แพ้ชนะด้วยความเป็นธรรม
วันที่ 11 เมษายน 2545
สถานที่ : รายการเหตุบ้านการเมือง ช่อง ๓

แพ้ชนะด้วยความเป็นธรรม

พิธีกร : จะออกอากาศวันที่ ๑๖ เมษายน ก็คือหลังปีใหม่ไทยไปแล้ว อยากจะให้หลวงตาช่วยสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่ ๑๖ คนไทยควรดำเนินชีวิตอย่างไรค่ะ

หลวงตา : ถามอะไรก็ถามมา ตะกี้นี้บอกว่าคนไทยจะดำเนินชีวิตอย่างไร เริ่มถามแล้ว เราต้องดำเนินชีวิตตามหลักของคนไทยที่มีพุทธศาสนา พุทธศาสนามีหลักมีเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดำเนินตามนั้น เริ่มตอบย่อ ๆ ซะก่อน ถามมา

พิธีกร : [กล่าวเปิดรายการ] ปีใหม่นี้หลายคน คนไทยบอกว่าประสบปัญหามาหลายปี ชีวิตจะมีความสุขซะที จะอาศัยหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรดีค่ะ

หลวงตา : ดำเนินชีวิตที่ให้ความสุขแก่โลกมานานก็คือดำเนินชีวิตตามศีลตามธรรมของพระพุทธเจ้านะ นี้เป็นทางราบรื่นแห่งการดำเนินชีวิตถ้านอกเหนือจากนี้แล้วมีแต่การดำเนินเพื่อการล่มจม เรื่องผิดศีลผิดธรรมเป็นเรื่องล่มจม เรื่องถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้ว เรียกว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยเราทั้งที่เป็นมาแล้ว และตลอดไป ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นสำคัญ อย่างอื่นเอาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้ มีแต่เรื่องจะทำให้ล่มให้จมตลอดเวลา ยิ่งเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังเข้าในจุดมรสุมนะ ระหว่างพุทธศาสนากับเปรตกับผีกับมารที่จะทำลายพุทธศาสนาและประชาชนทั้งชาตินี้หนาแน่นเข้าไปทุกวัน ขนาดที่แบบหน้าด้านเลย ไม่มีหวังฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงหลักธรรมหลักความจริง จะมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจ ๆ ยกอำนาจบาทหลวงมาทุ่มลงไป ผู้มีอำนาจนั้นแหละเขาถือว่าเขาเป็นธรรม ผู้ไม่มีอำนาจถือว่าเป็นความผิดทั้งหมด

เพราะงั้น เรื่องธรรมต้องเป็นจุดศูนย์กลางถ้าต้องการความเจริญอยู่ ทั้งที่ฝ่ายไม่เป็นธรรมที่เข้าใจว่าตนเป็นธรรมก็ให้แก้ไขตัวเองเข้ามาสู่ความเป็นธรรม ยอมรับความผิดความถูกของกันและกัน โลกเราอยู่ได้แม้แต่สัตว์ก็อยู่ได้ถ้ารับความผิดถูก ตัวไหนผิดยอมรับ คนไหนผิดยอมรับแล้วอยู่กันได้ ถ้าไม่ยอมรับโลกนี้แตก ใครจะว่าเจริญขนาดไหนก็เจริญเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและส่วนรวมนั่นแหละ การดำเนินชีวิตต้องดำเนินตามศีลตามธรรมเท่านั้น หลักธรรมมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้สอนโลกให้ได้ความรับความร่มเย็นทั่วสามแดนโลกธาตุ ส่วนเรื่องของกิเลสมีมากมีน้อยไม่เคยปรากฏว่าทำโลกให้มีความร่มเย็น มีแต่ความล่มจมโดยลำดับ ถ้าเราหมุนไปตามกิเลสเท่าไหร่โลกนี้เขียนใบจมไว้เลย ถ้าหมุนไปตามธรรมแล้วไม่ต้องเขียนก็เจอ นี่เป็นบทที่หนึ่งนะ ให้พากันตั้งใจในศีลในธรรม

เวลานี้ท่านทั้งหลายมีความจดจ่อที่อยากจะถามคติธรรมจากหลวงตา

หลวงตาบวชมาในพุทธศาสนานี้ก็ปฏิบัติแต่ศีลแต่ธรรมกำจัดความชั่วช้าลามกทั้งหลายออกจากกายวาจาใจตลอดเวลา นี่ก็ได้นำธรรมะนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลาย เท่าที่ได้ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถและเต็มกำลังตามความสามารถของหลวงตาบัวนี้ไม่มีที่ต้องติ ธรรมของพระพุทธเจ้าว่าให้ความเดือดร้อนต่อเราผู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมนั้นแง่ใดบ้างไม่มี มีแต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามท่านและได้ผลเป็นที่พึงพอใจ ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความภาคภูมิใจและแน่ใจว่าไม่ผิด ในการสอนโลกนี้ไม่ผิด คือเอาธรรมออกมาสอนไม่ผิด เจ้าของไม่ผิดเพราะปฏิบัติไม่ผิด ดำเนินมาด้วยความภาคภูมิใจจนเป็นที่พอใจทุกอย่างในการสอนโลก เราก็พอเต็มที่แล้ว

เราไม่มีที่ต้องติในตัวของเราเวลานี้ แม้ใครจะโจมตีหลวงตาบัวให้จมลงใต้ทะเล จมลงตั้งแต่ชื่อแต่เสียงแต่คำพูด หลวงตาบัวเองไม่จม ใครจะยกที่ไหนมา แต่ละคน ๆ เอาโคตรเอาแซ่มายกโจมตีหลวงตาบัว โคตรหลวงตาก็ไม่มัวหมอง หลวงตาบัวไม่มัวหมอง เพราะหลวงตาบัวไม่ได้พาโคตรแซ่ให้ทำเสีย ผู้ที่ยกโคตรแซ่มาด้วยความเสียหาย ด้วยความที่จะทำให้ชาติไทยล่มจมและศาสนาล่มจม นั้นแลคือความเสียหายจะเป็นใครก็ตาม นี่พูดเป็นเรื่องกลาง ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักธรรม ถ้าอยากให้โลกนี้สงบร่มเย็น แพ้ด้วยความเป็นธรรมชนะด้วยความเป็นธรรมนี้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อโลกตลอดมาแต่แพ้ด้วยความไม่มีธรรมทิฐิมานะอวดกล้ามอวดฉลาดอวดอำนาจวาสนา ชนะเท่าไหร่จมเท่านั้นไม่มีความดีติดตัวเลย

พิธีกร : ทุกวันนี้คนไทยห่างไกลวัดขึ้นทุกวันไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญทำทานจะทำยังไงดีค่ะ

หลวงตา : พวกเราต้องเข้าวัดสิ ห่างวัดพวกเราเป็นคนห่างเอง เราต้องเข้าวัด คำว่าใกล้ชิดติดธรรมกับศีลกับธรรมมันก็เป็นคนวัดเข้าไปได้เป็นคนศีลคนธรรมเข้าไปได้ ถ้าอยู่นอกวัด ห่างวัดไป จิตใจก็ห่าง ๆ ไม่มีความหมายนะ แม้แต่ผู้อยู่ในวัดหัวโล้น ๆ ก็เป็นไฟได้ ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกได้ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเพศว่าบวชหรือไม่บวช ขึ้นอยู่กับจิตใจที่มีความเคารพศีลธรรมและไม่เคารพศีลธรรม ถ้าไม่เคารพศีลธรรมพินาศถ้าเคารพศีลธรรมแล้วเจริญ มีอะไรอีกล่ะ

พิธีกร : ที่หลวงตาพูดว่า พระนุ่งเหลืองห่มเหลืองเองนี้ก็ยังปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีค่ะ

หลวงตา : เขาไม่ดีเราก็รู้แล้ว ถ้าเขาดีเราก็ยึดเขาเป็นคติได้ ถ้าเขาเลวเราก็ยึดไม่ได้ จะบวชเป็นพระมาเต็มเมืองไทยก็ยึดเป็นหลักไม่ได้ มีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนว ถ้าดีซะอย่างเดียว พุทฺธํ สรณํ คำเดียวเท่านั้นพอแล้ว ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พอแล้วนี้เป็นหลักตายตัวตายใจได้ จึงไม่ขึ้นอยู่กับเพศเฉย ๆ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทางด้านจิตใจ จิตใจเป็นหลักรับรองเพศของตัวเอง เรารู้สึกแล้วว่าเราบวชเป็นพระ พระปฏิบัติยังไงถึงเป็นพระ ชีวิตจิตใจของพระต้องอยู่กับศีลกับธรรม ความคิดอ่านไตร่ตรองสติปัญญาเป็นธรรมล้วน ๆ รักษาตัวตลอดเวลาเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมด้วยกัน

ฆราวาสถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นศีลธรรมด้วยกัน เพราะฆราวาสหรือพระนั้นไม่มีความหมายที่จะทำเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมา เป็นขึ้นอยู่กับบุคคล เพศไม่สำคัญ สำคัญคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของบุคคลและพระเท่านั้น เราทุกคนต้องให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี เป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามให้ดีด้วยกันแล้วโลกนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามหาความเจริญ จะเจริญขึ้นแต่ละบุคคลรวมกันแล้วเป็นประเทศชาติบ้านเมืองที่มีความเจริญได้ด้วยกัน

พิธีกร : ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแต่ดูเหมือนว่าคนไทยจะหลงลืมบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หลวงตาจะฝากคติธรรมอะไรให้ลูกหลานบ้างมั้ยค่ะ

หลวงตา : ถ้าคนไทยลืมเฉพาะเวลานี้ก็ดี คนไทยแต่ก่อนมักไม่ลืมและต่อไปข้างหน้าไม่ลืมก็ดี ลืมครั้งนี้แล้วก็ปล่อยไว้เสีย ต่อไปพวกเราอย่าลืมคุณของพ่อของแม่นะ ให้ลืมตั้งแต่เป็นเวลานี้ต่อไปอย่าลืมให้ระลึกคุณของพ่อแม่ นี่นั่งอยู่ด้วยกันนี่ชีวิตจิตใจใครประกันมา ยันกันเดี๋ยวนี้เลย แม้แต่หลวงตาบัวนี่ แม่มีลูกสิบห้าสิบหกคน เลี้ยงใหญ่โตด้วยกันหมด ได้มาบวชก็มีหลวงตาบัวที่มาเทศนาว่าการตอบแทนคุณแม่ตลอดเวลา เจริญทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอด เพราะไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงเราได้ พ่อแม่ของเราลูกของเราสิบห้าสิบหกคนเลี้ยงได้หมด จะทุกข์จนหนโลกไม่ได้คำนึงนะ เลี้ยงลูกได้โตด้วยกันหมดเลย

นี่คุณของพ่อของแม่นี้จึงลึกซึ้งมากทีเดียว แต่ก่อนเอานมแม่เป็นนมแม่ลี้ยงลูกนะ ทุกวันนี้เราไม่แน่ใจมันเอานมแม่หรือนมหมูหรือนมหมามาเลี้ยงก็ไม่ทราบ มันจึงเป็นหมู ๆ หมา ๆ ลืมบุญลืมคุณของพ่อของแม่ไปหมด ไอ้พวกเราถึงจะกินนมวัวนมหมูหรือนมหมา อย่าลืมคุณของแม่ก็แล้วกัน พ่อแม่เป็นผู้พาให้เกิดเลี้ยงดูเรานะ อย่าเป็นบ้ากินตั้งแต่นมทั้งหลาย ให้สนใจกับนมแม่บ้างนะ นมแม่เป็นเชื้อสำคัญมากทีเดียวจะฝังลูกให้เป็นผู้เป็นคนรู้จักบุญจักคุณเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ นมของแม่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย นี่เรียกว่า ภาษาตายตัว ไม่ได้ย้อมได้แฝงได้แปลงอะไรนะ ตรงไปตรงมา เอาอะไรมานี้ ไม่ได้ อันนี้กินไม่ได้กินแล้วนมนี้จะเป็นพิษ เวลาลูกมากินนี้ถ่าย

แม่พูดลูกฟังตลอดนะ นมแม่สำคัญมาก อาหารเข้ามาแม่ต้องดูซะก่อน อันนี้ควรหรือไม่ควร ถ้าไม่ควรแม่ปัดออกทันทีเลย ไม่เสียดาย ถ้าอันไหนไม่ดีแล้วแม่ปัด ถ้ากินแล้วมันจะทำให้นมเสีย ลูกกินแล้วถ่ายท้อง เราไม่ลืมนี่หลวงตาบัวฟังเอง นี่แหละคุณของพ่อของแม่ พี่น้องทั้งหลายให้ซึ้งมากนะ หลวงตาบัวนี้ซึ้งมาก ตื่นนอนขึ้นมาปั๊บถึงแล้วนะ แต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิด การเรียนเราก็เรียนแต่ไม่ได้คิดลึกซึ้ง คราวนี้ลึกซึ้ง ซึ้งสุดหัวใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเข้าถึงตัวจริง ๆ พ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่ คุณเป็นคุณ มหาคุณคือพ่อคือแม่ เพราะฉะนั้น ท่านจึงยกขึ้นว่าพ่อกับแม่คือพระอรหันต์ของลูก เรายอมกราบไหว้เลย ใครจะสละเป็นสละตายยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่สละเพื่อลูก สุดยอด ๆ เลย

ยิ่งคนทุกข์คนจนด้วยแล้วยิ่งลำบากลำบนในการเลี้ยงลูกมากใช่มั้ยล่ะ ทั้งจะหาให้ลูกอยู่ลูกกินทั้งจะหาให้ศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ติดหนี้ติดสินพะรุงพะรังมามากน้อยเพียงไร ไม่คำนึง ขอให้ลูกของตัวดี ๆ ๆ ๆเท่านั้นเป็นพอ นี่คือความสละของพ่อของแม่ ชีวิตจิตใจสละให้ลูกทั้งหมด แล้วเหตุใดจะไม่มีบุญมีคุณต่อพวกเรา ใครมีความขัดแย้งต่อพ่อต่อแม่ไม่เห็นบุญเห็นคุณของพ่อ นั้นคือคนสร้างความจมให้แก่ตัวเอง จะเจริญขนาดไหนก็ไปเถอะ คนคนนั้นไปไม่รอด ตีตราไว้เลยว่าไปไม่รอด เศรษฐีนี้ไปไม่รอดเขียนไว้เลย ไม่เป็นอย่างอื่น ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอื่นแล้วจะเป็นศาสนาขึ้นมาไม่ได้

พระพุทธศาสนาคือธรรมของแท้ของจริงดั้งเดิมมาตั้งแต่กัปไหนกัลป์ใด พระพุทธเจ้าสืบทอดกันมานี่ถึงพระสมณโคดมต่อไปนี้จะเป็นอริยเมตไตร นี่สายทางแห่งศาสนาที่ตายตัว ที่ฝากเป็นฝากตายของโลกทั้งสามคือพระพุทธศาสนา พระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาไปแถวเดียวกันหมด แสดงบอกทุกสิ่งทุกอย่าง

ทีนี้ก็ย้อนมาหาถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่ของพวกเรา พระพุทธเจ้าสอนไว้เอง มาตาปิตุอุปฏฺานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห, ให้เลี้ยงดูพ่อแม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถและสงเคราะห์สงหาสามีภรรยา ฝากเป็นฝากตายต่อกัน อย่าปลีกอย่าวางอย่ามีใจเป็นสองเป็นสามใช้ไม่ได้ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห, สงเคราะห์ลูกสงเคราะห์เมียทุกคนให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อย่าฝากจิตฝากใจไปที่อื่นจะเสียมากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่ง นี่เป็นมงคลสูงสุดนะ ที่ว่าให้รู้จักบุญจักคุณอุปถัมภ์ปถากพ่อแม่และดูแลรักษาลูกเต้าหลานเหลนครอบครัวผัวเมียของตัวเอง นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก เป็นมหามงคล

ทุกคนมีครอบมีครัวมีลูกเต้าหลานเหลนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ออกมาจากพ่อจากแม่จากผัวเมียมาจากไหน เพราะฉะนั้น จึงเห็นคุณค่าของกันและกันนะ นี้เป็นความถูกต้องตามหลักธรรม เอตมฺมงฺคล มุตฺตมํ เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่เราทั้งหลาย ถามอะไรอีกถามมา

พิธีกร : ทีนี้มาถึงเรื่องความเป็นห่วงเรื่องของพ.ร.บ.สงฆ์ หลวงตามีความเป็นห่วงอะไรมากที่สุดในพ.ร.บ.สงฆ์ในฉบับใหม่ที่ยังมีปัญหาอยู่

หลวงตา : หลวงตาเป็นห่วงทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันเลยเต็มหัวใจเวลานี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์หรือพ.ร.บีบคณะสงฆ์ หลวงตาไม่อยากว่า พ.ร.บ คณะสงฆ์ พ.ร.บีบ มันบีบทั้งชาติทั้งศาสนา พ.ร.บนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาและตั้งขึ้นมาจากไหน ต้นตอยังไม่เห็น มันเอาเถาวัลย์ออกมาเลื้อยกวนบ้านกวนเมืองแหลกเหลวไปหมด เวลานี้มันเอาตั้งแต่เถาวัลย์ออกมา ต้นตอมันมาจากไหน ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา เรื่องราวเหล่านี้ใครตั้งขึ้นมาแล้วกลุ่มนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา พระสงฆ์และฆราวาสใครตั้งขึ้นมาคือใคร ถามหาตัวมันไม่บอก แต่มันเอาเถาวัลย์ที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปทั่วโลกดินแดน ไปที่ไหนมีแต่ความโกหกมายา ตั้งแต่เราบวชมานี้เรายังไม่เคยเห็นว่าพระสงฆ์ของศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประเทศไทยปฏิบัติมา ปฏิบัติตัวแบบมหาโจรมหาภัยเหมือนกลุ่มนี้ กลุ่มกำลังทำลายชาติอยู่เวลานี้ ทำไมจึงว่าอย่างงั้น พูดออกมาคำไหนมีแต่คำโกหกโลกทั้งนั้น

ยกตัวอย่าง เอาตัวอย่างหลวงตาบัวออกไปเลยนะ หลวงตาบัวนี้อุตส่าห์พยายามรักษาสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยทั่วประเทศไทย ทั้งทองคำและดอลลาร์เงินสด เก็บหอมลอมริบมาแล้วมอบเข้าสู่คลังหลวง ด้วยความพลีชีพ ขอสาธุเราไม่มีอะไรในหัวใจของเรา สตางค์แดงหนึ่งเราไม่เคยแตะสมบัติพี่น้องทั้งหลายที่มาถวายเพื่อส่วนรวมแล้วมาแยกเป็นของตัวเอง พี่น้องทั้งหลายฟังสิ นี่แหละเป็นความจริงของหลวงตาบัวที่ดำเนินกับพี่น้องทั้งหลาย แล้วทองคำดอลลาร์พี่น้องทั้งหลายก็ได้เห็นมา วันนี้ก็จะเข้า นี่กำลังจะเข้า ใครเป็นคนหามา พี่น้องทั่วประเทศไทยเราเป็นคนหามา หลวงตาบัวเป็นคนรวบรวมสิ่งเหล่านี้เป็นที่แน่ใจของพี่น้องทั้งหลายฝากเข้ามา เรารับความแน่ใจฝากเป็นฝากตายพี่น้องทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจตนเองเป็นผู้รับผิดชอบและพิถีพิถันในการเงินทองนี้มากจนกระทั่งสั่งสมได้

วันนี้จะเอาไปมอบ ดูเหมือนจะ ๔๐ แท่ง ๕๐๐ กิโลกรัม ดอลลาร์นั้นสามแสน ออกธนาคารแล้ว เราเซ็นต์เช็คให้เรียบร้อยแล้ว มีแต่จะมอบเวลาเขามาเท่านั้น ทองคำ ๕๐๐ กิโล นี่ที่หามานี้ พี่น้องทั้งหลายเห็นกันอยู่ทั่วหน้าตลอดมาที่เรามอบทุกครั้ง เราไม่เคยปิดบังลี้ลับ แม้แต่เงินในธนาคารที่เราเป็นผู้รักษาอำนาจเองนะ เงินทั้งหมด สมุดทุกเล่ม แต่ก่อนเราไม่เคยเกี่ยวกับการเงินการทอง ปัดตลอดนะแต่เวลามาเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีความรับผิดชอบ บ้านเมืองจะไว้ใจแก่ใคร ก็ไว้ใจแก่เรา เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อรับผิดชอบเราก็ต้องเอาสมุดบัญชีนี้มารวบรวมเป็นอำนาจของเราคนเดียว เป็นผู้สั่งเก็บเป็นผู้สั่งจ่ายแต่ผู้เดียว เราปฏิบัติมาอย่างนั้นตลอด

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ถอนออกมาจากธนาคาร เท่าไหร่เมื่อไหร่ครั้งไหนครั้งละเท่าไหร่เปิดเผยตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีปิดบังลี้ลับ นี่เป็นที่เปิดเผยทั่วตาโลก แต่ตาเปรตตาผีพระสมัยปัจจุบันพระเปรตพระผีที่กำลังแสดงลวดลายอยู่เวลานี้ มันประกาศหลอกลวงโลก มันมีศีลมีธรรมที่ไหน มันว่าเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี่มาหาหลวงตาบัว หลวงตาบัวเอาเข้าพุงหลวงตาบัวหมด ฟังได้ไหมพี่น้องทั้งหลาย พระเป็นผู้พูดเอง เป็นผู้ประกาศออกมา พระประเภทไหนจึงมาพูดได้อย่างงั้น

ในพุทธศาสนาของเราไม่มี เป็นยังไงพระนี่ มีศีลมีธรรมยังไงบ้าง เวลานี้กำลังอาละวาดทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไอด้วยกัน พี่น้องทั้งหลายให้ทราบด้วยกันนะ หลบนั้น หลีกนี้ เอาความจริงมาไม่มี มีแต่ความหลอกลวงจากพระกลุ่มนี้ พระเปรตพระผีเลยเทวทัตไปก็ได้ เราไม่ทราบ มันจะเลยหรือจะเป็นขั้นไหนเราก็ไม่ทราบ เวลานี้ออกแง่ไหน มุมไหนมีแต่คำโกหกหลอกลวงของพระที่ออกนามว่าตนเป็นพระนี้คือมหาโจร ความจริงแล้วคือมหาโจรกำลังปล้นชาติปล้นศาสนาของพี่น้องชาวไทยเรา หลวงตาบัวพูดด้วยความยืนยันเป็นธรรมทั้งนั้น เราไม่โกหกเราโกหกไม่เป็น เพราะเหตุไร ธรรมไม่พาโกหก เราโกหกหาอะไร เอาแต่ความสัตย์ความจริง

เราพูดอย่างนี้ออกได้เลยออกเวทีขึ้นเวทีได้เลย เราไม่สะทกสะท้านกับความจริงที่เราพูดออกมาแล้ว เราพูดตามหลักความจริง ไม่ว่าผิดว่าถูกเราพูดตามหลักความจริงไม่อย่างงั้นไม่เรียกว่าธรรม ธรรมต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นบทเป็นบาทได้ พี่น้องทั้งหลายยังไม่เคยเห็นให้ดูซะนะ พระประเภทนี้ เวลานี้กำลังอาละวาด มันเลื้อยออกมาจากทุกแห่งทุกหน กอมันจริง ๆ มันไม่เห็นกอของมันนะ มันตั้งขึ้นมาจากใคร ใครเป็นผู้แต่งรายการที่สังหารชาติบ้านเมืองและศาสนาเวลานี้ ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา มันก็ไม่ยอมบอก และกลุ่มใดตั้งขึ้นมามันก็ไม่ยอมบอกมันหลบมันหลีกอยู่อย่างนั้นด้วยกลอุบายของมหาโจรทั้งนั้น หลอกลวงตีเข้าไปหามหาเถระสมาคมก็เป็นกลหลอกลวงด้วยกันหมด

เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งชาติทั้งศาสนาท่านก็ไว้ใจใครได้ว่ะ เข้ากับมหาเถระสมาคมก็หลบ ๆ หลีก ๆ ไปอย่างงั้นเวลานี้ หาความจริงไม่ได้เลย เราพูดจริง ๆ เราก็เป็นธรรมคนหนึ่งเต็มเหนี่ยวอยู่ในหัวใจ ผิดถูกประการใดเราจะพูดตามหลักตามเกณฑ์ นี้กำลังโกหกโลกเต็มเหนี่ยว ชาติไทยจะจมและศาสนาจะจมเพราะการโกหกของพวกนี้เท่านั้น ชาติไทยเราที่รักษาไม่จม จะจมเพราะพวกนี้ ให้ทุกคนต่างเอาจริงเอาจังนะ คอขาดขาดไปเลย เราเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองจะให้ใครมาลุกลานได้ว่ะ อันนี้เป็นมหาโจร มหาโจรกับเจ้าของสมบัติใครใหญ่กว่ากัน ตั้งแต่เด็กมันก็ต่อสู้ อันนี้เราคนทั้งชาติเราจะยอมให้มหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองสด ๆ ร้อน ๆ อย่างแบบหน้าด้านไม่มีศีลมีธรรมในเพศของพระอย่างนี้ได้เหรอ เราต้องพิจารณาให้เต็มเหนี่ยวทุกคนนะ

นี่แหละถามถึงเรื่องพ.ร.บ พ.ร.บีบ มันบีบเวลานี้มันจะเอาให้จม เราไม่เรียกหรอกเรียกพ.ร.บ พ.ร.บ.นี้คนมีกิเลสคลังกิเลสมันออกจากมหาภัยมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ข้อบังคับบีบบี้สีไฟทั้งชาติทั้งศาสนาโดยตรงเราไม่ต้องเรียกว่าโดยอ้อม ถ้าเป็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว พุทธศาสนาบกพร่องที่ตรงไหนจึงจะเอามหาภัยนี้เข้ามาเหยียย่ำพระพุทธเจ้าว่ะ นี่ก็อ่านมาเหมือนกัน เพราะงั้นจึงได้กล้าต้านทานกัน เพราะต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างอ่านมาด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนา มีแต่ความเป็นภัยต่อพุทธศาสนาและคนทั้งชาติเท่านั้น อุบายวิธีการที่กำลังออกกระจายทั่วโลกเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั่วประเทศไทยเวลานี้ มีแต่อุบายของมหาโจรนี้เท่านั้นนะ

เรื่องพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบมาแล้ว การปกครองเรื่องสมบัติของสงฆ์ก็มีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าบกพร่องที่ตรงไหนพอจะหาเข้ามาซ่อมแซมหรือเข้ามาเหยียบบีบบังคับเข้าไป โดยอวดเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยและพระสงฆ์ทั้งประเทศนี้เราดูได้เหรอ ให้พวกเทวทัตนี้มาเหยียบต่อหน้าต่อตาสองสามคนสองสามกลุ่ม จะกินเลี้ยงคนไทยเอาคนไทยทั้งประเทศเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกันขึ้นไปนั่งกินโต๊ะขี้รดหัวประเทศไทยทั้งประเทศนี้มันดูได้หรือคนไทยเรา หลวงตาบัวนี้ดูไม่ได้นะ เพราะงั้นจึงได้กล้าต้านทาน จะว่าต้านทานไม่ต้านทานเราพูดตามหลักความจริงว่าต้านทานก็ต้านทาน เพราะงั้นมันไม่จริงจะยอมรับมันได้ยังไง เพราะงั้นพ.ร.บ.พ.ร.บีบนี้จะขึ้นมาเหยียบหัวประเทศไทยเราไม่ได้ ต้องถอนออกให้หมด เพราะสิ่งเหล่านี้จอมปลอมทั้งหมด ไม่ได้มีของจริงติดอยู่นิดหนึ่ง มีตั้งแต่มหาภัยทั้งนั้น พุทธศาสนาเป็นมหาคุณเต็มที่แล้วสมบูรณ์แบบแล้ว สมควรที่เราจะเทิดทูนต่อไปดังที่เราเทิดทูนมาแล้ว นอกนั้นเราเทิดทูนไม่ได้เพราะนี้เป็นมหาภัยโดยตรง มันออกมาบทใดบาทใดมีแต่เหยียบหัวพระเหยียบหัวสงฆ์จะเป็นเจ้าอำนาจปกครองสมบัติสี่ข้อห้าข้อก็อ่านกันหมดแล้ว มันมีในพระวินัยที่ไหน พระวินัยทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้ว ของสงฆ์ปฏิบัติยังไง ก็อ่านกันแล้ว เราจึงไม่จำเป็นต้องพูดมากนะเพราะอ่านแล้วด้วยกันรู้แล้วด้วยกัน วิธีการปฏิบัติของสงฆ์ของพระศาสดาที่สอนให้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติมาแล้วสงบร่มเย็นตลอดมาอย่างนี้ไม่เห็นมีเรื่องมีราว แต่พ.ร.บี้เข้ามาเป็นยังไง เวลานี้มันกำลังจะบี้เอาคนไทยทั้งชาติ ท่านทั้งหลายยังเพลินใจอยู่เหรอ หลวงตาบัวนี้เพลินไม่ได้สลดสังเวช ถ้าจะจมไปตามกลงมายา ที่เห็นอยู่เวลานี้ พวกเปรตคือพวกนี้เองจะเป็นพวกไหน พวกยักษ์พวกผีพวกอาหารไม่พอ หลงอำนาจลืมอำนาจตื่นอำนาจ หลงลาภหลงยศหลงอำนาจวาสนา บาทหลวงใหญ่ ๆ จะขึ้นมาครองประเทศไทย กิเลสเต็มหัวใจอยู่ ใครจะฟัง พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มีอยู่ ใครจะไปเอาเปรตผีมาสรณํ คจฺฉามิ หลวงตานี้ไม่เอา ถ้าเอาจะไปเอาไอ้หยองเรา ไอ้หยองคือหมาตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งชื่อไอ้ปุ๊กกี้ ถ้าจะให้มากราบก็ให้ไอ้นั้นมากราบแทนหลวงตาบัว แต่มันจะไม่ยอมกราบนะ ดีไม่ดีเข้าไปหามัน มันจะไล่กัดหลงทิศไป ให้ระวังนะจะเข้าไปหาหมาหลวงตาบัว มันมี ๑๑-๑๒ ตัวอยู่นั่น เจ้าของมันก็รู้ ใครไม่เป็นเจ้าของ เป็นข้าศึกต่อมันมันก็รู้ เดี๋ยวเราไล่จับมันไม่ทัน มันไล่กัดขาขาดไปเลยนะ แค่นี้ก่อน ถามมา เวลานี้กำลังจะตอบนะ

พิธีกร : ยังมีประเด็นสุดท้ายนิดหนึ่งค่ะ โครงการผ้าป่าช่วยชาติครบ ๔ ปีเต็มแล้ว ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกอีกหลายคนยังไม่ได้ทำบุญกับหลวงตา ยังจะมีโครงการนี้ต่อไปอีกยาวนานแค่ไหนค่ะ

หลวงตา : อันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชน ถ้าประชาชนเขาไม่ให้เราประกาศว่าจะเอาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ ต้องไปถามประชาชนนะ อย่ามาถามหลวงตาบัวนะ

พิธีกร : อยากให้หลวงตาฝากถึงประชาชนคนไทยที่ยังพอมีกำลังทุนทรัพย์อยู่ที่จะช่วยร่วมโครงการผ้าป่าช่วยชาติ จะทำยังไงได้บ้างค่ะ

หลวงตา : อย่างที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติตนมาต่อชาติบ้านเมืองด้วยความรักชาตินี้หลวงตาบัวอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งตลอดมานะ คือการช่วยชาตินี้หลวงตาบัวทั้งช่วยทั้งดูประชาชนด้วยนะ ไม่ใช่ธรรมดานะ เมื่อประชาชนมีน้ำใจรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันตลอดมานี้ หลวงตาจะแก่ชราคร่ำคร่าขนาดไหน ล้มลุกคลุกคลานไป หลวงตาก็อุตส่าห์ไปอย่างนี้ และบ้านเมืองของเราซึ่งมันกำลังจม หายใจแขม่ว ๆ อยู่ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนมา จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ แล้วเป็นยังไงชาติไทยเรา เราก็ทราบแล้วที่ท่านผู้ว่าการธนาคารชาติมาชี้แจงให้ทราบในคราวที่แล้วซึ่งเรามาสวนแสงธรรมนี้นะ ว่าเราติดหนี้เขาหลายแสนล้านดอลลาร์กำลังจะจม นี่เป็นสงครามเศรษฐกิจ

เขาเป็นเจ้าหนี้ เราเป็นลูกหนี้ เขากำเมื่อไหร่หมดเลย เขาอ้างว่าเขาเป็นนายหนี้ ถ้าไม่อยากให้เมืองไทยจมเอาเงินมาใช้หนี้ เราไม่มีเงินใช้แล้วเขากำทีเดียวหมด นี่กำลังหายใจแขม่ว ๆ ทีนี้ก็เพราะพี่น้องชาวไทยเราได้รับการตักเตือนหรือตะโกนบอก เฉพาะอย่างยิ่งคือหลวงตาบัวร้องโก้กเลยนะ พอเห็นชาติไทยของเราซึ่งฟื้นฟูมาสม่ำเสมอตั้งแต่ปู่ย่าตายาย แล้วจะมาจมต่อหน้าต่อตาให้หลวงตาบัวเห็นชัด ๆ จึงร้องโก้กขึ้นมาเลย นี่ล่ะที่กำลังทรุดโทรมอยู่มาก เราก็ดีดขึ้นพอดียากับโลกท้องนี้ก็ถูกกันปั๊บทันทีเลย เหมือนยาเทวดา พอใส่เข้ามายานี้ทำให้ท้องหาย ขึ้นเวที ทรุดโทรมขนาดไหนขึ้น นี่ก็เพราะเห็นแก่จิตใจพี่น้องชาวไทยเรา แล้วก็เริ่มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พิจารณาไปเทศน์สอนไปดูประชาชนดูน้ำใจของประชาชนเคลื่อนไหวเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองของตนมากน้อยเพียงไรหรือเพื่อจะทำลายชาติไทย ก็มีแต่การฟื้นฟูตลอดมา เงินเราก็ได้หลาย ๆ พันล้านแล้วเวลานี้ ทองคำเข้าขนาดไหน นี้มีตั้งแต่หัวใจพี่น้องชาวไทยทั้งนั้นแหละที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองเพราะความรักชาติของตน ความเสียสละความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน นี่เป็นผลแห่งการฟื้นฟูของชาติไทยเราให้เห็นประจักษ์แล้วนะ แล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาตามนี้จนกว่าว่าจะสมควรยุติมันก็ค่อยเป็นไปเอง เหมือนกับเรารับประทาน เวลาหิวมากมันก็ต้องกินเป็นธรรมดา พออิ่มเต็มที่แล้วมันก็หยุดเอง

อันนี้ชาติไทยของเราเวลานี้กำล้งหิวโหยต่อสมบัติของชาติซึ่งเป็นสมบัติหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ นี่กำลังขาดแคลนมาก จึงขอให้ทุกท่านมีความพยายามพร้อมเพรียงสามัคคีเสียสละกันคนละมากละน้อยแล้วจะฟื้นฟูจนกระทั่งถึงความพอแล้วมันก็หยุดเอง แล้วมีอะไรอีกล่ะ

พิธีกร : เท่านี้ค่ะ

หลวงตา : เท่านี้เหรอ เสียดายเรายังจะตอบมากกว่านี้ เอาล่ะพอดีนี่ก็ร่วมสามสิบนาทีแล้วนะ

พิธีกร : อยากจะขอพรหลวงตาในตอนท้ายค่ะ

หลวงตาให้พร…………


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก