นิสัยนี้ฝึกจากธรรม
วันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

นิสัยนี้ฝึกจากธรรม

      ทองคำเราได้ ๑๒ ตัน ๑๗๕ กิโลเข้าคลังหลวง ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ อันนี้ก็เข้าคลังหลวง แล้วยอดเงินอะไรนี่ (สร้างตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้น หลวงตาตั้งงบไว้ ๕๐๐ ล้านบาท เข้าบัญชีการก่อสร้างแล้ว ๓๓๗,๙๖๔,๘๕๑ บาทครับ) ได้เยอะอยู่นะ มันจะพอ พวกเราละรวมเพื่อชาติไทยเรา ไม่รวมเพื่ออะไร เพื่อชาติไทยของเรา ทุกคนๆ เพื่อชาติของตนๆ ได้พยายามพาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมๆ เพื่อเป็นเครื่องประดับชาติให้สวยงามสง่า ชาติใดก็ตามขึ้นอยู่กับสมบัติเป็นเครื่องประดับ ต้นไม้ก็อาศัยใบ ถ้ามีแต่กิ่งเฉยๆ ไม่น่าดู ถ้ามีใบแล้วน่าดู เขียวชอุ่มต้นไม้ อันนี้ก็เหมือนกันบ้านเมืองของเรามีเครื่องประดับ ได้แก่สมบัติเงินทองเป็นเครื่องประดับ ชาติไทยของเราก็เขียวชอุ่มเหมือนกัน

         ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันรักสมบัติที่ได้มาแล้ว อย่าสุรุ่ยสุร่าย ที่ยังไม่ได้ก็ให้หามา  จะจับจ่ายอะไรให้พิจารณาเสียก่อน อย่าจับจ่ายใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายเป็นนิสัยไม่ดี นิสัยนี้ได้ฝึกจากธรรม ธรรมมีความพอดี ถ้าธรรมบกพร่องแล้วการจับจ่ายได้มาก็ตามจะบกพร่องไปด้วยกัน ได้มาก็เพื่อบกพร่อง เสียไปก็บกพร่อง ให้ใช้ความพิจารณาให้ดี

นี่ทองคำก็ได้ ๑๒ ตัน ๑๗๕ กิโล เข้าคลังหลวง ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ นี่ก็เข้าคลังหลวง ส่วนยอดเงินอันนี้อะไรนี่ (สร้างตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งงบ ๕๐๐ ล้านบาท ได้แล้ว ๓๓๗,๙๖๔,๘๕๑ บาทครับ) อันนี้ต่อไปก็จะพอ ขอให้พี่น้องทั้งหลายเอาใจใส่ในชาติของตน ในตัวของเราเองที่อยู่ในชาติไทยให้มีเครื่องประดับชาติของตนก็สวยงาม ทุกสิ่งทุกอย่างให้พากันเก็บหอมรอมริบ อย่าสุรุ่ยสุ่ร่าย ความสุรุ่ยสุร่ายเป็นของไม่ดี

พระท่านยิ่งเข้มงวดกวดขันเรื่องสุรุ่ยสุร่าย ทางธรรมวินัยพระเข้มงวดกวดขันมากทีเดียว การประหยัดมัธยัสถ์นั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นศาสนา การสุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นเทวทัตกัดสมบัติทั้งหลายได้แก่ศาสนาให้สึกกร่อนลงไป ไม่ดี วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ พูดมากก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน พูดอะไรๆ มากเหนื่อย ให้พร

ท่านน้อยไปอยู่สหรัฐเป็นอย่างไรที่อยู่ที่พักดีไหม (พออยู่ได้ครับ) เป็นที่สงัดสงบดีไหม (ครับผม มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ครับผม) ที่เขาสงวนไว้สำหรับพระเหรอ (ซื้อเอาครับผม) ซื้อเอา ๒๖ ไร่ก็กว้างอยู่ แล้วมีพระอยู่ด้วยกันมากเท่าไร (๑๐ องค์ครับผม) ๑๐ องค์กับ ๒๖ ไร่ วัดแคบพระมาก ๑๐ องค์กับ ๒๖ ไร่ เท่าไรก็ตามอยู่กับการภาวนานะ การภาวนานี่สำคัญมากทีเดียว อยู่ไหนก็ตามอะไรอดอยากขาดแคลนแต่การภาวนาให้สมบูรณ์อันนี้ถูกต้อง อะไรก็เหลือเฟือๆ แต่การภาวนาแห้งผากใช้ไม่ได้เลย การภาวนาสำคัญมากทีเดียว นี่เคยฝึกหัดมาเต็มกำลังความสามารถถึงเรื่องการภาวนาก็ดีทุกอย่าง

จึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟัง ไม่อ่อนแอนะ ทำอะไรเอาจริงเอาจังมาก การภาวนาก็เอาจริงเอาจังทุกอย่าง จนกระทั่งมาถึงจุดสุดท้ายนี้พอ พอหมดเลย นี่ละอำนาจแห่งการเอาจริงเอาจังทุกอย่าง ไม่เหลาะแหละคลอนแคลน การภาวนาก็จริง ทุกอย่างจริงหมด หลักธรรมหลักวินัยจริง เวลาผลเกิดขึ้นมาเจ้าของก็อบอุ่น ไปที่ไหนอบอุ่นทั้งนั้น ขอให้ทำตัวให้อบอุ่นด้วยข้อวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเถอะ ถ้านอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัย จะวิเศษวิโสอะไรก็ตามมันมีแต่ลมปากมันไม่ดี ถ้าหากเป็นไปตามธรรมตามวินัยแล้วอัดแน่นอยู่นี้มีแต่ธรรมแต่วินัยนั่นละดี พากันจำเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละ อยู่ที่ไหนหนักทางภาวนาละสำคัญ

นี่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนกับเขาละ อยู่แต่เมืองไทย เมืองอื่นไม่ได้ไป เราอยู่แต่เมืองไทยภาวนา (ไปประเทศอังกฤษมาแล้ว) โอ๊ย ไปก็ประเดี๋ยวประด๋าวไปดู ไม่ได้ตั้งใจไปภาวนา มันไม่ได้ภาวนาละ ที่ไปประเทศอังฤษเราตั้งใจแล้วว่าไปทัศนศึกษา เราไม่ได้ไปศึกษาธรรม  ไปดูทุกแง่ทุกมุมของเขา สองอาทิตย์กว่าแล้วกลับมา เอาจริงเอาจังอยู่กับเมืองไทยเรา เราอยู่นี้เอาจริงเอาจังมากทีเดียว เอาละเลิกกัน

เราก็ไม่สบายนะ หากไป หัวใจมีอยากไป ธาตุขันธ์ไม่สบาย อ่อนแอมาสักอาทิตย์กว่าแล้ว แต่จิตใจไม่ต้องถามขอให้ฝึกให้ดีเถอะ ธาตุขันธ์มันจะพังให้พังไป จิตไม่พังเสียอย่างเดียวสง่างามตลอด ตอนเช้าเดินจงกรมอยู่มันว่างหมด ภายนอกว่างยังเหลือแต่ภายใน มองไปไหนว่างหมดเลย เกิดความอัศจรรย์ในจิตตัวเอง ยืนรำพึงอยู่ โถ จิตเราทำไมจึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เชียวน้า มองดูโลกธาตุนี่ว่างหมดเลย สง่างามไปจากใจ

นั่นละเวลาทำมามากๆ แล้วแสดงผลอันดีงามให้เห็น เกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าทำไมจิตเรานี้ถึงได้สง่างามมากขนาดนี้ ว่าผ่องใสสะอาดอะไรก็เหลือทนเกินไปหมดเลย เห็นแต่สว่างจ้า ตอนเช้าเดินจงกรมอยู่ แต่มีธรรมท่านเตือนนะ นี่ละธรรมถ้าเราจะผิดพลาด คือเราหลงแล้วนั่น เราหลงความสว่างไสวของเรา ความว่างของจิตใจเรา พระธรรมท่านเตือนขึ้นมาว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ ตัวจุดตัวต่อมมันไม่ว่าง เหล่านั้นมันว่างก็จริงตัวนี้ตัวสร้างภพสร้างชาติยังไม่ว่าง ความหมายว่าอย่างนั้น สะดุดใจกึ๊กเลย ธรรมท่านเตือนเป็นอย่างนั้น โถ เวลามันทำเอาให้หลงเหมือนกันนะ จิตสง่างาม ไปละ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก