ชี้แจงเงินกฐิน เงินหมุนเวียน
วันที่ 22 ตุลาคม 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

ชี้แจงเงินกฐิน เงินหมุนเวียน

รวมกฐินทองคำ ดอลลาร์ และเงินสดทั้งหมด ทองคำได้ ๑๑๘ กิโล ๓ บาท ๖๙ สตางค์ หัก ๑๕ กิโลออกไปคงเหลือทองคำกฐิน ๑๐๓ กิโล ๓ บาท ๖๙ สตางค์ ดอลลาร์เมื่อวานนี้ทั้งวันได้ ๑๑,๑๗๙ ดอลล์ เงินสดได้ ๖,๗๙๑,๑๘๔ บาท(สาธุ) ที่ว่าหักออก ๑๕ กิโลนี้เราหมายถึงเงินในโครงการของเราที่ฝากไว้ในธนาคาร และถอนออกมาซื้อทองคำ เป็นน้ำหนัก ๑๕ กิโล เท่ากับจำนวนเงิน ๕,๗๐๒,๒๘๐ บาท นี่ที่เราหักออกมาจากคลังหลวงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้ว เราได้มาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นับเข้าในจำนวนที่ได้ใหม่นะ เราถึงได้หักออก ๑๕ กิโล ทีนี้เมื่อเวลาหักออกเรียบร้อยแล้ว ได้ทองคำใหม่นี้ ๑๐๓ กิโล ๓ บาท ๖๙ สตางค์ นี่เป็นส่วนที่ได้เมื่อวานนี้กองกฐิน เราหัก ๑๕ กิโลออกแล้ว ถ้ารวมทั้ง ๑๕ กิโลเข้าไปทองคำได้ ๑๑๘ กิโล ๓ บาท ๖๙ สตางค์

เข้าใจกันแล้วนะเราหักออก ๑๕ กิโล ซึ่งเป็นเงินโครงการช่วยชาติ เหลือสุทธิทองคำที่ได้เมื่อวานนี้ ๑๐๓ กิโล ๓ บาท ๖๙ สตางค์ ยังไงก็เหยียบหัวร้อยไปดีแหละนะ เอาอย่างนี้ดีกว่านะ เหยียบหัวร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้ อาจเหยียบตั้งแต่ตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายไม่รู้นะ วันนี้เหยียบอีกนะ แล้วดอลลาร์ทั้งวันเมื่อวานนี้รวมแล้วได้ ๑๑,๑๗๙ ดอลล์ เงินสดดังที่กล่าวแล้ว ๖,๗๙๑,๑๘๔ บาท

ทองคำที่มอบและฝากไว้คลังหลวงสองครั้งได้ ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๒๔๓ กิโล ยังขาดอยู่อีก ๑,๗๕๗ กิโลจะครบจำนวน ๔ พันกิโล กรุณาทราบตามนี้ตลอดไปนะ

ยังไงก็เรียกว่าเมื่อวานนี้เราได้ทองคำรวม ๑๑๘ กิโลแล้ว อยู่ในคลังหลวงก็เอามานี้ จะเอามาเป็นทองคำเข้าคลังหลวงตามเดิม ธรรมดาโครงการนั้นยังไม่แน่นักนะ พอเข้ามาเป็นทองคำ ๑๕ กิโลนี้ แน่นอนที่จะเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว ส่วนโครงการนั้นเงินยังก้ำกึ่งกันอยู่ อยู่ในการพิจารณาของหลวงตาเอง นอกจากจำนวนเงิน ๘๐๐ ล้านแล้วนะ คือ ๘๐๐ ล้านจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวเท่านั้น เหลือจากนั้นเรียกว่าก้ำกึ่ง ควรจะแยกมาหาทองคำอีก หรือจะแยกออกไปเป็นเงินหมุนเวียนช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยก็ได้ มีสองแง่ กรุณาทราบตามนี้นะ

แต่นี้เมื่อเข้ามา ๑๕ กิโลนี้ก็เรียกว่าเข้าแล้วคลังหลวงจากเงินโครงการช่วยชาติ แต่ไม่ใช่ ๘๐๐ ล้านนะ ๘๐๐ ล้านใครไปแตะไม่ได้เลย มือสอดเข้าไปตีมือทันทีเข้าใจไหม ๘๐๐ ล้านเป็นแตะไม่ได้ ใครระวังมือให้ดีนะ อย่ามาคะนองนะ ๘๐๐ ล้านนี่ ไอ้ที่ ๑๕ กิโลนี้ไม่ใช่ในจำนวน ๘๐๐ ล้านนะ เงินในโครงการที่ว่าก้ำกึ่ง แล้วเอามาทางนี้ แล้วเรายังหนักอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะ หนักทางทองคำ ทางโครงการช่วยชาติเป็นเงินหมุนเวียนนี้เราก็พิจารณาเองด้วยกัน เป็นความจำเป็นทั้งสองภาค เข้าคลังหลวงเป็นหลักใหญ่แห่งชาติไทยของเราหนึ่ง เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบซึ่งเป็นเงินหมุนเวียน ที่จะให้พี่น้องชาวไทยได้รับความสะดวกหนึ่ง สะดวกสบายทั่วกัน เราจึงแยกเป็นสองภาคเอาไว้ กรุณาทราบตามนี้

เงินจำนวนที่ว่า ๖ ล้านนี้เราจะแยกเป็นเงินหมุนเวียนไปเลยนะ เพราะเงินเข้าทองคำก็ได้มากแล้ว ดอลลาร์ก็มากแล้ว สำหรับเข้าคลังหลวงนะ ส่วนเงินหมุนเวียนยังไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจึงจะแยกเงินหมุนเวียนออกช่วย แต่เงินจำนวนที่เราเข้าในบัญชีกฐินแล้ว เหล่านี้จะเอาเข้าทองคำทั้งหมดทั้งสองบัญชีเลย เราจะแยกเฉพาะที่นอกจากบัญชีกฐินทั้งสองบัญชีนี้เท่านั้น เราจะแยกออกไปเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติไทยของเรา เพราะอันนี้จำเป็นมากเหมือนกัน เรียกว่ากิ่งก้านสาขารอบด้านเลย จำเป็นทั่วไป เราจึงจะแยกเอาเงิน ๖ ล้านที่ได้เมื่อวานนี้

เพราะทางโครงการนี้ยังไม่ได้เลยนะ เราหมุนเข้าไปสู่ทองคำทั้งนั้น ๆ ทองคำได้เท่าไรก็หมุนเข้าสู่คลังหลวง ดอลลาร์เท่าไรก็หมุนเข้าคลังหลวง ส่วนเงินหมุนเวียนเรายังไม่ได้คิด ก็อยู่ในหัวอกของเราทั้งนั้นนี่นะ ทีนี้จึงมาแยก ให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เงินจำนวน ๖ ล้านนี้คราวนี้คงจะแยกออกมาทางเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งก็เป็นเงินจำนวนน้อยอยู่แล้วนะถ้าเทียบกับเงินเข้าคลังหลวง ด้วยทองคำ ด้วยดอลลาร์แล้ว ทางเงินหมุนเวียนเรามีจำนวนน้อยมาก นี่เราเอาเข้าเพียง ๖ ล้าน

ทองคำ ๑๐๓ กิโลนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยมันจะประมาณเท่าไร ลองคิดดูซิ (ทองคำ ๑ บาทเท่ากับ ๕,๘๐๐ บาท ก็ประมาณ ๓๙ ล้าน) เออ ๓๙ ล้าน แล้วเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ได้ ๑๑,๑๗๙ ดอลล์นั้นคิดเป็นเงินไทยเท่าไร ( ๔๘๐,๐๐๐) เอ้า บวกอันนี้เข้าไป( ๓๙,๔๘๐,๐๐๐) เป็น ๔๙ ล้าน (๓๙ ล้าน) เรามันขยับเรื่อยนี่นะ (เสียงหัวเราะ) มันจะดึงขึ้นเรื่อย ๆ สองบาทจะดึงขึ้นเรื่อย ๆ ๓๙,๔๘๐,๐๐๐ ขาด ๔๐ ล้านอยู่เท่าไร เอ้าว่ามาอีก (๕๒๐,๐๐๐) มันน่าจะได้อยู่นะเมื่อวานนี้ ถึง ๔๐ ล้านนะ เฉพาะทองคำ ดอลลาร์นะ เงินสดเราไม่บวกละ เราบวกเฉพาะทองคำ ดอลลาร์ ที่จะเข้าคลังหลวงล้วน ๆ คงจะไม่ต่ำกว่า ๔๐ ล้าน เดี๋ยวนี้มันจวน ๔๐ ล้านแล้วนะ

กฐินช่วยชาติของเราคราวนี้ได้เยอะอยู่นะ ในบัญชีกฐินนั้นก็สองธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์อุดร กับธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพ ในอุดรเราคิดตั้งแต่ยังไม่ถึงวันกฐินมันได้ดูว่า ๒ ล้านกว่าแล้วนะ (๒ ล้าน ๙ ) เขาเอาบัญชีมาให้เราดูก่อนที่จะตั้งงานขึ้น ดูว่าไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านแล้ว ส่วนทางกรุงเทพบัญชีกฐินได้ประมาณ (๓ ล้านกว่า ๆ ครับ) พวกบัญชีสองบัญชีที่เป็นกฐินนี้เราจะเอาซื้อทองคำทั้งหมดเลย จะไม่ออกมาทางเงินหมุนเวียน เงินหมุนเวียนจะเอาที่พิเศษ ๆ จากนี้ไปเท่านั้น เช่นอย่าง ๖ ล้านอย่างนี้ เราจะแยกออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติ โอ๊ย มันห่วงทุกด้านนะเรา ผู้รับผิดชอบมันหนักกว่าพี่น้องทั้งหลายนะ เราคิดทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา อันไหนเป็นหลัก อันไหนเป็นกิ่งเป็นก้าน เราจะแยกพิจารณาหมดนะ แล้วเฉลี่ยกันไปเพื่อเป็นประโยชน์ทั่วถึงกัน สำคัญมากตรงนี้นะ

พวกเช็คนี่ก็จะเข้าเป็นเงินหมุนเวียนเลย เพราะเงินหมุนเวียนนี้ขาดมากทีเดียว แต่เราไม่ได้เป็นอารมณ์กับมันนักยิ่งกว่าทองคำ เราหมุนอยู่ทางโน้น เศษเท่าไรค่อยเอาไปอันนี้ ถ้าจำเป็นจริง ๆ เราอาจพิจารณาอีกที เพราะอยู่ในความพิจารณาของเราทั้งนั้น เงินหมุนเวียนนี้ขาดมาก แต่อยู่ในความดูแลของเราไม่เป็นไรแหละ เราดูแลขนาดนั้นนะ เรารับผิดชอบอยู่ทุกกระเบียดเลยเทียว เพราะฉะนั้นจึงคิดซอกแซกซิกแซ็กเฉลี่ยอะไร ๆ ให้เป็นผลประโยชน์แก่ชาติไทยของเราให้สม่ำเสมอกัน ไม่ให้หนักทางใดแล้วก็เบาทางหนึ่งจนเกินไป เราพยายาม

คราวนี้เราก็พอใจกับพี่น้องชาวไทยเรา ได้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงเกี่ยวกับการทอดกฐินครั้งนี้ถึง ๑๑๘ กิโลเป็นอย่างน้อยแล้ว ที่ได้เมื่อวานนี้นะ รวมทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเป็น ๑๑๘ กิโล เศษไปเท่าไรเราไม่นับ แล้วดอลลาร์ที่จะเข้าสู่คลังหลวงโดยตรงที่พูดนี่นะ ๑๑,๑๗๙ ดอลล์ นี่เข้าคลังหลวงทั้งหมด เราไม่แยกเลย อันนี้เด็ดขาด พวกทองคำ พวกดอลลาร์ นี้เข้าคลังหลวงทั้งนั้นเพื่อหนุนชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงต่อชาติอื่น ๆ มีดอลลาร์เป็นต้น เหยียบหัวชาติไทยของเราแหลกหมด เราโมโห หัวหลวงตาบัวมันก็เหยียบด้วย พวกนี้มันไม่เกรงขามนะ เข้าใจไหม ดอลลาร์มาเหยียบหัวหลวงตาบัวด้วย

เราจึงโมโหกับพี่น้องทั้งหลาย ฟาดมันลงทะเลไปอย่าให้มันอยู่นานมันมาป้วนเปี้ยนอยู่เมืองไทยของเรา ไล่มันออก ไล่ออกยังไง ก็เราติดหนี้มันเท่าไรมันก็เหยียบเอาล่ะซิ เราจึงโมโห สู้เสือด้วยกำปั้น ฝรั่งมันเป็นเสือ เราเป็นกำปั้น หลายกำปั้นฟาดมันเลยนะ เรามีลูก เด็กก็มีสองกำปั้นฟาดเลย ไม่นอกเหนือจากกันละ มีสองกำปั้นด้วยกัน

จากนั้นก็เงินหมุนเวียน เงินหมุนเวียนนี้แหม มาทุกด้านทุกทางนะ เราจน โถ บางที คือมันหนักมากขนาดนั้นละ จนกระทั่งออกอุทาน โถ ทำไมถึงลำบากลำบนเอานักหนา มารายไหนมาชี้แจงเหตุผลให้ทราบนี้ เรียกว่าเราแค้นภายในใจเลย เพราะเราไม่มีเงินทั้งที่อยากให้ เพราะความจำเป็นบังคับ ๆ นี่ที่เราหนักมากตรงนี้ จึงต้องให้พักไว้ก่อน ๆ แล้วเราทยอยช่วยเรื่อย ๆ มันช่วยไม่ทัน ขนาดนั้นนะ เงินหมุนเวียนไม่ใช่เล่นนะ เฉพาะอย่างยิ่งกับพวกโรงพยาบาล สถานที่ราชการต่าง ๆ มีแต่เรื่องใหญ่ ๆ ฟาดลงไปที่ไหนฟาดเป็นล้าน ๆ ขึ้นไปเลยนะ ไม่ใช่น้อย ๆ อย่างนี้ละที่เราหนักมาก

เวลานี้ก็รับทำหนองบัวลำภูมาแล้ว ๓ ล้าน สั่งของแล้วเวลานี้ยังไม่ตกมา ตกมาเมื่อไรก็ต้องจ่ายเงินให้เขา แต่คิดว่าคราวนี้ไม่ติดหนี้ เงินเหล่านี้ได้แล้ว อย่างน้อย ๖ ล้านแล้ว แบ่งให้เสีย ๓ ล้าน นี่หมายถึงจุดใหญ่นะ ที่เป็นแสนไม่นับ นั่นทั่วไปหมด ตกมาเมื่อไรเราก็จ่ายตลอด ๆ อยู่อย่างนี้ มาทุกทิศทุกทาง นี่ละที่ว่าเงินหมุนเวียนหนักมาก เพราะฉะนั้นเราจึงได้หมุนมาทางนี้อีก เมื่อเห็นว่าทางคลังหลวงเราพอสมควรแล้ว ทีนี้ก็แบ่งกิ่งก้านสาขาให้ชุ่มเย็นทั่วหน้ากัน อย่างนั้นละ เราคิดทุกกระเบียดไม่ใช่ธรรมดานะ คิดทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อชาติไทยของเรา

(ยอดโดยประมาณของกฐินทองคำ ดอลลาร์เมื่อวานนี้ครับ) กฐินวันที่ ๒๑ ตุลาคม ทองคำได้ ๑๐๓ กิโล เป็นเงิน ๓๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท แล้วดอลลาร์เป็นเงินสด ๔๘๐,๐๐๐ บาท ยอดรวมเป็นเงิน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ นี่รวมเฉพาะทองคำ ดอลลาร์เท่านั้นนะ เอ้า ฟาด ๖ ล้านเข้าไปตีหัวมันแหลกไปเลยได้ ๔๕ ล้าน หาช่องเอาจนได้ ฟาดเสีย ๔๕ ล้านเป็นอย่างน้อยอีกด้วยนะ ที่เข้าบัญชีธนาคารเราไม่นับเข้ามานะ เช็คเราก็ไม่นับ เช็คก็เป็นล้านอยู่นะ เช็คที่มานี้เราจะเอาเข้าบัญชีเงินหมุนเวียน เพราะเห็นว่าทางทองคำ ดอลลาร์พอสมควรแล้ว

พวกเช็คที่เขาถวายมาเราเป็นผู้เคลียร์เองพิจารณาเอง ถ้าควรหมุนไปทางไหนเราจะหมุนไปเอง ทีนี้เห็นว่ามันเบาบางทางเงินหมุนเวียนมาก เราจึงจะหมุนเช็คนี้มาทางเงินหมุนเวียน เพื่อให้หนุนกันขึ้น เช็คนี้จึงเข้าทางเงินหมุนเวียนทั้งหมดเลย เรากะว่าจะเป็นทั้งหมด เพราะยังบกบางอยู่มากทีเดียว เมื่อวานนี้เงินสดก็ได้ ๖ ล้านแล้ว ส่วนเช็คนั้นก็ได้เป็นล้าน ๆ นั่นแหละ ไม่ต่ำกว่าล้านแหละพวกเช็คนะ นี่ก็ยังไม่เอาเข้าธนาคาร กำลังจะเข้า บางที เช่นเขาเขียนว่าโครงการช่วยชาติอย่างนี้ เราก็อาจจะเอามาเข้าทางนี้ เพราะเราเป็นผู้ควบคุมเงินทั้งโครงการช่วยชาติ ทั้งดอลลาร์ ทั้งทองคำ ทั้งโครงการช่วยชาติ อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลของเราทุกอย่าง

เงินที่เขาส่งมาเขาบอก เช่น เช็คโครงการช่วยชาติ ก็คือโครงการที่เราเคยช่วยมาแล้ว เป็นเรื่องของเราดำเนินแล้วใช่ไหมล่ะ เราจะแยกเงินจำนวนนี้ไปไหนก็ได้ เพราะเราพักโครงการช่วยชาติที่เรากะไว้ดั้งเดิมว่า เงินโครงการช่วยชาตินี้เราจะมอบให้เป็นก้อน ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ให้เขามารับไป ทีนี้เราไม่แน่ใจกับผู้มารับ อาจเอาของเราไปถลุงก็ได้เพราะเราไม่ได้ติดตามดู เราจึงไม่แน่ใจ สิ่งใดที่แน่ใจหักมาหาเราเป็นผู้ดูแลหมด เพราะฉะนั้นโครงการช่วยชาติจึงพักเอาไว้ แล้วหมุนเข้ามาทางนี้ อันไหนที่เข้าแล้วก็เป็นอันเข้าแล้วเราไม่ไปถอนนะ ที่ยังไม่เข้าเราอาจจะเอา คำที่ว่าโครงการช่วยชาติที่เขาส่งมาเป็นธนาณัติหรือเป็นเช็คก็ตาม อาจจะแยกมาทางเงินหมุนเวียน

เงินหมุนเวียนก็คือโครงการช่วยชาติ แต่เงินหมุนเวียนนี้เป็นเงินดั้งเดิมของเรา บัญชีนี้เราช่วยชาติมาตลอด ไม่ได้บอกว่าเป็นเงินโครงการช่วยชาติ หากเป็นหลักธรรมชาติช่วยอยู่งั้นตลอดมาเข้าใจไหม อันโครงการนี้มาตั้งทีหลัง พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ ที่เราหักมานี้เราหักมาบัญชีที่เราใช้ช่วยชาติเป็นพื้นเพอยู่แล้ว เราอาจจะหักมานี้ เพราะเราจะเป็นผู้ดูแลเองทุกอย่างและปลอดภัยตลอดเลย จ่ายไปเท่าไหน ๆ เราเป็นคนสั่งจ่าย แน่นอน ไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหน นี่ละที่เราหักโครงการซึ่งจะมอบให้จังหวัดต่าง ๆ กลับคืนมานี้เพราะเหตุนี้เอง เพื่อรักษาความปลอดภัยของสมบัติเหล่านี้ไว้ กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกันนะ

(พาสามีมาเจ้าค่ะ) เออ สามีเรอะ ลูกชายมา ดีละเป็นคู่บารมีสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันนะ อย่าไปหาผู้หญิงมาให้เมียอกแตกนะ อันนี้มันมักเป็น เพราะฉะนั้นถึงขู่ฟ่อ ๆ ไว้เสมอ ผู้ชายมันมักคะนองมันเป็นได้นะ ไม่ว่าใครเป็นอย่างนั้นผู้ชาย เราไม่ได้ไว้หน้าใครเราก็เป็นผู้ชาย ใครผิดตรงไหนซัดตรงนั้น (ลูกต้องพามากราบบ่อย ๆ เจ้าค่ะ) อย่างนั้นแล้ว จำให้ดีนะคำพูดเหล่านี้ ที่ชุ่มเย็นอยู่กับผัวเดียวเมียเดียวพอแล้ว เท่านั้น ธรรมพระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ ให้เป็นไฟในเตาเท่านั้น นอกเตาไม่ได้ ลุกลาม ไปในเตา คือผัวเป็นเตาของเมีย เมียเป็นเตาของผัว อยู่ในเตาชุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะ ถ้านอกเตานี้ ไปแอบไปแฝงแล้วไฟไหม้นะ ไหม้อย่างน้อยครอบครัว มากกว่านั้นแตกกระจัดกระจายไปหมด ไหม้ทั้งโคตรทั้งแซ่ โคตรนี้โคตรผัวมากเมียมากขึ้นไปแล้วนะ เอาละพอ

ที่ประกาศเหล่านี้ขอพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่า เป็นคำแน่นอนที่เรานำออกมาจากหัวใจของเรา คิดอ่านไตร่ตรองทุกอย่างแล้วมาเป็นผลแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายทราบนะ เงินไหนควรจะหมุนไปทางไหน ๆ เราจะพิจารณาอย่างรอบคอบทุกอย่าง เอาละให้พร

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก