อลงนาม ตามความสมัครใจของประชาชนเขา เป็นสิทธิที่เขาจะทำได้ด้วยความชอบธรรม มากีดมากันเขาทำไม

นี่แหละหลักธรรมชาติ กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้มาห้าม เอากฎหมายป่า ๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับกันทำไม เหล่านี้กำลังแทรกนะเวลานี้ ในวงราชการต่างๆ ที่ประชาชนเข้าไปติดต่อ หน้าที่การงานต่างๆ มันจะหาอุบายกีดกันทุกแง่ทุกมุม

พี่น้องทั้งหลายทราบเอานะ ธรรมจะจับไปตลอดเลย วันนี้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เมื่อยังไม่ทราบได้ทราบกันเสีย จะถูกกีดกันทุกแง่ทุกมุมในแผนกต่าง ๆ ที่อำนาจมืดมันมีอยู่ในนั้น โดยอาศัยอำนาจที่เปิดเผยตามกฎหมายมาวางไว้ข้างหน้า อำนาจมืดมันจะบีบบังคับ อำนาจกฎหมายไม่บีบ ต้องทำไปตามหน้าที่ของกฎหมาย ประชาชนมาติดต่อหน้าที่การงานอะไร ทำให้ตามนั้น ๆ แต่ถ้าอำนาจมืดแล้ว ถ้าไม่ทำอย่างนั้น จะไม่ทำให้ นั่นเห็นไหมล่ะ ต้องให้ได้อย่างนั้น ๆ จึงจะทำให้ นี่กฎหมายมืด มันกำลังออกทุกแง่ทุกมุม ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ทุกคน

เวลานี้ข้าศึกศัตรูของชาติ ของศาสนาเรา กำลังระบาดขึ้นที่จุดศูนย์กลางที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ เวลานี้จุดนี้กำลังเป็นภัยอันใหญ่หลวง เริ่มต้นแล้วเวลานี้ ต้านทานทุกสิ่งทุกอย่าง ศาสนาไม่มีความหมาย ประชาชนเหมือนกบเหมือนเขียด เหมือนเนื้อเหมือนปลา จะคอยแต่ถลุงเท่านั้นแหละ ให้พากันรู้ไว้ทุกคน ๆ มันจะก้าวไปโดยลำดับ เราอย่าคุ้นกับประเภทที่เป็นฟืนเป็นไฟ เราอย่าคุ้นกับโจรที่จะเข้ามาปล้นบ้านปล้นเรือนเรา เราเป็นเจ้าของสมบัติ เราจะเห็นแก่หน้าโจรไม่ได้ เราจะเกรงใจโจรไม่ได้ เวลานี้โจรไม่มีแล้วความเกรงใจเจ้าของทรัพย์นะ ไม่มีความเกรงอกเกรงใจ ไม่มีคำว่าลูบหน้าปะจมูกนะโจร มันจะเอาท่าเดียว เราเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นยังไง ยังจะเกรงอกเกรงใจโจรอยู่เหรอ ว่ามีตำแหน่งชั้นนั้นชั้นนี้ ตำแหน่งไหนมันก็เพื่อจะกลืนบ้านกลืนเมือง เรายังไม่รู้หรือ ว่าตับปอดของเราจะหมดไป เพราะอำนาจเห็นแก่ได้ของมัน แล้วเราก็เห็นแก่หน้ากัน แล้วตายนะ ตรงนี้จะจมแน่ๆ นะ

ขอให้พากันดำเนินตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้ว ความกลมเกลียวสามัคคีความปึกแผ่นแน่นหนานี้ เป็นความชอบธรรม ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำมาใช้ทุก ๆ คน ความแตกแยกความไม่สามัคคีนั้น คือความแตกร้าวเพื่อการทำลายชาติของเราโดยตรง ถ้ามีความกลมกลืนสามัคคีกัน ด้วยความชอบธรรมตามหลักกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมแล้ว เมืองไทยเราไปรอด สมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่พ้นจากเงื้อมมือของเราที่รักษาอยู่ได้ด้วยดีไปได้แหละ ถ้าผิดไปจากนี้แล้วพังนะ แล้วพังตลอดไปด้วย จะไม่พังเพียงวันนี้ พังตลอด ชาติไทยของเรานี้จะความหมายไม่ได้ตลอด เหมือนกบเขียดตัวหนึ่งอยู่ในปกครองของอำนาจมืดนี้ตลอดไป ตั้งใครขึ้นมา ก็จะมากินมากลืน โดยไม่มองหาใครจะมาคัดค้านต้านทาน เป็นอาหารอันเอร็ดอร่อยไปตลอดกาล เมืองไทยของเรานี้เป็นเนื้อเป็นหนัง อาหารอันอร่อยของมันตลอดไป

ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ นี้คือหลักธรรม เอามาแสดงอย่างนี้ มีขอบมีเขต อย่ามารุกล้ำ เจ้าของไม่ยอมรับ ให้ก็ต้องเกิดเรื่องกัน เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าต่างฝ่ายต่างให้กันรับกันไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ให้ไปเท่าไรก็เป็นความถูกความชื่นบานใจ ความระลึกถึงบุญถึงคุณไปกระทั่งวันตาย ถ้ามายื้อแย่งแข่งกันเอาไป บีบบังคับเอาไปอย่างนี้ ยังไงก็เป็นข้าศึกต่อกันแน่นอน เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้น ระบอบของการปกครองสมบัติของชาติบ้านเมือง หรือของส่วนบุคคล ๆ ใครมีกรรมสิทธิ์เต็มตัวด้วยกันทุกคน

นี่สมบัติของชาติ ชาติก็มีกรรมสิทธิ์เต็มตัวของตัวเหมือนกัน ใครจะมารุกล้ำไม่ได้ นี้คือหลักธรรม เราเอามาสอนกลาง ๆ อย่างนี้ ให้พี่น้องทั้งหลายเอาไปพิจารณาแจงเอานะ อย่าให้ต้องบอกทุกแง่ทุกมุม ธรรมตรงไปตรงมา ที่จะแยกจะแยะไปไม่มีเวล่ำเวลาที่จะแยกจะแยะ ให้ต่างคนต่างปฏิบัติ เวลานี้ข้าศึกศัตรูกำลังล้อมบ้านล้อมเมืองของเรานี่แหละ แล้วกำลังแทรกเข้าทุกวงการนะเวลานี้ แทรกเข้าไป ปลอมเข้ามา ๆ มีแต่ปลอมเข้ามา เพื่อจะกลืนเงินคลังหลวงของเรานี้ เอ้าเปิดให้ชัดเจนนะ คลังหลวงของเรานี้คือหัวใจของชาติบ้านเมือง เราอยู่ได้ด้วยคลังหลวงของเรานะ จะติดต่อซื้อขายตลอดถึงบริษัทต่าง ๆ หรือประเทศใด ๆ ที่เขาจะมาติดต่อ เช่น มาลงทุนในชาติไทยของเรา ก็คือคลังหลวงนี้เป็นสำคัญที่รับรองยืนยันเอาไว้ ให้เขาเป็นที่ตายใจไว้ใจ แล้วก็มาทำการค้าขาย เขาก็มีรายได้กลับไป เราก็มีรายได้กลับมา ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกัน

ถ้าคลังหลวงนี้ได้ถูกล่มจมไปแล้วด้วยเหตุใดก็ตาม ชาติไทยของเรานี้จมไม่มีใครที่จะมามองหน้าเราเลย การติดต่อซื้อขาย การมาลงทุนลงรอนในชาติไทยของเรานี้ จะเลิกล้มไปทันทีทันใดเลยไม่มีเหลือ เหลือแต่กบแต่เขียดเต็มประเทศไทย ให้ยักษ์ให้ผีมันกลืนอยู่ กินอยู่บนหัวเท่านั้นแหละ เราเป็นกบเป็นเขียดหรือเป็นชาติไทย เอาให้หนักแน่นทุกคนนะ ต้องมีความกลมกลืนสามัคคีกัน สมบัติของชาตินี้เป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรา มหาโจรไม่มาประกันชาติไทยของเรานะ มันจะมาทำลายชาติไทยของเรา ให้รู้ไว้ทั้งโทษทั้งคุณ

คุณ คือ ชาติไทยของเราต้องรักษาสมบัติอันล้นค่านี้ไว้ ชาติไทยของเราก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย หายใจเต็มปอด ชีวิตจิตใจมีคุณค่าไปทั่วหน้ากัน เมื่อสมบัติอันนี้ยังมีอยู่ในชาติไทยของเรา เราเป็นผู้รักษาคุ้มครองไว้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีอะไรมาแตะต้อง เรามีความสง่าราศีทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วชาติไทยของเรา ถ้าอันนี้ได้ฉิบหายไปด้วยมหาโจรเสียเท่านั้น มหาโจรมันจะเอาชาติไทยเราไปเจริญที่ไหน มันเจริญที่พุงของมัน พวกของมันเท่านั้นเอง ให้ทราบกันไว้ ให้พากันเข้มงวดกวดขัน ให้ดูเล่ห์เหลี่ยมของมันที่มา เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสกับเล่ห์เหลี่ยมของธรรมต่างกัน เรื่องของธรรมนี้ตายใจไปได้ตลอด เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส มาแง่ไหนกัดแง่นั้น ๆ กัดได้ทั้งต่อหน้า กัดได้ทั้งลับหลังนะ ให้ระวังทั้งข้างหน้า ทั้งลับหลังด้วย ไม่งั้นเราเสียท่านะ

นี่เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย จึงนำทุกแง่ทุกมุม เอาธรรมมานำ เพื่อการบำรุงรักษาหนึ่ง เพื่อการเข้มงวดกวดขันในการรักษานี้เป็นสำคัญ เพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้รักชาติรักสมบัติของตัวหนึ่ง ใครมีเงินอยู่ ๕ สตางค์ก็มีสิทธิ์รักษา ๕ สตางค์ มีมากมีน้อยก็มีสิทธิ์รักษา และภูมิใจในสมบัติของตนที่มีอยู่ อันนี้เงินของเรา เช่นอย่างคลังหลวง นี้คือหัวใจของชาติ พี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้ามีความภูมิใจในสมบัติประเภทนี้ จะว่าไง ถ้าสมบัติประเภทนี้ถูกพังลงไปด้วยมหาโจรมารมากลืนเอาไปเสีย เป็นยังไง หัวใจพี่น้องชาวไทย มันสลบตายไปเลย เป็นของเล่นเมื่อไร จึงต้องให้พากันเข้มงวดกวดขันสิ่งเหล่านี้

อันใดที่เป็นเรื่องของศาสนา เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองมันไม่ยอมออกนะ มันกีดมันกันไว้ทุกแง่ทุกมุม นี้คือความหยาบโลนของมหาภัย กำลังแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผย ให้พี่น้องทราบไว้ทั่วหน้ากันนะ ให้ทราบไว้ตามเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของมัน มันมาตื้น ๆ ละไอ้เรื่องของกิเลสนี่ ออกมาแง่ไหนจับได้แง่นั้น ๆ ไม่เหมือนธรรม ธรรมนี่ทราบซึ้งไปหมดนะ รู้ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน วันนี้ก็พูดมากพอสมควร แล้วก็ได้พูดทุกวัน ๆ ไม่พูดยังไง เราองค์เดียวนี้เกี่ยวทั่วประเทศไทยจะว่าไง มันก็ได้พูดอย่างนั้นแหละ ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว

(มีผู้มาถวายดอลล่าร์)

(ลูกศิษย์ ) ๓๐๐ ดอลล์เจ้าค่ะ ของครอบครัวลูกศิษย์จากสงขลา ฝากมา ๓๐๐ ดอลล์ เจ้าค่ะ

(หลวงตา) นี่แหละเท่าไร เข้าคลังหลวงหมดนะ ลูกศิษย์ของเรานี่ เราสอนให้เป็นคนดี ให้เฉลียวฉลาดนะ ยกตัวอย่างเช่นดอกเตอร์ที่มาเมื่อตะกี้นี้ ดอกเตอร์อะไรเราก็ไม่รู้แหละ มามอบดอลล่าร์ตะกี้นี้ พอเขาว่าให้ พอเขาแย็บเท่านั้น หงายแล้วนะ เขาว่า ถ้าไม่มีหลวงตาบัว เขามาพูดต่อหน้าที่สนามบินดอนเมืองว่างั้นนะ ถ้าไม่มีหลวงตาบัวเสีย บ้านเมืองหรือชาติไทยของเราก็จะไปรอด เขาว่างั้น ทางนี้สลบไปเลย อยากไล่ตีไล่ฆ่าเขา แล้วมาฟ้องหลวงตา หลวงตาเขกซ้ำเข้าไปอีกเลย มันโง่ชะมัด เราว่าอย่างนี้ ต้องบอกให้มันมาหมดทั้งโคตรทั้งแซ่เลยเป็นไร มาว่าให้หลวงตาบัว ว่าถ้าไม่มีหลวงตาบัวนี้ ชาติไทยจะไปรอด ให้มันมาหมดทั้งโคตรทั้งแซ่ มาว่าอีก อย่างนี้อีก หมดแซ่แล้ว ให้มันค้นออกมา พวกที่ตายแล้วจมอยู่ในป่าช้าที่ตรงไหน ให้ไปขุดค้นกันมา โคตรนี้แซ่นี้ ให้มาว่าหลวงตาบัว อย่างนั้นมันถึงถูก ก็ว่างี้ นี่เขาแย็บเข้ามาหมัดเดียว หงายแล้ว ๆ ใช้ไม่ได้ลูกศิษย์ของเรานี้ ไปไหนไม่รู้แหละตะกี้นี้(หัวเราะ)

เราทำประโยชน์ให้โลกด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วน เหนือทุกอย่างแล้วจึงมาทำนี่นะ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับขี้หมูราขี้หมาแห้งถังมูตรถังคูถ ที่ออกมาอย่างนี้ มีแต่ถังมูตรถังคูถที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเรา ทั้งสกปรก ทั้งความฉิบหายมาพร้อมกัน เราฟื้นฟู ถังมูตรถังคูถนี้ ก็เอาไปเทใส่ให้เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงต้นไม้ มีประโยชน์ เป็นประโยชน์ อย่างนั้นถึงเรียกว่าคนฉลาดใช่ไหม เขาว่าอย่างนั้นก็ตั้งตัวขึ้นซี อันนี้ไม่มีใครช่วยก็มองเห็นแต่อาจารย์องค์เดียว ก็มาฟ้องอาจารย์ ๆ เลยตีกลับ เลยหมดท่า ไม่ทราบว่าจะไปพึ่งใครไม่รู้นะ

เอ้า จริงๆ ธรรมอันนี้ไม่ได้อยู่ในโลกมูตรโลกคูถ ลงถังขี้ ถังขยะเหล่านี้นะ เหนือทุกอย่างแล้ว เราบอกแล้ว เราสอนโลกด้วยความเมตตา แย็บออกมาเพื่อสอนโลก ถ้าหากว่ามันไม่เป็นท่าแล้ว ก็ดีดทีเดียวหายเลย เรื่องสมมุติไม่เข้าไปผ่านในจิตแม้เม็ดหินเม็ดทรายเลย เราอุตส่าห์พยายามขนาดนั้นนะช่วยโลก เราพูดเหล่านี้เราพูดเพื่อการบำรุง เพื่อการรักษา ไม่ได้พูดเพื่อการทำลาย แต่เรื่องมันกำลังทำลายเข้ามา ในจุดที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาของหัวใจประชาชนชาติไทยเรา จะไม่เตือนไม่บอกกันอย่างไร ว่าอันตรายมา ก็ต้องบอกใช่ไหมล่ะ จึงเรียกว่าธรรม

เอามาอีกแล้ว นครศรีธรรมราชของเล่นเมื่อไร เอ้าช่วยกัน บ้านเมืองของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน เอ้าวางตรงนี้เลย ให้ผาสุกเย็นใจนะ ขอบคุณมากนะ ร่วมมือร่วมใจกันทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งประชาชน เมืองไทยเราเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงแน่นอน เอ้อไปได้

สำหรับฝนหลวงนั้นเราได้ช่วย ฝนหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราได้ช่วยคราวนี้ ๑ ล้านบาทนะ (เสียงลูกศิษย์รับ สาธุ พร้อมกัน) โปรดอนุโมทนาด้วยกัน เราจะลงชื่อบริษัทในเช็คนั้นส่งไปให้เขา ซื้อเกลือเข้าฝนหลวง ความจริงเราก็อยากหนุนมากนะ เพราะฝนหลวงนี้เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราทั่ว ๆ ไปหมด เฉพาะอย่างยิ่ง ภาคกลางกับภาคอีสาน ส่วนภาคใต้ไม่ค่อยอดอยากน้ำนะ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มีอดอยากขาดแคลน จึงต้องอาศัยฝนหลวงตลอดนะ นี่เราอยากหนุนมาก ๆ แต่เวลานี้เราก็จน ไม่ทราบว่าหมุนไปทางไหนบ้างเงินก็ดี ก็เลยได้ให้แค่เพียง ๑ ล้านเท่านั้น ไปละทีนี้ เกือบ ๙ โมงแล้ว

เปิดดูข้อมูล ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาพูดอะไร WWW.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก