ธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีกาลสถานที่ (คณะวัดป่านานาชาติ)
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีกาลสถานที่

 

          มาจากวัดป่านานาชาติเหรอ เวลานี้วัดป่านานาชาติมีพระจำนวนเท่าไร (พรรษานี้พระ ๑๗ ครับผม) มี ๑๗ องค์ ชาติชั้นวรรณะใดก็ตามหลักธรรมวินัยพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกถูกต้องแม่นยำ แนะนำสั่งสอนใครนำไปปฏิบัติเรียบไปหมด อย่างมาจากที่ไหนเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าครอบเข้าไปแล้วเรียบหมด เหมือนผ้าพับไว้ เป็นอย่างนั้น ของดี อะไรเรี่ยราดสาดกระจายอยู่นี้ของดีคือธรรมเก็บรอบเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย

          อย่างศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่แท้จริง  ถูกต้องแม่นยำ แล้วการปฏิบัติก็เห็นผลอย่างนั้นจริงๆ อย่างว่าพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ว่าพระอรหันต์ขาดไปจากพุทธศาสนาเหรอ ไม่ขาด มีอยู่ทั่วๆ ไปจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าปฏิบัติเลวๆ ศาสนาใดก็เถอะแหลกหมด ตั้งใจปฏิบัติดีก็คือแบบพุทธศาสนาเป็นแบบฉบับที่เหมาะเจาะมากที่สุดเลยละ คือเราปฏิบัติไปพิจารณาไปตามปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพาการดำเนินมาอย่างไร ถูกตามร่องรอยแห่งความเป็นพระอรหันต์ เพราะอย่างนั้นพระอรหันต์จึงไม่สูญจากโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่

          ไม่มีละอกาลิโก หมายความว่าไม่มีกาลสถานที่ ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อคำสอนของท่าน นั้นละมรรคผลนิพพานจะอยู่จุดนั้น ไม่อยู่ที่เราคาดเราหมายไว้ว่าเท่านั้นปีเท่านี้เดือนมรรคผลนิพพานจะหมดจะสิ้น ไม่มี สิ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าไม่มีใครปฏิบัติตามคำสอนเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วสิ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่อกาลิโกคือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกาลสถานที่เวล่ำเวลา มีหมด สามารถที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นละ เท่านั้นละนะ เอากราบ (วัดป่านานาชาติถวายหลวงตาเช็ค ๒  ฉบับรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท

          (บูชาธาตุขันธ์ให้อยู่ไปนานแสนนาน) อยู่สัก ๕๐๐ ปีเหมาะไหม อยู่ไปสัก ๕๐๐ ปีจะเหมาะไหม ถ้าไม่เหมาะขยับขึ้นไปอีกสัก ๑,๐๐๐ ปีเหมาะไหม เอาล่ะให้พรนะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก