กฎมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาทำลายธรรมวินัย (ทำสังฆเภท)
วันที่ 21 เมษายน 2545 เวลา 7:30 น.
สถานที่ : วัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

กฎมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาทำลายธรรมวินัย (ทำสังฆเภท)

สำหรับที่เหมาะสม ที่นี่เหมาะสมมาก เราไม่มีที่ต้องติ การก่อการสร้างไม่หรูหราฟู่ฟ่าสมกับผู้เสาะแสวงหาธรรม ทางเดินของพระพุทธเจ้าเดินอย่างนั้น ดูอะไรจะต้องเอาคัมภีร์ออกกางตลอด เพราะฉะนั้น มันถึงพูดได้ถนัดชัดเจนใครมาค้านไม่ได้ เช่นอย่างขึ้นเวทีฟัดแต่ละครั้ง ๆ ออกตามคัมภีร์เลย ถ้าอยากหน้าผากแตกค้านเข้ามามาหมัดหนึ่งสองหมัดสวนเลย ก็มันเก่งอยู่แล้วออกจากหลักทั้งนั้น ๆ ไม่ได้พูดเลื่อนลอย เพราะฉะนั้น เห็นพวกเปรตพวกผีที่พูดมีแต่สั่งสมฟืนสั่งสมไฟ เราพูดจริง ๆ มันหมดสภาพเป็นพระ เอาคัมภีร์ออกกาง ความมักใหญ่ใฝ่สูงเป็นเรื่องของกิเลสล้วน ๆ ปรากฏชื่อลือนามเป็นกิเลสล้วน ๆ อำนาจบาทหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ อยากให้เขาเคารพนับถือแม้ที่สุดเขามองดูหน้าขณะเดียวเท่านี้ก็พอใจ นี่บ้าทั้งนั้น

จากนั้นมาก็เอาเรื่องไปโกหกชาวบ้าน โกหกสด ๆ ร้อน ๆ ไม่มีความจริงออกเลย ตั้งหน้าโกหกจริง ๆ เป็นแหล่งแห่งโกหก เป็นที่ซ่องสุมตั้งฟืนไฟคือความโกหกหลอกลวงโลก ออกแง่ไหน ๆ มีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้น เราไม่เคยเห็น บวชมานี้ก็นานแล้ว พระที่จะมาทำคนเลวทรามยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายเราไม่เคยเห็น เพิ่งมาเห็นกลุ่มนี้ จนสลดสังเวชนะ ไม่มีความจริงออกมาเลย ออกมาคำไหนมีแต่หลอกลวงต้มตุ๋นตลอดไปเลย ตั้งหน้าตั้งตามาสร้างนรกอเวจีเผาชาติเผาศาสนา วันนี้พระก็จะเต็มอยู่ที่วัดอโศการาม เมื่อวานนี้เพียงตอนเย็นก็ตั้งสามสี่พันแล้ว ตอนเช้าก็จะไหลเข้ามานั้นมากขนาดไหน มาหมดทุกภาค นี่พวกฟืนพวกไฟที่มันเผาไหม้ชาติศาสนาเวลานี้ มันจะเอาให้สงฆ์แตกกันอีกคราวนี้ ไม่ผิด ผิดอะไรคัมภีร์มีอยู่

คือมันไม่มีเลยคำเป็นศีลเป็นธรรม แย็บเท่านี้ไม่มีกับพวกนี้ มีแต่ฟืนแต่ไฟหลอก ลวงโลกสงสารเผาไหม้ชาติเผาไหม้ศาสนาด้วยอำนาจบาทหลวงที่จะเอาให้ได้อย่างใจ ไม่คำนึงถึงผิดถูกชั่วดีอะไรเลย ขอให้ได้อย่างเดียวพวกนี้เป็นอย่างนั้น ระยะนี้ถึงลุกลี้ลุกลนดีดดิ้นตลอดเวลา เสือกนั้นเสือกนี้เหมือนมหาโจร มันดูไม่ได้ เหมือนมหาโจรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผิด มันจะเอาทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกัน มันจะดึงเข้ามาหากันหมดนะ มันพลาดไปหนหนึ่งแล้ว พลาดไปคราวชาติที่ผ่านมานี้เข้ามาศาสนามันก็ร่วมกันทางฝ่ายพระเอาเป็นกำลังทั้งประชาชนรวมหัวกันเข้ามาทำลายพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของประชาชนได้แก่ศาสนา

เอาอย่างไม่มีวันมีคืน เรื่องตลบตะแลงไม่มีใครเกิน เราได้เห็นประจักษ์ ตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงเอาจริง ๆ เอาให้แหลกเลย นี่บรรดาพระเณรถึงได้กระจัดกระจายมาจากที่ต่าง ๆ รวมที่วัดอโศการาม น่าจะใกล้หมื่น เฉพาะที่มาจากวัดต่าง ๆ เวลานี้มาหมด ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานมากันหมด สามภาครวมกันที่นั่น เรื่องราวมันก็ขัดเข้ามา เราตีทะลุเลย เรื่องของเรามันก็อยู่ทางนู้น ทางนู้นโทรมาถามเรื่อย ตอบกันเรื่อย เราเป็นคนสั่งงานตลอดเวลา สลดสังเวชนะ คราวนี้มันจะเอาศาสนาเอาทั้งชาติให้จมไปพร้อม ๆ กันด้วยความหมายมั่นปั้นมืออย่างไม่มีเหตุมีผล เพราะอำนาจป่าเถื่อน อำนาจเคียดแค้นใจ มีแต่จะเอาท่าเดียว เรียกว่าพลาดไม่ได้ เหมือนอย่างนั้น เราจึงได้เตือนบอกไว้ชัดเจน เราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนา พี่น้องชาวไทยเราเป็นเจ้าของสมบัติ

เมื่อวานนี้มหาเถระฯหรือมหาโจรก็ไม่ทราบสั่งมาบอกว่าไม่ให้ประชุมกัน บอกอย่ายุ่ง นี่เห็นมั้ยเราตอบ อย่ายุ่งคำเดียวพอ อย่างนี้ถ้าลองได้ขึ้นเวทีแล้วใครมาผ่านไม่ได้เลย เป็นอย่างนั้น ที่นำพี่น้องทั้งหลายนำอย่างนี้จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ตะเกียกตะกายขนาดไหน คอเด็ดเด็ดเลย คอขาดขาดเลย ให้ถอยไม่มี เหตุผลกลไกเป็นยังไงจะไปตามนั้น อย่างเมื่อวานนี้ก็สร้างเสี้ยนสร้างหนามอุปสรรคกีดขวางมาตลอด ทางนี้ตีแตก สุดท้ายก็บอกว่าอย่ายุ่ง เทวดาก็มาเถอะ ถ้าเราได้ออกหน้าทัพแล้ว เทวดาก็มาเถอะพุ่งเลย สั่งไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องอะไรก็เป็นเรื่องนั้นไป เรื่องของเราต้องเป็นเรื่องของเราตามที่ได้รับคำแนะนำจากกันและกัน เห็นว่าชอบทำแล้วก้าวเดิน

ต้องเอาให้หนักนะพี่น้องชาวไทย เรื่องศาสนาจะกระเทือนไปหมด จนกระทั่งถึงสังฆเภทขึ้นมา ถ้าไม่มีการลดหย่อนผ่อนคลายจะให้ธรรมนี้ลด ลดไม่ได้แล้ว ถ้าเราพูดว่าการต่อสู้กันต้องพังไปคนละฝ่ายเลย ทางนี้พังทางนั้นก็พัง ที่ให้ถอยกันไม่ถอยแล้ว เรื่องมันจะเป็นสังฆเภทแล้วเวลานี้ ครั้งพุทธกาลพระเทวทัตมาโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาแทน เสี้ยมสอนให้พระเจ้าอาชาตศัตรูไปฆ่าพระราชบิดาตาย แต่ไม่ได้ตั้งหน้าฆ่าตาย ฆ่าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งถึงตายในเรือนจำ ทุกสิ่งทุกอย่างสลดสังเวช พระเจ้าพิมพิสารท่านสำเร็จพระโสดาฯแล้ว เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ท่านจะมีอะไรกับโลก ลูกมาทรมานวิธีใดเพราะได้รับการเสี้ยมสอนจากพระเทวทัตคือให้พระเทวทัตมาเสี้ยมสอนพระเจ้าอาชาตศัตรูแล้วฆ่าพระราชบิดาเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน พระเทวทัตนี้ก็จะทำลายพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาแทน

พอทางนั้นหลงกลก็เอาแล้วทีนี้จับพ่อไปมัดไว้ในเรือนจำทำความทุกข์ความทรมานบีบบี้สีไฟในเรือนจำไม่ให้กินข้าวกินน้ำ พระชายา ภาษาเราก็ผัวกับเมียใช่มั้ยล่ะจะเป็นจะตายสงสารผัวเป็นกำลัง เข้าไปไม่ได้ ถืออะไรไปไม่ได้ลูกบังคับอยู่ พระเจ้าอาชาตศัตรู สุดท้ายก็ต้อง ขออภัยนะ เอาข้าวเหน็บฝ่าพระบาท เหน็บใส่รองเท้าเหยียบเอาไปให้สามีกิน คือเอาไปทางอื่นทางใดไม่ได้ ต้องเอาข้าวใส่รองเท้าแล้วเหยียบไป เพื่อเขาจะไม่ตรวจ พอถึงวาระพระราชโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูประสูติขึ้นมา

พอประสูติเท่านั้นมองเห็นลูกเท่านั้นสลดสังเวชปึ๋งขึ้นมาทันที ความรักลูกถึงขนาดไหนวิ่งหาพ่อตัวเอง อ๋อพ่อรักเราอย่างงี้ รีบไปจัดการสั่งปล่อยพ่อทันที พอรีบไปพ่อก็ตายในเวลาเดียวกัน สลดสังเวชเห็นโทษเห็นภัย แล้วโศกเศร้าเหงาหงอยเป็นกำลัง เมื่อฆ่าพระราชบิดาแล้ว เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอน มันสุดวิสัยไปแล้วทำยังไง พระองค์ก็แนะนำสั่งสอน ยังไงก็ตกนรกไม่สงสัย จนกระทั่งเป็นคำเทวดาพูดในมหาสมัยสูตรว่า เย เกจิ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺ อบายภูมึ ตามที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แล้วย่อมไม่ไปอบายภูมิ ไม่ตกนรก เป็นข้อยืนยัน นี่เป็นภาษิตของเทวดาที่จะมาค้านกันกับเรื่องพระเจ้าอาชาตศัตรู

ภาษิตของพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่า ผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แล้วไม่ตกอบายภูมิ อบายภูมิคือสี่ พวกนรกเปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉาน นี่เรียกว่าพวกอบายภูมิ ไม่เกิดในพวกนี้ นรกก็ไม่เกิด เปรตก็ไม่เป็น อสูรกายไม่เกิด เรียกว่าสี่อย่าง ทำไมพระเจ้าอาชาตศัตรูนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงขั้นพระรัตนตรัยแล้วทำไมยังจะต้องตกนรกอีก กรรมของพระเทวทัตนี้เหนือสิ่งเหล่านี้แล้ว กรรมที่ฆ่าพระราชบิดาเหนือกรรมเหล่านี้ เรียกว่ากั้นไม่อยู่ พระเจ้าอาชาตศัตรูต้องนรกหลุมแสนสาหัสอย่างเดียวเท่านั้น นี่ภาษิตที่ค้านกัน

คือเทวดาก็เอาภาษิตของพระพุทธเจ้ามาอ้างว่าผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เข้าสู่อบายภูมิไม่เกิดในอบายภูมิ แต่ทำไมพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะแล้วทำไมต้องตกนรก พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้ว เรื่องนี้ก็รับกัน อ๋อเรื่องนี้เป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่เหนือสุดแล้วเหนือกรรมทั้งหลาย เพราะงั้นจึงเหยียบกรรมทั้งหลายไปนรกถ่ายเดียว จากนั้นพระเทวทัตมาต่อสู้พระพุทธเจ้า แยกส่วน ถ้าใครเห็นว่าพระเทวทัตดีก็ให้ไปกับพระเทวทัต ใครเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีก็ให้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า

แล้วก็ยกทัพออกจากพระพุทธเจ้าออกไปตั้งเป็นคณะหนึ่งเป็นศาสดาขึ้นมาอีกองค์หนึ่ง เรียกว่าศาสดาเทวทัต แล้วสั่งเสียพระอานนท์ ตั้งแต่นี้ต่อไปเรากับพระศาสดาจะเป็นคนอื่นคนละคนไปแล้ว ต่างคนต่างเป็นฝักเป็นฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เข้าประสานกันต่อไป ภาษาของเราขอให้บอกพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะ พระอานนท์ก็มาทูลพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้พระเทวทัตได้สั่งมาเรียบร้อยแล้วว่า พระเทวทัตจะแยกตัวเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจากศาสดาแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะไม่เข้าคบค้าสมาคมอีกแล้ว เรียกว่าเป็นศาสดาองค์ใหม่ก็ถูก

พอพระอานนท์มากราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็สลดสังเวชทันที จากนั้นก็ขึ้นเป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าที่รับสั่งเฉพาะเทวทัต เหตุเกิดจากพระเทวทัตในเวลานั้น รับสั่งเป็นพระพุทธพจน์ว่า สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ, ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ, ตํ เว ปรมทุกฺกรํ. พอทรงสลดสังเวชแล้วทรงเปล่งพระวาจาขึ้นมาว่า กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีทำได้ง่าย ไม่ระบุใครนะ ตามธรรมดาท่านจะบอกกลาง ๆ ว่าสัตว์ทำได้ง่าย นี้ไม่บอกว่าสัตว์ไม่บอกใครเลย เพราะตรัสเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตโดยเฉพาะ กรรมที่ไม่ดีทั้งหลายและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย และอีกอันหนึ่งกรรมใดที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยาก นี่แสดงในขณะเกิดความสลดสังเวช

แล้วแสดงแก่บรรดาพระสงฆ์ จึงได้เป็นภาษิตนี้ขึ้นมา จากนั้นก็มา อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ จากนั้น อิธ ตัปปติ เปจฺจ ตัปปติ ปาปการี อุภยตฺถ ตัปปติ ตาตํ เม กตฺนติ ตัปปติ ภีโย ตัปปติ ทุคคตึ คโต คนผู้ทำบาปอันชั่วช้าลามกเช่นนี้ เช่นนี้คือเช่นพระเทวทัตอยู่ในโลกนี้ก็ร้อนแสนทน ละโลกนี้ไปแล้วยิ่งร้อนเป็นทวีคูณขึ้นไป เพราะกรรมนั่นแลจะกระตุกเขาตลอดเวลาว่า กรรมชั่วต่อองค์ศาสดา แต่เขาไม่ได้บอกว่าองค์ศาสดาเวลานั้นว่ากรรมชั่วทำกับองค์ศาสดาที่หนักมาก กรรมชั่วเราทำแล้ว กรรมชั่วนี้จะกระตุกหัวใจตลอดเวลา กรรมชั่วเราทำแล้วย่อมเดือดร้อน เวลาไปสู่ทุคติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น นี่ภาษิตอันดับที่สอง นี่พระเทวทัตกับศาสดาแตกแยกกันเป็นสังฆเภทขึ้นมา

อันดับที่สองนี้ก็พอ ๆ กัน กำลังเกิดขึ้นเวลานี้ จะเป็นสังฆเภทขึ้นในท่ามกลาง แห่งสังฆมณฑลเรานะ นี่กำลังยุแหย่ก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวาย ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ถึงขนาดพระอยู่ทั่วประเทศไทยแตกกระจัดกระจายเข้ามารวมหัวกันอยู่วัดอโศการามในเช้าวันนี้ พวกนี้ตั้งกำหนดกฎบัญญัติมหาอำนาจป่าเถื่อนที่จะปกครองพระไทยทั้งประเทศจะเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ทั่วประเทศไทยทุกวัดทุกวาเพียงคนสองสามคน ใครจะมาคัดค้านต้านทานฟ้องร้องอย่างไรไม่ได้ ปรับทั้งโทษทั้งติดคุกด้วย มันตั้งข้อบังคับมา เรื่องของสงฆ์ทั้งหลายเขาจะปกครองเอง อันนี้ที่มันรุนแรง

คือเรื่องของสงฆ์ที่เขาจะปกครองเองนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์ปกครองกันเองปฏิบัติกันเองมาตั้งแต่ตรัสรู้แล้ว จนกระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามหลักพระวินัยข้อนี้เป็นความราบรื่นดีงามมาตลอด เช่นวัดนี้ก็ดูแลรักษามีหัวหน้าวัดเป็นสำคัญที่จะดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์เป็นฝ่าย ลหุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ ถ้าลหุภัณฑ์แจกจ่ายกันได้ก็แจกจ่ายกันได้ทั่ววัดทั่ววา ถ้าเป็นครุภัณฑ์แจกจ่ายไม่ได้ก็จัดไว้เป็นของกลาง แล้วสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์โยกย้ายไปมาได้ และอสังหาริมทรัพย์โยกย้ายไปมาไม่ได้ เช่นที่ไร่ที่นาที่เขาถวาย อันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในวัดนั้นปฏิบัติดูแลในสมบัติที่กล่าวมาเหล่านี้

นี่คือพระวินัยของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าวัดใดที่ใดให้เป็นหน้าที่และเป็นอำนาจของพระวัดนั้น มีสมภารเป็นหัวหน้าเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยข้อนี้ ก็ได้พากันปฏิบัติราบรื่นดีงามสงบร่มเย็นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แล้วบัดนี้พวกนี้จะปัดพระวินัยคือจะปัดหัวพระพุทธเจ้าออก เขาจะมาปกครองเองทั่วสังฆมณฑลไม่ว่าวัดใดพวกนี้จะไปกินโต๊ะกินเลี้ยง พระวินัยข้อนี้ไม่มีความหมายอะไร ถอนข้อบัญญัติพระพุทธเจ้าออกซึ่งขัดกับที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นมาและไม่รื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว นี่ท่านสั่งไว้อย่างนี้ อันนี้ทั้งบัญญัติทั้งถอนด้วยสองประการ เข้าในพระวินัยข้อนี้

ข้อนี้เป็นข้อที่กระทบกระเทือนพระสงฆ์ไทยเราซึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยข้อนี้มานานแสนนาน นี่แหละที่ยกทัพออกมา ยกทัพออกมาจะรักษาพระวินัยข้อนี้ไว้ ตีพวกเปรตพวกผีที่มาทำลายพระวินัยข้อนี้ออก นี่แหละที่ว่าต้านทาน ให้ถอนออกหมด อุบายวิธีการมหาโจรที่จะมาปล้นพระศาสนาฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งเป็น พระพุทธเจ้าก็หมายถึงธรรมวินัย เวลาท่านจะปรินิพพานท่านก็รับสั่งไว้ นี่พระอานนท์เป็นผู้รับสนองว่า อานนท์ ธรรมและวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้ว ศาสดาหรือศาสนานี้เป็นศาสดาแทนองค์ศาสดา

เมื่อเขามาทำตรงนี้ก็เรียกว่ามาทำลายพระพุทธเจ้าหรือทำลายองค์ศาสดา จึงเรียกว่าเป็นสังฆเภทสองครั้งนี้ ครั้งนี้ทำลายคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา ครั้งแรกทำลายพระพุทธเจ้าโดยตรงจึงเป็นสองประเภทเหมือนกัน นี่ที่ว่าจะเป็นสังฆเภทจะยุยงให้สงฆ์แตกกัน ในคราวนี้จะแตกกันทั่วประเทศไทย คิดดูพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยท่านเดือดร้อนอย่างนี้เมื่อไหร่ไม่เคยมี คราวนี้ไปดูเอาวัดอโศการาม พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยที่มารักษาธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาไว้และตีต้านทานสิ่งเหล่านั้น ที่เรียกว่ามหาโจรปล้นศาสนา ให้เข้าใจตรงนี้นะ

นี่เราเผดียงเพียงเล็กน้อยให้พี่น้องทั้งหลายทราบหลักใหญ่ที่พระสงฆ์ออกต้านทาน รักษาธรรมวินัยข้อนี้ไว้ที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติเทิดทูนมานานให้ความร่มเย็นตลอดมา แต่เวลานี้จะพวกนี้เข้าทำลาย ถอนออกหมดแล้วตั้งบัญญัติป่าเถื่อนของตนเข้าแทนจึงต้องรื้อออกให้หมด คงเส้นคงวาหนาแน่นธรรมวินัยนี้ไว้ตามเดิม บางคนจะไม่เข้าใจ วันนี้เราชี้แจงให้ฟัง จึงว่าเป็นเรื่องหนักมาก จะเข้าถึงขั้นสังฆเภทครั้งที่สองจะเกิดถ้าระงับกันไม่ได้ ยังไงต้องเกิดถ้าต่างฝ่ายต่างแข็งต้องพัง ทางฝ่ายชาติบ้านเมืองเจ้าของศาสนาเจ้าของชาติบ้านเมืองจะต้องออกคัดค้านต้านทานเต็มเหนี่ยว พวกนั้นจะเข้าสู่กันเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน นี่ตอนที่ว่าจะรุนแรง

ถ้าไม่ยอมฟังเหตุฟังผลของมนุษย์เรา เพราะมนุษย์เราต้องมีเหตุมีผล ไม่ฟังเหตุฟังผลอย่างเดียวต้องพังแน่นอน ถ้าฟังเหตุฟังผลมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เด็กอมมือก็รู้อยู่แล้วอันไหนผิดอันไหนถูก จะมาทำลายหาอะไร ถ้าไม่เป็นบ้ายศบ้าอำนาจจนหูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงผิดเสียงถูกเสียงดีเสียงชั่ว มีแต่จะเอาท่าเดียว มันก็เกิดได้เรื่องราว ถ้าไม่ยอมรับตามหลักความจริงยังไงต้องเกิด เพราะผู้ที่ก็เป็นเจ้าของสมบัติเป็นผู้ทรงความถูกต้องดีงามไว้เรียบร้อยแล้ว ทางนู้นมีแต่จะเข้ามาทำลายถ่ายเดียว เมื่อห้ามไม่ฟังมันก็ฟัดกัน จะให้หมอบราบไม่มี ชาติไทยและพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยจะหมอบราบต่อโจรสองสามตัวนี้ไม่มี ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

นี่เราสลดสังเวชมากที่สุดก็คือพระสงฆ์กลุ่มนี้มาสร้างฟืนสร้างไฟสร้างนรกอเวจีสด ๆ ร้อน ๆ หลอกลวงประชาชนได้ลงคอ คำพูดของพระนี้ไม่มี มีแต่คำพูดของโจรของมารของมหาภัยของชาติของศาสนาโดยถ่ายเดียว โดยที่จะให้ได้อย่างใจเพราะความเคียดแค้นที่เป็นมาตั้งแต่ชาติผ่านมาแล้วนะ คราวนี้จึงรวมหัวใหญ่พวกนี้คณะนี้จะเอาชาติบ้านเมืองและศาสนาจมอยู่ในเงื้อมือแล้วเขาจะขึ้นครอง ขึ้นนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้กินเลี้ยงกัน เอาตับเอาปอดประชาชนมากินเลี้ยง แล้วขี้รดหัวประชาชนและพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยลงมา ถ้าเราไม่อยากเอาหัวเป็นส้วมเป็นถานให้เขา ฟัดเลย ถ้าอยากเอาหัวเป็นส้วมเป็นถานให้หมอบลง ขี้ใส่ตรงนี้นะ โบกมือให้เขามาขี้ใส่ตรงนี้

นี้ได้ชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน นี่แหละที่หลวงตาได้ออกช่วยชาติบ้านเมือง คราวนี้หนักแน่นมาก คราวก่อนก็เป็นชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของโลก แต่เรื่องของเราที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบริจาคสมบัติเงินทองข้าวของจำนวนมากเท่าไหร่จะเอาเข้าคลังหลวงเข้าไม่ได้ เมื่อเข้าไม่ได้เราเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติเหล่านี้ต้องเอาเข้า เข้าไม่ได้เพราะเหตุไร พอเรื่องนั้นผ่านไป เรื่องนี้รวมตัวที่เอาศาสนาอีก คราวนี้จะหนักแน่น ถูลู่ถูกังจะให้ได้อย่างใจโดยถ่ายเดียว

เพราะงั้นเรื่องของพระจึงต่างคนต่างสร้างฟืนสร้างไฟหลอกลวงโกหกไปได้ทุกหย่อมหญ้า ไม่มีความสัตย์ความจริงที่จะพูดให้เขาตายใจได้เลย มีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋น เรายกตัวอย่างเอามาเพียงท่อนเดียวให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เอาเป็นเอกเทศท่อนนี้จะแตกกิ่งก้านสาขายังไงแตกไปจากท่อนเดียวนี้แหละ หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องชาติไทยมาเป็นเวลา ๔ ปีกว่านี้แล้ว แล้วสมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องบริจาคมา เราพูดได้อย่างยันตัวเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราและความเมตตาครอบตลอดมา สตางค์หนึ่งเราไม่เคยได้ไปหยิบไปฉวยเอามาเป็นของตัวเองจากสมบัติพี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อย นับตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาจนกระทั่งบัดนี้ เราไม่เคยหยิบแม้แต่นิดหนึ่งพอเป็นมลทินในใจว่าไม่บริสุทธิ์ เราไม่เคยแตะเลยจนกระทั่งบัดนี้

ถึงขนาดที่เวลานี้ทองคำเราเข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๕ พันกิโล ๕๙ กิโล หรือน้ำหนัก ๕ ตันกับ ๕๙ กิโล นี่อันหนึ่ง เวลานี้เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว อันที่สองดอลลาร์ก็เข้าคลังหลวงเวลานี้ หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นกว่า เป็นเงินของพี่น้องทั้งหลาย สมบัติพี่น้องทั้งหลายเข้าด้วยกันทั้งหมด แต่แล้วมันประกาศโฆษณาหลอกลวงพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ บอกว่าเงินพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคไปให้หลวงตาบัวตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดลงมานี่ หลวงตาบัวเอาเข้าพุงของตัวหมด ฟังได้มั้ย โกหกหรือไม่โกหก เอาดุ้นเดียวเท่านี้ไปแจงออก กิ่งแขนงที่มันหลอกลวงโลก กิ่งไหนแขนงไหนหลอกแบบเดียวกันหมด ออกจากท่อนใหญ่

สำหรับเรายืนยันดังพี่น้องทั้งหลายเห็น ถ้าเอาเข้าพุงหมดแล้วหมาตัวไหนมันเอาทองคำไปเข้าคลังหลวงเวลานี้ ๕ ตันกว่า ดอลลาร์ตั้งหกล้านกว่า เป็นหมาตัวไหนไปเข้า ถ้าหมาหลวงตาบัวนี้เอาเข้าพุงหมดแล้ว แล้วหมาตัวไหนมันขโมยเอาสมบัติไปเข้าคลังหลวงถึง ๕ ตันกว่า นี้คือทองคำ โกหกหรือไม่โกหกตั้งเป็นกองโกหกขึ้นมาจริง ๆ แสดงว่าไม่มีศีลมีธรรม พระกลุ่มนี้เปรตกลุ่มนี้ เราไม่อยากพูดว่าพระ เพราะมันเห็นจัง ๆ เอาคัมภีร์ออกกางดูกัน มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาระให้โลกเคารพนับถือไม่มี นอกจากเหยียบโลกเหยียบชาติเหยียบศาสนาให้จมไปโดยถ่ายเดียว ไม่เป็นอย่างอื่น

หลวงตาบัวเรียกว่าเป็นเขียงรองพี่น้องทั้งหลาย ออกหน้าออกตาเป็นตาย หลวงตาบัวต้องตายก่อนเพื่อน เวลานี้หลวงตาบัวก็ออกหน้าแล้วที่ต้านทานสิ่งเหล่านี้ ถึงเราไม่ไปก็ตามสั่งไปตลอด เรื่องของเราสั่งไปที่รวมกัน เช่นวัดอโศการาม ออกไปจากนี้ทั้งนั้น เป็นผู้สั่งเสียให้ปฏิบัติยังไง ๆ เราก็ทำหน้าที่ดังที่เห็น แล้วส่วนหนึ่งก็สั่งไปให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์ประชาชนเพื่อรักษาชาติศาสนาของเราไว้คงเส้นคงวาให้ลูกหลานทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาต่อไป ไม่เช่นนั้นจะจมในเวลานี้จนได้จึงต้องเอาให้แข็ง อย่าอ่อนข้อเป็นอันขาด คอขาดขาดเลย ขาดเพื่อชาติขาดเพื่อศาสนาขาดไปเถอะ ไม่มีอะไรขาดทุนสูญดอก มีแต่ได้กำไร เทิดทูนพระพุทธเจ้าเอาคอบูชา

นี่แหละคำพูดของเรา มันติดเทปไว้แล้ว เทปอัดไว้แล้ว ออกทางวิทยุกระจายทั่วประเทศไทย โบกมือเลยถ้าเราได้พูดคำไหนแล้วผิดเพี้ยนไปไหนให้ว่ามาเลย เรียกว่ามั่นใจ คำพูดนี้เอาคำสัตย์คำจริงมาพูดต่อพี่น้องทั้งหลาย แต่คำพูดของเปรตของผีของมารมันจะต้มพี่น้องทั้งหลายตลอดไป สวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างที่ว่าเราเอาเงินมาเข้าพุงหมด ถ้าถามตามหลักความจริงแล้ว สมบัติเงินทองเหล่านี้มีบัญชี บัญชีนี้ใครเป็นคนเก็บเป็นคนรักษาเป็นคนรับผิดชอบในบัญชีและทองคำดอลลาร์เงินสดนี้ใครเป็นคนรักษา หลวงตาบัวเป็นคนรักษาแต่ผู้เดียว พวกนี้ไม่ได้เห็นหน้าไหนมาแม้แต่โคตรมันก็ไม่เห็นมา มาตรวจตราพาทีดูทะเบียนบัญชีของหลวงตาบัวว่าแจกจ่ายไปทางไหนเอาเข้าพุงเจ้าของเท่าไร มันก็ไม่เห็นดูบัญชีเรา และมันหน้าด้านมาต้มตุ๋นพี่น้องได้ลงคอได้ยังไงว่าหลวงตาบัวเอาเงินพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่พุงตัวเองหมด มันไม่ได้เคยมาเห็น มันก็หน้าด้านโกหกได้อย่างชัด ๆ

เราเองเป็นผู้รักษาบัญชี อะไรจ่ายไปเท่าไหร่ จะเอาบัญชีฟาดหน้าผาก ไม่ได้ฟาดธรรมดาฟาดหน้าผากมัน ถ้ามีโคตรมีแซ่มาฟาดทั้งโคตรทั้งแซ่มันด้วยเราจะไม่ถอยเพราะเรามีหลักมีเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มเหนี่ยวแล้ว แล้วยังจะมาหาเรื่องหาราวอะไรใส่เราอีก นอกจากมันทำลายตัวของมันโดยตรง เวลานี้กำลังทำลายตัวเองพวกนี้ เราเลยสลดสังเวชที่มาโจมตีเราทุกแบบทุกฉบับ เราไม่เคยวิตกวิจารณ์ เราไปวิตกวิจารณ์ที่มันสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวมันเท่านั้น เพราะเราสร้างตั้งแต่ความดี ความชั่วเราไม่มีจะเอาความชั่วที่ไหนมาเผาเรา ถ้าเราสร้างความชั่วใครไม่ว่ามันก็ชั่ว อันนี้เราสร้างความดีเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดมา มันจะเอาไฟมาเผาคนดีเป็นไปไม่ได้ ต้องเผาหัวคนชั่วนั้นแหละ เอาล่ะพอ

www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก