ดีชั่วเปิดเผยด้วยกัน ให้คัดเลือกเอา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ดีชั่วเปิดเผยด้วยกัน ให้คัดเลือกเอา

เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๕๓ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๖ ดอลล์ รวมทองคำทั้งหมดทั้งที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบได้ ๔,๖๖๔ กิโล ทองคำเอาไว้เป็นลมหายใจ เป็นความแน่นหนามั่นคง เป็นความอบอุ่นของชาติไทย เราพอใจนะ เพราะอันนี้เป็นหลักใหญ่ คือลมหายใจของชาติไทยเราอยู่กองทองคำนี้ เราจึงต้องเสาะต้องแสวงมาให้ได้ อันนี้สำคัญมากทีเดียว ดอลลาร์ก็เป็นคู่เคียงกันไป ทองคำกับดอลลาร์เป็นหลักให้เงินไทยเราแข็งตัวได้ ถ้าอันนี้ไม่มีจมไปได้ไม่สงสัย เราจึงต้องเสาะแสวงทองคำ ดอลลาร์ คู่เคียงกันไปเลย เงินสดได้เท่าไรเราก็จะตีเข้าซื้อทองคำ

มันสำคัญที่ทางโรงพยาบาลซีมาอยู่แทบทุกวัน มาขออันนั้นมาขออันนี้ เราจะคัดเงินนี้เข้าทองคำมันเข้าไม่ได้จะว่าไง คนนั้นขาดอันนั้น คนนี้ขาดอันนี้ มีแต่โรงพยาบาลมากต่อมากนะจะทำยังไง ทางนี้ก็ชาติ อันนี้ก็ต้น อันนี้ก็กิ่งก้านสาขาดอกใบ รวมอยู่ในต้นเดียวกันนี้ ก็ต้องได้ดูแลทั้งต้นทั้งกิ่งก้านสาขาดอกใบ เรื่องก็เป็นอย่างนั้น เราจึง ถ้าหากจะพูดแบบโลกก็เรียกว่าเราเป็นกังวลมากอยู่นะ พูดแบบโลกนะ เราเป็นกังวลมากอยู่ เพราะอะไรก็เพื่อชาติ ๆ แยกไปทางไหนก็มีแต่ชาติ เข้าในก็ชาติ อันนี้หัวใจของชาติ นี่แข้งขาตีนมือของชาติ แล้วจะไปตัดอะไรออกได้ลงคอคนคนหนึ่งน่ะ ตัดขาก็ขาขาด ตัดแขนก็แขนขาด มันจะสมบูรณ์ได้ยังไง นี่ซิจึงทำให้เราหมุนจะตายนะ อะไรมันก็จำเป็นอยู่อย่างเดียวกัน

เราเห็นใจพี่น้องชาวไทยเรามากนะ เราไปคราวนี้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวไทยเราด้วยผลบวก ซึ้งในหัวใจเรามากจริง ๆ นี่ละความรักชาติของเราแสดงน้ำใจให้เห็น ถึงขนาดที่ว่าเราซึ้งใจมากนะที่เราไปภาคเหนือคราวนี้ เห็นน้ำใจพี่น้องชาวไทยเรา มีเท่าไรคุ้ยเขี่ยออกมา ๆ มีห้ามีสิบเอาออกมาให้เห็น ๆ นี่ออกมาจากน้ำใจ เพราะฉะนั้นถึงซึ้ง ซึ้งมากนะเราคราวนี้ สมบัติเงินทองข้าวของได้มากได้น้อยเราไม่ค่อยกำหนดกฎเกณฑ์ยิ่งกว่าทางจิตใจนะ เพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเราจึงบอก วัตถุเป็นอันดับสอง จิตใจเป็นอันดับหนึ่ง เราบอกตลอด ไปที่ไหนจึงเทศน์ทางด้านจิตใจ ทีนี้เมื่อแสดงออกมาจากจิตใจเป็นผลออกมาเป็นเงินเป็นทองนี้เราจึงซึ้งใจ เรียกว่าเอาออกมาจริง ๆ จากน้ำใจ มีห้าก็เอาออกมาให้เห็น มีสิบก็เอาออกมาให้เห็น

นี่ละน้ำใจของผู้นี้มีคุณค่ามาก สามารถที่จะยังเมืองไทยเราให้ขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัย ดียิ่งกว่าที่มีเงินเป็นล้าน ๆ ๆ ไม่สนใจที่จะช่วยผู้ใด ๆ ตลอดถึงชาติบ้านเมืองเลยนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นขอนซุงทับชาติไทยอยู่เฉย ๆ โอ่อ่าฟู่ฟ่าในหัวใจเจ้าของ ไม่ได้โอ่อ่าฟู่ฟ่าทั่วประเทศไทยเหมือนคนจนที่เขามีน้ำใจบริจาคทาน อันนี้สำคัญมาก เราไปคราวนี้เราซึ้งมากจริง ๆ นะ สมบัติเงินทองเราไม่ค่อยสนใจอะไรนัก เพราะเรามุ่งต่อจิตใจเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเราเห็นจิตใจแสดงออกมาอย่างนี้แล้วเราจึงซึ้งมาก ได้เท่าไรได้เถอะ ขอดูตั้งแต่หัวใจของชาติไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเท่านั้น เป็นยังไงมีความกลมกลืนสามัคคีรักชาติขนาดไหน มีมากมีน้อยแสดงออกมาให้เห็นนี้ เราซึ้งมากตรงนี้นะ

ธรรมเป็นอย่างนั้นนะ ธรรมไม่ได้หาเรื่องร่ำเรื่องรวยอะไร ธรรมหาธรรมว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นเราจึงได้ซึ้งมากทีเดียวไปคราวนี้ มีเท่าไรให้บริจาคเถอะ อันนี้ละชาติเราจะได้อบอุ่นแน่นหนามั่นคง ขึ้นจากความรักชาติ ความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเรา มีมากมีน้อยเอาออกไป ขอให้ชาติไทยของเราแน่นหนามั่นคง ก็แสดงว่าไปจากจิตใจของเราที่มั่นคง จึงรักษาบ้านเมืองให้มั่นคงได้ อยู่ตรงนี้นะ ถ้าจิตใจไม่มั่นคงแล้วเหลวแหลกแหวกแนว ไม่มีความหมายอะไร อยู่ที่ไหนมันก็มีวัตถุสิ่งของ เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสาร แต่หัวใจไม่เอนเอียงไปทางผลบวกผลลบมันก็ไม่ไป ส่วนมากมันไปแต่ผลลบ ๆ ผลบวกไม่ค่อยมีต่อชาติของตน มันก็เสียตรงนี้น่ะซี

เรามุ่งอย่างยิ่งยังบอกพี่น้องทั้งหลายแล้ว การช่วยชาติไทยคราวนี้เราช่วยด้วยน้ำใจของเราจริง ๆ ไปเราจึงดูตั้งแต่เรื่องจิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา ยิ่งกว่าที่จะดูวัตถุเงินทองนำ เราดูอันนี้มากกว่าทุกอย่าง ถ้าอันนี้แน่นหนามั่นคงมันจะดีขึ้นไปด้วยกันทุกอย่างนั่นแหละ ถ้าอันนี้เลวเสียอย่างเดียวไม่มีอะไรดีนะ พี่น้องทั้งหลายอย่าเข้าใจว่ากองสมบัติเงินทองจะเป็นของดียิ่งกว่าหัวใจดีนะ ถ้าหัวใจดีแล้วดีหมดยังบอกแล้ว อะไรก็มาอยู่กับใจก็บอกแล้ว ใจนี้เป็นทำนบใหญ่ บรรจุได้ทั้งความทุกข์ มหันตทุกข์ก็ลงที่จิตใจ ไม่ได้อยู่ตามต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนะ กองทุกข์จะมารวมอยู่ที่หัวใจของสัตวโลกนี่

ทีนี้ความสุขก็เหมือนกัน เมื่อประกอบให้ถูกต้องดีงามแล้ว ก็จะไหลลงมานี้เป็นความสุขคือภาชนะได้แก่ใจของเรา เป็นทำนบใหญ่สำหรับรับทั้งความสุขและความทุกข์ เพราะฉะนั้นให้เลือกเฟ้นให้ดี ต่างคนต่างมีทำนบใหญ่คือหัวใจด้วยกัน ให้ต่างคนต่างคัดเลือก อะไรที่จะเป็นภัยต่อจิตใจแล้วให้ปัดออก ๆ ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องต่อสู้ปัดสิ่งเป็นภัยออก สิ่งเป็นคุณจะปรากฏขึ้นมาจากความลำบากของเราที่ต่อสู้กับความไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละ มันจะดีขึ้นมา ๆ เรื่อย ๆ นะ

บ้านเมืองของเรา ทางชาติบ้านเมืองก็ตะเกียกตะกายเต็มกำลังความสามารถทุกคน เราเห็นได้ออกทางหนังสือพิมพ์อะไรก็ออก ผลบวกผลลบมันผสมผเสถีบยันตีกันมาตลอดเวลา เราก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอ คนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาทำความดิบความดีเพื่อบ้านเพื่อเมือง จนจะไม่มีลมหายใจ ๆ คนหนึ่งไม่มีอะไร มีแต่หาถีบหายันหาเตะหาถีบดูเอานะ ดูใจคนทั้งสองพวกนี้ดูเอา แล้วเอามาวัดหัวใจของพี่น้องทั้งหลายให้ดี เฉพาะอย่างยิ่ง เวลาคัดเลือกจะเป็นผู้แทนในกาลข้างหน้านี้ พวกไหนเป็นยังไงให้จารึกไว้ในใจให้ดีทุกคน พวกที่ทำลายชาตินี้หรือเป็นพวกที่จะได้รับการส่งเสริมจากพี่น้องชาวไทยของเรา เพื่อความล่มจมแห่งชาติไทยทั้งชาติ ปัญหาตั้งขึ้นถามเจ้าของนะ อย่าถามผู้ใด ถามเจ้าของแต่ละคนๆ แล้วผู้ที่ดิบที่ดีให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา เราไม่ได้เป็นคนบ้าเห็นต่อหน้าต่อตาด้วยกัน นี้ดีๆ แล้วเวลาที่จะตัดสินกันเด็ดขาดก็คือประชาชนนั่นแหละจะเป็นผู้ตัดสินให้ พวกนี้ตัดสินไม่ได้นะ

พวกเราเป็นเจ้าของสมบัติ เจ้าของของชาติเป็นผู้ตัดสินให้ ใครเป็นคนดีซัดลงไป มีเท่าไรทุ่มลงไป อ้าว.หย่อนบัตร มีบัตรหนึ่งฟาดมันห้าบัตรจะเป็นไรไปวะ ข้าอยากให้ห้าบัตรนี่วะ ทำไมแกจึงอยากให้ห้าบัตร แกเป็นบ้าเหรอ ก็แกนั่นแหละเป็นบ้า ฉันเห็นเป็นคนดีฉันมีหนึ่งฉันอยากให้ห้านี่ แกไม่เห็นได้อะไรมาถามฉันทำไม ใส่เปรี้ยงเข้าไปเข้าใจไหม ฉันมีหนึ่งฉันอยากได้ห้าบัตรหย่อนลงไป ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะเทิดทูนชาติไทยต่อไป เกี่ยวเนื่องติดต่อกันเป็นลำดับแล้วชาติไทยขึ้นได้นะ ถ้ามีพวกโจรพวกมารพวกมหาภัยเข้ามาตัดรอน ขาดสะบั้นไปได้นะ ให้จำคำนี้ให้ดี นี้ละธรรม ให้ฟังเสียงธรรม ฟังเสียงกิเลสพาโลกให้ล่มจมมาขนาดไหนแล้ว ธรรมเป็นเครื่องฟื้นฟู ธรรมบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกเพื่อความล่มจมไม่เคยมี นี่เอาธรรมอันนั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ให้จำให้ดีก็แล้วกัน

เวลามันจำเป็นก็คนทั้งชาติไทยนั้นละเป็นผู้มีอำนาจ ที่จะยกชาติไทยของตนและจะทำชาติไทยของตนให้จม ด้วยการตัดสินให้แก่พวกที่จะก้าวเดินเพื่อความล่มจมหรือเพื่อความเจริญ สองพวกนี้มันมี พวกหนึ่งจะพาให้ล่มจมโดยถ่ายเดียว คอยเตะคอยถีบคอยยันคอยกระทืบไปหมด เขาทำดีขนาดไหนก็หาแต่เรื่องแต่ราวใส่เขา เพราะไม่มีดีออกใช้มันมีแต่ความชั่วช้าลามก แสดงออกมาแง่ไหนก็มีแต่ความชั่วออกมา บาดหัวใจบาดจิตใจ บาดหูบาดตาประชาชนตลอดมาให้จำพวกนี้ให้ดี พวกไหนที่ทำให้เกิดความซึ้งใจ ๆ มีความปลื้มปีติ ๆ เพื่อจะทำให้ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการขวนขวายของตน ๆ เอ้า.พวกนี้ตัดสินลงไปเลย เวลาจะเอาอำนาจจริงๆ จะเอาจากประชาชน ไม่มีใครมีอำนาจละนะ พวกเราเป็นผู้มีอำนาจ

จึงพิจารณาให้เรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ถ้าหากว่าอะไรไม่เป็นท่าให้รีบปัดไว้ตั้งแต่บัดนี้อีกเหมือนกัน ถ้าด้านไหนจะดีจะสามารถทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ให้พยายามสั่งสมกำลังไว้เพื่อทุ่มนี้ให้หนุนชาติไทยของเราต่อเนื่องเป็นลำดับ ชาติไทยจะขึ้นได้ ถ้าฟังเสียงอรรถเสียงธรรมนะ ถ้าฟังเสียงกิเลสนี้ถกเถียงกันวันยังค่ำ เห็นชั่วเป็นดี เห็นดีเป็นชั่ว นั้นละเมืองไทยเราไม่คาดไม่ฝันว่าจะจม จมได้ไม่สงสัย ด้วยความไม่รอบคอบของเจ้าของสมบัติแห่งชาติไทยของเราคือพวกเราเอง ให้พิจารณาให้ดี เหล่านี้เราก็ฟังมาตลอดเวลา ความชั่วมันไม่มีความดีก็แสดงตั้งแต่ความชั่วออกมาให้เห็น หูมีตามีทุกคนได้รู้ได้เห็นทุกคน ผู้ดีมีความดีที่จะมาแจกจ่ายพี่น้องชาวไทย ใครก็ได้เห็นด้วยกัน

ทั้งดีทั้งชั่วไม่ปิดบังลี้ลับเปิดเผยมาด้วยกัน ให้คัดเลือกเอา ทุกคนต้องคัดเลือกเอา ไม่เลือกชาติไทยของเราจมได้นะ ไม่มีใครทำให้จม เราจะไปตำหนิใครไม่ได้นะ ต้องตำหนิความเลวร้ายของเรา คือความเซ่อซ่าไม่เอาไหนของเราที่จะทำชาติไทยล่มจม และต้องชมชาติไทยของเราว่าเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ สามารถรักษาสมบัติของตนได้ ด้วยดำเนินงานโดยความถูกต้องดีงาม เพราะการพิจารณาแล้วทุกอย่าง เข้าใจไหมล่ะ ให้จำให้ดี นี่มันเป็นอย่างนี้แหละ ทุกคนดูเอาๆ

ประชาชนนั่นละจะอ่าน พวกนี้ไม่มีใครอ่าน เขามีตั้งแต่จะกัดกันเหมือนหมานั่นแหละ เข้าใจไหม พวกเราเป็นคนก็ดูซิ ดูหมากัดกัน มันกัดกันแบบไหนหมาเหล่านี้ กูเลี้ยงมันมา แม้ตั้งแต่ให้เข้าไปเป็นผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร กูก็จ้างมันเข้าไปใช่ไหม ผู้แทนคนหนึ่งเอาเงินมาจากไหน ไม่จากประชาชน กูไม่ได้จ้างให้ไปกัดกันเหมือนหมานี่นะ ให้ว่าอย่างนั้น เข้าใจไหม กูจ้างให้ไปเป็นมนุษย์ยกชาติไทยของเราขึ้นต่างหาก เข้าใจเหรอทุกคน ต้องถามเข้าใจเหรอ ๆ ขนาดนั้นเหรอ มันโง่ขนาดไหนพวกเรา มันเป็นอย่างนั้นนะ

พวกนี้มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไร ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทำลายชาติ พวกนี้พวกทำลายชาติ ออกแง่ไหนมีแต่แง่ทำลายๆ ที่จะให้อนุโมทนาสาธุการว่า เอ้อ.เข้าท่าดี ยังไม่เห็นมีนะ มีตั้งแต่เรื่องจะเหยียบจะยันจะทืบจะทำลงไปให้มันแหลกๆ ทั้งนั้น ให้จำให้ดี พวกนี้น่ะ จำให้ดี ผู้ที่พยายามตะเกียกตะกายก็จำให้ดีเหมือนกัน เวลานี้เป็นยังไงชาติไทยเรา ดูเป็นความดีหรือความชั่ว ผลบวกหรือผลลบ ให้ดูเอา ผู้นำก็ประกาศลั่นมาตั้งแต่ได้เป็นผู้นำแล้ว เคลื่อนไหวไปมาเป็นยังไงบ้างให้เราดูเอา ทุกอย่างมีทั้งดีทั้งชั่ว เปิดเผยของกิริยาการแสดงออกของคนดีคนชั่วนั่นแหละ ไม่ปิดบังลี้ลับหูตาพี่น้องชาวไทยไปได้ ปิดไม่ได้ ให้เราพินิจพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ไม่งั้นเมืองไทยเราจะจมได้นะ

โห.เราใจหายไปเหมือนกันนะ เรื่องนี้นะหวุดหวิดๆๆ ใจหายเลย นี่เราพอจะเริ่มหายใจได้แล้ว ให้หายใจเต็มปอดด้วยความอุตส่าห์พยายามพินิจพิจารณาทุกด้านทุกทาง อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะ ให้ถือเป็นข้อเข็ดหลาบสิ่งที่ผ่านมาแล้ว มันจะล่มจะจมจะแหลกกันหมดทั้งเมืองไทยทั้งชาติทั้งศาสนา ให้พากันพินิจพิจารณาให้ดีทุกคน ไม่งั้นไม่ได้นะ ชาติไทยเป็นของเราทุกคนๆ แม้แต่หมามันก็เป็นหมาไทย จะว่าไง นี่หมาในวัดป่าบ้านตาด เขาก็บอกหมาวัดป่าบ้านตาด แล้ววัดป่าบ้านตาดเป็นวัดของชาติไทย หมาก็เป็นหมาชาติไทยจะว่าไง มันเป็นชาติไทยได้ทั้งหมานู่นน่ะ ถ้าชั่ว ชั่วทั้งหมาด้วยเข้าใจไหม ใครอยากชั่วไหมล่ะ อยากชั่วทั้งหมาทั้งคนทั้งเป็ดทั้งไก่ทุกอย่าง แม้ที่สุดเหาอยู่บนหัวมันก็ชั่วไปได้เหมือนหมา

ความจริงหมาเขาไม่ได้ชั่วนะ ถ้าเอะอะ ก็หมา ว่าให้เขาว่าหมา ครั้นไปติดก้นไปก็คือหมานั่นแหละ ไปที่ไหนวิ่งตามเจ้าของ หมารักเจ้าของนะ เจ้าของมีแต่หมาๆ เจ้าของเลวกว่าหมา เข้าใจไหม หมามันยังรักเจ้าของ ไปที่ไหนเห็นแต่หมาติดตามไปเลย วิ่งแจ้น ยิ่งไอ้หยองด้วยแล้วไปไหนไปเลย เป็นอย่างนั้นนะ นี่ละให้เป็นสมบัติของชาติไทย คนไทย สัตว์ไทย เต็มเนื้อเต็มตัวด้วยกันทุกคน ด้วยความเข้มงวดกวดขัน อย่าปล่อยอย่าวาง เสียจริงๆ นะ วันนี้ก็พูดเพียงแค่นี้นะ ให้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วด้วยกัน ฝ่ายชั่วมันออกแง่ไหนมีแต่แง่ทำลายชาติบ้านเมือง เรียกว่า เป็นมหาภัยต่อชาติตลอดเวลาอาการที่มันแสดงออก ถ้าที่ดีแสดงออกแง่ไหนมีแต่ยกยอชาติไทยของเราขึ้น นี่เรียกว่า ฝ่ายดี ให้จำให้ดี เอาละพอ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก