ปัญหาความฝัน
วันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 13:20 น.
สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.

ปัญหาความฝัน

        

(ท่านพระอาจารย์อุทัย : ขอโอกาสครับผม วันนี้วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ขอน้อมถวายเพื่อสักการะบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตาโดยมี ทองคำน้ำหนัก ๘ บาท ๖๕ สตางค์ เงินสด ๑๖๔,๓๐๐ บาท ดอลลาร์ ๗๒ ดอลลาร์ เช็ค ๒ ฉบับรวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ มูลค่าทั้งสิ้น ๓๘๓,๓๐๐ บาทครับผม) เออ ทองคำให้คุณชายปั๋มเอาไปเลยนะ ทุกครั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบทองคำ เราจะเอาเข้าคลังหลวง ทองคำมีเท่าไรเข้านั้น เข้านั้น เป็นผู้รับผิดชอบ

วันนี้มาพบกับพระเจ้าพระสงฆ์ กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นมงคลนะวันนี้นะ เป็นมงคลทั่วหน้ากัน

ปัจจัยแบ่งครึ่ง เอาไปทำประโยชน์เอาไปไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย กระจายไปทั่วแผ่นดินก็เป็นประโยชน์ทั่วแผ่นดิน ปัจจัยนี้ไหลเข้าวัดป่าบ้านตาดนี้เท่ากับไหลออกเท่ากัน ไม่เห็นมีปัจจัยเลยนะวัดป่าบ้านตาด มาเท่าไรก็ไหลออกเพราะความจำเป็นมีอยู่ทั่วหย่อมหญ้านั่นละ ทุกหย่อมหญ้า ออกกระจายไปทางนู้นจำเป็นทางนี้จำเป็นทางนั้นจำเป็นหมดเลย ส่วนใหญ่ส่วนย่อยมีจำเป็นไปทั่วหน้ากัน แบ่งทางนู้นแบ่งทางนี้แบ่งทางนู้นหมดพอดี มีเท่าไรไปหมดเลยละ ก็เราไม่ได้เก็บ ทางนู้นให้มาให้ด้วยความเสียสละเราจะรับไว้ด้วยความตระหนี่ขัดกัน ได้มาด้วยความเสียสละทางนี้ก็เพื่อเสียสละ ผู้จำเป็นมีอยู่มากมายแจกกระจายออกไป เพราะฉะนั้นจึงไม่มี ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองนี้วัดป่าบ้านตาดไม่มีนะ ไม่มีจริงๆ เพราะหลวงตานี่เป็นต้นเหตุเปิดด้วยความเมตตาเปิดทั่วโลก มีเท่าไรแบ่งไหล ๆ ออกหมดเลย กำอย่างนี้ไม่มี ไม่มีกำนะ ได้มาเท่าไรออก ๆ ๆ หมดเลย เป็นอย่างนั้น

ปัจจัยเอาสองหารเลยละ สองหารแยกวัดนี้แยกวัดนั้นเพื่อทำประโยชน์ให้โลก ก็เราไม่ได้ไปหุงไปต้มอะไร ประสากระดาษ เอาไปทำประโยชน์ให้โลกถึงถูก

ใจเป็นที่รับไว้ ดีกับชั่วสุขกับทุกข์ใจดวงนี้รับไว้ ถ้าสร้างความดีก็มีแต่ความดีไหลเข้า ๆ สร้างความชั่วความชั่วก็ไหลเข้าทับกัน ทางไหนมากทางนั้นก็ดึงขึ้นและดึงลง ถ้าบุญมากดึงขึ้น ถ้าบาปมากก็ดึงลง เป็นอย่างนั้น ท่านจึงให้อบรมจิตใจ

         พอพูดอย่างนี้มันก็แปลก ๆ นะ มันฝันนะ ไม่ใช่ตั้งเป็น มันฝันของมัน ก็ไม่น่าจะพูดแต่มันก็เป็นเรื่องจริงในความฝัน เราจำเป็นต้องพูดให้ผู้ฟังเพื่อได้เป็นคติได้ ฝันอะไรก็ไม่ทราบมีคนมาว่าให้นะ มีคนมาเหมือนหนึ่งเหมือนเทวดา ลักษณะรูปร่างเหมือนเทวดา เข้ามาหาด้วยความเคารพนะ    เรานั่งอยู่เงียบๆแล้วเทวดาเข้ามา ท่านมายกมือไหว้นะ พวกเทวดายกมือไหว้เหมือนกันกับมนุษย์เราด้วยความนอบน้อมนะ ด้วยความเคารพ มานอบน้อม “ท่านจะสร้างไปอะไรนักหนาสร้างบุญ” ว่าอย่างนั้นนะ ว่าให้เรานะ “ท่านจะสร้างบุญสร้างอะไรนักหนา ท่านพอแล้วยังไม่รู้หรือ ผู้อยู่ข้างนอกยังรู้ว่าท่านพอแล้ว” ว่าอย่างนั้น ถ้ารู้แล้วเราจะถามนะว่าผู้ถามอย่างนี้พอหรือยัง ทางนั้นติดนะติด   “ท่านจะสร้างอะไรนักหนาสร้างบุญสร้างกุศล มากต่อมากแล้ว” แล้วทีนี้เราก็เลยถามแปลกอยู่นะปัญหาความฝันมันก็มีแยบคายของมันเหมือนกัน ทางนี้ก็ถาม “แล้วทางนี้ละพอหรือยังละ ทางนี้สร้างพอหรือยัง” เลยตอบไม่ได้เลย นิ่ง แปลกอยู่นะความฝันตอบรับกันก็แปลกอยู่ ท่านพอหรือยัง ไม่บอกว่าอย่างไร ยิ้มๆ แสดงว่าติดปัญหาเรา ทางนู้นว่าพอแล้วหรือไม่พอ ทางนี้ก็จะมีคำตอบอีกอันหนึ่ง ทางนั้นไม่ตอบเลยนิ่งเลย ทางนี้ก็เลยนิ่งไม่ตอบต่อไป เป็นอย่างนั้นละ

         เงินสดทั้งหมดได้ ๖๐๑,๖๐๐ บาท แบ่งครึ่งได้ ๓๐๐,๘๐๐ บาท ทองคำ ๑๔ บาท ๕ สตางค์ ดอลลาร์แบ่งครึ่งแล้วได้ ๒๘๐ ดอลล์ ให้จัดตามนี้นะ ให้คุณชายไปจัดตามนี้ ตามบัญชีเราสั่งไว้ จัดตามที่เราสั่งไว้ ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศีลให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก