อย่าเป็นเต่าหัวหดอยู่ในกระดอง
วันที่ 22 กันยายน 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

อย่าเป็นเต่าหัวหดอยู่ในกระดอง

(ผู้ฟังเทศน์นักเรียน ร.ร.อุดรพิทย์ ๑๒๐ คน ประชาชน ๕๐๐ คน)

วันที่ ๒๑ เมื่อวานนี้ได้ทองคำ ๘ บาท ดอลลาร์ ๑๔๓ ดอลล์ ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงสี่พันกิโล ที่มอบและฝากไว้แล้วเวลานี้ ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ที่ได้ใหม่ยังไม่ได้หลอม ๕๕ กิโล ๕๕ บาท ๘๕ สตางค์ รวมทั้งหมดเป็นทองคำ ๒,๑๑๘ กิโล ยังขาดอยู่อีก ๑,๘๘๒ กิโล จะครบจำนวนสี่พันกิโล กรุณาทราบไว้โดยทั่วกัน นี่ละจุดของมันอย่างน้อยจะต้องเป็นสี่พันกิโล ชาติไทยของเราวางพื้นฐานไว้สำหรับทองคำเพื่อชาติสี่พันกิโล ส่วนปลีกย่อยนั้นไม่นับ มีแต่จะเพิ่มขึ้นไป ให้ลดนี้ไม่ลดนะ พื้นฐานนี้ประกาศให้ทราบตั้งแต่เริ่มออกนำพี่น้องทั้งหลาย และออกเรื่อยมา จากนั้นมาก็สี่พันกิโลตลอดมาเลย ทองคำเราบกบางมากคลังหลวง เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นหนัก ๆ ทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติเสียด้วยนะ นี่เราก็พยายามค่อยเขยิบขึ้นไป ๆ นะ

พี่น้องชาวไทยกรุณาทราบโดยทั่วกันอย่างถึงใจด้วยว่า ชาติไทยของเรานี้เป็นชาติแห่งชาวพุทธ พุทธศาสนาเท่านั้นจะนำชาติไทยของเราขึ้นได้ มากน้อยคือศาสนา เรื่องกิเลสเห็นไหม กำลังจะพังอยู่เวลานี้ มีแต่กิเลสทำหน้าที่การงานเผาบ้านเผาเมืองอยู่เวลานี้ ความโลภตัวใหญ่เป็นไฟกองใหญ่ทีเดียว หาเชื้อลุกลามไหม้ไปหมดเลย ความโลภเป็นไฟ สิ่งที่มันต้องการนั่นละคือเชื้อไฟ ออกจากราคะตัณหาเป็นพื้นฐานสำคัญ ราคะตัณหาเป็นตัวหนุนให้ความโลภแตกกระจายออกมา เมื่อไม่สมใจก็โกรธแค้น เป็นไฟอีกกองหนึ่งเผาเรื่อย ๆ นี่คือกิเลส ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าเป็นภัยต่อชาวพุทธของเราอย่างมากทีเดียวเวลานี้

พวกเรามีแต่ลมปากเฉย ๆ ว่าถือศาสนาพุทธ ๆ วี่แววแห่งศาสนาพุทธไม่ค่อยมีติดหัวใจ และกิริยาการแสดงออกของพี่น้องชาวไทยเลย เราจึงวิตกวิจารณ์มากนะ นี่เรานำพี่น้องทั้งหลายนำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ เปิดเผยหมด เราไม่เคยสนใจไอ้ขี้หมูราขี้หมาแห้งถังขยะ จะมาตำหนิติเตียนว่าหลวงตาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ พวกถังขยะอย่าเอามาเปรียบเทียบกับธรรม ถ้าเราจะเห็นถังขยะว่า เป็นสิ่งที่ควรยอมรับกันในการตำหนิติชมของถังขยะแล้ว เราจะเทศน์ไม่ได้ เพราะถังขยะนี้จะมีแต่การติ ชมก็ชมเพื่อถังขยะ ติก็ติเพื่อถังขยะ ติเพื่อตัวเอง ชมเพื่อตัวเอง กว้านทางอื่นเข้ามาเพื่อตัวเอง ธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอทุกอย่าง ไม่ได้มีอะไร

เพราะฉะนั้นเราถึงไม่เคยสนใจกับเรื่องที่ใครจะตำหนิติเตียน การแสดงออกนี้เป็นการแสดงออกด้วยน้ำใจ ที่ออกมาจากการปฏิบัติซึ่งรู้เห็นอย่างไร เราก็เคยพูดแล้วตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัว ก็ไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมประเภทนี้ เพราะท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเรา เราปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเข้าว่า ดังที่เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ในชีวิตของเรานี้ไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่า ชีวิตของพระที่ตั้งหน้าปฏิบัติฆ่ากิเลส คือชีวิตของเราเอง เฉียดสลบ ๆ เฉียดสลบไสล แต่ไม่เคยสลบเราก็บอกว่าไม่เคยสลบ แต่เรื่องเฉียดนี้เฉียดไปตลอด ๆ นี่ละหนักมากไหม พิจารณาซิ

เราอุตส่าห์พยายามตั้งหน้าตั้งตาจะบำเพ็ญธรรมให้ได้ธรรมเป็นที่พอใจ จุดมุ่งหมายก็อรหัตภูมิ คือต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้ หลังจากได้ฟังโอวาทของพ่อแม่ครูจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วทีนี้ก็ทุ่มเลย ตั้งแต่บัดนั้นไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับเลยแหละ ฟัดกันตลอดมา เพราะฉะนั้นความทุกข์จึงทุกข์มากจริง ๆ ผลแห่งความทุกข์นี้ทุกข์เพื่อสุข เพื่อบรมสุข ทุกข์อันนี้ทุกข์จากการประกอบความพากเพียร เพื่อชำระสิ่งชั่วช้าลามกทั้งหลายนี้เป็นทุกข์เพื่อสุขและบรมสุข เราก็ได้ดำเนินมาตามนั้น ผลก็เป็นที่พึงพอใจจนกระทั่งถึงว่าพอแล้ว เรียกว่าเราพอแล้วในชีวิตของเรา เกี่ยวกับการละบาป บำเพ็ญบุญของเรา เพื่อเข้าสู่จิตใจเราไม่มี

เราบอกตรง ๆ เราทำด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารโลก สำหรับหัวใจเราพอทุกอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูด คำว่ากล้านี่ก็เป็นแบบสมมุติเฉย ๆ แยกออกมาพูดเฉย ๆ นั้นเลยกล้าแล้ว เลยกลัวแล้วทุกอย่าง คำว่ากล้าว่ากลัวไม่มีในแดนธรรมธาตุอันนั้น ไม่มีเลย เมื่อโลกมีสมมุติก็แยกออกมา ๆ เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับการตำหนิติเตียน หรือคำชมเชยสรรเสริญอะไรกับใครทั้งนั้น เพราะนี้เราพูดอย่างย่อม ๆ ก็คือสมมุติทั้งมวล ธรรมนั้นเป็นวิมุตติธรรมทั้งมวล เข้ากันได้ยังไง พอที่จะมากล้าต่อสิ่งนี้ กลัวต่อสิ่งนั้น กล้าต่อถังขยะ ต้องมัวมาต่อสู้กับถังขยะ แล้วกลัวถังขยะวิ่งขี้ทะลักออก กลัวถังขยะมีอย่างเหรอ

ไปกล้าไปกลัวกับมันอะไรประสาถังขยะ ธรรมเป็นธรรม เลิศเป็นเลิศอยู่แล้ว ธรรมนี้เลิศเลอมาแต่กัปไหนกาลใด แล้วไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าสนใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วสอนไม่ได้ ผู้ที่จะมาสอนก็ไม่ควรจะสอน เพราะยังไม่เลยเรื่องของสมมุติ มีกล้ามีกลัวอยู่ในสมมุติ เรียกว่าพอ ๆ กันกับสมมุติสอนกันได้ยังไง ธรรมะนี้เหนือทุกอย่าง ๆ จึงสอนได้ทุกประเภท อย่างนั้นธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนโลก

นี่ได้เตือนให้พากันยึดมั่นในหลักศาสนานะ หลักธรรมนำไปปฏิบัติทุกคน ๆ ทุกครอบครัวเหย้าเรือน ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เมืองไทยเราจะจมได้จริง ๆ พวกเปรตพวกผีนี้มีเยอะนะ เวลานี้กำลังทำลายชาติบ้านเมืองเราจนน่าวิตกวิจารณ์ เอาธรรมจับมันเห็นหมดจะว่าไง ใครจะว่าบ้าก็ว่า ก็มันเห็นก็บอกว่าเห็นล่ะซิ มันจะล่มจม วิธีการใดที่จะพอฟื้นฟูขึ้นมาได้ อย่างน้อยฟื้นฟูขึ้นมาได้ มากกว่านั้นแน่นหนามั่นคงได้คือธรรมเท่านั้น

ธรรมไม่เคยพาใครให้ล่มจม ใครปฏิบัติธรรมไม่ปรากฏว่าเกิดความล่มจม นอกนั้นมีแต่ดิ้นตามกิเลสทั้งนั้นจมไปหมด แม้แต่ผู้ร่ำรวย โอ่อ่าฟู่ฟ่า ภาคภูมิใจว่าตัวเป็นคนร่ำรวย เป็นคนสูงศักดิ์ก็ตาม แต่ภายในใจของมันไม่มีไฟกองไหนหนาแน่นยิ่งกว่าไฟของคนประเภทที่ลืมตัวอย่างนี้นะ ตาสีตาสาเขาไม่คึกไม่คะนอง การสร้างความชั่วช้าลามกเขาไม่ค่อยมากนะ แต่พวกที่ทะนงตัว ทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวใหญ่-ใหญ่ ทำอะไรให้สมชื่อสมนามของตัวว่าใหญ่ ๆ ส่วนมากมันใหญ่ไปทางความชั่วนั่นซี มันไม่ได้ใหญ่ไปทางความดี

สำหรับผู้ดีเราไม่ได้ไปตำหนิท่าน ดีจะไปตำหนิท่านทำไม คนดีมี แต่คนชั่วนั้นแหละทำลายโลก มีน้อยก็ทำลายได้มากนะคนชั่ว คนดีนี้พยายามตะเกียกตะกาย เหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนทั้งหลัง ไฟจ่อเข้าไป ไม้ขีดไฟก้านเดียวเท่านั้นพังหมดเลยเห็นไหม นี่อำนาจของความชั่วมันรวดเร็วนะ ต้องได้พยุงความดีให้มาก ให้ต่างคนต่างฟังเสียงอรรถเสียงธรรม อย่าฟังเสียงความโลภของกิเลสตัณหามันจะพาแหลกจริง ๆ นะ สุดท้ายเมืองไทยเราก็จะมีแต่ชื่อ ๆ เท่านั้น สาระสำคัญจะไม่มีอะไรเลย แล้วก็อยู่ในความครอบงำของกิเลสตัณหาประเภทตัวสำคัญ ๆ ที่มันกำลังกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่เวลานี้น่ะ นี่ตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวทำลายชาติไทย ไม่ใช่ตัวอื่นตัวไหนมาจากไหนละ ตัวนี้เป็นตัวสำคัญ

จะออกไปภายนอกก็ตัวนี้เป็นสื่อออกไป เป็นสื่อออกไป เป็นสื่อเข้ามา สื่อออกไปก็เพื่อเอามาทำลาย สื่อเข้ามาก็เพื่อมาทำลาย ไม่ได้สื่อออกไปเพื่อกว้านหาสมบัติเงินทองข้าวของที่เป็นสิริมงคลมาหนุนชาติไทยของเรา สื่อเข้ามาก็นำสมบัติเหล่านี้เข้ามา ไม่เป็นอย่างนั้นนะ มีแต่สื่อออกไปก็เป็นไฟ สื่อเข้ามาก็เป็นไฟ นี่ละเรื่องของกิเลสแล้วเป็นไฟทั้งนั้น อยู่ก็เป็นไฟ ออกก็เป็นไฟ เข้าก็เป็นไฟ ให้พากันระมัดระวัง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะ

ศาสนาเท่านั้นละจะเอาไว้ได้ เราก็สุดกำลังความสามารถของเราตามนิสัยวาสนาที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่เคยคิดว่าจะได้นำพี่น้องทั้งหลาย ฟิตแต่ตัวคนเดียว ๆ พุ่ง ๆ เลย มีความมุ่งมั่นต่อแดนอรหันต์เท่านั้น ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้เลย เพราะฉะนั้นพลังหรือกำลังวังชาจึงหนาแน่นด้วยอำนาจแห่งความ…ที่เขาเรียกว่า ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี้มีกำลังกล้า ดึงความเพียรทุกอย่าง ความอุตส่าห์พยายามทุกด้านทุกทางไปตามทางสายเดียวกัน เมื่อเราเดินทางนี้ ดีก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ดีทุกเวล่ำเวลา ยืนเดินนั่งนอนดีไปเรื่อย ๆ เรื่อยจนกระทั่งดีก็ดีเลิศ นั่นถ้าทำให้ดี-ดีได้อย่างนี้นะศาสนา

นี่เราวิตกวิจารณ์มากจริง ๆ เวลานี้นะ พยายามช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลัง ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะหลวงตานี่พูดจริง ๆ หมด ทุ่มลงจริง ๆ เรียกว่าช่วยชาติด้วยความเมตตาจริง ๆ ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว ตื่นขึ้นมาปั๊บแทนที่จะมาเป็นห่วงใยเจ้าของ ไม่มี แม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี พูดตรง ๆ แย็บออกมานี้จะออกเกี่ยวกับโลกสงสาร เมตตาสงสารเป็นพื้นฐาน แล้วจะสงเคราะห์วิธีใดแง่ใดมุมใด มันจะออกของมันเองโดยหลักธรรมชาติของจิตที่มีเมตตาครอบเอาไว้ เป็นอย่างนั้น

พวกเราทั้งหลายก็อย่าให้เป็นหัวหดอยู่ในกระดองเหมือนเต่านะ ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคน ชาติไทยเราไม่ใช่ชาติเต่าหัวหดนะ มันรู้ภัย รู้ดีรู้ชั่วนะ ให้ดู อันใดเป็นภัยให้พากันจับจ้องให้ดูให้ดี อันใดเป็นคุณพากันส่งเสริมขึ้น อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้รักชาติ ผู้รักตัว รักชาติ ของตัวเอง ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นเรื่องของคนนั้น ของคนนี้ นั้นละคือเรื่องจม เรื่องของใครความจมมันอยู่ด้วยกัน มันเกี่ยวโยงกันทั่วประเทศไทย อวัยวะส่วนใดก็ตามมันปรากฏขึ้นเป็นความวิกลวิการแล้วสบายไหมคนคนนั้น ร่างกายส่วนอื่น ๆ ไม่เห็นมีความหมาย มันไปอยู่ในจุดเจ็บปวดแสบร้อนนั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันเจ็บปวดแสบร้อน ความกระทบกระเทือนที่จุดไหน เมืองไทยกระเทือนไปถึงกันหมด ให้พิจารณาอย่างนั้นนะ

ที่เราวิงวอนที่สุดก็คือว่า อย่าตื่นโลกตื่นสงสาร อย่าตื่นบ้านเขาเมืองเขา เขาไม่ได้รับผิดชอบเหมือนบ้านเรารับผิดชอบเรานะ ให้เราสงวนเนื้อหนังของเรา ขนบประเพณีอันดีงามของเรา ให้มีมั่นคงกับชาติไทยของเรา ชาติไทยของเรามีอะไรเป็นหลัก เบื้องต้นก็พุทธศาสนาเป็นหลัก ให้ดำเนินตามพุทธศาสนา เมืองไทยของเราจะเป็นเมืองที่เป็นแบบเป็นฉบับ คนอื่นจะต้องมาสนใจจ้องยึดเอา ก็ขนบประเพณีอันดีงามและการประพฤติปฏิบัติตัวจากชาติไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธ นี้ออกไปดำเนินปฏิบัติ ไปเป็นสิริมงคลแก่เขาได้

นี่เราทิ้งความเป็นพุทธเสีย ทองคำทั้งแท่ง ไปหากว้านเอาลิงเอาค่างเอายักษ์เอาผีจากเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนก็ตาม ต่างเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้ ของดีไม่ยอมเอา ไปหาแต่ของเลว ๆ เพราะไม่มีหลักใจ ชาวพุทธ ๆ มันน่าจะมีหลักใจนะ ถือเหตุถือผลเป็นหลักเกณฑ์ ฝืนไปตามนั้น กิเลสมันต้องต่อต้านความดี เอ้า ฝืนมัน ทำไป ๆ ต่อไปก็ค่อยชินไป ๆ ความชั่วช้าลามกก็ห่างไป ๆ ความทุกข์ก็ห่างไป ความสุขก็เพิ่มขึ้นมา ให้พากันมีหลักมีเกณฑ์ซี

พุทธศาสนาของเรา ถ้าตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้ว อย่างพระนี้เป็นยังไง ท่านมีแบบมีฉบับของพระ เลยกลายเป็นขนบประเพณีของพระไป มีหลักธรรมหลักวินัยบีบบังคับเอาไว้ให้ดำเนินตามนี้ เมื่อดำเนินตามนี้จนกลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการประพฤติตัวแล้ว ก็เลยกลายเป็นนิสัยหรือประเพณีของพระผู้มีธรรมวินัยไป ท่านมีอย่างนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ อันนี้เราเป็นลูกชาวพุทธควรจะแยกออกไปปฏิบัติตามลูกชาวพุทธก็ควรจะให้มี อย่าเหลวแหลกแหวกแนวดังที่เป็นอยู่เวลานี้ เหลวไหลมากนะ

เมืองไทยเรานี่เมืองไม่มีหลัก หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ ไขว่คว้าทั้งหมด นี่แสดงว่าเหมือนคนตกน้ำ อะไรผ่านเข้ามาคว้ามับ ๆ แล้วก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไร มีแต่พาให้จม ๆ นี้คว้าอะไร ๆ ก็พาให้เราล่มจม คว้าอันนั้นมาเงินไปแล้ว คว้าอันนี้มาเงินไปแล้ว สิ่งเหล่านั้นยังฝังต่อนิสัย เคยได้เคยซื้อเคยขาย แล้วก็อยากได้อยากไปหาซื้อเขามาล่ะซี นั่นมันเป็นนิสัยแล้ว คว้าเอามาก็เป็นไฟเผาเรา ๆ เราไม่มีหลักมีเกณฑ์ ถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์ สิ่งใดที่เรามีอยู่จำเป็นอะไรจะต้องไปหายุ่งกับเขา

เราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราและชาติบ้านเมือง เขาจะชมจะติเป็นเรื่องของเขา เขาไม่รับผิดชอบชาติบ้านเมืองเหมือนเราเป็นผู้รับผิดชอบชาติบ้านเมือง เราต้องดูแลเรา ปฏิบัติตัวของเรา ต่างคนต่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผนึกกำลังกันด้วยอำนาจแห่งความเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจ้าว่าตรงไหนอย่าฝืน ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ นี้เรียกว่าลูกชาวพุทธ แล้วจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นไป

ขนบประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายพาดำเนินมา เป็นขนบประเพณีมาจากพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้ล้มเหลวไปหมด จนไม่ทราบว่าขนบประเพณีของชาติไทยเราคืออะไร ก็คือลิง ว่างั้น ขนบประเพณีของชาติไทยเราคืออะไร คือลิง เป็นยังไงลิง คว้ามับ ๆ อะไรมาคว้ามับ ๆ หาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้นะ นี่ละเรียกว่าคนหลักลอย

โจรผู้ร้ายซึ่งเป็นภัยต่อชาติไทยเราเข้าได้ง่ายนิดเดียว เพราะเราเปิดทางให้เขาแล้ว เราไม่มีหลักประกันตัว รั้วกั้นคือความประพฤติ หน้าที่การงาน มีเหตุมีผลประกันตัว เรียกว่ารั้วบ้าน รั้วเรือน รั้วตัวของเราทุกคน ๆ อะไรก็มาทำลายไม่ได้ง่าย ๆ อันนี้เหลวแหลก ๆ โห เราสลดสังเวชนะ เราก็เกิดในเมืองไทยเป็นลูกคนไทย แล้วดูคนไทยด้วยกันมันเป็นยังไง ก็ดูด้วยความเกี่ยวโยง ดูเพื่อความดิบความดี ติก็ติเพื่อความดีตรงไหนติ มันต้องติจนได้เพราะมีแต่สิ่งที่น่าให้ติ ไม่มีสิ่งที่ให้น่าชม

สิ่งที่น่าชมก็คือเรื่องของฝ่ายต่ำเสีย มันชมของมันป้อ ๆ เราจะชมอย่างนั้นมันเลยตายเลยคนคนนั้น เช่น แกนอนวันนี้ไม่ต้องตื่นนะ ปล่อยตามอัธยาศัย กินไม่กินก็ช่าง ขี้ทะลักออกให้ฟาดในเสื่อเลยอย่างนี้ นี่เป็นเรื่องของกิเลส เราก็ไม่อยากเสริมอย่างนั้น เดี๋ยววัดป่าบ้านตาดจะมีแต่ขี้เต็มบ้านเต็มเมือง ยิ่งในครัวยิ่งแล้วนะ จุดตะกงตะเกียงจุดไฟเอาไว้เป็นแถวยาวเหยียด เจ้าของหลับครอก ๆ อยู่ไหนก็ไม่รู้ เราไม่ได้ไปตามดู ถ้าเป็นกลางวันจะไปฟาดเอาเลย นี้กลางคืนมองไปเห็นแต่ไฟ เจ้าของไม่ทราบหลับครอก ๆ อยู่ที่ไหน แล้วจะให้เราไปชมเหรอ

แหมเมื่อคืนนี้เก่งนะ ไฟมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมันตลอดเลย ซื่อสัตย์สุจริตไฟ เจ้าของสนุกนอน จะให้ชมอย่างนั้นเหรอ มันบ้าซิจะให้ไปชมอย่างนั้น ฟังซิ มันมีไหมแถวนั้นน่ะ โอ๊ เราคันฟัน บางทีเราอยากด้อม ๆ เข้าไปหาตีแหลกไปเลย พอมองไปที่ไหนมันเห็นไฟนี่ ก็เราอยู่มืด ๆ เราเดินจงกรมเราก็เดินมืด ๆ มองไปเห็นไฟมันหลับหรือมันเดินจงกรมนะ ทำให้สงสัยน่ะ พูดสนุกไปอย่างนั้นแหละ มันต้องมีเผ็ดมีร้อนมีหวานมีเค็มซิ

จุดไฟเดินจงกรม ไม่กระตุกบ้าง มันไม่หลับท่านอนก็จะหลับท่ายืน สติไม่มี เดินเซ่อ ๆ ซ่า ๆ กระตุกเอาบ้าง มันนอนหลายแบบนี่ นอนท่ายืนเป็นหัวตอก็มี เทศน์ไม่เทศน์มากแหละ ให้พากันฟังเสียงศาสนา ฟังสิ่งเลวร้ายทั้งหลายฟังมาพอแล้ว จะฉิบหายจริง ๆ นะ ให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัว ปฏิบัติตัวทุกคน เหมือนว่าบวชใหม่ในเพศของเรา เพศฆราวาสนี่ ปรับตัวใหม่ วันนี้เทศน์เพียงเท่านั้นละ

พวกเด็กนักเรียนก็มีหรือวันนี้ (มีครับผม) พวกเด็กนักเรียนพากันตั้งเนื้อตั้งตัวนะลูกหลาน โฮ้ หลวงตาเป็นห่วงมากจริง ๆ จวนจะตายเท่าไรยิ่งห่วงชาติไทยเรามาก เพราะเวลานี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่อันตรายนะ สิ่งแวดล้อมเมืองไทยเรา ในตัวเมืองไทยเสียจริง ๆ ก็หนอนเต็มอยู่ในไส้ด้วย นี่ซิถึงน่าวิตกวิจารณ์มาก เจตนาอันดีงามต่อชาติไทยไม่ค่อยมี และไม่มี มีแต่เรื่องเลวร้าย ๆ พอเราคิดพิจารณาไปถึงจุดนี้สะอึกนะ คือไปเจอเอาอย่างรุนแรงที่สกปรกมากสุดมันก็เจอ คำว่ามากสุดคือเป็นอันตรายต่อชาติมากที่สุด พิจารณาเจอเข้าไป ๆ จนจะสะอึกทันทีแต่ไม่จำเป็นจะต้องพูด เมื่อมาสัมผัสเราก็พูดบ้างเล็กน้อยเท่านี้แหละ

ปิดได้หรือหัวใจนี่ ว่างั้นเลย เพราะฉะนั้นใครเก่งว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี เอ้า ๆ สร้างลงไปว่างั้นเลย ถ้าเก่งจริง ๆ เราก็จะเสริมด้วย เอ้า ๆ ว่างั้นนะ เด็ดไหมคำว่า เอ้า ๆ สร้างลงไป ใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก ตรัสรู้มากี่พระองค์ นับได้เทียบเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายมากไหม พระองค์ใดที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มี ฟังซิ เราปากเดียวเท่านั้นยังไปกล้าสามารถอย่างนี้ นี่ละปากกิเลสมันไม่ถอยใครนะ สู้ไม่ได้มันก็สู้กิเลสนี่ มันสู้ไม่ได้ยอมเสียทีหนึ่ง เอ้าไปติดคุก แต่มันไม่ยอมอยู่อันหนึ่ง ไปติดคุกแล้ว เป็นยังไงถึงได้มาติดคุกติดตะรางนี้ล่ะ เขาหาว่า.. นั่นมันออกช่องนั้นนะ มันไม่ยอมรับ เขาหาว่า เห็นไหม นั่นมันยอมเมื่อไรกิเลส

โห สลดสังเวชจริง ๆ นะธรรมพระพุทธเจ้าดู นี่ก็ได้มาเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เราจวนจะตายแล้ว เรื่องกองทุกข์ก็เต็มอยู่ในประเทศไทยของเรา ก็มีแต่ศาสนาเท่านั้นพอที่จะฉุดจะลากไว้ได้ เพราะฉะนั้นจึงให้พากันฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ธรรมพระพุทธเจ้านี้ธรรมเลิศเลอ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นำธรรมอันเลิศเลอมาประกาศสอนโลกนะ กิเลสมีแต่เลว เลวร้าย ๆ มาตลอด ต่อสู้กันมาตลอด ให้จำคำนี้ให้ดี

(แม่ชีขอลากลับไปอยู่วัดหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี)

เอ้อ ไปหาหลวงพ่อสังวาลย์ ไม่ได้หาพุทโธไม่ได้เกิดประโยชน์นะ หลวงพ่อสังวาลย์ที่ไหนก็ได้ ตั้งชื่อเหล่านี้ นี่ก็หลวงพ่อสังวาลย์ นั่นก็หลวงพ่อสังวาลย์ก็ได้ ตั้งหมดวันก็ได้หลวงพ่อสังวาลย์ ถ้าลืมพุทโธเสียอย่างเดียวไม่เป็นท่าเลย ให้ระลึกพุทโธ นั่นแหละหลวงพ่อสังวาลย์ประกาศพุทโธ เราอย่าลืมพุทโธ คิดเห็นแต่หลวงพ่อสังวาลย์ใช้ไม่ได้ เอาละฝากคำนี้ไว้จับไปติดกับหัวใจนะ พุทโธ

ลูกจะรับของดีจากหลวงตาไปถวายหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ

เออ เอาไปความดี ความชั่วเอาไว้ที่นี่ก็ได้ (เสียงหัวเราะ) เพราะพวกนี้มันพวกถังขยะอยู่แล้ว ไปเถอะ อย่าพูดมาก พูดออกมันปั๊บ ๆ ยังบอกแล้ว พูดมากไม่ได้ ยังบอกแล้ว นี่เราพูดจริง ๆ นะมันครอบโลกธาตุ มันจะจนตรอกจนมุมที่ไหน เอ้าถามมา โน่นน่ะฟังซิ เราอยากให้มีผู้มาถามนะ จะได้เห็นความเลิศเลอของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังไง ๆ ถ้าหากว่า เป็นสิ่งที่แสดงเป็นภาพอย่างนั้นแล้วเราจะตีหน้าผากมัน พวกนี้พวกหน้าผากแตกทั้งหมด อันนั้นไม่มี ๆ นี่นะปั๊วะเลย นี่เห็นไหม จะว่างั้นเข้าใจไหมล่ะ คือถ้าเป็นวัตถุ เช่น นรกก็เป็นวัตถุ บาปเป็นวัตถุ บุญเป็นวัตถุ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุ ใครว่าไม่มี ปั๊วะ นี่เห็นไหม แต่นี้มันสุดวิสัยนั่นซี เพราะฉะนั้นสัตวโลกถึงจม ๆ เพราะอำนาจกิเลสกล่อมตลอดเวลา เอาละ ให้พร..

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก