การเมืองในความหมายของหลวงตา (อย่าหลงกลมาร...ให้เชื่อครูเชื่ออาจารย์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

การเมืองในความหมายของหลวงตา

(ลูกศิษย์ต่างทยอยนำดอลลาร์และทองคำมาถวาย และหลวงตาได้ถามถึงเงินและทองคำที่ได้รับบริจาคเมื่อวานว่าได้นำเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง ลูกศิษย์กราบเรียนว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

…แต่อะไรเราก็ต้องไปดูบัญชี คือมันให้มาเรื่อย ๆ ไปรวมเข้า ไม่ทราบจะนับได้หมดไม่หมด เราก็คอยดูบัญชี เพราะเราแน่ใจในนั้นเลยนะ และไม่มีทางรั่วไหลไปไหนเลย เข้าเป๋ง ๆ อย่างนั้นแหละธรรม ธรรมดำเนินงานตายใจได้ตลอดไม่มีเป็นอื่น เพราะเราควบคุมเองด้วยความเมตตาล้วน ๆ ไม่มีอะไรที่จะตกเรี่ยเสียหายไปด้วยเจตนาลามกของเรา เรียกว่าไม่มีแม้เม็ดหินเม็ดทรายว่างั้นเถอะ ขนาดนั้นแหละ เพราะเมตตาครอบไว้หมด

เราทำนี้เราทำด้วยความเมตตาต่อโลกล้วน ๆ สำหรับเราเราพอทุกอย่าง เราก็บอกให้ทราบมาโดยลำดับแล้ว มีแต่ความเมตตาต่อโลกทั้งนั้น ธรรมจึงพูดแบบตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีหลายสันพันคม ไม่มีแอบนั้นอ้างนี้ ไม่มี เพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องราวเข้ามาแอบนั้นอ้างนี้ อุบายนั้น แถลงเรื่องอย่างนี้ ๆ เราฟังไม่ได้นะ คือมันทราบทันทีว่า นี้คืออุบายของกิเลสที่จะกลืนธรรม ว่าอย่างนั้นเลย เราจึงไม่อยากยุ่งนะ ใครมาหาเรา มามันมักจะมาแบบนั้น ธรรมเราตั้งไว้แล้วตรงแน่วเลย ถ้าดำเนินตามธรรมนี้บ้านเมืองของเรา ชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงต่อไปตลอดกาลนาน

ฟังแต่ว่า “ธรรม” ธรรมเป็นที่ตายใจได้ ลงไปแบบไหนแล้วตรงแน่วไปแบบนั้น ถ้าดำเนินตามนั้นแล้วก็แน่นหนามั่นคงตามนั้น เรื่องเล่ห์เหลี่ยมหลายสันพันคมมันมีแต่อธรรม สนิมคอยกินเหล็กคอยกลืนเหล็ก เหล็กคือธรรม ย่นเข้ามาธรรมก็เข้าหาคลังหลวงของชาติไทยเรา ที่สนิมมันมาเล่ห์นั้นเหลี่ยมนี้จะเข้าไปกลืนนี้นะ สมบัติแห่งชาติไทยของเรา นั้นเป็นที่รวมแห่งชีวิตจิตใจของเราทั้งชาติตลอดมา คือคลังหลวงนี้เป็นที่สูดลมหายใจและครองชีวิตไปได้ คือคลังหลวงอันนี้เอง เป็นบ่อแห่งลมหายใจ บ่อแห่งชีวิต บ่อแห่งความแน่นหนามั่นคงของชาติอยู่จุดนี้ แล้วธรรมก็ลงจุดนี้เลย

เราพิจารณาเต็มกำลังความสามารถของเราแล้ว เพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกตรง ๆ ตามธรรม ใครจะว่าผิดว่าถูกก็ตาม ธรรมเป็นยังไง พิจารณาเป็นยังไง พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมา ว่าเงินจำนวนนี้ไม่ควรจะมาแตะมาต้อง มาแยกมาแยะ แต่อย่างใดเป็นอันขาด แล้วเมื่อทรงความแน่นหนามั่นคงไว้อย่างนี้ ชาติไทยของเราลมหายใจทุกคน ๆ หายใจเต็มปอด ๆ ได้ ชีวิตจิตใจของเราอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจ ๆ โดยมีสมบัติหัวใจคือคลังหลวงนี้เป็นที่สูดลมหายใจและความเป็นอยู่ ตลอดความแน่นหนามั่นคงรวมอยู่นี้หมด เป็นผู้ให้ลมหายใจทุกด้านแก่ชาติไทยของเรา จึงไม่ควรอะไรที่จะเข้ามาแตะต้องทำลายได้เลย

บรรพบุรุษของเราท่านฉลาด ท่านรักษาสมบัติอันนี้มานานแสนนานแล้วนะชาติไทยของเรา ไม่เคยมีใครมาแตะต้องทำลาย รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน นี้คือลมหายใจของชาติ นี่ล่ะที่รักษามาตลอด เราเองก็พาพี่น้องทั้งหลายรักษา เมื่อได้ทราบว่า บ้านเมืองของเราเอนเอียงจะล่มจะจมไป เราก็ไม่เคยสนใจแต่ก่อนว่าจะออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองแบบนี้

ครั้นเมื่อมันกระทบกระเทือน ศาสนากับโลก บ้านกับวัด โยมกับพระ อยู่ด้วยกัน เราเป็นลูกชาวพุทธ มันก็กระเทือนถึงกัน ถึงกันก็กระเทือนถึงเรา เราก็เป็นพระของชาวบ้านพี่น้องชาวไทย มันก็ต้องกระเทือนถึงกันโดยดี เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ต้องได้คิดอ่านไตร่ตรองเรื่อย ๆ ยิ่งมากระทบหนักเข้า ๆ ก็ต้องหาทางออกที่นี่นะ ถึงขนาดที่ว่าได้ประกาศตนเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เพื่อขวนขวายสมบัติเงินทองจากพี่น้องชาวไทยเรา ตามแต่กำลังความสามารถที่จะบริจาคได้มากน้อยเพียงไร รวมกันเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเรา

นี่ก็เป็นเวลา ๒ ปีมาแล้ว กระเทือนทั่วประเทศไทยไม่ใช่เหรอ ที่พี่น้องทั้งหลายได้ขวนขวายเข้ามา เพื่อให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไป แล้วทีนี้เรื่องที่มันขัด ก็เรียกว่าอธรรม หรือสนิมจะกินเหล็กหรือกลืนเหล็ก มันก็เริ่มไหวตัวเข้ามา อย่างที่พี่น้องทั้งหลายทราบนั่นแหละ

นี่ก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่า จะรวมบัญชี คำว่าจะรวมบัญชี เมื่อเทียบกับด้านธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็คือว่า รวมคอของชาติไทยเราทั้งชาตินี่ มีกี่คอ มีกี่ล้านคนมีคอด้วยกันทุกคน ๆ เท่ากับรวมคอของพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดนี้ มัดติดกันแล้วโยนลงทะเล คว่ำแผ่นดินไปพร้อมเลย เมื่อคลังหลวงนี้ได้ถูกกลืนเข้าไปด้วยการรวมบัญชีแล้ว เท่ากับคว่ำพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติลงไปอย่างประจักษ์เลย ไม่สงสัย

เพราะคำว่ารวมบัญชี ก็คือรวมคอของพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่จุดเดียว แล้วโยนลงทะเลเลย เงินจำนวนนี้จะเอาไปถลุงที่ไหน ๆ ใครจะทราบได้ ทราบได้แต่ว่า แน่นอนที่เมืองไทยจะจม เมื่อเงินจำนวนนี้ กองใหญ่หลวงของลมหายใจพี่น้องชาวไทยเรา ได้ถูกคว่ำลงไปจากคำที่ว่ารวมบัญชี ซึ่งเป็นคำหวาน ๆ นั่นแหละ กิเลสมันหวานนะ รวมท่านั้น เอาไปแก้แบบนั้น เอาไปแก้แบบนี้ เพื่อจะเอาบัญชีนั้นมารวมกัน เพื่อจะเฉลี่ยเงินเหล่านี้ไปสู่นั้นสู่นี้ มันหวานนะเรื่องของกิเลส ธรรมจะหวานหรือไม่หวานก็ตาม ธรรมคือธรรม ตรงแน่วไปเลย

จะเอาไปแบบไหนก็ตาม ถ้าเงินจำนวนนี้ได้ออกไปจากฐานเดิมที่เคยมั่นคงมาแล้ว จะจมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วถึงกัน ใครจะมายุแหย่ หรือใครจะมาประจบสอพลอ มาชี้แจงรายการนั้น รายการนี้ แถลงเรื่องใดก็ตาม มีตั้งแต่เรื่องที่จะมาเปิดทางเพื่อไปกลืนเอาคลังหลวงออกมาถลุงทั้งนั้น ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

ความจริงแล้ว คลังหลวงเป็นคลังหลวงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมาแยกมาแยะ มาชี้แจง หาทางนั้นทางนี้ ด้วยความหวานปาก เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายหลวมใจ นอนใจแล้วก็เปิดอ้าปากเอาไว้ให้มากลืนไปหมด เมื่ออ้าปากไว้แล้ว กลืนได้ทั้งตับทั้งปอดไม่มีอะไรเหลือเลย ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทั่วถึงกัน

กิเลสนั้นไม่เคยคุ้นกับธรรม มันถือธรรมเป็นข้าศึกตลอดเวลา เราจะไปอ่อนโยนกับกิเลสที่มาประจบประแจงท่านั้นท่านี้ ก็เรียกว่าเราเปิดตับให้มันแล้ว ขอให้พากันทราบ มหาโจรไม่เคยไว้หน้าเจ้าของทรัพย์ ฉันใดก็เหมือนกัน ภัยที่จะเข้าสู่คลังหลวงนี้ก็ไม่เคยไว้หน้าประเทศไทยของเราเหมือนกัน มีทางที่จะกินจะกลืนด้วยอุบายต่าง ๆ โดยถ่ายเดียว ๆ เท่านั้น จะออกอุบายใดกลใดขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้โดยทั่วกัน

นี้คือแนวทางของธรรมที่ชี้แจงเอาไว้เพื่อรักษาสมบัติของเรา อันเป็นชีวิตแห่งชาติไทยของเราไว้ให้แน่นหนามั่นคงต่อไป อย่าพากันหลงกลใด ๆ ทั้งนั้น เราเป็นเจ้าของสมบัติ ต้องมีสิทธิรักษาเต็มเหนี่ยวของเรา อย่าคุ้นเคยกับโจรกับมารที่จะมา แบบไหนหน้าไหนกิริยาใดเป็นอันขาด กิริยาใดมามีแต่มาที่จะเปิดทางเข้าคลังหลวง โกยเอาเงินนี้มาทั้งนั้น เราจึงไม่ค่อยให้พบเรา เราพูดจริงๆ เราไม่อยากฟัง เพราะธรรมได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว พูดออกมาเป็นธรรมแล้ว จะแก้ไขเป็นอะไรอีก มันไม่ใช่แก้ไข ทำลายทันที ๆ โดยถ่ายเดียว ด้วยอุบายการต่าง ๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

อย่าคุ้นกับโจรกับมาร กับมหาภัย มหาภัยไม่คุ้นต่อเรา มีแต่จะเอาท่าเดียว ๆ เราจะคุ้นกับโจรกับมาร ตายใจกับโจรกับมาร เกรงอกเกรงใจโจรมารไม่ได้ ตับเราหมด ชาติไทยจมได้ ด้วยความเกรงอกเกรงใจ เห็นว่าโจรมารหรือมหาภัย เป็นมิตรเป็นสหายของเราแล้วจมได้ทันที มหาภัยต้องเป็นมหาภัยวันยังค่ำ เราเป็นผู้รักษาสมบัติของเรา เราต้องเป็นเจ้าของสมบัติวันยังค่ำเช่นเดียวกัน รักษากันอย่างเข้มงวดกวดขัน

ให้มีความกลมกลืนสามัคคีกันนะ ความสามัคคีสำคัญมาก กลมกลืนกันสามัคคี ด้วยความเห็นชอบตามหลักธรรม คือความแน่นหนามั่นคงของชาติ ได้แก่คลังหลวงเรานี้ บรรพบุรุษรักษามาแล้วด้วยความเป็นธรรม ด้วยความห่วงใยประชาชนพี่น้องชาวไทยเราตลอดมา จึงได้รักษาอย่างนี้มา แล้วเราที่เป็นลูกเป็นหลานจะเป็นยังไง ห่วงตามท่านไหม เดินตามร่องรอยของท่านไหม หรือจะทำลายท่านด้วยการเปิดอกนี้ให้คลังหลวงไหลลงสู่ทะเลหลวงไปหมด จากใครก็ตามที่มากอบมาโกยเอา

ฟังให้ถึงใจทุกคนนะ นี้คือธรรม เราแสดงโดยธรรม เราพิจารณาทุกด้านทุกทาง ตั้งแต่เริ่มการดำเนินที่จะนำพี่น้องทั้งหลายของเราออกทุกวิถีทาง เท่าที่ผ่านมานี้เราก็ไม่เคยได้ตำหนิเราว่า เราพาพี่น้องทั้งหลายผิดพลาดไปตรงไหน ทำบ้านเมืองให้เอนเอียง หรือล่มจมไปด้วยการนำของเราเราก็ยังไม่เคยเห็น ทุกอย่างที่เราชี้แนวไปทางไหนก็เป็นทางนั้น เพราะการที่จะนำออกใช้นี้เราพิจารณาเต็มเหนี่ยว ๆ ทุกอย่างแล้วจึงได้นำออก

นี่ก็กำลังขวนขวายเงินทองข้าวของจากทั่วประเทศไทยของเราเข้าสู่คลังหลวง เพื่อจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเสริมที่บกพร่องอยู่แล้วให้สมบูรณ์แบบขึ้นไป แล้วก็ปรากฏว่า อยู่ ๆ ก็จะมีมหาโจรมหาภัย มาจากที่ไหนไม่ทราบแหละ ดังที่เราทราบทั่วกันในประเทศไทยของเราปิดไม่อยู่แหละ จะมากว้านเอาเงินจำนวนนี้ออกมากลืนต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยเรา ทั้ง ๆ ที่ต่างคนต่างพยายามขวนขวายหามาทั่วดินแดนแห่งไทยเรา ให้เขากลืนต่อหน้าต่อตาไปกิน เป็นยังไงดูได้ไหมพี่น้องชาวไทย เอ้า พากันไปคิดทุกคนให้ถึงใจ

เราเป็นชาติไทยเต็มตัว อย่าให้หลงกล เล่ห์เหลี่ยมของโจรของมารซึ่งมันเคยต้มตุ๋นโลกมานานแล้ว ถ้ามีธรรมในใจแล้วต้มไม่ได้นะ เชื่อธรรม เชื่อครู เชื่ออาจารย์ เชื่อผู้นำ จะไปรอดนะ ถ้าไม่เชื่อแล้วเราไม่รับรอง มีแต่โอ๋ กรรมของสัตว์เท่านั้น เราปล่อยแล้ว สลัดเลย ทีนี้ใครมายุ่งไม่ได้ เราพูดจริง ๆ เวลานี้เรากำลังช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความไม่เป็นภัยต่อผู้ใด ไม่มีคำว่าภัยต่อคนนั้นคนนี้ ไม่มีในหัวใจของเรา เป็นธรรมล้วน ๆ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ตรงไปตรงมาจะแก้ไขเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เรียกว่าธรรม ตายใจได้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดนี้เป็นหลัก และไปปฏิบัติต่อตนเองและส่วนรวมให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน

ชาติไทยของเราสมบัติของเราจะแน่นหนามั่นคงต่อไป ด้วยความเข้มงวดกวดขันของเราซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติ ตามคนต่างเข้มงวดกวดขันรักษากันทั่วหน้า นี้ละความไปรอด ความแน่นหนามั่นคงอยู่ตรงนี้ จำเอาทุกคนนะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

ไหนที่ทราบอะไร ทางกรุงศรีอยุธยา ที่พม่าเข้ามารบน่ะ เราจำได้เล็กน้อยไม่มากนักนะ นี่คือความสามัคคีไม่สามัคคี พวกนั้นว่าจะยิงปืนปราบข้าศึก พวกนี้มันว่าจะตื่นเต้นอะไร ๆ นั่นเห็นไหมล่ะ แล้วเสียท่า อันนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เทียบกันได้ไม่ผิดนะ เช่นอย่างเวลานี้เราก็ได้ยินมาตามนี้ กระเทือนธรรม ธรรมต้องออกต้านทานกัน ว่าคิดอย่างนั้นไม่ถูก เวลามีการเซ็นนั้นเซ็นนี้รวมหัวกันไปเซ็นนี้ เดี๋ยวมันจะเป็นการเมืองขึ้นมานะ นั่นเห็นไหม นี่มันขัดเข้ามาแล้วนะ มันจะเป็นการเมืองขึ้นมานะ เขากลืนเงินไป สมบัติทั้งชาตินั้น มันเป็นการไหนน่ะ เรารักษาไว้เพื่อสมบัติของชาติ การไหนก็มาว่ะ มันจะมาจากหลุมไหน นรกไหน เปรตตัวไหน ผีตัวไหน มาก็มา ฟัดเลยนั่น เข้าใจไหม จึงเรียกว่านักรบ

เข้าใจหรือเปล่า ว่ากลัวจะเป็นการบ้านการเมือง ไปกลัวอะไร สมบัติหัวใจของชาติอยู่ในนั้น มันการอะไรนั่นคิดบ้างซี มันใหญ่กว่าเรื่องราวที่จะเป็นการบ้านการเมือง เพื่อรักษาสมบัตินี้เป็นไหน ๆ การบ้านการเมืองก็เพื่อจะรักษาสมบัติต่างหาก ไม่ใช่เพื่อการทำลายชาตินี่นะ

ข้าศึกศัตรูมาแบบไหนก็ต้องใช้กันแบบนั้นถึงถูก สำหรับผู้รักษาสมบัติของตน มันจะการไหนก็มาว่างั้นเลย ให้พร้อมเพรียงกันนะ คนหนึ่งเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างที่ว่านี่ใช้ไม่ได้นะ เสียแน่ ๆ ไอ้การบ้านการเมือง สมบัติอะไร การจมของเมืองไทยทำไมไม่คิดกัน เมืองไทยไม่จมแล้ว การไหนก็การเถอะ ว่างั้นถึงถูก เข้าใจไหมล่ะ

นักมวยที่เขาต่อยกัน เขาไม่ได้คำนึงถึงการบ้านการเมือง ใครคิดถึงว่ามันจะเป็นการบ้านการเมือง คนนั้นแพ้น็อกเลย คนหนึ่งเขามุ่งแต่ชนะ เขามุ่งแต่ความชนะ ต่อยหมัดไม่ยั้ง ฟาดอย่างเต็มเหนี่ยว คนหนึ่งถ้าจะต่อยแรงกลัวจะเป็นการบ้านการเมืองไป ถูกน็อกแล้ว เข้าใจหรือเปล่า เอาไปเทียบกันซิ การไหนก็การไหน เมื่อขึ้นต่อสู้แล้วฟัดกันเลย นั่นถูก การไหนก็ช่างเถอะ เข้าใจไหม

..นี่แหละธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมา ให้พี่น้องทั้งหลายยึดธรรมเป็นหลักนะ ยึดอย่างอื่นที่ว่ามานี้ไม่ได้นะ ฉิบหายแน่นอน ต่อไปนี้จะให้พร (วันนี้มีผู้มาฟังธรรมประมาณ ๒๐๐ คน)

เปิดดูข้อมูล ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร WWW.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก