ความเป็นธรรมมองดูทั่วโลก
วันที่ 9 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:35 น.
สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๓๕ น.

ความเป็นธรรมมองดูทั่วโลก

 

          ของท่านเพียรสิ้นกิเลส สิ้นโดยสิ้นเชิง มีอะไรต่ออะไรเครื่องบริขารบอกหมดเลย อย่างนั้นแล้ว ใครอยู่ที่ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็เห็นชัดเจนอยู่ในหัวใจเจ้าของ อย่างท่านเพียรนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นพระอรหันต์ ว่าอย่างนั้นละ ท่านเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ อะไรๆ บอกหมด

          (ท่านอาจารย์อุทัย : ขอโอกาสครับผม วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ขอน้อมถวายเพื่อสักการะบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตา โดยมี ทองคำหนัก ๕ บาท เงินสดจำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท ดอลลาร์ ๕๔๔ ดอลลาร์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๑,๖๕๐ บาทครับผม) เอาสองหารออก อย่างนั้นละความเป็นธรรม ไปที่ไหนให้เป็นอย่างนั้นละดูเอาความเป็นธรรม ความเป็นโลกได้เท่าไรไม่พอ เข้าใจไหมล่ะ ความเป็นธรรมพอ มองทั่วโลก ความเป็นธรรมมองดูทั่วโลก อันนี้ก็แบ่งครึ่งๆ นั่นละธรรมไปที่ไหนให้เสมอเรียกว่าธรรม โลกได้เท่าไรไม่พอ เรื่องธรรมนี้พอ กระจายทั่วหมดเลยธรรม

        วันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย มาครั้งหนึ่งๆ ต้องสละเวล่ำเวลาจริงๆ ถึงมาได้นะ วันนี้ก็สละเวลามา แล้วมาก็ได้มาพบพี่น้องทั้งหลายเต็มศาลานะนี่ ดีล่ะได้พบพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งข้างหลังข้างหน้า สมณานญฺ ทสฺสนํ ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดท่านบอกไว้แล้ว ทีนี้จะให้พร

          ทองคำได้ ๗ บาท ๕๑ สตางค์ให้คุญชายเอาไป ส่วนดอลลาร์แบ่งครึ่งแล้ว ๓๒๒ ดอลล์ ส่วนเงินสดแบ่งครึ่งแล้วได้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท อันนี้ ๓๓๖,๐๐๐ แบ่งครึ่งแล้วเป็น ๑๖๘,๐๐๐

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก