ศาสนาเป็นแบบฉบับการครองชีพ
วันที่ 16 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ศาสนาเป็นแบบฉบับการครองชีพ 

          (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : วันนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีนำคณะแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่จำนวน ๘๖ คนมากราบขอบพระคุณที่หลวงตาเคยให้เงินซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ วันนี้เลยมากราบขอบพระคุณหลวงตา นี่เป็นเอกสารที่ผ่าตัดคนไข้หลังจากได้เครื่องมือแล้ว เราผ่าตัดและถ่ายไว้ทั้งหมด ๒,๐๐๐ กว่ารายแล้วครับ อันนี้เป็นแผ่นซีดีเป็นผลงานที่ใช้เครื่องมือผ่าตัด) จะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์ก็ให้เอาไป (ลูกศิษย์ : ให้ทางสถานีวิทยุออกอากาศครับ) ไปเอาไปพิจารณากัน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : โรงพยาบาลพระจอมเกล้ารวบรวมเงินได้ ๒๔,๖๒๙ บาทมาถวายหลวงตาครับ) เราพูดถึงเรื่องให้โรงพยาบาลต่างๆ นี่มากละเรามากต่อมาก ทางไหนจำเป็นๆ ก็ให้ๆๆ เรื่อย วันนี้เห็นคนเยอะนะวันนี้ (ลูกศิษย์ : มาจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีครับ)

          สำหรับวัดนี้เป็นวัดเสียสละ มีอะไรๆ เข้ามาเสียสละหมด ไม่เก็บไว้ในวัด ไม่ให้เก็บ อะไรที่ขัดข้องขาดเขินอยู่ที่ไหนๆ ช่วยกันๆ เฉลี่ยออกไป เฉลี่ยออกไป วัดนี้จึงไม่มีอะไรสั่งสม ไม่มี เฉลี่ยทั้งนั้นละอะไรก็ตามเฉลี่ยให้ทั่วถึงกันตามสิ่งที่มีอยู่ วัดนี้ก็เป็นวัดศูนย์กลางของพระกรรมฐาน ในดูภาคอีสานนี้น่าจะเป็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางของวัดกรรมฐาน นอกนั้นก็ปลีกย่อยไป วัดนี้เป็นวัดใหญ่

          ศีลธรรมกับชาวพุทธเราอย่าให้แยกจากกันนะ ศีลธรรมกับชาวพุทธเราให้ติดแนบไปกับตัวกับครัวเรือนหนึ่งๆแล้วจะสวยงามมาก ทุกสิ่งทุกอย่างการเก็บการใช้สอยต่างๆนี้จะไม่ฟุ้งเฟ้อ ถ้าเอาธรรมพระพุทธเจ้าไปใช้แล้วจะพอดี ไอ้ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนั้นมันเรื่องของกิเลส ใช้เท่าไรไม่พอ ได้เท่าไรไม่พอ ใช้จนหมดจนตายก็ไม่พอ แต่เรื่องธรรมนี้พอ สมควรแล้วพอๆ อย่างนั้นละ ให้มันมีความพอดี อย่าให้มีแต่เรื่องเตลิดเปิดเปิงไปหมดไม่ดี

          ทางวัดก็เป็นสถานที่ให้การอบรมบรรดาประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็อบรมตามกำลังความสามารถนั้นแหละ ได้ไปแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัติ อย่าสักแต่ฟังเฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์ ฟังแล้วท่านสอนว่าอย่างไร ที่ควรแก่ฐานะของเราแล้วให้นำไปปฏิบัติ อย่าสักแต่ว่ามาฟังๆ แล้วไปไม่เกิดประโยชน์นะ ให้พากันจำเอาไว้ วัดเป็นแบบฉบับ หรือศาสนาเป็นแบบฉบับของการดำเนินการครองชีพ การประพฤติตัว การจับจ่ายใช้สอยอยู่กับพุทธศาสนาของผู้ถือพุทธศาสนาเป็นเจ้าของ จะไม่เตลิดเปิดเปิง จะพอดิบพอดี ที่มันเตลิดเปิดเปิงมันมีแต่เรื่องกิเลสนั่นละไปเป็นเจ้าของ มีเท่าไรหมดๆ แล้วหาสิ่งที่ตอบแทนจากความหมดไม่มี มีแต่หมดเรียบวุธๆ ไปอย่างนั้น

         วันนี้ก็ไม่พูดอะไรให้ฟัง พี่น้องทั้งหลายฟังการอบรมแล้วให้ประพฤติปฏิบัติตัว การรักษาสิ่งใดไม่เหมือนรักษาตัวเรา การปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างต้องถือเราเป็นหลักเกณฑ์ ถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตาม มีหลักมีเกณฑ์ไปตาม ถ้าเราไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วโกโรโกโสไม่เป็นท่านะ ให้พากันจำเอา มีเท่านั้นละ ทีนี้จะให้พร

        (...... เสียงช่วงต้นหาย......) ผิดปรกติพระจะขึ้นไป รักษาเรื่องราวให้ครูบาอาจารย์นี้ถือว่าเป็นหัวใจของวัด พอเอะอะพระจะขึ้นมา ขึ้นมาไม่ว่าเวลาไหนนะ ดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ว่า พระจะขึ้นมา น่าจะมีพระมาคอยดูแลเวลาเราหลับนอน ไม่เช่นนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่มันผิดปรกติภายในกุฏิ แล้วพระจะเข้ามาทันทีเลย มีเท่านั้นละวันนี้ เลิกได้แล้ว

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก