ศาสนามหาภัย
วันที่ 9 ตุลาคม 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

ศาสนามหาภัย

ฝนดีเหลือเกินนะปีนี้ ฝนดีเหลือเกิน ส่งถึงเดือนตุลาคม นับว่าดี ต้นเดือนจนถึงเดือนตุลานี้ข้าวน้ำเรียกว่าสมบูรณ์ นอกจากฝนไม่ตกในต้นปี เขาปักดำตอนล่านี้ฝนก็ต้องส่ง ถ้าธรรมดาแล้วถึงขณะนี้แล้วสมบูรณ์ฟ้าฝน ข้าวน้ำสมบูรณ์ เราไปชัยภูมิ ไปเห็นอำเภอมัญจาเข้าไปทางอำเภอคอนสวรรค์ นี่แล้งนะ เรานึกว่าจะไม่แล้งที่ไหน ไปเห็นจุดนี้แห่งเดียว เท่าที่เที่ยวมานี้ไปที่โน่นที่นี่ ก็มีอำเภอมัญจา เข้าไปทางชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์แห้งแล้ง เขาดำนาล่า อันนี้ล่า นอกนั้นก็เสมอกันหมด

ระยะนี้กฐินต่อกันเรื่อย วันเสาร์วันอาทิตย์นี้แน่น ๆ ไม่มีเวลาว่าง เช่นวันที่ ๑๓-๑๔ แล้ว ๒๑-๒๒ และ ๒๗-๒๘ ทั้ง ๓ เสาร์อาทิตย์นี้แน่น ๆ ไม่ว่าง วันธรรมดาก็มีประปราย เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วแน่นทั้งนั้นแหละ

นี่ให้พี่น้องทั้งหลายระวังนะ เวลานี้ศาสนามันเป็นมหาโจร เที่ยวปล้นที่โน่นที่นี่แล้วนะ ศาสนาต่าง ๆ เว้นพุทธศาสนาของเรา ไม่รุกรานใครศาสนาพุทธเรา ไม่มีการรุกราน เป็นหลักธรรมชาติใครจะนับถือปฏิบัติตามก็ได้ ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้สนใจ แต่ศาสนาเหล่านั้น มันเป็นมหาภัย เที่ยวรุกรานที่นั่นที่นี่ นี่แหละศาสนาคนมีกิเลส ไปที่ไหน มันจะเป็นกิเลสเข้าไป มันไม่ได้เป็นศาสนานะ มันเอาศาสนาเป็นโล่บังหน้า แล้วทำลายจิตใจคนให้ผิดพลาดได้ง่าย ใครเผลอไม่ได้นะ มันค่อยซึมซาบเข้ามาทุกแบบทุกฉบับ ให้จำเอาไว้ให้ดีนะ พวกนี้พวกมหาโจรมหาภัยทั้งนั้นแหละ นี่แหละศาสนาของคนมีกิเลส ไปที่ไหนต้องเป็นกิเลสออกหน้าทำลายไปเรื่อย ๆ ไม่ได้เป็นความผาสุกร่มเย็นเหมือนธรรมนะ

พุทธศาสนานี่เป็นธรรมล้วน ๆ มาดั้งเดิม ไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใด คือพุทธศาสนาว่างี้เลย เพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส ศาสดาองค์เอกเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นศาสดาเอกของโลก ตลอดมาทุก ๆ พระองค์ เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสาร นอกนั้นเป็นศาสนามาจากความรู้ความเห็นของคนมีกิเลส ก็ตั้งตัวเป็นศาสดาขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจ เมื่อเป็นศาสนาไปแล้ว มันก็เป็นไฟเที่ยวรุกรานที่นั่นรุกรานที่นี่ นี่กำลังทราบแล้วนะ ว่ากำลังจะเริ่มเข้ามาทุกแบบ ซึมก็มีออกเปิดเผยก็มี แบบลุกลามไปก็มีหลายแบบนะ นี่แหละศาสนาของคนมีกิเลส ฟังเอาสิ มันเอาศาสนาเป็นโล่บังหน้าเฉย ๆ นะ เป็นพิษเป็นภัยเต็มอยู่ในศาสนานั้นหมด ใครเผลอไม่ได้นะ ให้จำเอาไว้ทุกคน

ศาสนาพุทธเรานี้เอกแล้ว ไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส ศาสดาองค์เอกเลิศเลอมาตลอดนะ ทุก ๆ พระองค์ ให้ยึดไว้เป็นหลักให้ดีนะ อย่าไปหลงกลของศาสนาต่าง ๆ ที่มันแฝงตัวว่าศาสนา ๆ มันมีตั้งแต่พิษแต่ภัยภายใน มานั้นเป็นมหาภัย ควรแทรก ๆ ควรซึม ซึม เปิดเผยออกมา ๆ ควรรุกราน รุกรานไป ศาสนาเหล่านี้จึงว่าเป็นมหาภัยนะ นี่แหละกิเลสอ้างตัวเป็นศาสนา มันเป็นอย่างนี้แหละนะ ให้พากันจำเอานะ เวลานี้กำลัง ฟังว่าซึมซาบเข้ามา มันจะเอาชาติไทยของเราให้จม เบื้องต้นจะให้จมทั้งชาติทั้งศาสนา เมื่ออันนี้พลาดไปแล้ว ที่นี้มันจะขึ้นแผนใหม่มานะ ให้จำให้ดี คำนี้น่ะ

เบื้องต้นก็เอามาแล้วนี่ ทั้งชาติทั้งศาสนาจะให้จมไปด้วยกัน ก็เป็นเรื่องของหลวงตาทั้งสองออกรับเลยนะ ทางศาสนาก็ออกรับ โบกมือให้มา หลวงตายังไม่ตาย ขนาดนั้นนะ เพราะอ่านดูหมดแล้วเรื่องราว มันไม่มีอะไรเป็นคุณต่อศาสนาเลย ในข้อบัญญัติ กฎข้อบังคับศาสนาพุทธของเรา บังคับพระบังคับเณร จะให้อยู่ในเงื้อมมือของมันจะเป็นเจ้าอำนาจ มาบีบบังคับ เอาศาสนาเป็นบ๋อย มันจะเป็นนายป่า ๆ เถื่อน ๆ อำนาจป่าเถื่อนเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย ศาสนาก็จะหมดชาติก็จะหมด นี่พอพลาดไปนี่ขึ้นจุดใหม่แล้วนะ จะให้ดีคำนี้น่ะ

เวลานี้กำลังขึ้นแผนใหม่มา ให้ตั้งให้ดีนะ อย่าอ่อนข้อนะ นี่ทางชาติเราก็ดังพี่น้องทั้งหลายเห็น นี้ศาสนาก็ออกมาอย่างนี้ เราก็ออกเลยรับเลย บอกศาสนานี้โบกมือให้มาเลย บอกว่าหลวงตาบัวยังไม่ตาย ให้มา ว่างั้นเลย นั่นเห็นไหมล่ะ นี่กำลังนะเวลานี้ เตือนพี่น้องทั้งหลายไว้ นี่แหละคือภัยทั้งนั้นแหละ ภัยของชาติในตัวของมันเอง ศาสนาก็ช่วยทำลายชาติไปด้วย มันทำลายทั้งสองศาสนา ที่มันอ้างว่าศาสนา ๆ คือตัวมหาภัยเข้ามา กำลังเริ่มคืบคลานเข้ามาทุกแบบนะ จำให้ดี

ล่อแหลมมากนะเวลานี้ชาติไทยของเรา มันมาทุกแบบนะ มันจะมาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อม ๆ กัน ขึ้นแผนใหม่ขึ้นมาแล้วเวลานี้ กำลังเริ่มแผนใหม่มา แผนเดิมพลาดไป เอาแผนใหม่ขึ้นมา เราก็คนคนเก่าเจ้าของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทยเรา เราจะนอนใจได้หรือ

หลวงตาบัวยังบอกแล้ว เคยประกาศแล้วนี่น่ะ ทั้งขบขันด้วยนะคำประกาศ มหาโจรจะเข้ามาปล้นชาติปล้นศาสนาของเรา เราเป็นเจ้าของจะปฏิบัติยังไง ๆ จากนั้นก็เข้ามาหาเจ้าของ ถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่เป็นเจ้าของชาติศาสนาแล้ว แม้ที่สุดกำลังอาบน้ำอยู่นะ ปล่อยหำปล่อยโคย กำลังอาบน้ำเข้าใจไหม ว่ามหาภัยมาแล้ว ไหนทันทีเลย ไม่ต้องนุ่งผ้า ออกซัดเลย ไม่มีอะไรมีแต่หมัดก็ซัดเลย มีแต่หมัดฟาดเลยเต็มเหนี่ยวเลย หมัดไม่พอไปยืมหมัดหมามา เห็นไหม หมัดไม่พอไปยืมหมัดหมามา หมัดเต็มตัวมันด้วยเข้าใจไหม หมาเราตัวเดียวตกทะเลไปเลยพวกนี้ หมาตัวเดียวหมัดเต็มหลัง เข้าใจไหม นั่นเป็นอย่างนั้นแหละ เอาจริง ๆ

เราเป็นเจ้าของสมบัติ อ่อนข้อได้หรือ มาก็ผึงเลย นั่น ไม่มีอะไรก็มีแต่กำปั้น มีแต่หมัดซัดเลย ผ้าก็ไม่นุ่ง กำลังอาบน้ำอยู่นี่ เขาบอกว่ามหาโจรเข้ามาแล้ว ปล้นบ้านไหน ทันทีเลย ยังไม่ได้นุ่งผ้า มีแต่หมัดก็ซัดเลย ก็มันไม่มีอะไร มีแต่หมัดซัดเลย หมัดไม่พอ ไปยืมหมัดหมามาซัดเลย งั้นจึงว่านักต่อสู้สิ อ่อนแอได้หรือ ต้องเป็นนักต่อสู้ เข้มแข็งทุกอย่าง เราจะรักษาสมบัติของเรา เราต้องเอาอย่างนั้นสิ นี่กำลังเข้ามาทุกแบบทุกทาง ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้นะ มันจะมาทุกแบบ แบบไหนก็ช่าง แบบของปลอม ๆ ทั้งนั้นแหละ มีกี่มากน้อยเพียงไรมันปลอมทั้งนั้นแหละ ของจริงต้องจริงตลอด ซัดกันเลยนะ ไปกลัวของปลอมทำไม

เวลานี้ทองคำของเรา หลังจากมอบแล้วก็ดูเหมือนว่าได้ ๖๐ กว่ากิโลมั้ง ได้ ๖๒ กิโลแล้ว ให้พากันคืบคลานทุกคน ๆ นะ ให้เชื่อ ๆ ผู้นำเชื่อธรรม นี่ได้เข้าไปตรวจตราพาทีดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จึงได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ อย่านอนใจว่างั้นเลย เพื่อตั้งหลักตั้งเกณฑ์แห่งของชาติไทยของเรา ขึ้นที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งนะ ดอลลาร์เคียงข้างกันไป เงินไทยก็หนุนกันไปในนั้นเลย สามกษัตริย์นี่แหละเป็นกษัตริย์ที่เอาชาติไทยของเราไว้ได้ ถ้าอันนี้พลาดไปแล้ว ชาติไทยของเราพลาดไปพร้อม ๆ กันนะ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ

เวลานี้ก็ หัวหน้าของเราก็มีอยู่ ๒ ฝ่าย ทางบ้านเมือง ทางศาสนาเราก็นำอยู่แล้ว ก็ฟังแต่ว่าตั้งแต่อาบน้ำยังไม่นุ่งผ้า ปล่อยหำไปเลย ซัดกันเลย (หัวเราะ) เข้าใจไหม ตั้งภาพพจน์ขึ้นสิ คือมันไม่มีอะไร ก็กำลังอาบน้ำอยู่ใช่ไหม บอกว่าข้าศึกมาแล้ว ไหน ? เท่านั้นแหละ ออกเลย ซัดเลย มีแต่หมัดก็ซัดกันเลย หมัดเราไม่พอไปยืมหมัดหมามา เห็นไหม มันถอยเมื่อไร ฟังซิน่ะ เอาตรงที่ว่าไม่ถอย หมัดเจ้าของหมดไปแล้ว ไปยืมหมัดหมามา ฟัดมันเลย ต้องอย่างนั้นสิ ให้พยายามทุกคน ๆ ให้ขึ้นนะ

คราวนี้ให้ทองคำหนาหน้าหนาตาขึ้น ทองคำเป็นหลักใหญ่มากทีเดียว เพราะงั้นหลวงตาจึงหมุนจี๋ ๆ ไปกับทองคำ จนกระทั่งพลาดไปเรื่องดอลลาร์นะ พอหันมานี่ อ้าว ดอลลาร์ยังไม่ได้สักดอลล์ยังไงนี่ จวนจะมอบแล้ว ซัดกันตูมตาม ๆ อย่างน้อยให้ได้หนึ่งแสนนะ เวลาได้จริง ๆ แล้ว พี่น้องชาวไทยเราดูเหมือนได้ ตั้งแสนแปดหมื่น เราก็ไปคว้าเอาโครงการช่วยชาติอีก ๑๐ ล้าน รวมเข้าไปแล้วได้ ๔ แสนพอดี ก็ไม่น้อยหน้าเกินไป ได้ถึง ๔ แสนก็นับว่าดี ทองคำเราก็ได้เกือบ ๒ ตัน ไปคราวที่แล้วนั้น ขาดอยู่ ๑๘๗กิโลครึ่ง ก็จะได้ครบ ๒ ตัน มอบคราวนี้เรียกว่ามาก แล้วก็บรรดาพี่น้องชาวไทยเราก็เห็นทั่วหน้ากัน จากการถ่ายสดออกทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นใครจะตื่นเนื้อตื่นตัว ให้ตื่นนะ เรานี้ ถ้าว่าหมุนจี๋ หมุนขนาดนั้นแหละ หมุนเพื่อพี่น้องชาวไทยเรานะ ไม่ได้หมุนธรรมดา ไม่อ่อนแอหมุนเต็มที่

ทางบ้านเมืองเราก็ตายใจได้แล้ว เอาเลย หลวงตาบัวชี้คนผิดพลาดไป หลวงตาบัวจะยอมตกนรกผู้เดียว ชี้คนนี้จะนำบ้านเมืองให้เจริญ แต่กลับคนนี้ทำบ้านเมืองให้ล้มจม เอาคอหลวงตาบัวไปตัดเลย นี้เป็นเครื่องประกันทางชาติบ้านเมืองของเรา เข้าเหรอ ของเราก็พระพุทธเจ้าก็ประทานให้แล้ว เราออกเราออกสนามเลย อาบน้ำเลยก็ไม่นุ่งผ้าเวลาจำเป็นเห็นไหมเด็ดไหม ปล่อยหำปล่อยโคย ฟาดกันเลย มีแต่หมัดก็เอา นั่นฟังซิเข้มแข็งไหมล่ะ พี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนแอนะ นี่เวลานี้เราพร้อมแล้วนะ ให้ฟังคำนี้ให้ดีเป็นเวลาที่เราจะได้พยายามขวนขวาย เข้าสู่ชาติไทยของเราด้วยสมบัติต่าง ๆ

เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากว่าทางศาสนาทางชาติบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เอาขึ้นไม่ได้แล้ว เราชักจะเขียนความหมดหวังไว้แล้วนะ เวลานี้ยังไม่เขียนเพราะเชื่อพี่น้องทั้งหลายด้วย แล้วเชื่อผู้นำทั้งสองฝ่าย เราก็เชื่อเราด้วย ว่าไม่เคยอ่อนเลย ผู้นำของเราทางชาติบ้านเมืองเราก็เชื่อแล้วนี่นะ เพราะฉะนั้นถึงชี้ออกมาเลย ให้พี่น้องทั้งหลาย เอาตายใจฟาดลงไป ผู้นำทั้งสองนี้จะพาพี่น้องทั้งหลายจมก็ให้เห็นในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานี้นะ ถ้าจะนำพี่น้องทั้งหลายขึ้นเราก็พร้อมแล้วเวลานี้ประกาศป้าง ๆ อยู่แล้วให้ขึ้นด้วยการขวนขวาย ทุกคน ๆ อย่าอ่อนแอนะ ถ้าอ่อนไม่ได้นะ ให้ฟังเสียงหัวหน้าแหละสำคัญมากนะ อย่าไปว่าคนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ แล้วระเกะระกะกัน แล้วเตะถีบกันยันกันล้มระนาวใช้ไม่ได้นะ ว่าอย่างไงเอาออกเลย ๆ นั่นต้องเชื่อซิ

ศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็ศาสดาองค์เอกเป็นผู้นำ อันดับที่สองพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์เป็นผู้นำสัตว์โลกได้รับความร่มเย็นตลอดมา ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าพระองค์ใด สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พาประชาชนสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไม่เคยมี นี่เราก็นำพระพุทธศาสนาออกมาเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนฉลองพระองค์ ก็ทำเต็มเหนี่ยวสำหรับชักจูงพี่น้องชาวไทยเราเต็มกำลังความสามารถ ให้พากันเอาว่างั้นเลย

นี่มันพร้อมแล้ว ผู้นำทางโลกก็เป็นลูกชาวพุทธนั่น มันพร้อมแล้วนะ ไม่ได้เป็นชาวผีนะ ถ้าชาวผีแล้วคอยคัดคอยค้านต้านทาน เป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติต่อศาสนาตลอด ทั้งที่ลับที่แจ้ง นี่คือผู้นำพวกเปรตพวกผีเป็นผู้นำ เราก็เคยเห็นมาแล้ว ชาติไทยของเรากำลังจะจมเห็นไหมล่ะ ก็ได้อาศัยทางชาติทางศาสนาเรานี้ช่วยกันหนุนกันเวลานี้ จึงพอหายใจได้ จึงเอาให้หายใจได้เต็มปอด ด้วยการขวนขวายทุกคน ๆ อย่าอ่อนข้อนะมีเท่าไร ๆ เอาทุ่มลงมาว่างั้นเลย ทุ่มลงมาเพื่อชาติไทยของเราเพื่อหัวใจของเรา เพื่อตับปอดของเราได้หายใจเต็มปอดมันจะเสียหายไปไหนวะ

เมื่อวานนี้ก็ไปโน้น ไปวัดถ้ำผาปู่เมื่อวานนี้ วานซืนก็ไปภูวัวนะ นี่สองวันนี้เราก็ไม่ลืม เมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะ นั่งอยู่นี้วิงเวียนนั่งอยู่ไหนก็จะล้ม เดี๋ยวจะล้มทางนี้ หวิวแหววมาเลยนะ ไม่ทราบว่าเป็นยังไง เมื่อวานนี้นะ ตั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นนะ เมื่อวานนี้นั่งคุม เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ไม่กี่ประโยคเมื่อวานนี้ นั่งอยู่เฉย ๆ นี้ มันมีวิงเวียน มันจะเอาหัวโขกพื้น มาทางนี้ก็เดี๋ยวลงทางนี้ ๆ อ้าวไม่ไหวแล้ว เลยไป ไปแล้วให้พระทั้งโยมเขาละ นวดให้หรือว่าเบามานะ เมื่อวานนี้

วันนี้ไม่ปรากฏอาการอันนี้นะ ค่อยเบาลง แล้วหูอื้อก็รู้สึกว่าเบามาตั้งแต่วานนี้ เมื่อวานนี้นวดทั้งหูอื้อด้วย นวดทั้งวิงเวียนด้วย ก็รู้สึกว่าเบานะ อย่างนี้แหละคนแก่แล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมัน อย่างที่เมื่อวานนี้เราก็ไม่เคยเป็น นั่งอยู่เฉย ๆ นี้มีแต่หวิวเท่านั้น หรือมันจะเอาหัวโขกพื้น มันเป็นอะไร เขาเรียกวิงเวียนอะไร วิงเวียนแบบปัจจุบัน ถ้าธรรมดาเรียกว่าตั้งตัวไม่ทัน แต่นี้เลยตั้งตัวไม่ตั้งตัว ก็มันตั้งของมันตลอดเวลาอยู่แล้ว มันไม่มีอะไรสำหรับเราพูดจริง ๆ นะ คำว่าเผลอเอามาจากไหนว่างั้นฟังสิ

นี่ละหลักธรรมชาติแท้ ตั้งไม่ตั้งก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้น แย็บรู้ทันที ๆ เลยไม่ได้ว่าตั้งสติแล้วตั้งเดียวนี้เลย ก็มันมีของมันตั้งของมันโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อนี้แย็บ ๆ มันก็รู้กันทันกัน ๆ ถ้ามากกว่านี้เอาได้นะนี่ลงตูมได้เลย พอรู้แล้วก็เลยรีบหนีไปเมื่อวานนี้ ไปก็นอนไป ไปถึงวัด ทั้งพระทั้งโยมเขาก็นวดเส้นดีอยู่นะ มานวดรู้สึกว่าค่อยเบานะ เงียบมา เมื่อคืนนี้ก็เดินจงกรมได้เต็มบทเต็มบาทเมื่อคืนนี้นะ ได้สะดวกสบาย เดินจงกรมตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็เดินได้สบาย ไม่มีอาการอะไรแสดง จนกระทั่งตอนค่ำ ตอนดึกลงเดินจงกรมได้สะดวกสบาย ตลอดมาจนกระทั่งเมื่อเช้านี้ ก็คงจะเบาพอดี

นี่เวลานี้กำลังเป็นกาลกฐินของพี่น้องชาวไทยเราทุกภาค ระยะนี้ตั้งแต่นี้ถึงเดือนสิบสองเพ็ญ เขตกฐินจะหมดวันเดือนสิบสองวันเพ็ญ วันนั้นยังทอดได้ เขตหนึ่งเดือนระยะนี่หมุนติ้วเลย เฉพาะทางภาคอีสานสายกรรมฐานนี้ มีแต่พี่น้องทางภาคกลางทั้งนั้น มาทอดกฐินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ซอกแซกซิกแซ็กเข้าถึงหมดเลยทอดกฐินเข้าถึงหมด ๆ ท่านเหล่านี้ตาใส เรียกว่าหูดีตาดีจมูกดีหมาสู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะ จมูกดียอก็แล้ว จมูกดีหมาสู้ไม่ได้ ก็มันเป็นอย่างนั้นนี่นะ หมามันวิ่งดมนั้นดมนี้ไม่ได้เรื่อง มันก็กลับมาอันนี้ไม่ถอยนะ ดมจนกระทั่งถึงตัว

นี่ละที่ว่าเราอยู่ในป่าแต่ก่อน พอพ่อแม่ครูจารย์มรณภาพไปแล้ว โอย หมู่เพื่อนเกาะนะ เกาะพรึบเลยเชียวนะ หลบ เราคนเดียว กลางคืนขโมย เวลาหมู่เพื่อนหลับขโมย เตรียมของปุ๊บปั๊บ ๆ ตอนเงียบ ๆ ขโมยหนีปั๊บออกเลย ไปเลยเข้าป่าบุกเลย โผล่ออกโน่น ไปอยู่ได้แห่งละเจ็ดวัน อย่างมากไม่เลยสิบห้าวัน ถึงแล้วนะนั้นน่ะ จมูกใครจะดียิ่งกว่าจมูกพระ ไปที่ไหนตามถึงเลยนะ นี่ที่ว่าหมู่เพื่อนรุมเราเป็นอย่างนั้นล่ะ หลบอยู่ตลอดเวลา หาความสบายไม่ได้ ชื่อมหานี้ไม่ได้ มหาบัวนี้ฆ่าตัวเองรู้กันหมดนะ ไปที่ไหนไม่บอกชื่อว่ายังไงไม่บอก พระนี่แหละไปสอดรู้ คือไปสืบไปเสาะตาม พอทราบแล้วก็ตามละ ทางนั้นอยู่ได้ประมาณสักเก้าวันสิบวันหลบแล้ว หนีแล้วปั๊บเข้าเขาลูกนั้นปั๊บ เข้าป่านี้เรื่อย คนเดียวนะ ทางนี้ก็สืบเสาะอยู่อย่างนั้นแหละ มันของเล่นเมื่อไรวะ เพราะนั้นจึงว่าโอยจมูกพระ จมูกหมาสู้ไม่ได้ตามเรานี่เราถึงรู้ จนกระทั่งถึงถูกรุมเสียจนป่านนี้แล้ว

นี่เราพูดเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับอย่างนี้ลืมแล้วนะ (เรื่องทอดกฐินครับ) แล้วมายังไงเข้าไปผ่านไปเกี่ยวข้องยังไง (ช่วงนี้เป็นช่วงทอดกฐินเพราะว่าสายกรรมฐาน วัดไหน ๆ คนภาคกลางก็จะมา หลวงตาว่าจมูก) คนภาคกลางก็มาโอ๊ยพวกนี้จมูกดีนะยกขึ้น แล้วหมาสู้ไม่ได้ เอาตรงนี้ละ ข้อตลกมันอยู่ตรงนี้ ทีนี้ก็เข้าหาเรื่องพระกับเราใช่ไหม เอ้อ นี่เข้ากันได้แล้วทีนี้ เข้าเรื่องพระกับเราละทีนี้เราก็ไปที่ไหน พระนี้ตาม โอ๊ย หมาสู้ไม่ได้ ไปทางไหน ๆ

จนกระทั่งเนี่ย พอเอาโยมแม่มาบวชตั้งแต่บัดนั้นเลย เพราะโยมแม่นี้ก็ได้พูดแล้วตั้งแต่ออกพรรษาอยู่ที่ห้วยทราย มันอย่างนั้นแหละ มันบ่งบอกนี่จะไปไหนไม่รอดนะ ถ้าไม่เอาโยมแม่บวชเสียก่อน ก็เหตุการณ์มันบังคับอยู่ในนั้นอยู่แล้ว พอออกมาแล้ว ออกพรรษาแล้วก็เขียนจมหมายบึ่งบอกมา เราจะมาถึงระยะนั้นให้เตรียมตัวไว้นั่น มาโยมแม่ก็พร้อมแล้ว พร้อมแล้วก็จับบวชเลย พอบวชแล้วทีนี้ผูกมัดแม่ไว้แล้ว ลูกไม่ผูกมันก็อยู่เองใช่ไหม เช่นวัวควายนี้ผูกมัดแม่ไว้แล้วลูกมันยั้วเยี้ย ๆ มันอยู่เองมันไม่ไปไหน อันนี้มัดตัวใหญ่ไว้แล้ว ลูกศิษย์ลูกหาก็ยั้วเยี้ย ทีนี้ล้อมใหญ่เลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งป่านนี้

นี่ละพูดถึงเรื่องการเสาะแสวงหาครูอาจารย์ เรานี้เคยมาพอแล้วนะเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ จึงได้ไปเจออย่างสมหวังอย่างจัง ๆ นั่นละพ่อแม่ครูจารย์มั่น จากนั้นก็ติดพันเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพจากแล้ว ไม่ทราบว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วอะไร เราเคยติดพันพ่อแม่ครูจารย์จนกระทั่งท่านมรณภาพ ทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วพระก็ติดพันเราอีก มันเลยเป็นกรรมสนองกรรมไปอย่างนั้นนะเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่กำลังเป็นระยะกฐิน กฐินเกิดทีหลังบังสุกุล ดังที่หมอวิยะดาพูดอยู่ที่วัดอะไร วัดที่สวนแสงธรรม

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรแหละ เตือนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน เรื่องศาสนามหาภัย กิเลสเป็นตัวจัญไรแฝงมากับศาสนา ที่จะมาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาไปในตัวนั่นแหละ นี่ก็กำลังคืบคลานเข้ามามีอยู่ภายในเป็นเชื้อสำคัญอยู่ในนั้นมีแล้วลากเข็นกันเข้ามา ทางโน้นก็คืบคลานเข้ามา ทางนี้ก็ลากดึงเข้ามา ก็มาทำลายพุงชาติไทยของเรานี้แหละ จะเป็นอะไรไป ให้พากันระมัดระวัง เราเคยพระพุทธศาสนามาแล้ว อะไรแตกต่างกับพระพุทธศาสนาเราน่าจะเข้าใจ เฉพาะอย่างยิ่งเราเทศน์อยู่ทุกวัน ๆ พุทธศาสนาเป็นยังไง ศาสนาที่เป็นธรรมล้วน ๆ เป็นยังไง ศาสนาที่แอบอ้างมาในนามศาสนา แต่เป็นมหาภัยเป็นยังไงมันก็รู้เอง ให้พากันจำเอานะ เริ่มแล้วนะ เอาละทีนี้ให้พรไม่มีอะไร เทศน์ทุกวัน ๆ วันนี้ไม่พูดมากแหละ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก