งานประวัติศาสตร์
วันที่ 16 ตุลาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

งานประวัติศาสตร์

ทองคำเมื่อวานวันที่ ๑๕ ได้ ๔ บาท ๒๔ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๐๑ ดอลล์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๑๒๔ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู่อีก ๑,๘๗๕ กิโลครึ่งจะครบจำนวน ๔ พันกิโล รวมทองคำ ดอลลาร์ กฐินถึงวันที่ ๑๕ ตุลา ทองคำได้ ๒ กิโล ๖๑ บาท ๔๔ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๔๗๑ ดอลล์ นี่หมายถึงที่ประกาศเรื่องกฐินทองคำ เวลาได้มานี้เราก็แยกเป็นกฐินทองคำ กฐินช่วยชาติ คือกฐินช่วยชาตินี้ครอบหมดเลย กฐินทองคำเข้ามาอีกประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงแยกให้ตามที่กำหนดกัน ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า เป็นกฐินทองคำ กฐินช่วยชาติอะไรก็ว่า เพราะรวมแล้วก็เข้าสู่คลังหลวงอันเดียวกันนั่นแหละ

แล้วก็กรุณาทราบทั่วกัน เมื่อวานนี้เราก็ได้ประกาศบ้างแล้วว่า ทองคำที่เราจะแยกออกมาจากเงินโครงการช่วยชาติที่เรากำหนดไว้นั้น เราจะแยกออกมาให้เป็นน้ำหนักทองคำ ๑๕ กิโล เมื่อวานนี้ก็ให้เขาติดต่อไปทางโรงหลอมเรียบร้อยแล้ว เขาจะไปจัดการเอง แล้วก็บอกเขาอย่างตรงไปตรงมา เวลานี้เราจะต้องการเป็นความสัตย์ความจริงทั้งผู้ซื้อผู้ขายว่างั้นเถอะ คือไม่ให้เขาลดเราบอก เพราะพวกนี้จะลด พอทราบว่าเราไปติดต่อ เขาจะลดทันที ซึ่งเขาเคยลดอยู่แล้ว เอะอะก็มีแต่จะลด ๆ เราก็เลยบอกไปทันทีว่า ให้ซื้อตามเรื่องของการซื้อการขายธรรมดา คือไม่ให้ลด เราบอกงั้นเลย เวลาจะให้ก็ให้มาอยู่แล้วนี่ เวลานี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ให้เป็นการแลกเปลี่ยน ตามประเพณีของโลกที่ใช้กันมา เราก็บอกงั้น จึงบอกไม่ให้ลด บอกไปเลยนะ บอกพร้อมเลย

ทีนี้จำนวน ๑๕ กิโลเป็นเงินเท่าไรก็ขอบัญชีของโรงหลอมมาเลยมาหาทางนี้ เราก็จะโอนเงินทางนี้ไปโน้นเลย เรียกว่าตรงไปทีเดียวเรียบร้อย ไม่ยาก ถ้าจะโอนไปทางกรุงเทพธนาคารนี้อีก ไม่เอา มีลูกศิษย์ลูกหาให้คำแนะนำอย่างนี้ ถูกต้องเราเห็นด้วย เราก็จะโอนตรงไปทันที ที่พูดกันเมื่อวานนี้ ๕,๖๗๐,๐๐๐ บาท เราจะคอยฟังโรงหลอมว่าเขาจะพูดมายังไง คือพูดตามราคากันโดยตรง ในวันตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราจะโอนไปตามนั้นเลยทีเดียว เวลานี้ยังแน่นอนไม่ได้นะ

ทองคำเหล่านี้ไม่ใช่ว่าได้มาช่วยชาติ ทองคำช่วยชาติอันนี้มีอยู่แล้ว เอาออกไปเป็นแนวหน้าของทองคำกองกฐินเพื่อช่วยชาติของเราต่างหาก ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ ทองคำที่ว่า ๑๕ กิโลนี้เอาเป็นแนวหน้า เป็นเครื่องประดับแนวหน้ากองกฐินเพื่อชาติของเราต่างหาก ให้เข้าใจกันตามนี้ ไม่ใช่ว่าได้มาเพิ่มนะ อันนี้เรามีอยู่แล้ว เราเอาออกเพื่อประกาศ โครงการของเราได้ออกเป็นแนวหน้าว่างั้นเถอะน่ะ ให้พากันทราบไว้ตามนี้

ต่อจากนี้ไปพวกเราทั้งหลาย ก็ให้ต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจช่วยชาติของเราโดยตรง โดยศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทรงเป็นผู้นำ นำธรรมมา หลวงตาบัวเป็นผู้ทำหน้าที่แทนธรรมพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หลวงตาบัวเป็นผู้ทูลเชิญเสด็จท่านมาเป็นผู้นำ เป็นน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งที่สกปรกโสมม ซึ่งก่อกวนชาติไทยให้ได้รับความเดือดร้อน ถึงขั้นเมืองไทยเราจะล่มจม จึงต้องเอาศาสนาเข้ามาช่วย เพราะศาสนานี้เป็นหัวใจของชาวพุทธเรา เป็นของที่คู่ควรกันอย่างยิ่งแล้ว จึงขอให้แสดงความเป็นลูกศิษย์ที่มีครู ลูกที่มีพ่อมีแม่ ลูกที่มีพ่อมีแม่ต้องฟังเสียงพ่อเสียงแม่ อย่าเตลิดเปิดเปิงแหวกแนว ใช้ไม่ได้ ลูกศิษย์มีครูก็ต้องฟังเสียงครู

ศาสนธรรมเป็นธรรมที่สะอาดสะอ้าน ช่วยโลกมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้ว ไม่เคยพาโลกให้ล่มจมแม้แต่น้อยเลย ไม่เคยมี แต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนั้นเป็นไฟเผาโลก เผาธรรมด้วยนะ นี่พาโลกให้ล่มจมมานาน เฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเวลานี้เอนเอียงมากทีเดียว กระเทือนถึงศาสนา จนกระทั่งหลวงตาบัวบวชมานี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ช่วยโลกแบบนี้ มันก็บันดลบันดาล อาจเป็นนิสัยวาสนาดวงชะตาของชาติไทยเรากับศาสนาเกี่ยวโยงกัน ถึงได้อุตส่าห์พยายามมาช่วย โดยที่ไม่มีความตั้งใจเลยนะ แต่เหตุมันบันดลบันดาลหากมีมาอย่างนี้ละ ตกลงก็เลยได้เข้ามาช่วย ครั้นช่วยแล้วก็จะช่วยด้วยความราบรื่นดีงามสงบร่มเย็นเสมอไปตามเรื่องของธรรม

แต่ครั้นแล้วเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรม ก็มาปะทะกันจนได้ นี่ละที่เขาร่ำลือกันว่าหลวงตาบัวเกิดเรื่องเกิดราวกันกับอะไร เช่น รัฐบาล เป็นต้น หลวงตาบัวที่นำธรรมมานี้ไม่ได้เกิดเรื่อง ไม่ได้ก่อเรื่องกับใคร มีแต่เรื่องความสงบร่มเย็นอย่างเดียว แต่สิ่งที่เป็นภัยเข้ามาปะทะ จะเผาสมบัติของเราที่หามาแทบล้มแทบตายทั่วทั้งประเทศไทยให้ล่มจมไป หลวงตาบัวซึ่งอยู่ในศูนย์กลางอันนั้น ก็เป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแล้ว เราจะอยู่ได้ยังไง เราอยู่ในจุดศูนย์กลาง ก็ต้องเบิกต้องถอนกันน่ะซี ต้องประกาศความผิดความถูกให้ทราบ หลวงตาบัวไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับผู้ใด

ธรรมไม่เคยเกิดเรื่องเกิดราวกับผู้ใด เรื่องข้าศึกต่างหากมาเกิดเรื่องเกิดราวกับธรรมของเราซึ่งเป็นความสงบร่มเย็น แล้วจะพาพี่น้องทั้งหลายให้ฟื้นฟูขึ้นมาตามอรรถตามธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้ว แต่นี้ข้าศึกศัตรูมันก็กีดก็ขวางก็ทำลายเข้ามา แล้วจะทำสมบัติเหล่านี้ให้ล่มจมไปทั้งชาติไทยของเรา สมควรแล้วเหรอ ซึ่งเราเป็นเจ้าของ จะนอนใจแบตับแบปอดให้เขากลืนกิน ๆ อย่างหวานคอ อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ เมืองไทยเป็นเมืองมนุษย์ ชาติไทยของเราเป็นชาติแห่งมนุษย์ เป็นชาติแห่งนักรบ รบกับความชั่วช้าลามกต่าง ๆ ทีนี้เมื่อความชั่วช้าเข้ามาจะไม่รบกันได้ยังไง มันก็ต้องรบอยู่โดยดี แม้แต่อยู่ในหัวใจของเรายังต้องรบ ต้องฝ่าต้องฟันกันออก แล้วยิ่งมาประจันหน้ากับคนทั้งประเทศ คนไทยเราก็เป็นประเทศลูกแห่งชาวพุทธด้วยแล้วจะอยู่ได้ยังไง ก็ต้องต่อต้านกันเป็นธรรมดา นี่ละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้

ธรรมแท้ไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใด ศาสนาไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด การนำนี้ก็ไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด นอกจากจะอุ้มชูโดยถ่ายเดียว ที่ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นมานี้ ก็เพราะข้าศึกศัตรูเข้ามาทำลายสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งก้อนใหญ่ ๆ นี้ให้ล่มจมหายไป ทีนี้ผู้รักษาสมบัติมีอยู่ ก็ต้องมีการต่อต้านกันเป็นธรรมดา จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบอย่างนี้ หลวงตาบัวทำต่อพี่น้องทั้งหลายทำด้วยความเมตตาล้วน ๆ สุดส่วน ไม่มีอะไรเป็นที่หวังเครื่องตอบแทนเลย ขอให้ชาติไทยของเราได้เจริญรุ่งเรือง พี่น้องชาวไทยเราได้มีศีลมีธรรม อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม มีความสงบร่มเย็น การอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่าง ให้มีความพอเหมาะพอดี เท่านี้หลวงตาเป็นที่พอใจ ตามแนวทางของธรรมที่ทรงแสดงและได้นำมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลาย เราพอใจเท่านี้แหละ อย่างอื่นเราไม่ได้สนใจ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

แล้วเวลานี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วกฐินชาติไทยของเรา ซึ่งตั้งแต่ตั้งชาติไทยมาก็ไม่เคยมีกฐินเพื่อชาติ ในนามของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเลยเทียว เป็นเจ้าของกฐินเป็นเจ้าภาพที่จะยกชาติไทยของเราขึ้น จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ มีเท่าไรก็ให้พยายามเก็บหอมรอมริบ เพื่อชาติไทยของเรายิ่งกว่าตัวของเรานะ เรานี้อยู่ด้วยชาติไทยเรา เราไม่ได้อยู่ด้วยตัวของเราเอง ตั้งแต่เป็ดไก่หมูหมามันยังมีเจ้าของ นี่คนเราทุกคน ๆ มีชาติเป็นเจ้าของจึงต้องรักชาติของตัวเอง เมื่อรักชาติของตัวเองแล้วต้องสงวนต้องเสาะแสวงหา สิ่งใดที่จะเป็นการบำรุงส่งเสริมชาติให้แน่นหนามั่นคง ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกผู้ทุกคน

งานนี้เป็นงานที่ใหญ่โตมากทีเดียว เรียกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ก็ไม่ผิดแหละ เขาจะเขียนเองแหละประวัติศาสตร์ ขอให้ทำให้อย่างสมหน้าสมตาแห่งชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธ นอกจากนี้เมืองนอกเมืองนาเขายังจะจ้องมองมาดูชาติไทยของเรา เป็นยังไง เหลวไหลหรือจริงจังขนาดไหน เป็นชาติไทยที่มีพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกเป็นผู้นำด้วย เป็นยังไงเมืองไทยเรา นี่จุดนี้จุดหนึ่งนะที่เขาจะจ้องมองเรา ถ้าเราดีเขาก็สรรเสริญ ความสรรเสริญต้องการด้วยกันทุกคน ทำไมคนไทยเรามีหัวใจจะไม่ต้องการ หลวงตาบัวยิ่งต้องการใหญ่ ต้องการใหญ่คือยกชาติไทยขึ้นทั้งชาติ เขามายอหลวงตาบัวนี้เก่งนะ เอ้อ ใช่แล้วเราจะว่าทันทีเลย แต่นี้ยังพูดไม่ได้ จะว่าใช่แล้วน่ะ จึงต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยช่วยกันพยุง ยกหลวงตาบัวขึ้นให้ว่าใช่แล้วนะเข้าใจไหม

นี่กองกฐินของเรานี้เอาให้ดีนะ พุ่มผ้าป่าเราเอาให้เต็มทุ่งนาเลย รถจอดอยู่ตามนั้นไล่มันลงให้หมด เอากองผ้าป่าไปตั้งเกลื่อนไว้หมดเข้าใจเหรอ เราไม่เคยมีให้เห็นกองผ้าป่าขับไล่รถตกคลองไปโน่น สู้กองผ้าป่าไม่ได้รถต้องไล่หนี ให้กองผ้าป่าตั้งไล่รถหนีให้มันเห็นสักทีน่ะ เข้าใจทุกคน วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะเพียงเท่านี้เพราะได้พูดมาทุกวัน ๆ แล้ว เอาล่ะวันนี้ให้พรนะ เทศน์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา ไม่พูดมากละวันนี้ มีพูดมากพูดน้อย ทีนี้จะให้พร

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก