เทวดาบนฟ้าอนุโมทนา
วันที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 12:50 น.
สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.

เทวดาบนฟ้าอนุโมทนา

          วันนี้คนก็มากนะ เต็มศาลาเลย พวกเราถ้ามีตาทิพเราจะได้เห็นคนเต็มแผ่นดิน เทวดาบนฟ้าเต็ม แต่นี้พวกเราพวกตาบอดไม่เห็น ยกแต่ว่าคนมามากคนมามาก เทวดามามากกว่านี้อีกไม่เห็นพวกเรา เข้าใจหรือเปล่าละ

          ท่านอาจารย์มั่นจะออกจากเชียงใหม่มาอุดร พวกเทวดาเขามาอนุโมทนาบนฟ้า  (หลวงตาเห็นองค์เดียวแล้วมาบอกลูกศิษย์) เราก็บอดเหมือนกัน ท่านผู้ตาดีต่างหากเห็น พวกเราพวกตาบอดไม่เห็น เราก็ตาบอด ท่านอาจารย์มั่นของเราจะออกจากเชียงใหม่มาอุดร เทวดาบนฟ้าอนุโมทนาเต็ม

          (ลูกศิษย์คนจีนมากราบถวายปัจจัย) เออฮ่อๆ เราคนหลายภาษา พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกได้ที่อยู่ห้วยทราย ฉันจังหันที่ศาลาแล้วพวกญวนเขาก็มารับประทานอาหารตอนเช้าด้วย พอเสร็จแล้วเราก็ไปกุฏิเรา ทีนี้เขาก็หลั่งไหลไปนั้น เพราะเขารับประทานเสร็จแล้วเขาหลั่งไหลไปหากุฏิเรา เราเดินจงกรมอยู่ในป่า เขาจะไปคำชะอีทางไปนู้นแต่เขาหลงมานี้ แล้วเราก็ได้ภาษาเขานิดหน่อย แกว่าคงม์เดือก เราเปิด โอ้ท่านก็รู้ภาษาเรา ได้เท่านั้นแหละ คงม์เดือก เราว่าอย่างนั้น ทางไปไม่ได้แปล แต่เราก็ได้เท่านั้นแหละ พอดีเขาเข้ามาเขาจะไปทางนู้นผิดทางไปทางนู้น เลยบอกว่าคงม์เดือก โอ้ท่านก็รู้ภาษาเรา ขบขันดี คนญวน

          มานี้ก็เป็นมงคลมหามงคลเหมือนกันนะ ท่านทั้งหลายได้มาพบพระเจ้าพระสงฆ์ ได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่าน นับว่าเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันนะวันนี้นะ

          (พระอาจารย์โสภา วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ขอน้อมบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยปัจจัยจำนวน ๓๕๗,๕๗๐ บาท เช็ค ๑๐,๕๐๐ บาท ดอลลาร์ ๕๐ ดอลลาร์ รวมทั้งหมด ๓๖๙,๖๒๐ บาทครับ) อันนี้ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแหละ เข้าใจไหม

          ถ้าเป็นคนตาดีคนเต็มศาลาเทวดาเต็มท้องฟ้าเห็นกัน แต่นี้พวกเราพวกตาบอดเห็นแต่พวกเดียวกัน พวกอื่นไม่เห็น ไม่ต้อนรับ คนอื่นไม่ต้อนรับเพราะไม่เห็น พวกเราเห็นต้อนรับกัน เข้าใจไหมล่ะ

          นั่นหลวงปู่มั่น นี่หลวงตาบัว ทีแรกเห็นรูปของเราไปอยู่เสมอท่านเราให้ลดลง เอารูปท่านมาแทน เอาของเราลง เป็นธรรม อย่างนี้เหมาะ มองไปก็ชุ่มตาชุ่มใจ จะให้เรากับท่านอยู่เสมอกันโอ๋ยไม่ได้ละ เพราะความเคารพมากเคารพอย่างนั้นละ สะเทือนใจ ถ้าได้อยู่ต่ำกว่าท่านแล้วชุ่มเย็น ถ้าให้อยู่เสมอท่านไม่เหมาะไม่ได้

          (โยมลืมกระเป๋าไว้ครับ) โฆษณา มาเอามา เจ้าของอย่างไรกันนี่ พูดถึงเราจะได้เห็นความละเอียดลออของธรรมวินัยพระพุทธเจ้า ตามธรรมดาท่านห้ามจับเงินและทอง ห้าม ห้ามเด็ดขาด แต่ทีนี้เมื่อเวลามีสมบัติเงินทองของมีค่ามาตกอยู่ในวัดต้องจับต้องเก็บ ไม่เก็บไม่ได้ ปรับโทษพระ ตามธรรมดาจับต้องไม่ได้ เมื่อเห็นของมีค่าของผู้ใดก็ตามมาตกอยู่ในสถานที่รับผิดชอบของพระ พระต้องเก็บแล้วโฆษณาหาเจ้าของ  ถ้าโฆษณาหาเจ้าของไม่ได้ หมด เรียกว่าหมดความสามารถแล้วเอาปัจจัยเอาสมบัติอันนี้ไปแลกเปลี่ยนกันเอามาทำประโยชน์ส่วนรวมไว้ในวัด เวลาเขามาถามมันสุดวิสัยแล้วก็ชี้บอกนี่ ทำไว้แล้วศาลาหลังนี้ นั่นพระวินัย ถ้าธรรมดาจับไม่ได้ ถ้าตกอยู่ในวัดหรือในบริเวณรับผิดชอบของพระต้องเก็บ ไม่เก็บไม่ได้ปรับโทษพระ แน่ะเป็นอย่างนั้นละ จับแล้วโฆษณาหาเจ้าของ ไม่มีแล้วก็เอาของนี้ที่เป็นของมีค่าไปซื้ออะไรแลกเปลี่ยนมาสร้างสาธารณประโยชน์ขึ้นในสถานที่นั่น เป็นอย่างนั้นพระวินัยของพระท่านสอนอย่างนั้น

          ให้ศีลให้พรแล้วจะได้ลากลับล่ะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก