กฐินช่วยชาติ ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
วันที่ 18 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

กฐินช่วยชาติ ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๑๗ ตุลา ทองคำได้ ๕๐ สตางค์ เก่งไหม ดอลลาร์ได้ ๑๐ ดอลล์ เก่งหรือไม่เก่งสองอย่างนี้ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๑๒๔ กิโลครึ่ง ทั้งหลอมแล้วและยังไม่ได้หลอม ยังขาดอยู่อีก ๑,๘๗๕ กิโลครึ่งจะครบจำนวน ๔ พันกิโลที่กำหนดเอาไว้

รวมทองคำ ดอลลาร์กฐิน เฉพาะที่มาบริจาคแล้วที่วัดป่าบ้านตาดถึงวันที่ ๑๗ ตุลา นี้ ทองคำได้ ๒๓ กิโล ๖ บาท ๘๒ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๔๗๑ ดอลล์ อันนี้ที่ว่าแยกไว้เป็นกฐินก็เป็นกฐิน ที่ว่านี่นะ แต่กรุณาทราบไว้โดยทั่วกันว่า จะแยกไปทางไหน ๆ ก็ตาม เหมือนกับบ้านเรามีประตูบ้านรอบบ้าน เข้าทางนี้ก็ได้ ๆ ออกทางนี้ก็ได้ อันนี้ก็เหมือนกัน สำหรับไทยทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อช่วยชาติของเรานี้ จะมาหลายด้านหลายทาง เช่น กฐิน ผ้าป่าอะไรก็ตาม โครงการช่วยชาติ เหล่านี้รวมแล้วเป็นประตูหลายทางที่จะไหลเข้ามาแห่งไทยทาน เพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเรา กรุณาทราบไว้ แต่ที่กำหนดไว้นี้คือเป็นประตู ๆ ให้เข้าทางนั้น ๆ เข้ามาเท่านั้นเอง ส่วนที่จะตายใจแน่ใจจริง ๆ ว่าต้องเข้าประตูนั้นโดยถ่ายเดียวอย่างนี้มันแน่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องแยกไว้หลายทาง เช่น พวกกฐินเวลานี้กำลังเป็นกฐินช่วยชาติบ้านเมืองของเรา

กฐินไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน กฐินนี่คือกฐินของชาติไทยเรา เราเป็นคนชาติไทยทุกคน หมูหมาเป็ดไก่เป็นหมูหมาเป็ดไก่ของชาติไทยทั้งนั้น แม้ที่สุดไอ้ปุ๊กกี้หมาเราตัวนี้ก็ดี ไอ้หยองก็ดี ก็เป็นหมาชาติไทยเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นชาติไทยเรานี้มีรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี้หมด เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้น เวลานี้เรากำลังจะอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึก คือความจนตรอกจนมุมจะทำให้เรามีความล่มจมได้ จึงต้องช่วยกันเต็มกำลังความสามารถทุกคน

เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ตั้งกองกฐินขึ้นมานี้เป็นกฐินช่วยชาติ ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นประธานและเป็นโต้โผในการบริจาคกฐินที่เรียกว่ามีเจ้าของกฐิน แต่มอบให้พี่น้องชาวไทยทุก ๆ คน ๖๒ ล้านคนเป็นอย่างน้อย เป็นเจ้าภาพด้วยกัน ของที่จะนำมาตั้งเป็นเงินบริวารและองค์กฐินนั้น จะนำจากไทยทานพี่น้องทั้งหลายนี้ ไปซื้อสิ่งของเข้ามาตั้งเป็นองค์กฐินและบริวารของกฐินทั้งหลาย จึงไม่ออกจากผู้หนึ่งผู้ใด เรียกว่าออกจากพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศตั้งเป็นองค์กฐินขึ้นมา นี่เรียกว่าองค์กฐินของชาติ ให้พากันจำเอาไว้ให้ดี

แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะ และหลวงตาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาตามความสัตย์ความจริง ที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ เราช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง ทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบสำหรับพี่น้องชาวไทย อุ้มชาติไทยทั้งชาติเลยเต็มกำลังความสามารถของเรา เวลาเราทำนี้เราจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะไม่ได้มาทำซ้ำอีกแล้ว พอลาเวทีแล้วก็ไปเลยเทียว พี่น้องทั้งหลายฟังนะคำนี้ ไปเลยฟังซิ คำนี้ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายในนามเราเป็นผู้นำ เรานำอย่างสุดขีดสุดแดนของเรา นำด้วยการหมดภาระทุกสิ่งทุกอย่าง เราพอทุกอย่างแล้ว แต่ชาติไทยของเรากำลังอยู่ในความหิวโหย ขาดตกบกพร่องตลอดเวลา เราจึงมาช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราในคราวนี้

แล้วช่วยคราวนี้แล้วเราจะไม่กลับมาช่วยอีกนะ ที่จะมาช่วยอย่างนี้ ดังที่ปฏิบัติมานี้ก็ไม่ได้มาช่วยอีก ที่จะมาเกิดมาตายกองกันอยู่นี้ เราจะไม่มาเกิดมาตายกองกันอีกแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไป นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ประกาศป้างขึ้นในหัวใจ ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า คำว่า นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว แปลว่าอะไร อันนี้พระองค์แสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า มี ๔ บท ๔ บาทด้วยกัน ให้เบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นที่มั่นใจ เป็นที่แน่ใจ จากพระโอวาทที่ทรงแสดงในการตรัสรู้ทีแรกว่า

ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต

อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวล เราไม่มีการกำเริบแล้ว

อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคต

นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดมาตายกองกันอีกแล้ว คาถา ๔ บทนี้พระองค์ทรงบรรจุในพระทัยเต็มเปี่ยมแล้ว ออกมาประกาศเป็นบันไดหรือเป็นสายทางหรือเป็นสะพานให้ เฉพาะอย่างยิ่งเบญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ยึดได้เกาะท่าน และให้เป็นที่มั่นใจ ความหมายว่างั้น

อันนี้ธรรม ๔ บทนี้ได้เต็มในหัวใจเราแล้ว เราพูดตรง ๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในการที่เราบำเพ็ญมาเต็มกำลังความสามารถจนจะถึงขั้นสลบไสล ด้วยการภาวนาฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นสิ่งที่ฆ่ายากมากที่สุด ในสามแดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเป็นตัวการ หลอกลวงโลกก็เก่งมาก การแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างถอดถอนมันก็ยาก นี้เราก็ได้สละกำลังวังชาชีวิตจิตใจมาฟาดกับกิเลส จนถึงขั้นจะสลบไสลแต่ไม่สลบ เราก็บอกไม่สลบ

พระพุทธเจ้าสลบถึง ๓ หน เราไม่ถึงขั้นสลบแต่เฉียด ๆ มาตลอดตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวที ไม่มีกรรมการแยก ห้ามกรรมการอย่ามาแยก การให้น้ำไม่ต้องมี กิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจคือเวทีอันใหญ่หลวงนี้ ใครเก่งให้อยู่ ใครไม่เก่งให้ตกเวที ฟัดกันเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม ๆ ตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวที หลังจากเรียนจบเรียบร้อยแล้วตามความปรารถนาหรือความตั้งใจของตัวเอง ตั้งแต่บัดนั้นต่อไป จนได้กระจ่างแจ้งขึ้นในคืนวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุ่มพอดี หลังวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร นี้เป็นวันประกาศขาดสะบั้นระหว่างกิเลสกับจิต สะเทือนทั่วแดนโลกธาตุในหัวใจของเรา

นี่เรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเราในการแก้กิเลสนี้ จะไม่ได้แก้อีกแล้วตลอดอนันตกาล นิพพานเที่ยงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกันกับจิตที่เที่ยงแล้ว ไม่มีอะไรเข้าไปก่อกวน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ไม่ได้เข้าไปก่อกวนแล้ว บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว นำธรรมะนั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่าง เราไม่ได้หวังเอาอะไร ๆ จากการช่วยเหลือนี้แม้เม็ดหินเม็ดทรายเลย เราประกาศก้องด้วยความเมตตาของใจเราสุดส่วน ไม่มีเงื่อนอะไรที่จะว่าโอ้ว่าอวด อยากโม้อยากคุยเราไม่มี เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องถังขยะทั้งนั้น ไปหามันอะไร ความยกยอก็ถังขยะ ความติฉินนินทาก็ถังขยะ ธรรมไม่ใช่ถังขยะจะไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้ เราเอาธรรมนั้นละมาแสดงต่อพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน

ใครมีสติให้ตั้งนะ พุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้ว เกิดมานี้เราได้กี่ปีกี่เดือน บางคนมีพุทโธติดหัวใจไหม พุทโธเป็นเครื่องหมายของธรรมอันเลิศเลอของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุก ๆ พระองค์ พระสงฆ์ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ ได้ปรากฏไหมในหัวใจของเราว่า พุทโธบ้าง หรือธัมโมบ้าง สังโฆบ้าง หรือปรากฏตั้งแต่ได้ยินแต่เสียงครอกแครก ๆ อยู่บนเสื่อบนหมอน ครั้นลุกมาจากเสื่อจากหมอนก็ได้ยินเสียงครอกแครก ๆ อีก ครอกแครกอะไร เย็บเสื่อเย็บหมอนมันแตก เมื่อคืนนี้นอนไม่ตื่น เป็นอย่างนั้นนะ

ฟังซิศาสนาเลิศขนาดไหน ให้ฟังให้ดีนะ เราพูดไม่ได้พูดเล่น ๆ ถอดออกมาจากหัวใจทุกอย่างมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ผู้ฟังให้ฟังให้ดี ศาสนาเป็นของเลิศ พระพุทธเจ้าเป็นของเลิศ ธรรมเป็นของเลิศ มาประกาศสอนพี่น้องชาวไทยเราได้ ๒,๕๐๐ กว่าปีนี้แล้ว เฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นชาวพุทธ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวเอง มีการดัดแปลงแก้ไขกดขี่บังคับมัน ถ้าเราอยากเป็นคนดีมีขื่อมีแปมีหลักมีเกณฑ์ กิเลสหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะ มีแต่จะพาให้พัง ๆ อันนี้ธรรมมีหลักมีเกณฑ์ ต่อต้านกันเสมอกับความชั่วช้าลามกทั้งหลาย เราต้องมีธรรมต่อต้านเสมอ

เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กำลังจะเริ่มต้นการทอดกฐินเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ เรียกว่ากฐินของชาติ จะเริ่มเกิดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลา ตั้งแต่ ๗ โมงเช้าเป็นต้นไป โดยฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านก็จะเสด็จมาเป็นประธาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่กฐินแห่งชาติไทยของเรา สมเกียรติอย่างยิ่งแล้ว พี่น้องชาวไทยอย่าทำให้เสียเกียรติพระองค์ด้วย อย่าทำให้เสียเกียรติแห่งเมืองไทยของเราทั้งประเทศด้วย ด้วยการอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไม่เอาไหน ใช้ไม่ได้นะ อย่าให้ได้ยินนะ คราวนี้เป็นประวัติศาสตร์ ไม่จดก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วด้วยการกระทำของพี่น้องชาวไทยเรา จึงให้ต่างคนต่างเสียสละ

เราเสียสละคราวนี้เพื่อจะยกชาติไทยของเรา ไม่ใช่ความเสียสละเพียงเล็กน้อย เราเสียสละนี้เพื่อจะอุ้มชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในขั้นจะล่มจะจมอยู่แล้ว ให้ต่างคนต่างอุ้มชูขึ้นมาด้วยความเสียสละ ด้วยความรักชาติของเรา ไม่มีใครมารักให้แหละ ลูกเราเป็นของเรา พ่อเราเป็นของเรา แม่เราเป็นของเรา เป็นพ่อเราแม่เรา ชาติไทยเราเป็นของเราทุกคน ให้ต่างคนต่างบำรุงรักษาด้วยการบริจาค

นี่ก็จะตั้งกฐินขึ้นมานี้ ใครจะบริจาคทางด้านไหนก็ได้ทั้งนั้น เราได้ประกาศไว้แล้วในธนาคารต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง เช่น ธนาคารกฐิน ทางอุดรฯ มีแห่งหนึ่ง ไทยพาณิชย์ นี่เรียกว่าบริจาคเพื่อกฐิน ทางกรุงเทพก็มีไทยพาณิชย์เหมือนกัน ก็บริจาคเพื่อกฐิน ในการทอดกฐินคราวนี้ใครจะบริจาค ฝากมาโอนมาก็ได้ ไทยพาณิชย์มีอยู่ทั่วประเทศไทย เข้าทางไหน ๆ ได้ สำหรับกฐิน ส่วนโครงการช่วยชาตินั้นก็มี กสิกรไทย ๑ กรุงเทพจำกัด ๑ นี่ก็มีอยู่ทั่วไป เข้ากสิกรไทยใดก็ได้ กรุงเทพจำกัดใดก็ได้ ไทยพาณิชย์ใดก็ได้ มีอยู่ ๓ ธนาคาร นี่ก็จะไหลเข้าสู่คลังหลวงใหญ่ของเราเหมือนกัน นี่ก็เป็นประตู เป็นทางเดินเข้ามาแห่งสมบัติ เพื่อคลังหลวงของพี่น้องชาวไทยเรา นี่เราก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วให้พากันเร่ง

สิ่งใดที่เป็นกาลเป็นเวลาควรจะเร่งตามกาลตามเวลา แต่นี้เรากำหนดวันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็นวันพร้อมเพรียงสามัคคี แห่งการเสียสละทรัพย์สมบัติของพี่น้องชาวไทย เข้าสู่ส่วนรวมคือกฐินแห่งชาติ ก็ควรจะให้ได้มาตามเวล่ำเวลาที่กล่าวนี้ เพื่อความพร้อมเพรียงกัน ใครจะบริจาคที่ไหน โอนเข้าที่ไหน ให้รีบจัดรีบทำเสียอย่านอนใจนะ ชาติไทยเราไม่ใช่ชาติจืดจางนะ เป็นชาติไทยมาดั้งเดิมแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรา เป็นชาติไทยเต็มตัว ๆ มีพุทธศาสนาครอบครองหัวใจเต็มตัวมา อย่าให้มีความท้อแท้อ่อนแอในงานส่วนรวมที่จะอุ้มชาติไทยของเราเวลานี้

เป็นงานสำคัญมากที่สุดทีเดียว คือกฐินเพื่อชาติฟังซิ เคยมีที่ไหน ตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมาเราไม่เคยมีกฐินเพื่อชาติแห่งชาวไทยทั้งประเทศมารวมกันเป็นเจ้าภาพ เราก็ยังไม่เคยเห็น คราวนี้ได้เห็นแล้ว ต้องทำให้เป็นประวัติการณ์ในการบริจาค เอ้า เสียไป เงินมีกี่บาทอยู่ในกระเป๋าของเรานั้นน่ะ มันจะไม่เหลือสักสตางค์ก็ตาม เอ้า ฟาดเข้าในการบริจาคเพื่อกฐินแห่งชาติของเรานี้เข้าสู่คลังหลวง เราอุ้มชาติไทยของเราขึ้นแล้ว เงินเราไม่มีสักสตางค์ก็ตาม ขอให้เรามีแผ่นดินไทยเป็นที่อบอุ่นเป็นที่อยู่ของเราเถอะ อันนี้เป็นจุดสำคัญมาก เงินไม่สำคัญอะไรนักละ มันมาตามหลัง ๆ ขอให้มีแผ่นดินไทยที่แน่นหนามั่นคงเป็นที่อยู่ของคนไทยทั้งประเทศ เป็นที่พอใจของชาวไทยทั้งนั้น

เงินเต็มกระเป๋า ๆ นี้ไม่มีความหมายอะไรนะ ชาติไทยจม เงินเต็มกระเป๋าก็ไปจมด้วยกันหมด ไม่เห็นมีความหมายอะไร ถ้าชาติไทยไม่จม ชาติไทยมีความแน่นหนามั่นคง เงินในกระเป๋าไม่มี ในกระเป๋าของคลังหลวงมี นั่น ซุกหัวนอนได้สบาย พี่น้องทั้งหลายจำทุกคนนะ เราพูดอย่างเด็ด ถอดออกมาจากหัวใจจริง ๆ ด้วยการช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ จึงพูดออกมาเด็ดขาดทุกอย่าง ๆ ด้วยพลังใจที่เต็มด้วยเมตตาซึ่งจะอุ้มชาติไทยของเราเต็มกำลังความสามารถ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดคำนี้ไว้ให้ดี ให้เข้าถึงใจทุกคน ให้เอาจริงเอาจังทุกคน อย่าเหลาะแหละนะ

คราวนี้เราจะได้เห็นกำลังวังชาแห่งชาติไทยของเราว่ามีความรักชาติขนาดไหน มีความเสียสละนั้นแหละเป็นสักขีพยานที่จะให้ทราบชัดว่า คนไทยมีความรักชาติ สงวนชาติ บำรุงชาติขนาดไหนจะทราบนะ นี่เมืองนอกเขาก็จะฟัง เขาจะดูนะ ไม่ใช่มีแต่เมืองไทยเรานะ คนอื่นเขาก็จะดู ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ มี ๕ สตางค์แบ่งมา ๒ สตางค์ครึ่ง ๑๐ บาทฟาดมา ๑๐ สลึง เอ้า แบ่ง เวลานี้เป็นเวลาจำเป็นที่เราจะช่วยชาติของเรา การแบ่งออกมานี้เพื่ออุ้มชาติไทยของเรา ประกาศก้องให้ทราบว่านี้คือชาติไทย นี้คือกฐินแห่งคนของชาติไทยเราตั้งขึ้นมา ด้วยความเสียสละทุกคน ๆ ให้พากันจำเอาไว้นะ อย่าเหลาะแหละนะ เอาให้จริงให้จังทุกอย่าง วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละ

งานอันนี้จะตั้งนอกกำแพง ถ้าจะเอาที่นี่ไม่พอ ต้องไปเอานอกกำแพงเลย ตั้งเป็นสนามใหญ่ขึ้นมาที่นั่น เอานะกองผ้าป่าได้ประกาศแล้ว ไม่ทราบว่ารถเขาได้เตรียมตัวเคลื่อนย้ายหรือยังไม่รู้นะ เพราะเราได้ประกาศแล้วว่า กองผ้าป่า พุ่มผ้าป่าของเราให้เต็มทีเดียวที่หน้ากำแพง ทุ่งนากว้าง ๆ นั้นน่ะ เอาไปตั้งไว้หมด แล้วรถที่จอดตามแถวนั้นขับรถนั้นลงคลอง ๆ เอากองผ้าป่าตั้งให้หมด นี่เราได้เตือนมาสองสามวันแล้ว รถมันเตรียมท่าแล้วยังที่จะเคลื่อนย้าย เพราะกองผ้าป่าจะเข้าเร็ว ๆ นี้ เข้าใจไหม เอาให้จริงนะ ต้องให้เด็ด คราวนี้เด็ด

หลวงตาประกาศให้พี่น้องทั้งหลาย ด้วยความอาจหาญของตัวเองที่เคยเด็ดมาตลอดแล้วนะ ฆ่ากิเลสนี่ฆ่าอย่างเด็ดขาดสะบั้นเลย นี่จะยกชาติไทยของเราก็ยกแบบเด็ดเหมือนกัน การประกาศออกมาจึงประกาศแบบเด็ดเพื่อดี ดีนี้เด็ดเท่าไรยิ่งดี เด็ดเพื่อดีเด็ดเท่าไรยิ่งดี เด็ดเพื่อชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลว นี้เด็ดเพื่อดีนะให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ เอาละเพียงเท่านั้นก่อน

เงินสดที่มาในกฐินนี้เราจะหมุนเข้าทองคำนะ เรามุ่งต่อทองคำเป็นอย่างมากทีเดียว เงินเหล่านี้ที่ว่าเงินกฐิน ๆ นี้ เราจะหมุนเข้าทองคำเป็นอย่างมาก หากจะเศษเหลือไปบ้างจากกฐินที่เรามุ่งหมายอย่างมากแล้ว ก็กระจายออกไปเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่านี่ เงินกฐินเงินคลังหลวงนี่เข้าสู่จุดใหญ่ เงินหมุนเวียนกระจายให้ชุ่มเย็นรอบ ๆ ด้าน มีความจำเป็นพอ ๆ กัน

ขอโอกาสท่านอาจารย์หลวงตาเจ้าค่ะ คือจะกราบเรียนท่านอาจารย์หลวงตาว่าพยาบาลทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขเจ้าค่ะ ได้มอบหมายให้ลูกที่เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ทำหน้าที่จัดโครงการสมทบกฐินช่วยชาติของท่านอาจารย์หลวงตาครั้งนี้ วันนี้มีตัวแทนมาคือ รพ. ขอนแก่น รพ.นครราชสีมา รพ.กาญจนดิษย์ สุราษฎร์ธานี ซึ่ง ผอ. ได้เมตตามาเอง แล้วก็ รพ.หนองคาย ส่วนสกลนคร กำลังตามมาขณะนี้ เราได้รวบรวมปัจจัยได้ทองคำทั้งสิ้น ๓๙ บาท ๗๕ สตางค์ เงินสด ๓๗,๘๔๐ บาท เงินดอลล่า ๕๐๓ ดอลล่า เงินหยวน ๑๐๐ หยวน เพื่อทำบุญให้กับสมเด็จย่า และร่วมกฐินช่วยชาติของท่านอาจารย์หลวงตาด้วยเจ้าค่ะจึงเรียนให้หลวงตาทราบ

เออ พอใจ พอใจ เออเอาละ

นี้ชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ ถวายหนังสือหยดน้ำบนบัว ๑,๐๐๐ เล่ม พิมพ์ครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๒๗,๗๐๐ เล่ม ถวายทองคำช่วยชาติน้ำหนัก ๓ บาท ถวายปัจจัย ๒,๒๒๐ อนุโมทนานะ

คุณหญิงสุทธาวัลย์ เขาเรียกแต่คุณหญิงหน่อย มาถวายนี้ทองคำได้ตั้ง ๑๐ บาท แล้วดอลลาร์ตั้ง ๕๐๐ ดอลลาร์ คุณหญิงสุทธาวัลย์ ลูกสาวท่านราชเลขานี่ มาเป็นประจำแหละมาเรื่อย ๆ นี้ก็มาร่วมกฐินของชาติเรามาคราว นี่ได้ทองคำมาตั้ง ๑๐ บาท และดอลลาร์ตั้ง ๕๐๐ ดอลล์ นู่นน่ะไม่ใช่ของเล่นนะ อนุโมทนาทุกคนนะ (สาธุ)

แล้วมีอะไรอีกล่ะ (ทองคำ ๒๐ บาท เจ้าค่ะ ของหนู ๑๐ บาทของลูกหลานอีก ๑๐ บาทค่ะ) ทองคำ ๑๐ เป็นของเรา (อีก ๑๐ บาทเป็นของลูกหลานเจ้าค่ะ) รวมแล้วเป็น ๒๐ บาท เอาแล้ววันนี้ไม่ใช่เล่น นั่น ๑๐ บาท อันนี้ ๒๐ บาท เป็น ๓๐ บาทแล้วนั่น (รับพร้อมกัน สาธุ)

ฟังจะอ่าน ทอดกฐินวันที่ ๑๘ ล่วงหน้าบ้างละ นี่เรียกว่าผู้รีบด่วน ผู้ไม่นอนใจ ต้องรีบเร่งอย่างนี้ ฟังผู้บริจาคนะ ทองคำ น้ำหนัก ๓๙ บาท ๗๕ สตางค์ เงินสด ๓๘,๗๔๐ บาท เงินดอลล่าร์ ๕๐๓ ดอลล่าร์ เงินจีน ๑๐๐ จีน (เรียกเงินหยวนค่ะ) เงินจีนก็บอกว่า ๑๐๐ จีนเลย ผู้แทนนำถวาย ขอนแก่น อุดร นครราชสีมา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สกลนคร หนองคาย นี่อนุโมทนาทุกคนนะ (รับพร้อมกัน สาธุ)...

วันนี้พูดก็ได้พูดแล้ว จะให้ศีลให้พร แล้วมีอะไรอีกให้ว่ากันมา พากันกลับเสียนะ ทองคำจะได้มากขนาดไหน คอยดูคราวนี้ เงินสดมาในกฐินนี้ เราจะหมุนเข้าทองคำนะ เรามุ่งต่อทองคำเป็นอย่างมากทีเดียว เงินที่ว่าเงินกฐินๆ เราจะหมุนเข้าทองคำเป็นอย่างมาก หากจะเศษเหลือไปบ้าง จากกฐินที่เรามุ่งหมายอย่างมากแล้ว ก็กระจายออกไปที่ว่านั่นนะ เงินกฐินเงินคลังหลวงนี้ เข้าสู่จุดใหญ่ เงินหมุนเวียนกระจายชุ่มเย็นให้รอบด้าน นี่แหละมีความจำเป็นพอๆ กัน

เมื่อวานนี้ คือเงินโครงการของเราที่ยังไม่ได้จ่ายเลย เมื่อวานนี้ถอนออกมาซื้อทองคำ ๑๕ กิโล เพื่อจะเอามาเป็นเครื่องประดับ หรือเป็นแนวหน้า นำหน้าของกฐินแห่งชาติของเรา เงินโครงการนั้น ๑๕ กิโล แล้วเป็นเงินเท่าไร ๕,๗๐๒,๒๘๐ บาทว่างั้นนะ

มาจากสกลนครอีก ในพวกกลุ่มงานโรงพยาบาลเหมือนกันนะ มาจากสกลนครมาเพิ่มอีก ๓,๑๐๐ บาท รวมแล้วเป็น ๓๗,๙๔๐ บาทนะ (สาธุ)

เอ้อเอามา หน้าศาลาหรือหลังศาลานี่ (ข้างหน้าครับ) หน้าศาลามาแล้ว หลังศาลาเดินไปหาดูซิมีไหม ศาลามีทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่ มาแต่หน้าศาลา หลังศาลาไปไหนหมดนี่ ต้องถาม (หัวเราะ)...

ให้เร่งนะพี่น้องชาวไทยให้เร่ง ทางธนาคารก็ให้เร่งนะ เร่งเพื่อชาติของเรา เราย้ำมาก เพราะเป็นห่วงชาติไทยมาก จะมีความหวังมากจากงานนี้ เราจึงเน้นหนักๆ ทีเดียว ขอให้ทุกคนๆ ต่างคนต่างเสียสละ มีเท่าไร เอาๆ สละลงไป มันจะล่มจมเพราะการช่วยชาติขอให้เห็นเสียที หลวงตาจะลงก่อนเพื่อน ลงจมตรงไหน หลวงตาบัวเป็นหัวหน้า จะลงทันที พี่น้องทั้งหลายอย่าด่วนลง ให้เราลงไปดูเสียก่อน ดูเรียบร้อยแล้ว ถ้าควรลงด้วยเราก็จะดึงลงมา ถ้าไม่ควรลงด้วย ปัดออก เราจะเป็นผู้เสี่ยงก่อน เข้าใจไหม

ถ้าพี่น้องชาวไทยเราบริจาคช่วยชาติคราวนี้ โดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำ หลวงตาบัวจะพาเป็นผู้จม ขอให้เห็นเสียที ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เคยทำโลกให้ล่มจม มีแต่ฟื้นฟูขึ้นตลอด แล้วเรามานำพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยชาติไทยของเรา จะพาชาติไทยของเราล่มจมด้วยการเสียสละนี้ เอาให้เห็นเสียทีน่ะ

คอยดูนะ ต่างคนต่างเสียสละเป็นเครื่องประกันกันนะ เสียสละมากๆ จมจริงๆ เหรอ เอามา บอกมา รายไหนบอกมา เราจะนำจดหมายนี้ขึ้นฟ้องร้องพวกยมบาลถ้าจะเอาลงนรกนะ เราจะฟาดยมบาลให้แตกกระจาย นรกฟาดแหลกเลยเชียว ทำบุญให้ทานพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์พาขึ้นสวรรค์นิพพานทั้งนั้น ทำไมทานของหลวงตาบัวพาจมลงนรก มีอย่างเหรอ มันขัดนี้ เราจะไปฟาดยมบาลเข้าใจไหม เอาให้ดีนะ เอาบริจาคมา เราจะเป็นตัวประกันพาไปฟ้องพวกยมบาล ยมบาลมาจากไหนนี่ เราจะว่างั้น เขาตัดสินด้วยความยุติธรรม นี่เราทำบุญให้ทานเพื่อยกชาติไทยของเรา และเพื่อนำคนขึ้นสู่สวรรค์ แล้วทำไมลากลงนรก จะว่ายังงั้น เราจะฟาดยมบาลให้หัวแตกไปเลย เข้าใจไหม เอาละพอ (หัวเราะ)

หลวงพ่อเจ้าขา เมตตาหันทางนี้ค่ะ

เอามาๆ จะอ่านวันยังค่ำ ให้มันได้มาเถอะ แต่อย่าลืมนะ เรามีงานของเราอีกนะ มาว่ามา

ลูกชายฝากกราบมาฝากถวายค่ะ ดร๊าฟท์ค่ะ ๕ หมื่นบาทค่ะ

นี่ก็เป็นดร๊าฟท์ นายกานต์ กาญจนวิจิตร ถวายเช็ค นี่ก็ ๕ หมื่นบาทนะนี่ แม่ก็เอาเงิน ๕ หมื่นบาทของลูกชายมา มารวมเข้าช่วยชาติ

ขอประทานอนุญาตกราบเรียนพิจารณาก่อนงาน คือว่า จะจัดเป็นขบวนของเครื่องกฐินเล็กน้อย แล้วตามด้วยขบวนทองที่จะได้มา แล้วก็ผ้าป่าต้นใหญ่อย่างที่สั่งไว้ จะจัดอย่างนี้ หลวงพ่อเห็นด้วยไหมคะ

เรายังมีแง่หนึ่งว่า ต้นใหญ่มันมีแต่ต้น หรือมันมีใบด้วย (เสียงหัวเราะ)

ใบสีเทาค่ะเป็นหลัก ใบสีเทาๆ อย่างที่บอก

มันเทา ใบยี่สิบ หรือเทาดอลล่าร์ (เสียงหัวเราะ)

เทาใบละพันค่ะ

เอาละ พอใจ (เสียงหัวเราะ)

ได้ยินแล้วเป็นไง หลวงตาออกลายวันนี้ ออกรอบด้านเลย เอาละพอใจ ซ้ำอีกทีหนึ่ง ใบยี่สิบหรือใบดอลล่าร์ เขาบอกใบละพัน เอาละพอใจ

โน่น ไอ้นั่นมาแล้ว ไอ้หยองน่ะ ปล่อยมันเสียๆ มันมาไล่พวกนี้กลับ ไม่งั้นพวกนี้ไม่ไปละ อ๋อ ยังไม่ให้พรนะ ยังไม่ให้พร เดี๋ยวให้เสร็จเสียก่อนจึงจะให้พร เสร็จแล้วหรือ ถ้าเสร็จแล้วเราจะให้พร

เอานะ พี่น้องทั้งหลาย ได้เตือนย้ำแล้วย้ำเล่านะ เอาให้เต็มเหนี่ยวนะ อยู่ในระยะ สองสามวันนี้ พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี้ออกอากาศทางวิทยุทั่วประเทศไทย มิหนำซ้ำออกอินเตอร์เน็ตอีกด้วยนะ ออกนี้ประกาศก้องทั่วประเทศไทยเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะคราวนี้ อย่านอนจมอยู่นะ ศาสนาไม่ได้พาใครให้ล่มจมนะ มาปลุกมาให้ตื่นทุกคน เอาตั้งใจเสียสละ มีเท่าไรฟาดลงไปๆ อย่าถอยนะคราวนี้ เอาให้เห็นเด่นดวงในชาติไทยของเรา โดยมีศาสนาเป็นผู้นำนะ เอาให้ดี จะให้พร คราวนี้นะ..

กองดอลลาร์ทางในครัวตะกี้นี้ อาจารย์นิด เอาให้ใหญ่นะ ทางในครัวเรา เอาให้ใหญ่โต ไปตั้งตระหง่านโน้น พวกทางพี่น้องชาวอุดรมาให้หงายกลับคืน สู้เราไม่ได้ว่างั้นเถอะน่า ครัวของเรานี่หละ ฟาดเลย.

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์อะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก