ขอความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์
วันที่ 14 เมษายน 2545
สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขอความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์

กรุณาทราบโดยทั่วกัน เวลานี้เราทุก ๆ คนตั้งหน้าตั้งตาที่จะอุ้มชูชาติไทยของเราให้ขึ้นสมอย่างความมุ่งหวังของเรานะ เพราะฉะนั้น หลวงตาจึงไม่อยากได้ยินคำที่ว่า แม้ที่สุดจะมาห่วงใยหลวงตาว่าสุขภาพอ่อนกำลังลงมา ท่านได้พักผ่อนอะไรเหล่านี้ เรายังไม่อยากได้ยิน เจตนาดีของผู้ห่วงใยเรา เราก็เห็นใจ แต่น้ำหนักของชาติบ้านเมืองของเรานี้มีน้ำหนักมากทีเดียวเกินกว่าที่หลวงตาจะมาถือเอาสุขภาพของหลวงตาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธาตุขันธ์ของเรา เมื่อยังไม่ถึงกาลจำเป็นที่ควรจะหนักกว่าชาติบ้านเมือง เพราะงั้นเราจึงต้องตะเกียกตะกาย

ขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื้อเชิญกันมานับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ลงมานั้นว่า เวลานี้เป็นเวลาที่ช่วยชาติของเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยนี่ได้ต่างคนต่างสนับสนุนช่วยชาติของเราอย่างรีบด่วน เวลาตายของหลวงตาตายไม่บอกนะ ตายแล้วถึงจะบอกทีหลัง เราอยากได้ยินอย่างนั้นจากหนังสือพิมพ์นะ เอะอะก็มีแต่หลวงตาอ่อนเพลีย ดีไม่ดีมันจะมีข้าศึกอันหนึ่งแทรกอยู่ภายในสร้างขวากสร้างหนามสร้างอุปสรรคในการสร้างความดีแก่ชาติของเรา จะแทรกลงในนั้นก็อาจเป็นได้นะ เราไม่ได้คิดแง่เดียว เพราะงั้นเราจึงไม่อยากได้ยินได้ฟัง

อยากได้ยินได้ฟังตั้งแต่ให้หนังสือพิมพ์ประกาศลั่นทั่วประเทศไทยให้รีบช่วยเหลือชาวไทยของเราจะขึ้นได้ครั้งนี้ ให้ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือกัน หลวงตาตายไม่บอกนะ เราตายก็ไม่บอกเหมือนกัน ถึงวันมันตายได้ เวลานี้ยังไม่ได้ รู้สึกสด ๆ ร้อน ๆ อยู่ให้พากันรีบเร่งขวนขวาย เราอยากฟังอย่างนี้ อยากขอความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์เราอีก ขอให้พูดอย่างนี้มากกว่าที่จะมาพูดห่วงใยหลวงตาบัวซึ่งมีความเมตตาสงสารพี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมาก เราจึงไม่อยากได้ยิน ทั้ง ๆ ที่ความจำเป็นก็อยู่กับเรา แต่เราเป็นผู้รับผิดชอบความจำเป็นของเราเอง อันใดที่ควรจะลดหย่อนผ่อนผันหรือจะหยุดเราจะรู้ของเราเองและพี่น้องทั้งหลายก็ทราบเอง

เวลาเหตุการณ์ถึงขั้นนี้แล้วก็จะทราบด้วยกัน แต่เวลานี้ยังไม่ถึงนั้น เราจึงไม่อยากจะให้พูดถึงเรื่องสุขภาพของเรามากยิ่งกว่าความห่วงใยชาติบ้านเมืองของเรา แล้วหนังสือพิมพ์ต่างประกาศออกช่วย เรียกว่าโฆษณาเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้รีบเร่งขวนขวายมาช่วยชาติบ้านเมืองของเรา เวลานี้เป็นกาลอันควรที่จะยกได้ด้วยความพร้อมเพรียงกันโดยที่มีหัวหน้าเป็นผู้นำอยู่แล้ว นี้เรียกว่าเป็นการควรอย่างยิ่ง เราอยากได้ยินจากหนังสือพิมพ์ยิ่งทุกฉบับยิ่งดีกว่าที่จะมาห่วงใยเรา ความห่วงใยเราก็เห็นใจเหมือนกัน แต่น้ำหนักหลวงตานี้ไม่ได้มีน้ำหนักกว่าหลวงตาห่วงใยโลก กรุณาทราบอย่างนี้โดยทั่วกัน พี่น้องทั้งหลายก็ทราบอย่างนี้แล้วตลอดถึงหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ต่างฉบับได้ช่วยกันโฆษณาอย่างนี้แล้วดีไม่ดีหนังสือพิมพ์ออกหน้ามาบริจาค หนังสือพิมพ์โรงพิมพ์นั้นได้เงินเท่านั้นหนังสือพิมพ์โรงพิมพ์นี้ได้เงินเท่านั้น ๆ มาโมทนาช่วยชาติไทยของเรายิ่งจะเด่นขึ้นอีกในศักดิ์ศรีดีงามและชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ยิ่งจะฟื้นฟูและเชิดชูเกียรติแห่งหนังสือพิมพ์และชาติไทยของเราขึ้นเป็นอย่างมาก เราอยากฟังอย่างนี้ นี่เป็นประโยคหนึ่งที่เราจับเอามาพิจารณาในเรื่องความห่วงใยของเรา

เรื่องเจตนาดีของเราเราทราบ แต่เรื่องน้ำหนักต่างกันมาก น้ำหนักของชาติไทยทั้งชาติกับน้ำหนักหลวงตาบัวที่จะมาห่วงใยสุขภาพอย่างนี้ต่างกันมาก เราจึงไม่อยากให้พูดถึงนักไอ้เรื่องความห่วงใยธาตุขันธ์หลวงตา จะทำให้พี่น้องชาวไทยเราก็ยิ่งจะอ่อนกำลังวังชา ชาติไทยของเราก็ยิ่งจะอ่อนลงแบบเดียวกัน นี่ผลประโยชน์ไม่ค่อยมี ที่จะให้มีก็คือว่าเร่งเป็นการอันควรแล้ว ที่มีผู้นำอยู่เวลานี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายเร่ง หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะเป็นหัวหน้า หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ออกมาเท่านั้นเท่านี้มาช่วยชาติบ้านเมืองให้เป็นเนื้อเป็นหนังให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นเป็นจุดศูนย์กลางของโลก เวลานำสมบัติเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางโลกให้พี่น้องชาวไทยเราได้รู้ได้เห็นได้อนุโมทนาสาธุการพร้อมกันทั้งประเทศ

จึงขอเชิญหนังสือพิมพ์ทุกฉบับร่วมมือร่วมใจกันกับหลวงตาบัว ดีกว่ามาห่วงหลวงตาบัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี้เป็นไหน ๆ นี่เป็นประโยคหนึ่ง เวลานี้เราห่วงมากจริง ๆ ไม่ใช่ธรรมดา สุขภาพเป็นยังไง ๆ เพราะงั้นถึงเตือน เรานำออกไปเตือนเองแม่นยำ ๆ ยิ่งกว่าคนอื่นจะมาโฆษณาแทนตัวของเรา เรารู้เองเรื่องสุขภาพของเรา เวลานี้พอเป็นไปได้ยังไงก็ตะเกียกตะกาย ดังที่มานี้เวลานี้ว่างเมื่อไหร่ ไม่ว่างนะ นี่ก็เพราะใจนี้เองพาเป็นพาไปนะ ไปที่ไหนตะเกียกตะกาย ๆ จนกระทั่งสังขารร่างกายไปไม่รอดแล้วมันก็รู้กันเองจะยากอะไร โลกนี้เคยตายด้วยกันทั้งนั้น เราจะไปฝืนอะไรกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ ปล่อยแล้วเช่นเดียวกันกับโลกนั่นแหละ ถึงเวลาปล่อยแล้ว เวลานี้ยังไม่ปล่อย ยังต้องอาศัยธาตุขันธ์นี้ช่วยชาติบ้านเมือง

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้าพร้อมตากัน ชาติไทยของเราจะได้ขึ้นเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดามาหลังจากจะล่มจมอยู่แล้วในสองสามวันมานี้แหละ ไม่อยากว่าสองสามปีนะ เห็นต่อหน้าต่อตาชาติไทยของเราจึงกลายเป็นชาติที่ล่มจม มันไม่เคยมีตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรานำชาติมาด้วยความสงบร่มเย็นสมบูรณ์พูนผล แต่มาถึงชาติไทยของเราซึ่งเป็นลูกรุ่นหลานกลายเป็นเรื่องลูกหลานสังหารปู่ย่าตายายไปหมด โดยทำชาติไทยให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของปู่ย่าตายายที่ประคับประคองมานมนาน เราไม่อยากได้ยิน จึงขอให้ต่างท่านต่างประคับประคองชาติไทยของเราเดินตามหลังบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรา ขอให้ดำเนินตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยมีศาสนาเป็นเครื่องนำจะสงบงามตาทุกอย่าง

ระยะนี้เรียกว่าเล่นน้ำสงกรานต์กัน ระยะสองสามวันมานี้มันเป็นสมัยหมาเดือนเก้าเดือนสิบสองจนหาทางไปไม่ได้ นี่สมัยเดือนเก้าเดือนสิบสองมันออกตลาดออกสนาม สาดน้ำกันอึกทึกครึกโครม เราดูอดขบขันไม่ได้นะ พอเห็นฝ่ายคู่ต่อสู้ ทางนั้นก็จะสาดน้ำ ต่างคนต่างเป็นคู่ต่อสู้ซัดกัน ทีนี้พวกหนึ่งไล่มาข้างหลังฟาดเอาพวกนี้เปียกปอนหมด พอเปียกปอนหมดแล้วทำท่าโค้งตัว พวกบ้า มันสาดน้ำกันสนุกเต็มที่แล้ว มันโค้งตัวให้กัน เราขบขันเห็นเมื่อวาน

เมื่อวานเราไปเขาฉลากเมืองชลฯ เป็นห่วงใยพระเหมือนกันเราจึงต้องไป แนะนำ

สั่งสอนอรรถธรรมพอสมควรแล้วก็กลับมา

เวลาเล่นก็อย่าให้เล่นเลยเถิด การเล่นน้ำเล่นท่าหัวใจมีทุกคน ศักดิ์ศรีมีทุกคนเวลาเล่นก็เล่นด้วยกันแต่ให้สงวนศักดิ์ศรีดีงามความพอเหมาะพอดี อย่าผาดโผนโจนทะยานเกินไปไม่เรียกว่าเล่น ถ้าผาดโผนโจนทะยานไปนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟกลายเป็นข้าศึกต่อกันได้ การเล่นน้ำสาดน้ำเป็นธรรมดาของคน ตั้งแต่สัตว์เขาก็มีเวลาเพลิดเพลินมนุษย์เราถึงกาลเวลาที่จะเพลิดเพลินก็ให้เพลิดเพลินธรรมดาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม การหยอกการเล่นกันเช่นนี้ก็ให้เห็นอกเห็นใจกัน ต่างคนต่างไม่ถือสีถือสากันด้วย แล้วเวลาทำอะไร อย่าให้เลยเถิดเลยแดนไม่ดี ให้อยู่ในความเหมาะสมทุกอย่างนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับชาวไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธด้วยซ้ำ

นี่เราเตือนพี่น้องทั้งหลาย แล้วการขับขี่รถ เวลาเช่นนี้เป็นเวลาสำคัญมานะ ดีไม่ดีคนขับรถเพลินบ้าไปกับเขาเลยลืมเหยียบเบรกหมุนพวงมาลัยชนกันก็ได้ให้ระมัดระวัง คนอยู่ในรถมันไม่สนใจกับอะไรล่ะพวกนี้ คนที่ขับรถให้ระมัดระวัง ต้องประคับประคองรถไปด้วยดีมีสติสตังแล้วรถก็จะปลอดภัย เวลาอย่างนี้มักจะเกิดเหตุร้ายอยู่เสมอ ให้พากันระมัดระวังทุกคน การสาดน้ำสาดแบบเพลิน รถเขาตามหน้าที่ตามทางเดินของเขา หลีกไม่ทันมันก็ชนได้ เจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญ พลาดแล้วผิดได้เจ็บได้ทั้งนั้น ตายได้เสียได้ ให้พากันระมัดระวัง

ผู้ที่เล่นก็ให้มีสติสตัง อย่าเล่นจนเพลินตัวลืมเนื้อลืมตัว เกิดเหตุเกิดราวขึ้นในวงการเล่น ไม่ถูกไม่ดีนะ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ หลังจากนี้เราก็ไปเทศนาว่าการจังหวัดชัยนาทแล้ววัดทุ่งสามัคคีธรรมหลวงพ่อสังวาลย์แล้วกลับวันนี้ ไม่ค้าง กลับมาแล้วกลับไปย้อนหน้าย้อนหลังเวลานี้นะ หนักมากอยู่หลวงตา ทนอยู่อย่างนี้ ทนเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา

www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก