ชาติมั่นคงด้วยความรักชาติ สามัคคีและเสียสละ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

ชาติมั่นคงด้วยความรักชาติ สามัคคีและเสียสละ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๓ บาท ๕๐ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๖๐ ดอลล์ รวมทองคำทั้งหมดจำนวน ๒,๒๖๘ กิโล กรุณาทราบตามนี้โดยทั่วกัน

(คณะสงฆ์วัดจำกู อ.เมือง จ.ลำพูน นำผ้าห่มไปแจกที่หนองคาย เลย ได้แวะมาทอดผ้าป่าทองคำ)

เวลานี้กำลังย่างเข้าหน้าหนาว ทาง จ.เลย รู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งในภาคอีสาน หนาว เริ่มแล้วนี่ตั้งแต่ธันวาฯ ไปละ เดือนพฤศจิกาฯ ก็มีบ้างไม่มากนัก แต่ธรรมดาของทุก ๆ ปีไปแล้ว เดือนธันวาฯ กับมกราฯ นี้เป็นเดือนที่หนาวมากพอสมควรตามภาคนี้ที่เคยเป็นมา เมื่อวานก็เอาของไปแจกที่โรงพยาบาลภูเรือ ถามทางโรงพยาบาลบอกว่าขาดผ้าห่ม ๔๒ ผืน เราก็จัดตามนี้เลย เข้าตลาดเอาของเต็มรถแล้วก็ไปแจก ๔๒ ผืน ผ้าห่มใหญ่นะ นี่ก็ จ.เลย อ.ภูเรือเป็นอำเภอที่อยู่ในแหล่งความหนาวจริง ๆ อยู่กลางภูเขา อ.ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ภูเขารอบเลย ไปแจกเมื่อวานนี้ตามที่โรงพยาบาลต้องการ โทรถามกันเลยผ้าห่มโรงพยาบาลมีไหม ไม่มี ขาดมากน้อยเพียงไร ทางโน้นก็ตอบรับมาว่าขาด ๔๒ ผืน เราก็จัดไปให้เลยเมื่อวานนี้

หน้าหนาวปีนี้พึ่งได้ให้ ๒ แห่ง อ.ภูหลวง ๕๐ ผืนให้ตามที่ต้องการ ขาดเท่าไรเราก็ให้ตามนั้น ๆ ภูเรือโทรไปถามว่าขาด ๔๒ ผืน ก็เตรียมพร้อมจากทางนี้เอาไปเลย ๔๒ ผืน ส่วนอาหารนอกนั้นเราให้เป็นประจำอยู่แล้ว พวกผ้าห่มนี้เป็นพิเศษ ๆ ต่างหาก อาหารเป็นพื้นที่เราเอาไปอยู่แล้วนี้เอาไปตลอด ส่วนผ้าห่มให้เป็นกาลเป็นเวลา เช่นอย่างไปแจกผ้าห่มหนาวเมื่อวานนี้เป็นต้น

โอ๊ย ผมก็หนักมากเหมือนกันนะผมช่วยชาติบ้านเมือง ผมไม่มีอะไรจริง ๆ ผมบอกตรง ๆ ที่ผมช่วยชาติบ้านเมือง ไม่ได้มาเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้หนึ่งผู้ใดและสัตว์ตัวใด อย่าว่าแต่มนุษย์นี้เลยนะ แม้สัตว์ผมก็ไม่เคยมีส่วนที่จะไปกระทบกระเทือนเขา อันนี้เรามาช่วยชาติบ้านเมือง เราช่วยด้วยความเมตตาล้วน ๆ ทีเดียว เพราะเห็นว่าระส่ำระสายเอนไปมากถึงขั้นจะล่มจมได้ชาติไทยของเรา ซึ่งไม่เคยมีมาตั้งแต่ตั้งชาติไทย มีความสงบร่มเย็นตลอดมา ผาสุกกันด้วยความรักความสามัคคีกัน อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าพอเป็นไปทุกภาคเท่าที่สังเกตมา ก็มาระส่ำระสายเดือดร้อนตอนนี้ละ ที่เราอุตส่าห์ตัดสินใจออกมาช่วยพี่น้องชาวไทยเต็มกำลังความสามารถของตน ก็คือคราวนี้เอง คราวที่เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้

ศาสนาก็มาจากองค์ศาสดาเอกของเราจอมโลกธาตุ เป็น โลกวิทู รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมส่องกระจายไปทำไมจะไม่รู้เห็น ความผิดถูกดีชั่ว ความดีความได้ความจมความฟื้นฟูของสัตว์ของชาติบ้านเมือง นี่ละมันทนไม่ได้นะ ในระยะนี้รู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีเดียวเมืองไทยเรา ถึงขั้นจะล่มจม จึงต้องได้พยายามช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง

เช่น สมบัติเหล่านี้ก็เราเป็นคนจัดเองด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ควรจะเข้าช่องใด ๆ สำหรับส่วนรวมของเรา ทองคำก็เข้าคลังหลวง ดอลลาร์เข้าคลังหลวง ไม่แจกไม่แยกไปไหนเลย เข้าสู่จุดศูนย์กลาง เรียกว่าหัวใจของประชาชนทั้งประเทศอยู่ที่คลังหลวงเป็นสำคัญ สมบัติเหล่านี้จึงควรจะเข้าไปหล่อเลี้ยงที่คลังหลวงเอาไว้ เพื่อให้ชุ่มเย็นภายในแล้วกระจายความชุ่มเย็นออกมาภายนอก เงินสดนั้นเข้าทั้งคลังหลวง ออกทั้งช่วยชาติบ้านเมือง

ที่เข้าคลังหลวงคือ เงินสดที่ได้มาจำนวนเท่าไรที่เราแยกไว้แล้วเวลานี้ก็ ๘๐๖ ล้านเป็นอย่างน้อยนะ ที่ได้แยก ผมได้ประกาศออกมาแล้ว เวลานี้ที่เข้าไปแล้ว ๑๕ กิโล ๕ ล้านกว่า อันนี้ก็เป็นเงินจำนวนที่เราออกหมุนเวียน หมุนเข้าไปหาทองคำ เวลานี้เริ่มเป็นปฐมฤกษ์ตอนทอดกฐินช่วยชาติคราวนี้ ได้เอาเงินในธนาคารซึ่งอยู่ในโครงการนี้ออกมา ๕,๗๐๒,๒๘๐ บาท ในจำนวนทองคำ ๑๕ กิโล เอามาเป็นผู้นำกองกฐินช่วยชาติของเรา นี่พึ่งแยกออกมา เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินจำนวน ๘๐๖ ล้านกว่านั้นนะ คือเงิน ๘๐๐ ล้านนี้เป็นเงินโครงการช่วยชาติที่จะนำออกช่วยชาติทั้งหลาย เป็นเรื่องที่ผมประกาศตั้งแต่เริ่มต้นเลย ว่าเงินจำนวนนี้จะยังไม่เข้าคลัง เราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติ เช่น คนทุกข์คนจน สถานสงเคราะห์ ที่ราชการต่าง ๆ ตลอดถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยของเราไม่ว่าภาคไหน จะช่วยให้ทั่วถึงกันตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีมากน้อย

เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้จึงบอกว่าจะยังไม่เข้าคลัง เราบอกอย่างนี้เลย ส่วนดอลลาร์กับเงินสดนั้นเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เงินจำนวนนี้เราจะพิจารณาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อชาติไทยของเรา นั้นเป็นหัวใจของชาติ เงินหมุนเวียนนี้เป็นกิ่งก้านสาขาของชาติทั่วประเทศให้ได้รับความร่มเย็นทั่วหน้ากัน เหล่านี้เราก็ประกาศอย่างนั้นตลอดมา ทีนี้ความหนักแน่นภายในใจของเรานี้มีอยู่ที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ดอลลาร์อันดับสอง แทนที่เงินหมุนเวียนจะอยู่ในอันดับเดียวกัน กลับเป็นอันดับสาม แต่อยู่ในกึ่งกลางกัน เงินนี้ทั้งหมุนเวียนช่วยชาติตลอดไป ทั้งเป็นห่วงใยทางทองคำ จึงได้หักออกมา

เวลานี้เงินที่ฝากอยู่ในธนาคารทุกธนาคารในโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐ กว่าล้าน แล้ว ๘๐๐ ล้านนี้เรากันเอาไว้แล้ว จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว นี่ออกแล้วประกาศแล้ว เป็นอันว่าจะแน่ถึงวันที่ตกลงจัดการนะ แต่เรื่องคำพูดนี้บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน ๘๐๐ ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง แล้วอีก ๖ ล้านที่ได้ในการทอดกฐินของพี่น้องทั้งหลายเข้ามาในบัญชีกฐินทองคำเพื่อชาตินี้ ๖ ล้านกว่า เราก็จะเอาเงิน ๖ ล้านกว่านี้สมทบเข้ากันกับ ๘๐๐ ล้านนี้ ให้เป็นฝ่ายทองคำทั้งหมด ส่วน ๕๐ ล้านนั้นซึ่งหักออกไปแล้ว ๕,๗๐๒,๒๘๐ บาท ก็จะอยู่ในเกณฑ์ ๕๐ ล้านนั้นแหละเพราะไม่มีใครไปถอนมัน เราเป็นคนสั่งอย่างเดียวหมดนะ

สมบัติทั้งหมดนี้พี่น้องทั้งหลายทราบ หลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว จะไม่ยอมให้รั่วไหลแตกซึมไปไหน เมื่อรู้อยู่ว่าอันใดจะแตกซึมจะกักกันทันที แต่ไม่เคยมี เราจะออกทุกบาททุกสตางค์สมกับความเมตตาที่ตัดสินใจออกมา สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวไทยของเรา จึงทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างยิ่งเลย ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเป็นผู้ควบคุมในสมบัติทั้งหมด บัญชีใดก็ตามเราเป็นเจ้าของบัญชีทั้งหมด เราจะเป็นคนสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้น ไม่ว่าเงินสด ดอลลาร์ ทองคำ อยู่กับเราทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตายใจได้ สำหรับเราเองเราตายใจมาตลอด แน่นอนมาตลอด

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้กรุณาทราบตามนี้ว่า อาจารย์ของพี่น้องทั้งหลายที่มาในนามพระพุทธศาสนา มาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อความร่มเย็นแก่โลกนี้ ไม่ได้มาเป็นภัยแก่พี่น้องชาวไทยเราตลอดทั่วโลกดินแดน เราไม่เป็นภัยต่อผู้ใด นอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวตามกำลังของเราเท่านั้น อย่างอื่นไม่มีที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง เช่นอย่างเราเทศนาว่าการทั่วประเทศไทยตั้งแต่วงรัฐบาลลงมา เหล่านี้คือลูกของพระ เหล่านี้คือลูกของตถาคต เหล่านี้เป็นพุทธบริษัท เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธศาสนาทั้งนั้น ในนามของศาสนา คือหลวงตาบัวเป็นผู้นำ อาราธนาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ออกมาประกาศยืนยันในความถูกต้องดีงามและความร่มเย็นแก่พี่น้องทั้งหลาย หลวงตาจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสัดทุกส่วน ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก นี้จึงเรียกว่าธรรม เป็นภาษาที่โลกตายใจได้เลย เรานำอันนี้มาประกาศพี่น้องทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นการประกาศ ผิดถูกชั่วดีทั้งหลาย กรุณาอย่าไปคิดตีความหมายให้กิเลสแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินด้วยการทำลายชาติไทยของเรา ให้แตกให้แยกให้เป็นก๊กเป็นเหล่า พวกนั้นพวกนี้ ภาคนั้นภาคนี้ เป็นสิ่งที่จะทำลายชาติไทยโดยตรง เราไม่มีอย่างนั้น ศาสนาไม่มีอย่างนั้น มีแต่ตีตะล่อมเข้ามาเพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างเดียว แม้แต่อวัยวะของเราส่วนไหนที่มันไม่สะดวกวิกลวิการ ต้องรีบรักษามัน ไม่งั้นเป็นอันตรายต่อส่วนใหญ่ได้

อันนี้ก็เหมือนกัน ความแตกความแยก ความเป็นก๊กเป็นเหล่า เป็นพวกนั้นพวกนี้ ภาคนั้นภาคนี้ เป็นอันตรายต่อชาติไทยทั้งนั้น ศาสนาไม่นำมาใช้ ปัดออกหมด สิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อศาสนา แล้วการแนะนำสั่งสอนเราก็ไม่เคยได้แย็บออกมาแม้เม็ดหินเม็ดทรายว่าเป็นการแตกแยกของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธด้วยกัน มีแต่ตีตะล่อมเข้ามา ๆ ผิดถูกชั่วดีอะไรก็ตาม จึงบอกตามสัตย์ตามจริงทุกอย่าง ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ใครผิดใครถูกคนนั้นให้แก้ตัว เมื่อเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่ลูกเทวทัต พอจะมาฝ่าฝืนดื้อดึงต่อสู้พระพุทธเจ้า ให้เป็นภัยมหาภัยแก่ตนดังพระเทวทัตที่เป็นมาแล้วนี้

นี่ละการแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบว่า เอาธรรมออกมาประกาศสอนพี่น้องทั้งหลาย ไม่ใช่เอามหาภัยมาเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติไทยของเรา เผาพุทธศาสนาให้ล่มจมนะ เป็นการที่จะส่งเสริมชาติไทยของเราทั้งชาติซึ่งเป็นลูกชาวพุทธ ให้มีความกลมกลืนสามัคคีรักชาติ รักชาติคืออะไร ต่างคนต่างปรับปรุงจิตใจให้เข้าหากัน ใครผิดใครถูกประการใด อย่าถือทิฐิมานะซึ่งเป็นเรื่องภัยมหาภัยนั้นเข้าทำลายส่วนใหญ่คือชาติไทยของเรา ใครผิดให้ยอมรับว่าผิด

เอ้า จนก็จนไป จะตายในการแก้เพื่อความถูกต้องนี้ให้เห็นเสียที หลวงตาบัวจะไปกุสลาให้เลย แต่ตายด้วยกิเลสมันสมมุติว่ามั่งมีศรีสุข มีอำนาจวาสนาใหญ่หลวง เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ลืมเนื้อลืมตัว หลงยศหลงลาภ หลงหมู่หลงพวกหลงภาคไปอย่างนี้ แล้วมาทำลายชาติศาสนา เราไม่ประสงค์อยากฟังอย่างยิ่ง แม้ตายเราจะไม่ไปกุสลา แล้วคนพวกนี้ไม่ต้องมาเผาศพเราเลย พวกนี้เป็นพวกเทวทัตทำลายชาติบ้านเมือง พร้อมกันกับศาสนาที่สอนให้กลมกลืนกันด้วยความรักสามัคคีกัน เราสอนอย่างนี้สอนพี่น้องทั้งหลาย กรุณาทราบเอาไว้นะ

เราไม่เป็นภัยต่อผู้ใด ศาสนาไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใด มีแต่ความกลมกลืนสามัคคี ใครอยู่ภาคไหนก็ตาม ภาคนั้นภาคนี้ คืออวัยวะของชาติด้วยกันทั้งนั้น ไม่ได้มีอันใดยิ่งหย่อนกว่ากัน แขนซ้ายไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าแขนขวา แขนขวาไม่ยิ่งหย่อนกว่าแขนซ้าย แขนซ้ายแขนขวาตลอดถึงเท้าหรือศีรษะของเรา เป็นอวัยวะของเราทั้งนั้น ซึ่งเราจะต้องสงวนรักษาเสมอกันหมด

อันนี้ก็เหมือนกัน คนเกิดที่ไหนเกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมตกแต่งมาให้เกิด ภาคนั้นภาคนี้ก็สักแต่ว่าชื่อภาคนั้นภาคนี้เฉย ๆ ก็แผ่นดินเหมือนกันนั่นแหละ แต่เราคือคนด้วยกัน เมื่อคนด้วยกัน เป็นชาติไทยก็เป็นอวัยวะของชาติไทยด้วยกัน จะต้องรักสงวนเสมอกันหมด ต่างคนต่างรักสงวน เมื่อเป็นเช่นนั้น ต้องเอาความรู้ความเห็นของเราตีเข้าไปหาความสามัคคี ความรักชาติสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจกัน ความไม่ถือสีถือสาต่อกัน ความให้อภัยกัน นี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่จะกลมกลืนเมืองไทยของเราให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคี

ต่างคนต่างเสียสละ เอ้า มากน้อยเสียสละลงไป นี้คือความที่จะแน่นหนามั่นคงด้วยการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทย เพราะความรักชาติของเรา ความเสียสละของเรา หลวงตาบัวพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินในทางนี้ทั้งนั้น ไม่มีที่จะแยกไปที่ไหนให้เป็นความเสียหายแก่ชาติแม้เม็ดหินเม็ดทราย เราไม่เคยมีในใจของเรา นอกจากตีตะล่อมเข้ามาเพื่อสู่ความดี ๆ นี่ละให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เพราะฉะนั้นเราจึงเทศน์ได้ทุกแบบทุกฉบับในนามพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของชาติไทย

พุทธศาสนานี้เป็นพ่อแม่ของชาติไทยเรา นำพุทธศาสนามาชี้แจงแสดงต้องแสดงตามหลักของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ให้ความร่มเย็นแก่ชาติไทยของเราทั่วถึงกัน ใครอย่ามาถือสีถือสาว่า หลวงตาบัวเทศน์อย่างนั้นดุอย่างนี้ ผิดทั้งนั้นนะ เราไม่มี เหมือนเขาถากไม้ ถ้าไม้ตรง ๆ เขาก็ถากเรียบ ๆ อันไหนสำเร็จรูปแล้วเขาไม่แตะ อันไหนที่คดงอมากนายช่างถากเขาต้องหนักมือ อันนี้ความคดงอแห่งความชั่วช้าลามกเป็นอยู่กับมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นควรหนักต้องหนัก ควรดุต้องดุ ควรดีต้องดี เป็นอย่างนั้นละ เพราะสอนคนให้ดี

ถากไม้เขาถากหนักมือก็ไม่ได้ถากเพื่อทำลายต้นเสา เขาถากเพื่อให้ต้นเสามันดีเป็นประโยชน์ตามความต้องการของนายช่างถาก อันนี้ความต้องการของศาสนาก็ต้องการให้ชาติไทยของเรามีความรักกัน อย่าดูถูกเหยียดหยามกัน เท่ากับดูถูกเหยียดหยามแขนซ้ายแขนขวาของเราเอง เราดูถูกแขนซ้ายคนนั้นเป็นยังไง ดูถูกแขนขวาซึ่งเป็นอวัยวะของตัวเอง ดูถูกอวัยวะส่วนใดก็ตาม คือดูถูกตัวเอง ทำลายตัวเอง

เราจะดูถูกใครก็ตาม ชั้นใดก็ตาม คนภาคใดก็ตาม เป็นอวัยวะของชาติไทยทั้งนั้น การดูถูกซึ่งกันและกันนี้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงต่อบุคคลคนนั้น และยังจะเป็นข้าศึกต่อชาติศาสนาเข้าไปอีก แตกแยกกันไปหมดใช้ไม่ได้เลย ขออย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธของเรา ให้ต่างคนต่างรักสงวน

ใครอยู่ที่ไหนก็เกิดด้วยบุญด้วยกรรมของกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกัน ต่างคนต่างเสียสละให้อภัยกัน นี้คือลูกชาวพุทธของเราที่เกิดขึ้นมาด้วยการเชื่อบุญเชื่อกรรม แล้วจะไม่มีอันใดที่จะเกิดความเสียหายแก่ชาติไทยของเรา นอกจากนั้นด้วยความรักชาติ ความสามัคคี ความเสียสละของเรา จะตีตะล่อมกำลังเข้ามา ๆ เป็นชาติที่แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับ นี่ละพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ

วันนี้ได้พูดถึงเรื่องการเสียสละเพื่อชาติไทยของเรา ดังสมบัติที่ประกาศไว้แล้วนี้ไม่เป็นสอง เช่น เงิน ๘๐๖ ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว รอเวลาเท่านั้น กาลเวลาก็คือสังเกตดู เงินดอลลาร์กับทองคำกับเงินไทยเรา มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอย่างไรบ้าง ควรที่จะหมุนออกไปเวลาไหนที่เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีเราจะจัดการทันที เวลานี้กำลังพิจารณาเทียบกันอยู่เรื่อย ๆ ดอลลาร์ เงินไทยเรามีความสูงต่ำแค่ไหน ๆ คอยสังเกตตลอดเวลา ถ้าควรจะออกเวลาไหนเราจะออกเอง โดยการปรึกษาหารือกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม แล้วเราจะนำมาจัดการตามนั้นทันที ๆ เลย

สำหรับเวลานี้ดอลลาร์มีอยู่แล้ว ๕ ล้านกว่า ฝากไว้ทางคลังหลวงแล้วเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ทองคำมีจำนวนมากน้อยเป็นรากฐานอันสำคัญ เป็นกำลังอันใหญ่หลวงแก่ชาติไทยของเรา เรามีทองคำมาก เรามีดอลลาร์มาก เงินไทยของเราก็ตีสะพัดออกไปได้ พิมพ์ธนบัตรออกใช้ได้ตามจำนวนแห่งทองคำและดอลลาร์ที่มีหนุนไว้แล้วมากน้อย เป็นลำดับลำดานี้ ไม่เสียหายไปไหน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาเป็นลำดับลำดา เงินจำนวนที่เก็บไว้แล้วนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราอยู่แล้ว พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้

การแนะนำสั่งสอนหลวงตานี้สอนเต็มเหนี่ยวเลย อรรถธรรมของพระพุทธเจ้ามีเท่าไร เราก็นำมาช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา ขอพี่น้องทั้งหลายได้มีแก่จิตแก่ใจ รักชาติรักบ้านรักเมืองรักชาติไทยของเรา ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจรักซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างเสียสละ ชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรือง ด้วยการอาราธนาพุทธศาสนามานำนี้แล ถ้าให้กิเลสความโลภ ราคะตัณหา ได้ไม่พอเป็นผู้นำนี้ ชาติไทยของเรากำลังจะจมเห็นไหม นี่ละกิเลสเป็นผู้นำนำอย่างนี้เอง ทีนี้ธรรมเป็นผู้นำจะกระเตื้องขึ้นมาโดยลำดับ ๆ วันนี้พูดธรรมะเพียงเท่านี้ เอาละพอ เป็นยังไงเข้าใจไหมที่เทศน์วันนี้ (เข้าใจครับ) ก็เทศน์ให้เข้าใจนี่วะ

หลวงตาครับ มีหมอที่ รพ.ลำพูน เข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามานิมนต์ผมให้ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ จริงเท็จไม่รู้นะ หมอเขาบอกว่า หลวงตารู้ว่าพวก อบต.จะมาควบคุมพระ เขาบอกว่าถ้าให้พวก อบต.มาควบคุมพระมาบริหารพระจะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ ให้หาวิธีช่วยเหลือ พวกหมอเขาไปซื้อที่ที่เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของลูกศิษย์หลวงตา

พระหรือใครไปอยู่

พระนี่แหละครับ แต่ตอนนี้ยังไม่อยู่ ยังไป ๆ มา ๆ แล้วจะมีการทอดผ้าป่าวันที่ ๒ ธันวา นะครับ แล้วเป็นจริง ๆ นะครับ ที่ว่าพวก อบต.เขาจะมาควบคุมพระ

อันนี้ผมสารภาพ ตั้งแต่เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัว ไม่เคยได้ยิน อบต.บแตเลย แล้วผมจะไปกล้าแสดงได้ยังไง ผมต้องยอม อย่างนี้ผมยอม ผมเล่นไปไม่ได้ผมยอมเลย อบต.บแตอะไรก็ไม่รู้แหละ เข้าใจเหรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลครับ

เออ เท่านั้นละเข้าใจ ว่าก็ช่างเขาเถอะให้ว่าไป นี้ผมก็ได้เริ่มออกแล้วนี่นะ คือได้ยินวี่แววยังไม่เห็นตัวจริงมา ได้ยินวี่แววว่าเขาออกกฎหมายนี้แล้วเขาเก็บไว้ เขาไม่กล้าออกทางสภา เขาไม่ออกไปเสนอว่างั้น อันนี้ผมก็ทราบมาเป็นลำดับจากหลักใหญ่เหมือนกัน แต่เมื่อยังไม่ออกเป็นตัวอักษรพอให้ได้อ่าน ไม่แจ้งชัด ผมก็ต้องตอบแบบไม่แจ้งชัด เพียงแต่ได้ยินแว่ว ๆ นี่ผมตอบไม่ชัดเข้าใจไหม เพราะมันออกไม่ชัด ผมก็บอกแต่เพียงว่าผมได้ยินแว่ว ๆ ว่าพวกนี้ พูดตรง ๆ ก็พวกรัฐบาลนี้ มันโดดขึ้นมาจากส้วมจากถาน ขี้เต็มหัวมัน มันจะเอาขี้เต็มหัวมันมาโปะหัวพระหัวพระพุทธเจ้า ให้มา ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายให้มา เราบอกงี้เลย จะฟาดให้มันตกถานของเก่านั่นละเราว่า เข้าใจเหรอ ผมก็ตอบเพียงเท่านั้นนะ เพราะผมได้ยินเพียงแว่ว ๆ ผมก็เอาเพียงแว่ว ๆ คือยังไม่ได้เอาขี้ใส่หัวมัน เพราะมันยังไม่ได้เอาขี้ใส่หัวเรา ต่างคนต่างแว่ว ๆ เสียก่อน เวลานี้กำลังขึงขังใส่กันเข้าใจไหม มีแต่บอกว่าหลวงตาบัวยังไม่ตายให้มาว่างี้เลย ตั้งแต่ชาติบ้านเมืองทั้งประเทศเราแทบเป็นแทบตายเราแบกเราหาม มิหนำซ้ำยังจะมาฟาดพระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของเรา ให้มา ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายให้มา กูจะฟาดมันลงถานของเก่ามันนั่นแหละ ไม่ให้มันขึ้นจากถานได้เลยว่างั้น เอาละพอ เข้าใจแล้วนะ เป็นยังไงพูดเหล่านี้

ดีครับ ถึงใจดีครับ ถึงพริกถึงขิงถึงใจดีครับ

มันต้องอย่างนั้นซี อันนี้มันมาแว่ว ๆ เราตอบเพียงแว่ว ๆ ยังไม่ถึงพริกถึงขิงนะ เพียงแว่ว ๆ เท่านั้น ทางนั้นแว่ว ๆ ทางนี้แว่ว ๆ ใส่กัน ทางนั้นถึงพริกทางนี้ก็ถึงขิง ทางนั้นยกโคตรทางนี้ก็ยกโคตรใส่กันเลย เข้าใจไหม อู๊ย สนุกดี เป็นยังไงสมเป็นผู้นำไหมล่ะ

ครับ เป็นยังไงให้เป็นเลยครับ พังมันไปเลย มันอยากมาไม่ดีก็พังมันเลย

ก็ต้องอย่างนั้นซี เอ้า ฟัง ๆ พังแต่ผมคนเดียวไม่ได้นะ ท่านต้องช่วยผมพังด้วยนะ (เสียงหัวเราะ) มันต้องช่วยกัน เอาไปหมดพวกเรานี่ เอาเลย ๆ นะ เตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้ แต่เวลาขึ้นรถให้ไปดูเสียก่อน เดี๋ยวจะไปปีนขึ้นหลังรถ มีแต่เรื่องยุ่งอย่างเดียวเข้าใจไหม เอาละที่นี่ให้พร

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก