ให้เล็งธรรมเป็นใหญ่
วันที่ 8 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ให้เล็งธรรมเป็นใหญ่

 

       บ้านหลังนั้นใครอยู่ หลังติดๆ กับกำแพงวัดนั่นน่ะข้างนอก บ้านหลังนั้นใครอยู่ (แม่ชีจอยอยู่ครับ) เหรอ มีกี่คนอยู่นั้น (ผู้กำกับ : ปรกติอยู่คนเดียว ถ้าเอาเพื่อนผู้หญิงมานอนด้วยเป็นสองคน) โอ้ปกครองยากนะปกครองผู้หญิงนี่ เราพูดจริงๆ ผู้หญิงนี่ร้อยสันพันคมนะ ปกครองยาก อยู่ใกล้ๆ อยู่ในวงวัดเรานี้ก็ปกครองยากนะ เราพูดตรงๆ อย่างนี้แหละ มันไม่หนักแน่น ผู้หญิงวอกแวกคลอนแคลน ผู้ชายตรงแน่วส่วนมากเป็นอย่างนั้น ผู้หญิงนี่วอกแวกคลอนแคลน ถ้าจะเทียบว่าลิงมันก็ไม่ใช่ลิง แต่มันเหมือนลิง มันเป็นอย่างนั้นละ

          บ้านหลังนั้นใครอยู่หลังติดกับกำแพง (ผู้กำกับ : แม่ชีจอยอยู่) คนเดียว      (ผู้กำกับ : ช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนผู้หญิงไปพักอยู่ด้วย) ไปพักให้เป็นคนความตกลงใจกันนะ อย่าไปลุกล้ำนะ ลุกล้ำบุกรุกเข้าไปใช้ไม่ได้นะ ใครอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นอิสระ ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็เป็นความตกลงกัน โธ่เราอยู่ที่นี่ปกครองยากอยู่นะ ครอบวัด ทั้งตาทั้งหูทั้งใจคิดตลอดเลย พระเราไม่มีนะ พระไม่มี เงียบตลอดมาพระ แต่ฝ่ายฆราวาสฝ่ายผู้หญิงมักมีเสมอ เราไม่ได้หมายว่าทุกคนนะ ส่วนมากมักมีอย่างนั้น

          วันนี้จะไปไหนก็ไม่รู้ กำลังคิดอยู่ อะไรมันก็ไม่สบายอย่างนี้ละ แข้งขาอวัยวะไม่สมประกอบ แล้วหลังนี้มีใครอยู่ หลังโดดเดี่ยวหลังเดียว หลังนี้ละโดดเดี่ยวหลังเดียวอยู่ติดๆ กับกำแพงใครอยู่ (ผู้กำกับ : แม่ชีจอย ถัดมาอีกเป็นกุฏิของกระทิงแดง ถัดมาเป็นกุฏิหมออวย) หลังนอกนั้นน่ะ กระทิงแดงหรืออะไร (ผู้กำกับ : อยู่บริเวณนั้นสามกุฏิ กุฏิแม่ชีจอยแม่ชีจอยอยู่ กระทิงแดงถ้าหนูเล็กมาหนูเล็กก็อยู่ กุฏิหมออวยหมวยชะอำอยู่) ใครอยู่ที่ไหนให้อยู่สะดวกสบายตามอัธยาศัย เช่นจะอยู่ด้วยกันสองคนหรือสามคนก็ให้เป็นข้อตกลงกัน อย่าบุกรุกกันเข้าใจไหม ใครจะอยู่คนสองคนก็ให้เป็นข้อตกลงกันเอง สมัครใจอยู่ด้วยกัน อย่าบุกรุกกันไม่ถูก ไม่เป็นธรรม

          หลังนั้นมีกี่คนหลังติดๆ กำแพงข้างในนี่ กี่คน (ผู้กำกับ : มีกุฏิสามหลังครับ แม่ชีจอยปรกติอยู่คนเดียว ตอนนี้คงจะเอาเพื่อนผู้หญิงมานอนอีกคน กระทิงแดงหนูเล็กตอนนี้ว่างอยู่ไม่ได้มา กุฏิหมออวยหมวยชะอำอยู่ครับ) ใครอยู่ที่ไหนให้เป็นความสมัครใจ จะอยู่ด้วยกันกี่คนก็ให้เป็นความสมัครใจ อย่าไปบุกรุกกันเข้าใจเหรอ ใครจะอยู่ด้วยกันกี่คนเป็นความตกลงกัน อยู่ด้วยกันกี่คนก็ได้ อยู่คนเดียวก็ได้ อย่าไปบุกรุกกันเสียมารยาทของผู้มาปฏิบัติธรรม

          เราทุกวันนี้ไม่ได้หน้าได้หลังละ ดูซิไปไหนก็สะเปะสะปะ ไม่ได้เรื่องได้ราว มาอยู่ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติ เล็งธรรมเป็นใหญ่นะ ใครอยู่ที่ไหนให้เล็งธรรมเป็นใหญ่ อย่าเอากิเลสมาเป็นใหญ่ เอาตามความต้องการของตนๆ มีแต่กิเลสเป็นใหญ่แล้วทะเลาะกัน ให้เอาธรรมเป็นใหญ่แล้วไม่ทะเลาะ เช่นอยู่ด้วยกันกี่คนให้เป็นความสมัครใจต่อกันก็ได้นะ

          ท่านเจ้าคุณอุดรไหนว่าอย่างไร (ผู้กำกับ : ท่านไปเมืองจีนสองครั้งไปรักษาแล้วอาการดีขึ้น แผลที่ว่าเป็นมะเร็งใหม่ๆ เห็นว่ามี ๔-๖ เซน ตอนนี้เหลือ ๑ เซนติเมตร ท่านฉันจังหันได้ ท่านจะไปอีกครั้งอาจจะปลายๆ เดือนนี้ละครับ) อันนี้ก็เราล่ะ การดูแลรักษาช่วยเหลือ ไปที่ไหนๆ ก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเราให้เงินให้ทองไป ท่านเจ้าคุณอุดรนะ ท่านไปรักษาโรคอะไรนะ มะเร็ง อย่างนั้นละ สำหรับวัดนี้เปิดโล่งด้วยความเมตตา เราไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียว แต่ความเมตตานี่ล้นฟ้าล้นแผ่นดิน มีเท่าไรเป็นออกหมดๆ เราไม่มีความตระหนี่ แต่ผู้มาเกี่ยวข้องขอให้เป็นธรรมเท่านั้น อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่น่าดู

          ๘ โมงพอดี วันนี้เราจะไปไหนไม่ทราบละ กำลังพิจารณาอยู่ ที่ไหนบกพร่องขาดเขินก็ไปที่นั่นละ ที่ไหนพอเป็นพอไปก็รอ ที่ไหนบกพร่องก็ไปที่นั่นๆ ดูอยู่อย่างนั้นละ ถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตานี้มันเป็นจริงๆ นะ ครอบโลกธาตุ เป็นจริงๆ เพราะฉะนั้นความตระหนี่ถี่เหนียวอะไรๆนี้จึงไม่มีเลยล่ะ มีแต่เปิดแบตลอดอย่างนั้นละ เพราะความเมตตา มันแบตลอด

ความตระหนี่ถี่เหนียวอย่าให้มีนะ อยู่กับใครของใครก็ตามให้รู้จักประมาณการใช้การสอย การช่วยกัน จะเอาหวงไว้แต่เจ้าของใช้ไม่ได้ ให้มีเฉลี่ยสำหรับเพื่อนฝูงด้วยกัน

อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ เราลืมแล้วละ (ผู้กำกับ : เล็บขบครับแล้วกลายมาเป็นแผลที่เท้าครับ) นั่นละเลยไปใหญ่ ทีแรกเล็บขบ เล็บขบก็เป็นแผล มีเลือดออกมา จากนั้นกระจายออกไปเลยเป็นแผลนี่

ทุกสิ่งทุกอย่างในครัวนี่แจกให้สม่ำเสมอกันนะ จะแยกไปทางไหนๆ ให้สม่ำเสมอ อย่าเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวเข้ากับใครไม่ได้นะ ต้องเป็นคนกว้างขวาง ความเห็นแก่ตัวนี่ดูไม่ได้ พอพูดเรื่องนี้แล้วให้คิดถึงสองผัวเมีย อยู่ศรีะเกษ ไปทำงานภาคกลางกลับมาผัวเป็นไข้ตัวสั่นมา แล้วเข้าไปในวัด ขอร่ม พอดีเราก็มีร่มใหม่ๆ ร่มไม่ได้ใช้เลยเอามาจากเชียงใหม่ เราก็มอบร่มให้ แล้วผ้าห่มมันก็มีแต่ผ้าห่มพระเสียเลยไม่ได้ให้ ถ้าผ้าห่มฆราวาสเราจะมอบผ้าห่มให้ แต่นี้มันมีแต่ผ้าห่มพระ ตกลงได้เท่านั้นละ สงสารแก สองผัวเมียตัวสั่นมาเป็นไข้ มาจากภาคกลาง เราเอาอะไรให้แกจะไม่เอา  แกว่ามันดีเกินคาดเกินหมายว่าอย่างนั้น เราไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่ คนหมดราค่ำราคา เราเป็นคนทั้งคนทั่วโลกเหมือนกันกับเรา ใครบกพร่องขาดเขินก็ต้องช่วยกัน เราก็ยกให้เลย เราให้เป็นร่มเป็นอะไรต่ออะไรให้นะ อันใดที่ควรแก่ฆราวาสเราให้ทั้งนั้น นอกจากเป็นของพระฆราวาสใช้ไม่ได้เราก็ไม่ให้ เป็นอย่างนั้นละ

กุฏิหลังนั้นใครอยู่ หลังใหญ่อยู่ริมกำแพง (ผู้กำกับ : มีแม่ชีจอยหลังหนึ่ง กุฏิกระทิงแดงหนูเล็กตอนนี้ไม่ได้มา กุฏิหมออวยหมวยชะอำอยู่ครับ ติดกันสามหลัง) กุฏิใหญ่ที่ว่าอะไรกระทิงแดง กุฏิใหญ่ใครอยู่ (ผู้กำกับ : ใหญ่พอๆ กันครับ อยู่ได้หลายคนสามหลังนั่น) มีเท่านั้นละ ให้พรไปล่ะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก