ไปด้วยความมีธรรม
วันที่ 7 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:20 น.
สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น.

ไปด้วยความมีธรรม

 

          ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนี้มาให้น้ำใจนะ น้ำใจนี่ละมีราคามาก มีคุณค่ามาก ที่พี่น้องทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตาก็เหมือนกัน หลวงตามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายก็แบบเดียวกัน มาได้เห็นหน้ากันเท่านั้นก็พอนะ เพียงได้เห็นหน้ากันเท่านั้นก็พอแล้ว จะให้พูดกับทุกคนก็ไม่ไหว ทุกคนมาพูดให้ฟังหูเดียวก็ไม่ไหว ต่างคนต่างดูกันอย่างนี้ก็ดีแล้ว มาได้เห็นหน้ากันเท่านั้นก็พอแล้วนะ ไม่ทราบจะพูดให้หูใดฟังบ้างนะ มันหลายหูด้วยกัน มาอยู่ที่นี่เงียบ บ้านคนก็อยู่ห่างไกลกับวัดก็ดี สงัดดี อยู่ที่นี่สงัดดี นู่นบ้านคนอยู่นู้น ไม่ได้มาอยู่ใกล้บ้าน

ดีล่ะได้มาเห็นหน้ากันกับพี่น้องทั้งหลายเป็นมงคลแล้ววันนี้นะ เราได้เห็นหน้ากันเท่านั้นก็เป็นมงคลล่ะ การพูดการจานี้ก็กำลังวังชาไม่อำนวย พูดเสียงดังอะไรไม่ได้ เสียงก็อ่อนนะทุกวันนี้ นี่ได้อาศัยอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย ไปที่ไหนคนมักมากเสมอนะเต็มหมด ไปที่ไหนมันก็เต็มหมดเลย ไม่ทราบว่าทราบกันได้อย่างไรไม่รู้ ไปที่ไหนเต็มอย่างนี้ แน่นๆ เต็มศาลาคน วันนี้ก็เต็มศาลา

(คุณชายปั๋ม : พระอาจารย์โสภา วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ขอน้อมถวายบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ปัจจัยจำนวน ๒๓๕,๒๕๐ บาท เช็คเงินสด ๓ ฉบับ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็น ๒๕๓,๒๕๐ บาท บวกเพิ่มอีก ๑,๒๒๐ บาท รวมเป็น ๒๕๔,๔๗๐ บาทครับ) พอใจๆ

มานี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายต่างหากนะ ตั้งใจมาเยี่ยมด้วยน้ำใจนะ มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้มาเอาอะไรละ มาเอาน้ำใจต่างหากที่มานี่ มาด้วยน้ำใจ มาต้อนรับกับพี่น้องทั้งหลายด้วยน้ำใจเหมือนกัน ไม่ได้หวังเอาอะไรละ น้ำใจเป็นสำคัญมาก

ชุ่มเย็นดีนะ เราได้มาพบครูบาอาจารย์แล้วกระเทือนถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มโลก พวกเรามีสองสามคนให้ปรองดองซึ่งกันและกัน อย่าไปคิดว่านั่นเป็นพรรคนั้นนี้พวกนี้ นั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ แล้วยกพวกตีกันใช้ไม่ได้เลย เหมือนอวัยวะของเรามีมากมีน้อยเป็นของเราหมด นี่เรามีมากมีน้อยก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะ อย่างนั้นละถูกต้องดี ว่าเป็นพรรคนั้นพวกนี้ไม่ถูก ลูกศิษย์ตถาคตเป็นเหมือนกันหมดนั่นละถูกต้อง พวกพรรคนั้นพรรคนี้แล้วยกพรรคยกพวกตีกันใช้ไม่ได้ อะไรก็ลูกศิษย์ตถาคตเป็นเหมือนกันหมด รักกันนั่นถึงถูกต้องนะ เหมือนอวัยวะของเรานี้มีเท่าไรๆ ก็เป็นของเราหมด เรารักเราสงวนเหมือนกันหมด อันนี้ลูกศิษย์ตถาคตก็เหมือนกัน เป็นเหมือนกันหมด

วันนี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเท่านั้นละ จากนี้ก็กลับ ไม่นานล่ะนี่ก็ดี อายุเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้ อายุ ๙๗ ปีแล้วไม่นานก็จะไปล่ะ ไปด้วยความมีธรรมเต็มหัวใจ กับความมีธรรมน้อยแล้วมีบาปกรรมมากนั้นต่างกันนะ ใครมีบาปมีกรรมมากคนนั้นไปลำบาก อยู่ลำบาก อิริยาบถไหนก็อยู่ลำบาก ในโลกนี้ก็ลำบาก ไปโลกอื่นโลกใดก็ลำบาก คนมีบุญมีกุศลภายในใจไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบาย ให้พากันสั่งสมบุญให้ดีนะ ถ้าสั่งสมบุญดีแล้วจิตใจก็ชุ่มเย็น เห็นใครก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายไปหมด ถ้าจิตใจร้อนเห็นใครก็เป็นฟืนเป็นไฟ เป็นข้าศึกศัตรูบ้างอะไรบ้างเป็นไปได้ ถ้าจิตใจเป็นธรรมด้วยกันแล้วเห็นกันรักกัน มีความสนิทสนมซึ่งกันและกัน นี่ให้พากันจำเอาไว้

นี่อายุเท่าไร ๙๗ ปีนี้ไม่นานก็จะไปเหมือนกัน ไปกับความเป็นผู้มีธรรม กับบาปเต็มหัวใจผิดกันมากนะ ใครมีบาปเต็มหัวใจไปไหนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ไปภพใดก็เป็นไฟภพนั้นๆ คนมีบุญเต็มหัวใจไปที่ไหนเย็นหมด ให้เสาะแสวงหาบุญให้ดีนะ จิตนี้เวลาอิ่มธรรมแล้วเย็นหมดเลยนะจิตอิ่มธรรม คำว่าอิ่มธรรมคือธรรมเต็มหัวใจ ถ้าธรรมเต็มหัวใจไปที่ไหนเย็นหมดเลย ตลอดถึงเทวบุตรเทวดาอนุโมทนาสาธุการ ไปไหนเทวบุตรเทวดาแห่ล้อมอยู่ข้างบน อย่างนั้นน่ะผู้มีธรรม

พระพุทธเจ้า-สาวกเสด็จไปไหนมีเทวบุตรเทวดาแห่ล้อมไปเลยนะ แต่พวกเราไม่เห็น พวกตาทิพย์ท่านเห็น ผิดกันอย่างนั้นละ คนมีบุญไปไหนเป็นอย่างนั้น ถ้าคนมีบาปหาบแต่กรรม ไปไหนเกิดแต่เรื่องแต่ราว มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั้งตนและผู้อื่นใช้ไม่ได้ ไปที่ไหนให้ชุ่มเย็น อยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็น ใจมีธรรมแล้วไปไหนชุ่มเย็นหมด ไม่ว่าจะไปภพใดชาติใดชุ่มเย็นทั้งนั้นละ เพราะอย่างนั้นท่านจึงให้เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมเข้าสู่ใจจะได้ชุ่มเย็น

มีเท่านั้นละไม่ได้พูดมากล่ะ พูดมากก็เหนื่อย เอาแค่นั้นละนะ ให้พากันฟังให้เข้าใจทุกคน จากนี้ก็จะกลับละ   

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก