หลวงตาจะพาขึ้นสวรรค์
วันที่ 14 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

หลวงตาจะพาขึ้นสวรรค์

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๑๓ ตุลา ทองคำได้ ๒๐ บาท ๒๖ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๗๖ ดอลล์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๑๒๔ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู่อีก ๑,๘๗๕ กิโลครึ่ง จะครบจำนวน ๔ พันกิโล ที่ตั้งเอาไว้ว่า ๔ พันกิโลนี้ เราวางไว้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น คืออย่างน้อย เรียกว่า ๔ พันต้องยืนตัวเลย ไม่ให้ขาดแม้สตางค์หนึ่ง ถ้าขาดไปสตางค์นึง ชาติไทยเรานี้ชาติไม่เต็มบาทเต็มเต็ง ต้องให้ได้ ๔ พันกิโลขึ้นไปเลย ในการช่วยชาติคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย กระเทือนทั่วโลก ของเล่นเมื่อไร นี่ได้อ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบดูเหมือนแทบทุกวันแหละ เกี่ยวกับเรื่องทองคำ

ทองคำที่เราได้ตั้งไว้ได้ประกาศออกมาแล้วว่า ๔ พันกิโล นี่เป็นพื้นฐาน จากนั้นก็ก้าวขึ้นไป ๆ ที่เราคาดเวลานี้ก็คงไม่ต่ำกว่า ๖ พันกิโล เพราะเงินที่เราฝากไว้ธนาคารเวลานี้ ที่เราเจียดเอาไว้แล้ว ๘๐๐ ล้านนี้ เราจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด ส่วนนอกจากนั้นเราก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ามันก้ำกึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติของเรา กิ่งก้านสาขาดอกใบทั่วประเทศไทย ต้องอาศัยการช่วยเหลือทั้งนั้น ส่วนที่ว่าทองคำเหล่านี้จะเข้าสู่คลังหลวงไม่ออกไปไหน ให้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเรา

นอกจากนั้นก็แยกแยะออกไป เช่นอย่างเงินหมุนเวียน ดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ว อันนี้แยกแยะออกไปช่วยทั่วประเทศ ทุกภาคทั่วประเทศไทย เงินที่ว่าเงินหมุนเวียนนี้ เงินช่วยชาติอันนี้ไม่เข้าสู่คลังหลวง ซึ่งเราก็ได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะ ต้นจริง ๆ ของเงินสดนี้พี่น้องทั้งหลายยังไม่ทราบ กรุณาทราบเสียว่า เราประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่า เงินสดนี้เราจะไม่เอาเข้าสู่คลังหลวง เราจะเอาเข้าเฉพาะทองคำและดอลลาร์ เราบอกอย่างนั้น สำหรับเงินสดนี้ เราจะเก็บไว้แล้วจะส่งไปเป็นจังหวัด ๆ ที่ขาดแคลนจำเป็น แล้วก็จะมอบให้จังหวัดนั้นเป็นเงินก้อน ๆ ไป

ทีนี้เมื่อเราเห็นเรื่องความสกปรกโสมมของชาติไทยเรานั่นแหละ แล้วพวกนี้แหละพวกที่ว่าจะมารับเงินจากเราไปนี้ เราพูดตรง ๆ สร้างแต่ความสกปรกใส่บ้านใส่เมือง เราจึงไม่ไว้ใจในการที่เราจะไปมอบเงินก้อนเหล่านี้ให้พวกนี้ไป ใครมาก็จะประกาศตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่ ๆ มา แล้วก็เอาไปถลุงเรียบวุธ เราไม่ได้ติดตามเรารู้ได้ยังไง นี่ละเราไม่แน่ใจ เลยหักเงินก้อนนี้ที่จะออกไปสู่ตามจังหวัดต่าง ๆ นั้นไว้ เราจะเป็นผู้จัดการแต่ผู้เดียว ทีนี้เงินเหล่านี้เลยหมุนเข้ามาหาเราเป็นผู้ถือบัญชี คอยชี้คอยบอกคอยจับคอยจ่าย ด้วยเราเป็นผู้พิจารณาเองเรียบร้อย และเป็นที่ปลอดภัย เราจึงหมุนเงินจำนวนนี้เข้ามา แล้วเงินจำนวนนี้ใน ๘๐๐ ล้านนั้นด้วย นี่เรียกว่าเป็นเงินสดด้วยกัน ทีนี้ทั้งหมดนี้มัน ๘๕๐ กว่าล้านเวลานี้ เงินที่เราฝากไว้ธนาคาร กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน

เงินเหล่านี้เราไม่เคยถอน แม้สตางค์หนึ่งยังไม่เคยถอนเลย อยู่ตามธนาคารต่าง ๆ เราเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว จะถอนออกไหนเราต้องเป็นผู้ถอนเอง คนอื่นถอนไม่ได้ แล้วเงินจำนวนทั้งหมด ๘๐๐ กว่าล้านนี้ อยู่ในธนาคารต่าง ๆ และ ๘๐๐ ล้านนี้เราเจียดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง เหลือจากนั้นเราก็จะแยกเอาไว้ เรียกว่า ก้ำกึ่ง ยังไม่แน่นัก อาจจะหมุนเข้าสู่คลังหลวงอีกก็ได้ อาจจะแยกไปเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อประชาชนก็ได้ เราแยกไว้สองทาง นี่ละเงินสดพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบเอาไว้

เงินนี้เราประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่า เราจะไม่เอาเข้าคลังหลวง เราจะออกสู่กิ่งก้านสาขาดอกใบทั่วประเทศไทยเรา เป็นเงินหมุนเวียน แม้เช่นนั้นเราก็เป็นห่วงคลังหลวงมาก จึงต้องหักเงินจำนวน ๘๐๐ ล้านนี้ไว้สำหรับซื้อทองคำ แม้เราตายไปแล้วก็ตาม เงิน ๘๐๐ ล้านนี้จะต้องเป็นไปตามเราที่สั่งไว้เรียบร้อย ต้องซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

สำหรับเงินสดกับดอลลาร์นั้น เข้าสู่คลังหลวงเท่านั้น เงินอันนี้จึงหมุนตลอดนะ กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ เงินอันนี้เราไม่ได้เอาเข้าสู่คลังหลวง เงินสด ก็ดังที่เรียนให้ทราบแล้วนี้ แล้วกฐินคราวนี้เราจะหมุนเงินเหล่านี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง เช่นอย่างมีในบัญชงบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้ว บรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ ได้ส่งมาในบัญชีกฐินเพื่อชาติ ๆ ส่งมาในบัญชีนี้แล้ว เราจะหักเงินบัญชีนี้ไว้สำหรับซื้อทองคำ เศษเหลือเท่าไรจึงจะเป็นเงินหมุนเวียนไป ส่วนหลักใหญ่อันนี้จะหมุนเข้าซื้อทองคำ กรุณาทราบตามนี้ หลวงตาพูดอะไรจะไม่มีสอง ให้พิจารณาไว้นะ

เราไม่เคยเหลาะแหละ เพราะเราทำงานช่วยชาติ เราบอกแล้วว่าเราเสียสละจริง ๆ ไม่ได้มีอะไรเลย เสียสละเช่นเดียวกับเราเสียสละเพื่อเรา เราเสียสละเพื่อเราเราเสียสละในบุคคลคนเดียว พุ่งเลย ๆ ไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังอะไรเลย ถ้าว่าแกงก็แกงหม้อจิ๋วเลย ไม่อยากว่าหม้อเล็กนะ หม้อจิ๋ว พุ่งโดยถ่ายเดียว นี้เราช่วยตัวเองช่วยมาอย่างนี้ตลอด ตกนรกทั้งเป็นมาตลอด พอฟื้นจากนรกขึ้นมาแล้วทีนี้จะพาพี่น้องขึ้นสวรรค์ล่ะซิ ทีนี้ก็ดึงตรงนั้นแล้วก็ดึงตรงนี้ แล้วก็ดึงตรงนั้น มันก็ไม่พุ่งล่ะซี เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศก้องมาทุกวัน ๆ ให้พี่น้องทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวนะ เรานำพี่น้องทั้งหลายนี้เรานำจริง ๆ ไม่ใช่นำเล่น ๆ นะ

เงินกฐินคราวนี้เราควรจะให้ได้มาก ๆ เพื่อจะได้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา รู้สึกว่าทองคำด้อยมากในคลังหลวงของเรา เราวิตกวิจารณ์ตั้งแต่วันไปดูทองคำออกมาแล้ว ประกาศก้องตั้งแต่บัดนั้นเลยจนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยย่อหย่อนในการประกาศเรื่องทองคำ ด้อยในคลังหลวงมาก เพราะฉะนั้นได้อะไรมาจึงหมุนเข้าสู่ทองคำ ๆ เอาไว้เสมอ ส่วนเราทุกข์ยากลำบากก็พอถูพอไถ ขอให้ทองคำของเราซึ่งเป็นลมหายใจของคนไทยทั้งประเทศได้หายใจสะดวก ๆ ด้วยทองคำกองนี้ เราเป็นที่พอใจ

ส่วนอดอยากขาดแคลนบ้าง เราอยู่ที่ไหนก็อดอยากเหมือนกันนั่นแหละจะว่ายังไง นอกจากว่า หมา ๒ ตัว คือ ไอ้ปุ๊กกี้กับไอ้หยอง นี้มันไม่มีเวลาอดอยาก เพราะกินทางนี้อิ่มแล้วมันก็โดดเข้าไปในครัว ไปฟาดที่ครัวออกมาท้องป่องออกมา แล้วตอนเย็นมันก็มาฟาดที่นี่กับพระอีก มันสองรายสามรายไอ้ปุ๊กกี้น่ะ หมาชื่อว่าปุ๊กกี้ ตัวหนึ่งชื่อไอ้หยอง ๒ ตัวนี้มันไม่เคยอดอยาก มันเก่งกว่าพวกเราอีก พวกเรายังมีอดอยากขาดแคลนบ้าง นอกนั้นทั่วประเทศไทยอดอยากขาดแคลน

หมาในบ้านในเรือนของเขาก็อดอยาก เช่นออกไปจากนี้ คุณเจริญแหละ นำอาหารเศษเหลือจากที่ศาลานี้ออกไปไปแจกหมาตามสายทาง เวลาเรานั่งรถไปนี้เราจะเห็นหมานี้คอยตามข้างทางตลอดนะ เป็นสายยาวเหยียด เป็นกลุ่ม ๆ พอคนนี้ไปก็เอาข้าวลงให้กิน ๆ ตามจุดต่าง ๆ หมาเหล่านี้เขาอดอยากขาดแคลน เขาอาศัยทางวัดไป นี่ละความอดอยากมันอดอยากด้วยกันนั่นแหละ พอถูพอไถกันไปได้เราก็ให้ถูไถกันไป ส่วนหลักใหญ่คือทองคำ สำหรับเป็นลมหายใจของคนทั้งชาตินี้ ไม่ควรให้บกพร่องดังที่เห็นอยู่เวลานี้เลย เราจึงได้ประกาศก้องอยู่เสมอ

คำนี้เราก็ไม่เคยได้พูดนะ เราคิดมานาน คราวนี้ก็จะระบายให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน เป็นเพียงระบายนะ ยังไม่ใช่เป็นการประกาศจริง ๆ เหมือน ๔ พันกิโล อันนี้ประกาศจริง ๆ ขาดไม่ได้สักสตางค์นึงในจำนวน ๔ พันกิโลนี้ เราพยายามที่จะหมุนทองคำเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราให้เป็นที่อบอุ่น ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอานะ เราจึงคาดเอาไว้ คือพื้นฐานเบื้องต้นตั้งแต่ ๔ พันกิโลขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วทองคำเรานี้คิดว่าไม่ต่ำกว่า ๒ พันกิโล เงิน ๘๐๐ ล้านนี้คงไม่ต่ำกว่า ๒ พันกิโล

เสร็จจากนั้นก็เป็นเรื่องกฐินของเรานี้ จะรวมกันเข้าเป็นทองคำเรานี้ และรวมทองคำทั้งหมดนี้ ถ้าให้เป็นที่จุใจของหลวงตา ซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเสียสละจริง ๆ แล้ว ทองคำคราวนี้ถ้าหากได้ถึง ๑๐ ตันหรือ ๑ หมื่นกิโลแล้ว จะเป็นที่จุใจเรา ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ วันนี้ได้ระบายให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วด้วยความอัดอั้นตันใจของเราที่แบกชาติไทยทั้งชาติ ด้วยความที่เราเป็นผู้นำ เราคิดไว้ ๆ ตลอดเป็นระยะ ๆ ไว้หมด อันไหนที่ควรระบายออก ประกาศออกมาก็ประกาศ เช่น ๔ พันกิโลประกาศแล้วนี้จะขาดไปไม่ได้ ยังไงต้องหัวขาดไปเลยกับทองคำ ๔ พันกิโล จากนั้นเราก็เอาจากเงินเพิ่มเข้าไปนี่แหละ จนกระทั่งถึงเงินกฐินรวมเข้าไป ๆ ถ้าหากได้ถึง ๑๐ ตันแล้วเราจะเป็นที่พอใจในการนำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้ด้วยความเสียสละของเราจริง ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

เงินทองข้าวของของเราให้ค่อยหมุนเข้ามา ๆ ได้มากได้น้อยหมุนทางไหนก็ได้ ลงมาทางนี้ ถึงเงินเข้ามาในบัญชีโครงการช่วยชาตินี่ก็ตาม อันนี้เราหมุนเพื่อทองคำอยู่แล้ว สำหรับที่จะให้เป็นเงินหมุนเวียนนั้น เราแยกไว้เป็นพิเศษ ๆ เล็กน้อยนะ ส่วนใหญ่ถึงจะมาในบัญชีนี้ก็ตาม ความหนักแน่นของเราหนักแน่นอยู่ในทองคำ ดังที่เราแยกไป ๘๐๐ ล้านนี้ก็ออกจากบัญชีช่วยชาติ เป็นเงินหมุนเวียน เรายังหมุนเข้าไปหาทองคำอีกตั้ง ๘๐๐ ล้านแล้ว สำหรับเป็นเงินหมุนเวียนก็เพียง ๕๐ กว่าล้านเท่านั้นเวลานี้ คิดดูซิ

เงินจำนวนไหนก็ตามเราจะเป็นผู้พิจารณาเองเต็มสติกำลังความสามารถของเรา เพื่ออุ้มชาติไทยของเราให้ขึ้นได้พอสมควรในคราวนี้นะ ขอพี่น้องทั้งหลายคิดให้ถึงใจทุกคน ๆ เฉพาะอย่างยิ่งคราวนี้เป็นกฐินช่วยชาติทั้งประเทศไทยของเรา ให้ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคน ๆ คน ๖๒ ล้านคน เอา หามา แม้แต่เพียงคนละบาท ๆ เท่านั้นก็ได้ ๖๒ ล้านบาทแล้ว ยิ่งคนละ ๒ บาทขึ้นไปแล้ว โห หนักเข้าไปซิ อันนี้ละจะเด่นในชาติไทยของเรา

การช่วยชาติด้วยการทอดกฐินเพื่อชาติในคราวนี้ รวมคนไทยทั้งประเทศ เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่าให้อ่อนนะ ให้ดัง มันจะออกไปข้างนอกนะ ออกนอกโลกนั่นแหละเรื่องเหล่านี้ เมืองไทยของเราทำปั๊บนี้จะกระเทือนทั่วโลก ๆ เพราะฉะนั้นจงรักษาศักดิ์ศรีแห่งชาติไทยของเราไว้ โดยมีศาสนาเป็นผู้นำ ถ้าศาสนานำไม่ได้แล้วจมแน่ ๆ เขียนใบจมไว้เลยทุกตัวคน แม้ที่สุดไอ้ปุ๊กกี้กับไอ้หยองมันจะอิ่มท้องขนาดไหน ก็จมเหมือนกันกับเจ้าของมันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาให้เต็มเหนี่ยว เพื่อไอ้หยองกับไอ้กี้จะขึ้นกับเราไปด้วย ตั้งแต่เพียงว่าเรามาจากที่ไหนนั่งรถมานี่ พอรถจอดปั๊บ ไอ้กี้จะโดดขึ้นรถแล้ว ขึ้นไปเลียแข้งเลียขา นี่พูดถึงหมา หมาก็เป็นหมาของชาติไทยเรา เราอิ่มหมาให้อิ่ม ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้

แล้ววันนั้นก็จะทำพุ่มพวกทองคำ พวกดอลลาร์ เงินสด เราจะทำพุ่มไว้สำหรับบูชาพระคุณสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ท่านเสด็จมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พี่น้องชาวไทยเราในกฐินเพื่อชาติ ท่านมาในพระนามของท่านด้วย กลายเป็นพระนามของชาติทั้งหมดด้วย นี่ท่านเสด็จมานี้เป็นเกียรติอันสูงส่งที่สุดในเมืองไทยของเรา สมกับว่ากฐินเพื่อชาติจริง ๆ นี่ท่านก็จะเสด็จมา เพราะฉะนั้นวันนั้นให้ต่างคนต่างพินิจพิจารณา เงินที่จะรวมเป็นพุ่มนี้เราจะไปบริจาคที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าก็ได้ เราจะเอาเข้ามาที่นี่ก็ได้ รวบรวมแล้วก็รวมกันเข้าเป็นพุ่ม จากนั้นก็เงินกระจัดกระจายทั่วไปหมด ในทุ่งนาให้มีแต่กองเงินกองทองเต็มไปนี้หมด แต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นท้องนามีกองเงินกองทองเต็มไปหมด เราจะได้เห็นคราวนี้ จากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้บริจาคทั่วหน้ากัน

คราวนี้เอาให้ใหญ่โตนะ อย่าทำเล็ก ๆ น้อย ๆ กฐินนี้เป็นกฐินเพื่อชาติ ขอให้ระลึกถึงชาติไทยของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ความทุกข์ความจนไม่มีอะไรเป็นสำคัญยิ่งกว่าความจมของเรานะ ถ้าไม่มีอะไรเข้าหนุนชาติไทยของเรานี้ ชาติไทยจมนี้หมดไม่มีอะไรเหลือเลย ขอให้ชาติไทยของเราฟื้นฟูขึ้นมาได้ เราจะอดอยากขาดแคลนบ้างไม่เป็นไร พออยู่พอไป พอเป็นพอไปทั้งนั้นละเรื่องเหล่านี้ ขอให้ยึดนี้เป็นหลักไว้ เราเป็นลูกชาวไทย เป็นลูกชาวพุทธ ต้องมีหลักเกณฑ์ มีเนื้อมีหนัง มีกฎมีเกณฑ์เป็นของตัวเอง อย่าเลื่อนลอย อย่าเหลาะ ๆ แหละ ๆ นะ เสียหลักชาวพุทธ

พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับอันใหญ่หลวงครอบแดนโลกธาตุ แบบฉบับให้สัตวโลกทั้งหลายได้ดีได้ฟื้นตัวขึ้นสู่ความสุขความเจริญ พุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกอุทีเดียว มาอยู่ในเมืองไทยของเรา ขอให้มีหลักเกณฑ์ตามทางพุทธศาสนา อย่าเหลาะ ๆ แหละ ๆ โลเลโลกเลก มีแต่ความเพลิดความเพลินเต็มเนื้อเต็มตัว อันเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากคนให้จม ไม่ดีเลยนะ นี่เราประกาศตลอดเวลา เราเป็นห่วงพี่น้องชาวไทย รู้สึกว่าหลักเกณฑ์ ขนบประเพณีธรรมเนียมอะไร ๆ นี้ไม่มีว่างั้นเลย เราไม่อยากว่าไม่ค่อยมี อยากว่าไม่มีดีกว่า เพราะไปที่ไหนเลอะเทอะไปหมดเลย

ศาสนามีแบบมีฉบับ จับพิจารณาอะไรก็รู้หมดเห็นหมดล่ะซี นอกจากไม่พูด รู้เหมือนไม่รู้ เห็นเหมือนไม่เห็น ทีนี้ถึงเวลาที่จะระบายออกให้พี่น้องชาวไทยเราได้สติสตัง ยึดศาสนานี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ เพื่อขนบประเพณีและหลักจิตใจของชาวไทยเรา จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน ขอให้ยึดไปปฏิบัตินะ ไม่อย่างนั้น เมืองไทยเราเป็นเมืองโลเลมากนะ เมืองสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง เอากิเลสเป็นหลักเป็นเกณฑ์ หลักเกณฑ์ของกิเลสนี้ หลักคือความจม ไม่ได้เป็นความเจริญรุ่งเรืองนะ ความสงบร่มเย็นไม่มีในเรื่องของกิเลส กิเลสพาไปตรงไหนเป็นไฟไปตรงนั้น เผาไหม้แหลกไปหมด

อย่างชาติไทยเราที่ทุกข์จนอยู่เวลานี้ จนเด่นในชาติทั้งหลาย ชาติที่เขาจมเหมือนกันก็มี แต่ว่าชาติที่เขาดีกว่าเรา ก็เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างซิ ชาติไทยของเรารู้สึกว่าจะด้อยมาก เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินนี้แหละคือความลืมเนื้อลืมตัว มันสังหารชาติไทยของเรา สมบัติเงินทองข้าวของหมดเพราะหัวใจไม่มีหลัก หัวใจไม่มีหลักเกณฑ์เสียอย่างเดียว สมบัติเงินทองข้าวของมีเท่าไร เหลวแหลกแหวกแนวไปหมดนั่นแหละ ขอให้ยึดธรรมมาเป็นหลักใจของเรา แล้วดำเนินตามหลักใจที่ได้รับอรรถธรรมเป็นเครื่องอบรมสั่งสอน แล้วจะเป็นผู้มีฝั่งมีฝา มีกฎมีเกณฑ์นะ แล้วชาติไทยของเราก็จะเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวขึ้นมา ด้วยอำนาจแห่งพุทธศาสนาเป็นผู้รื้อฟื้น เป็นผู้พาตั้งหลักตั้งฐาน ตั้งกฎเกณฑ์อันดีงามแก่ชาติไทย ซึ่งเป็นชาวพุทธของเรานะ พากันจำเอาไว้นะ วันนี้ก็เห็นจะพูดเพียงเท่านี้เสียก่อนละ เพราะพูดทุกวัน ๆ

ฟังนะทองคำเริ่มต้น ๔ พันกิโลแล้วขยับขึ้นไป ๖ พันกิโล นี่หมายถึงว่าเราจะได้อาศัยเงิน ๘๐๐ ล้านนี้ต่อยอดขึ้นไปอีกประมาณ ๒ พันกิโลเห็นจะได้ ๒ ตันนะ ๘๐๐ ล้านคิดว่าจะได้ ๒ ตัน จากนั้นเพิ่มเข้าอีก ๆ ถ้าได้ถึง ๑๐ ตันแล้วหลวงตาบัวนี้นอนหลับฝันไปเลยก็ช่างเถอะ ไม่ต้องมากุสลาหลวงตาบัว ทองคำ ๑๐ ตันกุสลาให้หลวงตาบัวเรียบร้อยแล้ว หลวงตาบัวจะไปเอง เข้าใจไหม เอาละพอ

ลูกศิษย์ ทอง ๑ กิโลถวายกฐินค่ะ

หลวงตา ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมาด้วยกันหมด กฐินเรานี่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ กฐินเรานี้คือกฐินทองคำ จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เราจะพยายามหนุนทองคำเข้าสู่คลังหลวงให้ได้มาก ๆ คราวนี้นะ อะไรๆ มาจะตีเข้าเป็นทองคำ ๆ เข้าเลย เราเป็นผู้รับผิดชอบเอง เราแบกทั้งแผ่นดินไทย เป็นของเล่นเมื่อไร เราจึงทำเล่น ๆ ไม่ได้นะ พิจารณาละเอียดลออทุกอย่างก่อนที่นำออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี้ เราพิจารณหมดแล้วนะ ถึงออก ๆ เรื่อยเลย เอ้ามา นี่ให้จำให้ดีนะที่ว่าทองคำคราวนี้ ถ้าได้ถึง ๑๐ ตัน แล้วหลวงตาบัวนี้นอนหลับตายใหลไปเลยก็ช่างเถอะ เราจะเอาทองคำ ๑๐ ตันนี้กุสลาเราเลยทีเดียว ไม่เอาอะไรมากุสลาแหละ

ลูกศิษย์ อันนี้หน้าศาลาเจ้าค่ะหลวงตา

หลวงตา หน้าศาลา ไปดูหลังศาลามีไหม (หัวเราะ) ถ้าไม่มีหลังศาลา คนแถวนั้นตีให้แหลกไปเลย หน้าศาลาเขาได้ หลังศาลามันนอนหลับอย่างไรกัน ได้หลายต้น วันนี้สองต้นแล้ว

จำเอานะถ้าทองคำคราวนี้ถ้าได้ถึง ๑๐ ตันแล้วหลวงตาบัวจะหลับใหลฝันไปเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุสลาละ เราจะเอาทองคำ ๑๐ ตันกุสลาเราทีเดียวเลย นี่เป็นจุดสุดท้าย จุดเบื้องต้น ๔ พันกิโล ต่อไปก็คืบไปเป็น ๖ พันกิโลกับเงินสดเหล่านี้และต่อจากนั้นคืบไป ถ้าได้ถึง ๑๐ ตันแล้วหลวงตาบัวนี้เคลิ้มหลับไปเลยเพราะดีใจมาก

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ ถวายทองคำ ๑ บาท)

เอามาสนองรถเราบ้างซิ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ เราให้รถแอมบูแลนซ์ไปคันหนึ่ง ก็มาสนองกันบ้างซิ

คืบหน้าเรื่อยนะงานเราตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ถึงวันงาน เอ้า คืบหน้าทุกคนอย่าอ่อนแอนะ ให้ฟังเสียงผู้นำ ผู้นำสำคัญมาก ผู้นำเลว เลวเลยจมเลย ถ้าผู้นำดีขึ้นเลย อันนี้ผู้นำนี้เอาศาสนามานำ พระพุทธเจ้าเลิศมาแล้ว เอาศาสนาที่เลิศเลอมานำพี่น้องทั้งหลายให้ฟื้นขึ้น ด้วยความตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติตามท่านนะ ต่อไปนี้จะให้พร

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก