หนอนในส้วม
วันที่ 13 กันยายน 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

หนอนในส้วม

(ผู้ฟังเทศน์นักเรียน ร.ร.อุดรพิทย์และร.ร.ราชินูทิศ ๑๘๐ คน ประชาชน ๘๐๐ คน)

วัดภูสังโฆถวายทองคำ ๑ กิโล ๒๐ บาท ๔๖ สตางค์ ดอลลาร์ ๖,๐๑๐ เงินไทย ๕๐,๐๐๐ ของเล่นเมื่อไร วันที่ ๑๒ เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๔๔ บาท ๓๕ สตางค์ นับว่าได้มากนะ พอภูสังโฆมาเหยียบแหลกเลย เห็นไหมล่ะ สู้ภูสังโฆไม่ได้ ดอลลาร์ได้ ๒๒๑ ดอลล์

เราอยู่ที่อุดรฯ นี้ต้องไปแจกพวกอาหารโรงพยาบาลแทบทุกวัน โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ โรงไหนที่เราไปก็คือเป็นโรงที่ขาดแคลนมาก เราไปซอกแซกไปในป่าในเขาลึก ๆ บางแห่งก็ให้เงินอาหารทำครัว บางแห่งเป็นหมื่นที่ให้ประจำ เดือนละหมื่น บางแห่งก็สองหมื่น ที่เห็นว่าจำเป็นก็เพิ่มอาหารครัวให้เป็นประจำเดือน นอกจากนั้นก็ให้อย่างที่ไปส่งโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ ไปทุกแห่ง เมื่อวานนี้ก็ไปคำตากล้า ไปส่งนั้นแล้วก็กลับมาเลย ไม่ได้ไปที่ไหนอีก คำตากล้าไม่ได้ไปนานแล้ว ไปส่งทางนั้นทางนี้ เราสงสารโรงพยาบาล อะไร ๆ ก็มาหนักอยู่ที่โรงพยาบาลสำหรับหัวใจหลวงพ่อนะ หนักอยู่ที่โรงพยาบาล ใจมาจ่ออยู่ตรงนั้น

พอก้าวเข้าโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ๆ ดูคน เรียกว่าน่าเศร้าใจ คนไข้ก็จะเป็นจะตาย เสี่ยงทายชีวิตจิตใจกับหมอ มีญาติคนไข้รุมกันไปก็ติดกันไปอย่างนั้นละ ความหวังสืบต่อกันมาเป็นลำดับ ๆ คนไข้คนหนึ่งญาติคนไข้สองคนสามคน บางทีมากกว่านั้นติดตามไป มีแต่หน้าโศกเศร้าเหงาหงอย นี่ที่เราได้หนักทางเครื่องมือนะ เพราะไปก็ต้องอาศัยหมอ หมอก็ต้องอาศัยเครื่องมือ ถ้าไม่มีเครื่องมือหมอก็ก้าวไม่ออก คนไข้ผิดหวัง จึงต้องได้หมุนในเครื่องมือ หนักมากนะ หนักมากจริง ๆ เราทนเอา คือทนนี้ก็ทนด้วยความเมตตาพาให้ทน ทนได้ ๆ ความเมตตาพาให้ทน

เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเรา พูดให้เต็มยศเสียเลยด้วยความจดจ่อในหัวใจเราที่มีต่อโลก เมืองไทยเรานี้ว่าจะเป็นผู้เด่นในคำว่าเป็นเมืองพุทธก็ตาม แต่ความเหลวไหลนี้เด่นมากทีเดียว มันเป็นชาวพุทธเหรอไอ้เหลวไหลนี่ เรียกว่าไม่มีพุทธติดตัวก็ไม่ผิด เป็นเมืองโลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คือเมืองไทยเรา ไม่ค่อยมีจุดยืนตัว ไม่ค่อยมีหลักมีขอบเขตเป็นของตัวเอง มักจะรวนเร ๆ ทางไหนผ่านมาคว้ามับ ๆ นี่แสดงว่าคนไม่มีหลัก ถ้าคนมีหลักแล้วไม่คว้าง่าย ๆ อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมคว้าเลย อันไหนไม่เป็นประโยชน์ต่างคนต่างมีนิสัยเป็นหลักเกณฑ์เป็นของตัวแล้วปัดออก ๆ บ้านเมืองของเราถึงจะมีฝั่งมีฝา

อันนี้คนไทยเราไม่ค่อยมีฝั่งมีฝา เหตุที่จะทราบนี้ก็คือ หลักศาสนาเป็นหลักที่ตั้งของชาวพุทธเรา ควรที่จะมายึดหลักศาสนานี้เป็นทางเดินของการทำมาหาเลี้ยงชีพและประกอบคุณงามความดีเข้าสู่ใจของเรา เป็นคู่เคียงกันไปกับหน้าที่การงานของชาวพุทธ และการบำเพ็ญคุณงามความดีของชาวพุทธเรา ควรจะเป็นคู่เคียงกันไปในธรรมทั้งสองประเภทนี้ แต่นี้รู้สึกว่าแทบจะไม่มี โห มันน่าทุเรศจริง ๆ อะไรมีมาก็ไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ ไม่มีความหมาย เพราะจิตใจเลื่อนลอย สำคัญตรงนี้นะ อะไรได้มาก็หาความหมายไม่ได้ เสี่ยงต่อความล่มจมจากสมบัติเหล่านั้น เพราะไม่มีเครื่องประกัน คือหลักเกณฑ์หรือเหตุผลของศีลธรรมเข้าประคับประคองบ้างเลย นี้เสีย

ศาสนาเราเป็นเครื่องยึด พี่น้องชาวไทยเราควรจะตื่นเนื้อตื่นตัว นี่ศาสนาก็มีประจำชาติไทยเรามาเป็นเวลานาน พระพุทธศาสนาประจำเมืองไทยเรานานแล้ว พระสงฆ์องคเจ้าก็มีประจำชาติไทยของเรา มีทั้งฝ่ายปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียน มีทั้งฝ่ายปฏิบัติคือผู้ดำเนินหน้าที่การงานตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้น ก็มีอยู่ในเมืองไทยของเรา ควรที่จะยึดไปปฏิบัติ ทำอะไรไม่มีหลักเกณฑ์นี้เหลวไหลทั้งนั้น ยิ่งจิตใจด้วยแล้วเหลวมากทีเดียว เห่อเหิมกันตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองทั่วโลกดินแดนในประเทศไทยเรา เฉพาะอย่างยิ่งไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ ตื่นกันหาอะไรก็ไม่รู้ พอเขาว่าอะไรดีบ้าง ๆ เห่อ ๆ พวกบ้าเห่อคือเมืองไทยเรา ไม่ได้มีเหตุผลคิดอ่านอะไรบ้างเลย เสียตรงนี้นะ

เราเป็นผู้เตือนพี่น้องทั้งหลายและเป็นผู้นำ จึงนำธรรมที่ถูกต้องดีงามมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ควรจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ให้เป็นเนื้อเป็นหนัง เป็นขอบเป็นเขต เป็นขนบประเพณีแห่งชาติไทยของเราจะดี สมว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ ไม่โลเลอย่างที่เป็นอยู่นี้ เหลวไหลโลเล ดูแล้ว โอ๊ย เราพูดจริง ๆ นะน่าอ่อนใจ สมบัตินั้นก็ต่างคนต่างวิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดนะ เฉพาะวัน ๆ ก็ตั้งแต่ตื่นนอน หาแต่รายได้หาแต่ความสุขความเจริญ มาประมวลกันในค่ำวันหนึ่ง ๆ ที่ได้มามากน้อยเพียงไร เรื่องได้ไม่ค่อยมี ได้ก็ได้ความผิดหวังที่ไม่ประสงค์นั้นแหละ แล้วก็มากอดกองทุกข์ระทมบ่มจิตใจ สุมจิตใจอยู่นั้น บางรายนอนไม่หลับ

วิ่งเต้นตั้งแต่เช้ายันค่ำหารายได้รายรวย มากยิ่งกว่านั้นก็ชิงดีชิงเด่น อวดดิบอวดดีอวดร่ำอวดรวย อวดชื่ออวดเสียงกัน คือเมืองไทยเรานี้สำคัญมากทีเดียว พวกนี้พวกบ้ายศ เมืองไทยเรานี่เมืองบ้ายศ มีเขาชมบ้าง อย่างคนติดคุกติดตะรางถ้าลองไปยอมันดูซิ เดี๋ยวขี้มันแตกป้าดออกเลย มันลืมตัว ขี้แตกป้าดเหมือนหมากลัวเสือ ยกนิทานเข้ามาแทรกให้เป็นข้อเปรียบเทียบ มันจริงหรือไม่จริงที่พูดนี่น่ะ

หมากลัวเสือนี่กลัวจริง ๆ พอว่าเสือเท่านั้นขี้แตกออกทันทีนะ เช่นเดินไปกับเจ้าของนี่ เสือมันหมอบอยู่ข้าง ๆ มันจะคอยตะครุบหมา แต่คนไม่เห็น คือป่ามันอยู่ปกคลุมข้างบน ข้างล่างโล่ง ๆ เสือหมอบอยู่นั้น หมามันมองไปเห็นล่ะซี พอมองเห็นเสือเท่านั้นละ หมาร้องแอ้บ ฟังเสียงร้องแอ้บ ติดขาเจ้าของ ร้องแอ้บขี้แตกป้าดเลย มันอะไรหมานี่ พอเจ้าของก้มลงเสือโดดผึงออกนั้น คือหมาเห็นเสือเข้าใจไหม หมาขี้แตก เจ้าของยังไม่เห็น เจ้าของเซ่อกว่าหมา ก็ดีอย่างหนึ่งเจ้าของไม่ขี้แตกเหมือนหมา

นี่เราพูดถึงเรื่องบ้ายอ หมากลัวเสือมันขี้แตก แต่เวลาเรายอมันไม่เห็นมันขี้แตก อย่างมากมันก็เฮ่อ ๆ อันนี้ก็ต่อไปอีก มีหมาตัวหนึ่งหูตูบ ๆ เตี้ย ๆ น่ารัก เขาบอกว่าหมาตัวนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีทุกอย่าง เช่นเราพูดอย่างนี้เขานอนเขาฟังรู้เรื่องหมด บอกให้เขาลงสระน้ำเขาก็ลง คือมีสระน้ำอยู่หน้าบ้าน มองให้ลงสระน้ำหาปลาเขาก็ลง เขาคึกคักลุกขึ้นเลยจะลงสระ เขานอนอยู่นะ พอว่า โอ๊ย ไม่เอาเราพูดเฉย ๆ มาเสีย เขาก็กลับมา พอพูดจบลงแล้วก็พูดเสียงเบา ๆ ว่า ไอ้บ้าเท่านั้น ทางนั้นแฮ่ ขึ้นเลย แต่ไม่ขี้แตก มันขู่เฉย ๆ

นี่ลองไปดูซิเรือนจำ บ้ายอเหมือนกันหมด อู๊ย ชอบจริง ๆ นะบ้ายอ อยู่ในคุกนี้ โหย เขามาติดคุกติดตะราง ฐานะของเขาดิบดีทุกอย่าง เขาเป็นคนดี เขาเป็นคนร่ำคนรวย ถูกกล่าวหาไม่เป็นอรรถเป็นธรรมแล้วเขาก็มาติดคุกอย่างนี้ คนนี้ละขี้แตกป้าดเลย เท่านั้นละ ยอเฉย ๆ นะทั้ง ๆ ที่มันไม่มีมันเป็นนักโทษนั่นแหละ ลองไปยอมันอย่างนั้นดูซิ ขี้แตกป้าดเลย พวกบ้ายอ เมืองไทยเราเมืองบ้ายอที่สุด เมืองพุทธทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เป็นเมืองบ้ายอ ยกยอสรรเสริญ

แล้วหาตั้งแต่เช้ายันค่ำ ได้มา ๆ ด้วยความสกปรกโสมมมีเยอะ จะหามาด้วยความชอบธรรมเหมือนตาสีตาสาตามท้องนานี้ไม่ค่อยหา จะหาเอาตามตับตามปอดของผู้ของคน เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการต่าง ๆ กอบโกยเข้ามา ก็มาภูมิใจในฟืนในไฟที่ได้มาด้วยความทุจริต นั้นคือฟืนคือไฟ ก็ไปภูมิใจอยู่ในนั้นแหละ ยิ่งเขามายอว่า โหย คนนี้เขามั่งมีนะ ดูซิบ้านเขามีกี่หลังก็ไม่รู้ มีทั้งลูกทั้งเมียครอบครัวเหย้าเรือนมาขี้แตกด้วยกันหมดเลย ทั้งบ้าน ไม่มีขี้ติดท้องมันแหละ พอยอเท่านั้นขี้แตกหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเต้าของมัน ขี้แตกหมดเลย เราอย่าไปยอนะขี้มันจะราดบ้านเขา เดี๋ยวหาทางออกไม่ได้นะขี้เขาเต็มบ้าน ไปยอมันไม่ได้นะพวกบ้ายอ

พูดแล้วเราสลดสังเวช เอาธรรมจับซิ ที่พูดเหล่านี้ไม่ได้มาพูดหาเรื่องเฉย ๆ นะ ธรรมพระพุทธเจ้าละเอียดลออขนาดไหน เพราะฉะนั้นจึงท้อพระทัยในสัตวโลกที่จะวิ่งตามพระพุทธเจ้า จะเป็นร้อยรายพันรายนี้ ได้สักรายหนึ่งก็นับว่ามากสุดแล้วนะ นอกนั้นจมไป ๆ เพราะอำนาจของกิเลสมันเสี้ยมสอนทุกแบบทุกฉบับ ซึมซาบอยู่ในหัวใจ กระซิบกระซาบตลอดเวลา ครูบาอาจารย์นี้จะสอนเป็นบางกาลบางเวลา พอได้ฟังแล้วเป็นคตินิดหนึ่ง กิเลสเอาไปถลุงหมด กลับมาวันหลังก็ท้องแห้งมา หมดแล้ว ความดีไม่มี กิเลสเอาไปถลุงหมด ความทุกข์ความร้อนมันถึงมาก เพราะเรานี้ขาดศีลขาดธรรมมากทีเดียว

เริ่มตั้งแต่คนทุกข์คนจน ไปหาผู้มั่งมีศรีสุข มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจบาตรหลวง ดินเหนียวติดหัวเข้าแล้วบ้ากันทั้งนั้นละพวกนี้ สร้างความสกปรกไม่มีใครเกินพวกนี้ สร้างอยู่ลึก ๆ ลับ ๆ ไม่ประกาศนะ ประกาศออกมาแต่อำนาจ ตั้งอย่างนั้นตั้งอย่างนี้ ประชุมกันอย่างนั้นประชุมกันอย่างนี้ ออกมาบรรยายอวดฤทธาศักดานุภาพบ้าสกปรกของมัน แต่ผู้ฟังมันฟังไม่ได้ซิ เอาธรรมจับเข้าไปมันฟังไม่ได้นะ มันมาประจบประแจงหน้าร้านเฉย ๆ ข้างในมันสร้างแต่ความสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัว ข้างในนี้ละจะไปเผามันในนรก

ให้มันปฏิเสธเถอะ ลบล้างพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ที่ประกาศยันมาตลอดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี พรหมโลก นิพพาน มี กรรมของสัตว์ทั้งหลายทุกตัวมีประจำตน อำนาจของกรรมบังคับอยู่ในหัวใจคนนั้น ไอ้เรื่องฤทธาศักดานุภาพ สมบัติเงินทองข้าวของ ยศถาบรรดาศักดิ์ อย่าเอามาอวด ไม่มีความหมาย มีความหมายแต่กิเลสหลอกให้เป็นคนตื่นยศเท่านั้นเอง เวลาตายแล้วไม่เห็นมีอะไร ยศมันพาไปสวรรค์นิพพานที่ไหนไม่เคยมี ส่วนมากยศของคนลืมตัวพาลงนรกทั้งนั้นแหละ มันก็พอใจ เพราะมันเคลือบน้ำตาลไว้แล้ว กิเลสเคลือบน้ำตาล มันจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ยิ่งวงราชการงานเมืองแล้วเป็นวงที่สกปรกมากที่สุดยิ่งกว่าวงใด ๆ เพราะวงนี้เป็นวงทั่วประเทศไทย เข้าสู่วงราชการนี้ทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้จะทำ คนดีมีน้อยมาก เราไม่ได้ปฏิเสธนะ คนดีมี แต่คนชั่วนั่นซี คนมากมันลากไป ๆ ถึงกับที่ว่าผู้ที่ไปทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้ทนอยู่ไม่ได้ก็มี มีมาก ลูกศิษย์ลูกหาเขามาเล่าให้เราฟัง เล่ามานานสักเท่าไร เราปลงธรรมสังเวชเท่านั้นเราไม่เคยพูดนะ ตอนที่มาพูดก็มาพูดตอนที่เรานำชาตินี่แหละ มันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวโยงกันกับเรา แล้วก็เอาขี้มาโปะหน้าผากหลวงตาบัวด้วย ก็ฟาดหน้าผากเอาบ้างล่ะซี ก็พระไม่ใช่คนตายนี่ ตีหน้าผากเอา พระก็มีมือเหมือนกัน มันน่าตีก็ตีเอาบ้างซิ มันสร้างแต่ความสกปรก

แล้วประกาศยันตัวนี้เวลานี้กำลังจะสมัครผู้แทน โฆษณาไปหมดแหละ อะไร ๆ หามา แต่โคตรพ่อโคตรแม่เกิดมายังไม่เคยเห็นก็เอามาโฆษณา พวกโขง พวกชี พวกมูล มันจะทำเขื่อนใหญ่มาจากแม่น้ำโขงผ่านไปทางนี้ ดูเหมือนจะอยู่ทางภาคอีสาน ส่วนมากทางภาคอีสานมันสมัครผู้แทน มันเอาโขง เอาชี เอามูล มาอวดพี่น้องภาคอีสานที่โง่ ๆ เหมือนกัน มันว่ามันฉลาด มันฉลาดอะไรธรรมจับเข้าไปมันโง่กว่าเขาเป็นจอมเลยคนนี้น่ะ มันหลอกโลกไม่มีใครเกินพวกนี้ พวกนี้พวกหลอกโลกเก่งที่สุด พอไปที่ไหนประกาศลั่นทีเดียวตามเสาไฟฟ้าต่าง ๆ เต็มไปหมด มีแต่ความปากหวาน หัวใจมันเป็นเปรตเป็นผี

ถ้าออกหน้าร้านเอาแต่คนดิบคนดีมาออกนะ หัวหน้าใหญ่ มันแต่งเชลยมันอย่างดีทีเดียว ออกหน้าร้านประจบประแจงประชาชนพลเมืองทั้งหลาย ให้คล้อยตามเห็นตาม แล้วพวกเราก็พวกโง่ ๆ ด้วย อยากจะเห็นตามตั้งแต่เขายังไม่ประกาศ พอเห็นเขามาแล้วทางนี้อ้าปากคอยฟังแล้ว หูกางแล้ว อ้าปากแล้ว ตดแตก ขี้แตก เราไม่ได้ถาม ไม่ทราบมันออกด้วยกันหรือไม่ออกก็ไม่รู้ อยากฟังเสียงเขากล่อมด้วยวาทะอันนิ่มนวลอ่อนหวาน พี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้ ประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเขาไปหมด นี่หัวหน้ามันนะ มันแต่งตัวลิเกออกหน้าให้คนชมคนดู ข้างหลังพวกยักษ์พวกผี เรือพ่วงมันเต็มอยู่ข้างหลังนี้ นี่พวกกอบพวกโกย พวกนั้นเป็นแนวทางเดินหน้า พวกเดินตามหลังนี้พวกกอบพวกโกย พวกนั้นประจบประแจงเลียแข้งเลียขาไปหมด

ไม่เสียดายละยศเวลานั้น จะเสียดายอะไร ข้างหลังเรือพ่วงมีอยู่ ที่จะกอบจะโกยมีอยู่ ความหวังมันจึงแสดงออกกับพี่น้องทั้งหลายหลอกไปเรื่อย ๆ ไม่มีรอละนะพวกนี้ จะเอาตั้งแต่พวกสำนวนดี ๆ ไปประกาศให้พี่น้องชาวไทยเราหลงกลของมัน จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ นี่ละปากมันหวานอย่างนี้ เพราะฉะนั้นตับปอดของคนไทยจึงจะไม่มีเหลือในท้องนะ พอได้เข้ามาแล้วไม่มีใครเป็นยักษ์เกินพวกนี้เลย พวกเปรตก็มหาเปรต ผีมหาผี โจรมหาโจร ภัยมหาภัย อยู่กับจุดนี้ทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับจุดไหน ตั้งพวกใดขึ้นมา คนนั้นจะประกาศอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ฟังซิว่าโขงชีมูล เราไม่ได้เป็นผู้แทน โขงชีมูลโคตรพ่อโคตรแม่ที่ไหนก็ไม่มี มันไม่ได้สนใจยิ่งกว่าไอ้หลังลาย ไอ้หลังลายนั่นละเป็นจุดใหญ่ของมันมันจะเอา จะกอบจะโกยจะกินจะกลืนอยู่นั้นหมดทุกอย่าง

แล้วเวลาโฆษณาเข้าไปนี้มันเสียเงินไปเท่าไร ไปติดเสาโทรเลขเสาไฟฟ้าแต่ละเสา ๆ นี้ มันหาเงินเท่าไรไปเอามาติด เมื่อเวลามันเสียไปเสียเพื่ออะไร เสียเพื่อจะได้มา เพื่อจะกอบจะโกยเอามานั่นเองจะเป็นเพื่ออะไร ที่จะไปช่วยบ้านช่วยเมืองจริง ๆ ตามที่ประกาศหลอกลวงโลกนั้น เราอยากจะพูดว่าจะไม่มีหวังเสียแล้วละ ตั้งหน้าเข้าไปกอบไปโกย ๆ ที่จะสร้างหลักฐานบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นสมเป็นหัวหน้านี้ไม่ค่อยมีปรากฏนะ ตั้งพวกไหนมาก็แบบเดียวกัน ตั้งมากินตั้งมากลืน เฉพาะอย่างยิ่งตั้งขึ้นมาแล้วไปหากู้หนี้เมืองนั้นเมืองนี้เข้ามา ก็เอาหนี้เข้ามาถมทับหัวใจประเทศไทย แล้วดอกเบี้ยก็มา

ทีนี้ได้มาแล้วอันนี้ไปประดับร้านนั้น ๆ สร้างนั้น ๆ นี่ออกร้านนะ ประดับหลอกประชาชนว่า เงินที่เขากู้มาเอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ส่วนที่มันไม่พูดกลืนกินหมดมันเท่าไร มาแต่ละครั้ง ๆ กู้ยืมเขามานี้แต่ละครั้ง นี่ลูกศิษย์เขามาพูดให้ฟังเราไม่ได้หาเรื่องอุตริ นี่ละเรื่องกินกันลึกลับ เพราะฉะนั้นจึงต้องกู้เรื่อยยืมเรื่อย ทุกข์ขนาดไหนกู้มาเพื่อกินเพื่อกลืน นี่ละตัวสำคัญอยู่ทางข้างหลัง

ลูกศิษย์ลูกหาเรามีอยู่ทุกกระทรวง เขาจะไม่โกหกเราเป็นอันขาด เขาทนไม่ไหวมาระบายให้ครูบาอาจารย์ฟัง เพราะพวกนี้จัดเจนมาก รู้เรื่องรู้ราวของพวกนี้จัดเจนมากทีเดียว เขาไม่พูด บางรายก็ถูกเขี่ยออก เห็นว่าเป็นก้างขวางคอเขา บางรายทนไม่ไหวก็ลาออก นี่ละพวกสกปรก ถึงขนาดนั้นละ ถึงขนาดที่ว่าคนดีอยู่ด้วยไม่ได้เลย อยู่ตั้งแต่พวกสกปรกโสมม พวกหนอนอยู่ในส้วม อยู่ได้ด้วยกัน มีกี่ส้วมหนอนอยู่เต็มไปหมด ไม่รังเกียจส้วมนะหนอน หนอนไม่รังเกียจส้วมฉันใด คนสกปรกโสมมไม่รังเกียจความทุจริต ความกอบความโกยกินบ้านกินเมืองตลอดเวลา ฉันนั้นเหมือนกัน พี่น้องทั้งหลายพากันพิจารณา

นี่ละธรรมเปิดออกให้เห็นอย่างนี้ละ เอ้า ถ้าว่าพูดผิดน่ะ เอาไปฟังดูซิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริ เรื่องเหล่านี้มีไหมในเมืองไทยเรา เวลานี้กำลังจะล่มจะจมอยู่เพราะอะไร ก็เพราะกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอ ตะกละตะกลาม เห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวย เห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้องของตัว จับมือกัน ๆ โกยชาติบ้านเมือง เอาตั้งแต่ตัวใหญ่ ๆ ตัวมีอำนาจที่จะกลืนบ้านกลืนเมืองได้นั่นละ มาจับมือกันกินบ้านกินเมือง

พอมีผู้ไปแหย่พุงหลวงมันบ้าง โห คึกคักขึงขังตึงตัง ใครมาว่าข้าจะตามฆ่ามัน นั่นเห็นเขามาแตะพุงหลวง พุงหลวงมันจะแตกล่ะซีก็จะตามฆ่าเขา คนไทยทั้งชาติเลยกลายเป็นบ๋อยกลางบ้านกลางเรือน เป็นหมาตัวหนึ่งไปหมด พวกนี้เป็นผู้ครองอำนาจกลืนบ้านกลืนเมืองด้วยพุงโต ๆ ไม่กี่คนนะ นี่ละพวกเป้ง ๆ พวกกินเก่ง ๆ อยู่ที่เป้ง ๆ นี่ละ พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

เราพูดด้วยอรรถด้วยธรรมเราไม่เคยเสียดายชีวิตของเรา ความเป็นอยู่กับความตายไปของเรามีน้ำหนักเท่ากัน เราไม่เคยหนักเคยเบากับสิ่งใด เพราะเรียนมันจบมาแล้วได้ ๕๐ กว่าปี เรียนอ่านจบเหล่านี้แล้วจึงนำความจริงนี้ออกมาพูด ธรรมจึงต้องพูดตามหลักความจริง พูดอ้อมแอ้มพูดหลอก ๆ ลวง ๆ ไม่ได้ ธรรมไม่มีคำว่าลูบหน้าปะจมูก ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นการพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมเป็นธรรมล้วน ๆ เรา เป็นตายเราไม่คำนึงกับมัน หรือใครจะมาฆ่าหลวงตาบัวก็มาซิ หลวงตาบัวเรียนจบแล้วตั้งแต่ยังไม่ตาย เรียนจบแล้วอริยสัจ ๔ ไม่สอนเรื่องชาติความเกิด ชราความแก่ มรณะความตาย จะสอนอะไร นี้เรียนมันมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปสำหรับของเราเองจึงมีน้ำหนักเท่ากัน

ที่ปล่อยให้น้ำหนักความเป็นอยู่มากกว่าก็เพราะว่าทำประโยชน์ให้โลกนั่นเอง แนะนำสั่งสอนโลก อยู่ไปวันหนึ่ง ๆ ก็พอได้ทำประโยชน์ให้โลกไป จึงเอนน้ำหนักของความเป็นอยู่ให้มากกว่าความตายไป ถ้าธรรมดาแล้วเสมอกัน เป็นอยู่กับตายไปก็เรียนจบหมดแล้ว มีน้ำหนักเท่ากัน นี่ละเรื่องของเรา เราจึงไม่คำนึงคำนวณว่าจะผิดถูกอะไรจากหูสกปรก หัวใจสกปรกของผู้ใด ขอให้ธรรมสะอาดได้ประกาศให้โลกได้เห็นได้ฟังได้ยิน ได้เป็นคติข้อเตือนใจต่อไป เราเป็นที่พอใจแล้วสำหรับเราเป็นหัวหน้า

การนำตัวของเราก็นำดังที่เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้ว เดนตายถึงได้มานำพี่น้องทั้งหลาย การนำพี่น้องทั้งหลายก็แกงหม้อใหญ่ เราก็ยกเต็มกำลังของเรา เต็มความสามารถ ขอให้นำไปคิดทุกคน ๆ อย่าอยู่แบบจืด ๆ จาง ๆ อยู่แบบไม่มีหลักจิตหลักใจ

หลักใจเป็นของสำคัญมาก สมบัติเงินทองข้าวของอยู่กับมันไปอย่างนั้นแหละ ขึ้นไปนอนอยู่บนกองเงินมันก็ไม่รู้ว่ากองเงินกองนี้เป็นสมบัติของใคร เขาไม่รู้นะ เราหากไปโอ่อ่าอยู่บนกองเงิน ไปแบกกองทุกข์อยู่บนกองเงิน ตายแล้วเงินเขาก็เป็นอย่างนั้น เรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะไปจมในนรก อย่าอวดอย่าท้าทายพระพุทธเจ้า สัตวโลกที่จมอยู่เวลานี้ เพราะท้าทายพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของกิเลสพาท้าทายนั่นแล มันถึงได้จมกัน ๆ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้าง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนโลกไม่ได้เพื่อความล่มจมนะ แต่กิเลสนี้ฟาดมาตั้งแต่โคตรแต่แซ่ของมัน สอนเพื่อความล่มจม กระซิบกระซาบตลอดเวลาเพื่อความล่มจมเท่านั้น ให้พากันจับข้อนี้ไว้ให้ดี เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก