ได้ผู้นำดีแล้วจับให้ติด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ได้ผู้นำดีแล้วจับให้ติด

เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๔ บาท ๙๘ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๑ ดอลล์ ได้ไปทุกวัน ๆ รวมยอดทองคำทั้งหมดได้ ๔,๖๕๕ กิโลครึ่ง เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๔,๕๖๒ กิโลครึ่ง ได้มาคราวหลังอีก ๙๓ กิโล ๖ บาท ๙ สตางค์

หลวงตาได้ไปดูทองคำในคลังหลวงเราเรียบร้อยแล้ว ออกมาก็ประกาศป้างขึ้นทางหนังสือพิมพ์ ให้โฆษณาให้ เราโฆษณาทางหนึ่ง หนังสือพิมพ์โฆษณาทางหนึ่ง เราโฆษณาไม่หยุดจนกระทั่งป่านนี้ หนังสือพิมพ์โฆษณาหายหน้าไปแล้วเรายังไม่หยุด โฆษณาอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้ละความเป็นห่วงชาติไทยเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดนะ เงินสดที่มีมากน้อยเราจะเจียดของเราเอง ๆ เพราะเราหนักแน่นทุกด้านเลย รับผิดชอบทุกด้าน ทองคำเป็นจุดใหญ่ของหัวใจของชาติ ส่วนนอกนั้นก็เป็นกิ่งก้านสาขาออกไป เข้ามารวมกันที่ต้นลำของชาติ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีความจำเป็น แต่ส่วนทองคำเราหนักแน่นกว่า เงินที่เราช่วยชาติดังที่เราช่วย ก็อย่างที่เห็น ไม่เว้นแต่ละวัน ๆ มาวันหนึ่ง มาขอนั้นขอนี้ ขอก็เรียกว่าแบกคนเจ็บคนป่วยคนหมดหวัง ความหวังอยู่กับหมอทั้งหมดมาหาเรา นั่นฟังซิ คนป่วยวิ่งหาหมอ ชีวิตจิตใจอยู่กับหมอ

ทีนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้ความหวังแก่ท่านเหล่านั้นมีหรือไม่มี ขาดอะไร เครื่องมือนี้มีความจำเป็นขนาดไหนกับคนไข้ จำเป็นมากน้อยเพียงไร ก็จับเอาพิจารณาทันที ๆ ทีนี้เมื่อมันจำเป็นจริง ๆ แล้วติดหนี้ก็ยังยอมติด ฟังซิน่ะ คือเครื่องมือเครื่องนี้มีความจำเป็นต่อคนไข้มากน้อยเพียงไรมันบอกอยู่ในนี้ ถ้าขาดอันนี้แล้วก็เท่ากับขาดความหวัง ถ้าได้อันนี้มาแล้วคนไข้ก็มีหวัง เอ้า ควรติด-ติด ติดหนี้ ถึงขนาดนั้น ถึงได้บอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าหลวงพ่อไม่มีเงิน พูดตามหลักความจริงแล้วไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงพ่อ ถึงขนาดติดหนี้ยังติดได้ คนมีจะไปติดหนี้ได้ยังไงก็ให้คิดเอาซิ นี่เราเห็นแก่ชาติบ้านเมือง ถึงขนาดยอมติดหนี้ คอขาด-ขาด ถึงขั้นจะขาดเราไม่มีถอยเลย หลวงตาพูดจริง ๆ นะ อุ้มพี่น้องชาวไทยเราอุ้มขนาดนั้นเทียวนะ ไม่ใช่เล่น ๆ

จึงขอให้ทุก ๆ ท่านได้เห็นใจชาติไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังมีผู้นำทั้งสองฝ่าย ทางชาติบ้านเมืองของเราเราก็ตายใจ พูดตรง ๆ อย่างนี้แหละ ผู้นำชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้เรารู้สึกมีความอบอุ่นขึ้นมาโดยลำดับ ความหวังเต็มตื้นขึ้นมาเรื่อย ๆ กับผู้นำของเราคนนี้นะ เราพูดจริง ๆ สำหรับเราเองใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ ก็อย่างที่พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เราเสียสละทุกอย่างแล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งป่านนี้ เราไม่เคยมีปรากฏว่าได้ด่างพร้อยในจิตใจของเรา ว่าเงินพี่น้องทั้งหลายที่ผ่านในเรานี้ยังมีอยู่ที่ไหนบ้าง ไม่มีเลย ฟังแต่ว่าไม่มีเลย ขนาดนั้นละเราสละเพื่อชาติไทยของเรา ได้มาแล้วยังต้องเจียด เงินจะไปทางไหน ๆ มาทางไหน เราจะต้องเป็นผู้ดูแลเอง ๆ คัดเอง ๆ เพื่อชาติไทยของเรา

พูดถึงว่าหนักเราหนักมากอยู่นะ ความคิดความอ่านเพื่อชาติบ้านเมืองก็อยู่กับเรา สำหรับเราเองเป็นผู้นำนะ ความคิดทั้งหมดเพื่อชาติบ้านเมืองมาอยู่กับเราทั้งหมด อุบายวิธีการที่จะนำพี่น้องทั้งหลายออกก้าวเดิน ก็อยู่กับเราเองเป็นผู้คอยแนะคอยบอก เพราะฉะนั้นจึงขอให้ฟังหัวหน้า หัวหน้านี้เรียกว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วที่ปฏิบัติต่อพี่น้องทั้งหลาย ไม่มีอะไรเลย ขอให้เชื่อคำนี้ไว้ด้วย ธรรมที่เอามาสอนไม่มีอะไรแปลกปลอมไปไหนเลย ตรงเป๋ง ๆ ผิดบอกว่าผิดไปเลย ถูกบอกว่าถูก จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่เรียกว่าธรรม ธรรมต้องตรงเป๋ง ๆ เหนือโลกตลอดเวลา คอขาด-ขาดไป คอเป็นสมมุติ ธรรมไม่ใช่สมมุติ โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกเหนือสงสารทุกอย่าง เราต้องเทิดทูนไว้อย่าง เรียกว่าคอขาด-ขาดไปเลย ขนาดนั้นเราช่วยพี่น้องทั้งหลาย

ถึงกาลเวลาที่จะเด็ด เด็ดคอขาดไปเลย แต่เมื่อธรรมดาก็อยู่ธรรมดา พิจารณาธรรมดาเพื่อชาติไทยของเรา ถ้าเวลาจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็เป็นไปเองแหละไม่ต้องบอก เป็นไปเอง เพราะเราคิดอ่านไตร่ตรองตลอดเวลาอยู่แล้ว อยู่เงียบ ๆ อย่างนี้หัวใจเราไม่ได้เงียบ คิดเพื่อชาติบ้านเมืองของเราไม่ใช่คิดเพื่ออะไร เราช่วยจริง ๆ ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย

นี่เราก็จะพยายาม ขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราได้มีแก่ใจทุก ๆ ท่าน ชาติไทยเป็นของเราทุกคน ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของเราทุกคน มีสิทธิเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดที่จะอยู่ในเมืองไทย เป็นเจ้าของแห่งสมบัติของชาติไทยเราสมบูรณ์แบบเหมือนกันหมดแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นความอารักขา ความบำรุงรักษา ความเสียสละด้วยความรักชาติของเรา ต้องให้เป็นไปตามแนวเดียวกันแถวเดียวกัน อย่าให้ปลีกแวะจากกันไป บ้านเมืองจมไม่ใช่ของเล่นนะ อะไรจมไม่ใช่ของเล่น ยิ่งชาติไทยทั้งชาติจมแล้วดูได้เหรอ เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนทั่วโลกไปเลย ฟังซิว่าคนทั่วโลก น้อยเมื่อไร

หน้าไหนมานิ้วไหนมา ชี้มือมาก็จะมาชี้ใส่เมืองไทยของเรา ว่าเมืองไทยนี้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือประมาณ ไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้ต่อไป มันหนักแผ่นดินของโลกที่เขาอยู่ทั่ว ๆ ไปไม่ได้อาภัพ ส่วนเมืองไทยเรานี้อาภัพหมดทั้งชาติ ตลอดหมูหมาเป็ดไก่ ไอ้หยองไอ้กี้ไอ้หมีไอ้หมาอะไรเหล่านี้ อาภัพไปตาม ๆ กันหมดเลยอย่างนี้ฟังได้ไหม พี่น้องทั้งหลายพิจารณา วาดภาพพจน์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ ชาติไทยของเรานี้เป็นชาติที่ล่มจมหมดเลย หมูหมาเป็ดไก่ตลอดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนี้เป็นสัตว์ที่ล่มจม เป็นสมบัติที่ล่มจม อาภัพไปตาม ๆ กันหมด กับเมืองไทยเราหมดคุณค่าโดยสิ้นเชิงแล้ว เอา วาดภาพขึ้น น่าดูไหม ถ้าดูไม่ได้แล้วเป็นยังไงให้คิดเราทุกคน เมืองนอกเมืองนาเขามีหูมีตาเขาดูเรา เราดูเขา พอดูกันได้ก็เพราะสิ่งที่เรามีพอดูกันได้เป็นเครื่องประกันตัว เป็นสง่าราศีแห่งชาติไทยของเรามีอยู่ เราจึงดูกันได้เต็มหน้าเต็มตา ถ้าเราไม่มีอะไรแล้วหมดหวังนะชาติไทยของเรา

ขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัว เวลานี้มีผู้นำอยู่แล้ว สมบูรณ์แล้วเวลานี้ เราอยากจะพูดว่าสมบูรณ์แล้ว ทางโลกเราก็แน่ใจแล้วเวลานี้ พูดจริง ๆ ทางโลกทางชาติบ้านเมือง อย่างคุณทักษิณซึ่งเป็นนายกนี้ ก่อนที่ยังไม่เป็นนายกก็สละไปเท่าไร ๆ เงินหุ้นของคุณทักษิณมากน้อยเพียงไร ถ้าจะเทียบกับเงินหุ้นเงินกินบ้านกินเมือง เงินเถลไถล เงินจมลงในทะเลกี่หุ้น ๆ ที่เต็มอยู่ในประเทศไทยนี้ จะโค่นประเทศไทยลงให้จมทั้งชาติทั้งศาสนาเลยนะ มีมากน้อยเพียงไร เต็มเมืองไทยอยู่ทุกแห่งทุกหนเหมือนกับตาสับปะรด ล้วนแล้วแต่หุ้นที่อยู่ลึก ๆ ลับ ๆ หุ้นนี้เป็นหุ้นจะทำความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยตรง

หุ้นคุณทักษิณนั้นเมื่อเทียบกับหุ้นเหล่านี้แล้ว หุ้นของคุณทักษิณของเราเพียงเท่ากำปั้นนี้เท่านั้น ทำไมหุ้นนี้จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง ถึงขนาดจะทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจม จากหุ้นคุณทักษิณเพียงเท่ากำปั้นนี้เท่านั้นมีอย่างเหรอ แล้วหุ้นเท่ากำปั้นนี้แลที่ขยายตัวเป็นบุญเป็นคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราครอบประเทศไทย คือหุ้นเท่ากำปั้นนี้แหละ ขยายออกมาตั้งแต่เริ่มต้นคุณทักษิณสมัครมาเป็นผู้แทน ตั้งแต่นั้นประกาศโฆษณา ไปที่ไหนเห็นแต่บัตรแต่เบอร์แต่ใบโฆษณาทั่วประเทศไทย คุณทักษิณสิ้นเงินไปเท่าไร ฟังซิ คนอื่นเราก็ว่า แต่คนอื่นเขาไม่ได้โดนมรสุมที่จะเหยียบย่ำคุณทักษิณซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา ให้จมดิ่งลงในทะเล เราจึงมาพูดแต่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้น จุดนอกนั้นเรายังไม่พูด เมื่อไม่ถึงกาลจะพูด ก็พูดไปตามระยะ ๆ

แล้วหุ้นอันนี้ทำประโยชน์ให้โลกขนาดไหน เอา พี่น้องทั้งหลายวาดภาพขึ้นดู ถ้าหากว่าหลวงตาบัวนี้มีความลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใด เราไม่เอียง ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก เลวบอกว่าเลว ดีบอกว่าดี สกปรกบอกว่าสกปรก สะอาดบอกว่าสะอาด หุ้นของคุณทักษิณถ้าเทียบกับหุ้นทั้งหลายที่กล่าวมาตะกี้นี้ หุ้นของคุณทักษิณเท่ากำปั้นนี้เท่านั้น ทำไมถึงขยายคุณค่าราคาศักดิ์ศรีดีงามครอบทั่วประเทศไทย ประกาศตนโดยไม่ต้องเสียดายเรื่องเงินจำนวนที่ออกมาติดตั้งทุกแห่งทุกหนไปสักกี่ล้าน ร้อยล้านพันล้านฟังซิ น้อยเมื่อไร เราคาดเอานะ ธรรมดามันจะครอบเมืองไทยไม่ได้ คิดดูซิโฆษณานี่หมดไปเท่าไร ๆ

โฆษณาก็เพื่อจะมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เพราะเห็นว่าเวลานี้ชาติไทยของเราจะล่มจม เรียกว่าขาดผู้นำก็ได้ไม่ผิด ขาดผู้นำที่ดีที่เป็นสิริมงคล สมกับพี่น้องชาวไทยเราได้มอบความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาล แล้วมันก็กลายเป็นรัฐแบ้น รัฐกินรัฐกลืน เอากฎหมายมามันก็เอากฎหมอยแทรกเข้าไป อันไหนออกมาก็มีแต่จะกลืนชาติไทยของเรา นี่ละเป็นเหตุที่คุณทักษิณได้ออกมาช่วยชาติคราวนี้เราพูดจริง ๆ แล้วเงินที่สละมานี้มากขนาดไหน พี่น้องวาดภาพดูก็รู้ ทั่วประเทศไทยติดไปหมด มีแต่ทักษิณ ชินวัตร พรรคนั้นพรรคนี้ว่าไง บอกเป็นเบอร์ ๆ มาเพื่อประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เขาจะสมัครมาเป็นผู้นำ พูดตรง ๆ อย่างนี้แหละ

ทีนี้ในอันเดียวกันก็ว่า อย่างลึกลับนะ เป็นความจริง ลึกลับก็ตามแต่เป็นความจริง เขาประกาศตนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าจะเป็นผู้นำ แต่หลักความจริงนั้นแล้วคือจะมาเป็นบ๋อยของคนทั้งชาติไทย เพราะใครลากใครดึงมันก็ไม่หวาดไม่ไหว เขาพยายามอุตส่าห์เต็มกำลังความสามารถ สละทุกสิ่งทุกอย่างมา หุ้นเท่ากำปั้นหมดไปช่างหัวมัน ขอให้ได้เป็นผู้ลากผู้จูงประเทศไทย คำว่าลากว่าจูงนี้เป็นยังไง ต้องใช้กำลังวังชาเต็มเหนี่ยวใช่ไหม นี่ละคำว่าลากว่าจูงนี่คือมาสมัครตัวเป็นบ๋อยของคนชาติไทยทั้งชาติก็ได้ คำที่พูดสวย ๆ งาม ๆ ไพเราะเพราะพริ้งว่าเป็นผู้นำ ๆ หลักความจริงก็คือมาแบกมาหามพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติ เราคิดบ้างไหมในข้อนี้น่ะ ใครจะไปหนักยิ่งกว่าผู้นำ นายกรัฐมนตรีหนักเป็นเบอร์หนึ่งทีเดียว ไม่ได้หลับได้นอน แทบจะไม่ได้อยู่ได้กิน วิ่งโน้นวิ่งนี้

อย่างที่เราไปมอบทองคำในคลังหลวงวันนั้น มาพูดกับเราไม่กี่ประโยคนะ เดี๋ยวถูกเชิญแล้ว ๆ วิ่งปุ๊บ ๆ ไปได้สักนาที พอจบปั๊บวิ่งมาหาเรา วิ่งมาหาเราก็คือมาหางานนั่นแหละ แล้ววิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้น จนสุดท้ายเรากำลังจะลาไป เอ้าถูกเรียกอีก ต้องวิ่งไปอีก พอเสร็จแล้ววิ่งมาหาเรา ถามหลวงตาไปไหน ว่าหลวงตาไปแล้ว อู๊ย เสียดายมาไม่ทัน นั่นเห็นไหม นี่เราจับไว้หมดนะ เอามาพิจารณาหมด ดูซินายกของเราหนักขนาดไหน ตั้งแต่อยู่กับเรางานใหญ่ ๆ งานของชาติของแผ่นดิน เรื่องของชาติก็เข้ามาเกี่ยว ต้องได้วิ่งตลอดเวลา ๆ ในขณะที่เราไปพักอยู่ชั่วคราวในงานนั้น ก็เห็นอย่างชัดเจน จะไม่เรียกว่าเป็นบ๋อยของพี่น้องชาวไทยจะเรียกว่ายังไง โดยหลักธรรมชาติ แล้วบ๋อยชนิดนี้เราหาได้ที่ไหนล่ะ บ๋อยที่จะมาอุ้มมาชูชาติไทยของเรานี้ หาไม่ได้นะ

หลวงตาบัวตั้งแต่เป็นเด็กเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบวชมาจนกระทั่งป่านนี้ เราก็พูดตามหลักความจริงธรรมดาเรียบ ๆ มา การเป็นรัฐบาลมาก็เป็นมาหลายชุดหลายสมัย เป็นมาเรียบ ๆ ก็มี ลึก ๆ ลับ ๆ ก็มี มันหากมีของมันอยู่งั้น พุงกางมาพร้อม ตั้งรัฐบาลชุดไหนขึ้นมาพุงต้องกางมาพร้อม ๆ ไม่มากก็น้อยกางมาเรื่อย ๆ กางมาจนกระทั่งจะเอาชาติไทยทั้งชาติกลืนเข้าไปในพุงกาง ๆ ใหญ่ ๆ นั้นหมดเลย มันก็ทนไม่ได้ล่ะซี นี่ละเรื่องราวที่ผู้แทนนี้จะขึ้นมาก็อย่างนี้แหละ ครั้นขึ้นมาแล้วก็ทำเอาจริงเอาจัง ตั้งแต่สมัครผู้แทนก็ตัวหมุนเป็นเกลียว ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวหลับนอนได้บ้างเลยถึงขนาดนั้น ยิ่งเป็นผู้นำด้วยแล้วเวลานี้เป็นยังไง กี่ทุ่มถึงกลับมาบ้านนายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวไทยเราน่ะ เอ้า พิจารณาให้ดีนะ

วันหนึ่ง ๆ ใครจะไปทุกข์ไปลำบาก แบกคนทั้งชาติ ๆ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับได้เหมือนนายกรัฐมนตรีวะ เราก็ว่าทุกข์ว่ายาก มาหากันก็บ่นกันทุกข์ยาก ๆ นายกรัฐมนตรีบ่นหรือไม่บ่นก็ตาม ทุกข์เพื่อชาตินี่ทุกข์ขนาดไหน พี่น้องทั้งหลายให้คิดบ้างเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย นี่ละการได้ผู้นำมา เราก็เคยดูผู้นำมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จึงได้เห็นคุณทักษิณนี้เป็นผู้แปลกประหลาดกว่าเพื่อน ตั้งแต่เริ่มออกมามีแต่ความเสียสละตลอดเวลา ไม่ทราบไปเอาเงินมาจากไหนเราก็ไม่อยากถาม ที่ขนออกมาช่วยชาติบ้านเมือง ไม่ได้ขนออกมาช่วยตัวเองนะ ขนออกมาเพื่อช่วยชาติบ้านเมือง ๆ ตลอดมานี้ หมดเงินสิ้นเงินไปเท่าไร จากหุ้นนี้แหละที่ได้มา หยิบจากนี้ไปช่วยทางโน้นไปทำทางนี้อย่างนี้แหละ แล้วก็ถูกโจมตีเรื่องหุ้นนี้จนจะแหลก ขนาดคุณทักษิณจะโงหัวขึ้นไม่ได้นั่นแหละ ฟังซิน่ะ นี่ละมหาภัยมันเป็นอยู่อย่างนี้พี่น้องทั้งหลายทราบเอา นี้เอาธรรมออกมาแสดง ธรรมต้องเป็นธรรมตรงไปตรงมาอย่างนี้

เมื่อเราได้คนดีเป็นผู้นำแล้ว ดังที่เห็นอยู่นี่แหละ เวลานี้ก็หมุนติ้วว่าจะไปทางไหน ๆ ไม่ได้หยุดได้อยู่นะ หมุนเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อความสง่าราศี เพื่อความมีหน้ามีตาต่อชาติบ้านเมือง ในนามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของชาติ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ได้มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนต่อหน้าที่ของตนเลย พี่น้องทั้งหลายควรจะเห็นใจ คัดเลือกขึ้นมาแล้วเราสมใจเราแล้ว คัดเลือกผู้นำคนนี้ได้สมใจแล้ว ขอให้ต่างคนต่างเสียสละเมื่อได้ผู้นำที่ดีแล้ว ไม่รั่วไปไหนแหละ ผู้นำคนนี้ตั้งหน้าตั้งตาจริง ๆ หลักใหญ่ ๆ จะคงเส้นคงวาไป

ส่วนมันปลีกมันย่อยอันไหนซิก ๆ แซ็ก ๆ เราอย่าไปนับหัวมันแหละ ตั้งแต่น้ำอยู่ในแก้วของเราเราถือไปนี้มันยังหยดลงไปตามทางใช่ไหมล่ะ น้ำแก้วหนึ่งนั่นเราตักเต็มแก้วแล้วถือไป มันยังหยดย้อยลงตามทางไปจนกระทั่งถึงที่เท อันนี้คนเป็นนายกทั้งคนเป็นน้ำแก้วใหญ่ หน้าที่การงานแผนกต่าง ๆ นายกจะควบคุมหมด เป็นน้ำแก้วใหญ่ ๆ ที่มันแทรกมันซึมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเอาไปถึงจุดใหญ่ คือเข้าไปสู่ส่วนรวม เงินกองนี้ ๆ จากราชการหน่วยนั้น กองนั้นจากราชการหน่วยนั้น ๆ เรียกว่าเป็นแต่ละแก้ว ๆ มารวมกัน แล้วยกแก้วใหญ่นี้เข้าไปสู่คลังหลวง เวลายกไปนี้ก็ต้องมีหยดย้อยเป็นธรรมดาซิก ๆ แซ็ก ๆ ช่างหัวมันเถอะอันนั้น เพราะแก้วใหญ่ ผู้นำเป็นคนสำคัญเป็นผู้รักษาแก้วใหญ่เอาไว้ ส่วนที่หยดย้อยลงมาจากปากแก้วซิกๆ แซ็กๆ ผู้นำเองก็ปลงตกเหมือนกันกับพวกเรานี้แหละ

ผู้นำยิ่งตาสดตาใสตาความรู้ความฉลาดในการปกครองยิ่งกว่าเรา จะเห็นเรื่องเหล่านี้ยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลาย พวกเราทั้งหลายนี้เอะอะก็จะบ่น นายกคนนี้เป็นอย่างงั้น ๆ ใครบ่นมาหลวงตาบัวจะฟาดปากมันเลย มันไปหาผู้นำที่ไหน โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยได้ผู้นำที่ดีมาอย่างนี้ นี่ได้คุณทักษิณ เพียงคุณทักษิณมาช่วยชาตินี้ก็เอาเต็มเหนี่ยวแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกโคตรเรียกแซ่ท่านมา เรียกแต่โคตรแซ่ของพวกเราที่ไม่เป็นท่าคอยบ่นนั้นบ่นนี้ นายกคนนั้นเป็นอย่างงั้นนายกคนนี้เป็นอย่างนี้ แล้วนายกทักษิณแทบจะเป็นจะตาย ก็จะหาว่าทำหน้าที่การงานอืดอาดเนือยนาย จะให้กูแบกง่ายๆ เหมือนแบกกล้วยหอมของโคตรพ่อโคตรแม่มึงงั้นเหรอ ก็จะว่ายังงั้นแล้วเรา เข้าใจไหม กล้วยหอมมันอย่างหนึ่ง แบกคนทั้งขี้มันเป็นอย่างหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นซิ คนในประเทศไทยใครไม่มีขี้ แล้วนายกแบกทั้งหมดจะไม่หนักยังไง ทั้งเหม็นคลุ้งเต็มจมูก มันจะเหมือนแบกกล้วยหอมเหรอ ถ้าว่าอย่างนั้นเราจะเอากล้วยหอมฟาดปากมันเลย

ให้เห็นใจซิเห็นใจนายก ต้องคิดเทียบเคียงทุกอย่าง เราอย่าบ่นได้บ่นเอาอยากได้สมใจเรา ไม่ได้นะเราไม่ได้ทำ เอาตีนราน้ำใช้ไม่ได้ ไม่ได้พาเอาตีนราน้ำ ใช้ไม่ได้ คนหนึ่งทำแทบเป็นแทบตาย ดูเอาดูนายกทุกวันนี้ เราฟังตลอดเวลานะถึงเราอยู่ในป่าหูก็อยู่กับหูคนปากคน ต้องได้ยินเป็นธรรมดา เอามาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง จึงขอให้ได้เห็นใจนายกเราคนนี้เต็มกำลังความสามารถแล้วทุกอย่าง เท่าที่เราสังเกตพินิจพิจารณามา ทั้งกว้างทั้งแคบ ลึกตื้นหนาบาง เรานำมาพิจารณาหมดนอกจากไม่พูดเท่านั้น นายกออกแง่ใดมุมใดเราจะติดตามพิจารณาดู อะไรเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมือง อะไรเป็นบุญเป็นคุณเราจะติดตาม แต่เท่าที่ผ่านมาแล้วนี้ไม่มีเราก็บอกไม่มี โล่งหัวใจเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงปลงใจกับพี่น้องทั้งหลายลงได้สนิทใจเลยว่า เอา ผู้นำของเราคนนี้พาเป็น-เป็น พาตาย-ตายเลย

เรามอบให้ผู้นำมากี่คนแล้ว ตับเราจนจะไม่มีเหลือ มอบให้รายไหนก็กินตับกินปอดๆ รายนี้ไม่กิน สำหรับนายกแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่กิน มีแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ขอให้เห็นใจจุดนี้นะ น้ำที่มันหยดย้อยออกจากปากแก้วปิ๊ก ๆ แป๊ก ๆ อย่าไปสนใจกับโคตรพ่อโคตรแม่มัน เข้าใจไหม มันจะหยดย้อยไปช่างหัวมันเถอะตัวใหญ่มันยังอยู่ มีแต่ลูกแต่หลานมันหยดปิ๊กแป๊ก ๆ ลงไป ตัวปู่ย่าตายายมันเข้าคลังหลวงหมดแล้ว ด้วยการอารักขาอย่างเข้มงวดของผู้นำเข้าใจไหม

ให้จำให้ดี ให้จับติดนะ เอาทำไปดำเนินไปดูไป จับติดไปเรื่อย เอา สมมุติว่าผู้นำคนนี้เป็นคนดีโดยความสม่ำเสมอ ที่จะให้ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหาที่ไหนไม่มีแล้ว จับติด ผู้นำคนนี้หมดสมัยไปแล้ว เอา ตั้งขึ้นมา บ้านของเรามีกี่คนไปหย่อนบัตรให้หมด เรียกหมูหมาเป็ดไก่มาช่วย สมใจของเราที่ต้องการผู้นำคนนี้เข้าใจไหม ต้องเอาอย่างนั้นซิ เราจะทำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ สุกเอาเผากินไม่ได้นะเมืองไทยเราจมได้แน่ๆ ไม่สงสัย สู้คนนั้นไม่ได้ สู้คนนี้ไม่ได้ แล้วเอาคนมากัดกันเหมือนหมา ครั้นกัดกันแล้วไม่ได้เรื่องอะไร สิ่งที่ได้ก็คือว่า ได้ตับได้ปอดของพี่น้องชาวไทยไปกินจนหมดไม่มีเหลือ นี่ต้องการแล้วเหรอ

ถ้าไม่ต้องการก็จับให้ติดซิ ผู้นำคนใดเป็นผู้ดีให้ติดแนบกันไป แม้อย่างหลวงตาบัวตายแล้วคำสอนที่เป็นความถูกต้องดีงามไม่ตายนะ ให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นขวัญตาขวัญใจแก่ชาติไทยของเราต่อไป คนใดเป็นผู้นำที่ดีให้ยึดให้เกาะให้ติด จับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไว้ พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว มรรคเป็นมรรค ผลเป็นผล บาปเป็นบาป บุญเป็นบุญ นรกสวรรค์นิพพานเป็นนรกสวรรค์นิพพานอยู่ตามเดิม ไม่ได้นิพพานไปตามพระพุทธเจ้านะ คำสอนที่ถูกต้องดีงามก็แบบเดียวกัน ถูกต้องดีงามเหมือนกันหมดแล้วให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ เอา ต่อกันไปจนกระทั่งชาติไทยของเราขึ้นฟากจรวดดาวเทียมเป็นไรไป เพราะผู้นำดีเข้าใจไหม วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก