เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
วันที่ 23 เมษายน 2545
สถานที่ : สวนแสงธรรม

การช่วยชาติคราวนี้หลวงตามีความมุ่งหวังต่อทองคำเราที่จะให้เข้าสู่คลังหลวงประมาณ ๑๐ ตัน จะเป็นที่พอใจของหลวงตาตลอดถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะได้รับความอบอุ่นจากทองคำที่เราได้คราวนี้ ๑๐ ตันจะเป็นที่พอใจและอบอุ่นทั่วประเทศไทยของเรา จากนั้นชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณแห่งความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเราจะกระจายออกจากทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันทั่วโลกดินแดนในคราวนี้ หลวงตาจึงมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้คราวนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยโดยมีทองคำเป็นเครื่องประกัน ๑๐ ตัน เวลานี้เราได้ทองคำแล้ว ๕ ตันกับ ๖๔ กิโล ที่ได้เรียบร้อยแล้ว

เรายังมีความมุ่งหวังต่อไปอีกจะพยายามให้ได้ ๑๐ ตันจากน้ำใจที่รักชาติและความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งพี่น้องเราทั้งชาติรวมกันเป็นทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน นี่จะเป็นประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงจะไม่ลบเลือนไปอย่างง่ายดาย เงินในกระเป๋าของเราแต่ละท่านที่เป็นเศรษฐีมีเงินซื้อทองคำได้น้ำหนักมากกว่า ๑๐ ตันก็ดี แต่จะไม่มีความชุ่มเย็น มีศักดิ์ศรีดีงามกระเทือนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกได้เหมือนอย่างทองคำที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้าสู่คลังหลวง ๑๐ ตันด้วยความรักชาติคราวนี้เลย เพราะฉะนั้น จึงเป็นคราวที่พี่น้องทั้งหลายจะได้พยายามทุ่มเทความรักชาติของเราให้เป็นสักขีพยานในคลังหลวงด้วยทองคำ ๑๐ ตัน เรียกว่าควรให้เป็นพื้นฐานแห่งการช่วยชาติเราคราวนี้ สำหรับดอลลาร์ได้เท่าไหร่เราไม่ว่าล่ะ ให้ติดตามทองคำไป

ทองคำเป็นอันดับหนึ่งที่จะนำหน้าตลอดไปเลย ดอลลาร์เป็นอันดับที่สอง ซึ่งเวลานี้ก็ได้แล้วหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นกว่าดอลล์ นี่หมายถึงว่าได้เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินบาทก็ดังที่เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบ เราคัดออกไปซื้อทองคำได้เพียงเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงคราวนี้นะ เหลือจากนั้นเราก็ช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศกระจายไปหมดเรียกว่าทั่วประเทศ ไม่ว่าภาคใด เราช่วยทั่วถึงกันหมด ตามแต่ความจำเป็นหนักเบามากน้อยต่างกันเท่านั้น เงินสดนี้จึงเอาแน่ไม่ได้ว่าจะได้เข้าสู่คลังหลวงด้วยการซื้อทองคำสักเท่าไหร่ พอได้โอกาสเมื่อไหร่หลวงตาเป็นผู้จดจ่ออยู่ตลอดเวลาแล้ว มีความมุ่งหวังต่อทองคำของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจจึงได้พยายาม เงินสดนี้พอที่จะเจียดเข้าสู่คลังหลวงด้วยการซื้อทองคำเมื่อไหร่หลวงตาจะทำหน้าที่เองดังที่เคยปฏิบัติมา แต่เวลานี้เงินสดเรารู้สึกว่าด้อยมากทีเดียว

ในโครงการช่วยชาติเวลานี้ที่จังหวัดอุดรฯ รวมหมดทั้งโครงการช่วยชาติฝากประจำทั้งโครงการช่วยชาติฝากเป็นประเภทออมทรัพย์รวมแล้วจะยังคงเหลืออยู่ประมาณสักสิบล้าน ทางนู้นนะ แต่ทางกรุงเทพฯคงจะไม่มากกว่านั้น ดีไม่ดีอาจลดน้อยลง รวมแล้วเรียกว่าเงินสดเรารู้สึกด้อยมากอยู่เวลานี้ เราจึงไม่สามารถที่แยกแยะไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้ แม้แต่ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราที่มีความจำเป็นมาเกี่ยวข้องกับหลวงตาเพื่อความช่วยเหลือนี้มีเป็นประจำวัน เราไม่อยากพูดว่าไม่มีนะ วันหนึ่ง ๆ มีไม่มากก็น้อย เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดสำคัญแห่งชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ

ท่านผู้ใดก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลนับตั้งแต่คนไข้ตลอดถึงญาติมิตรของคนไข้มากน้อยเข้าไปนี้ หน้าไม่มีความสดใส ตั้งใจฝากชีวิตไว้กับหมอกับโรงพยาบาลทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ทางหมอมาขอเครื่องมือสำหรับช่วยคนไข้แต่ละโรง ๆ หลวงตาจึงเห็นใจมาตลอด ด้วยเหตุนี้เองที่เงินไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงของเราด้วยการซื้อทองคำ ต้องแยกแยะให้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ตลอดมา นี่หมายถึงเครื่องมือแพทย์ นอกจากนั้นก็ตึก คนไข้เข้าโรงพยาบาลก็ต้องอาศัยที่อยู่ที่อาศัย แม้แต่นกยังมีรวงมีรังเป็นที่อยู่ของเขา คนไข้เวลาอยู่ในบ้านก็มีบ้านมีเรือน ออกไปสู่โรงพยาบาลก็ควรจะมีที่พักที่อยู่สำหรับพยาบาลรักษาตัวเอง

เพราะฉะนั้น เรื่องของตึกนี้จึงมีประจำเป็นสำคัญ ๆ ในโรงพยาบาลหนึ่ง ๆ ตึกเหล่านี้หลวงตาก็ได้ช่วยไม่น้อยนะมากจริง ๆ บางโรงถึงสองตึกก็ยังมีเพราะไม่เพียงพอต้องได้ช่วยเหลือกัน สร้างตึกหลังหนึ่งเงินไปสักกี่ล้าน แล้วแต่ขนาดของตึกควรจะจ่ายขนาดไหนต้องเป็นอย่างนั้น ๆ นี้อันหนึ่ง ทีนี้เครื่องมือแพทย์ เมื่อพี่น้องชาวไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยนับแต่เศรษฐีลงมาหาคนจน หัวใจนี้จะอยู่กับยากับหมอกับโรงพยาบาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่ได้อยู่กับเงินทองข้าวของตึกรามบ้านช่องของเราที่เป็นเจ้าของครองเขามานานเลย ไปอยู่กับโรงพยาบาลกับหมอทั้งนั้นแหละ ทุ่มชีวิตจิตใจไปให้หมอ

หมอมาพูดเครื่องมือแต่ละเครื่อง ๆ มีความจำเป็นต่อคนไข้มากน้อยเพียงไร ถ้าได้เครื่องมือมานี่เครื่องหนึ่ง คนไข้ก็สมหวังทั่วหน้ากัน ถ้าเครื่องมือนี้ไม่มีคนไข้มาจำนวนมากน้อยก็ไม่มีความหมายอะไร เหือดแห้ง เรียกว่าตายทั้งเป็น จิตใจนี้เสียใจเอามาก ผิดหวัง หลวงตาเฉลี่ยคิดถึงน้ำใจความจำเป็นของพี่น้องทั้งหลาย จึงต้องได้แยกแยะออกไปซื้ออันนั้น ซื้อสิ่งนี้ รถก็นับเป็นร้อยกว่าคันแล้ว หมายถึงซื้อรถให้โรงพยาบาล เริ่มต้นตั้งแต่คันละแปดแสนบาท เพราะหลวงตาเป็นผู้จ่ายเอง เริ่มต้นตั้งแต่รถพยาบาลคันละแปดแสนจนกระทั่งบัดนี้ขึ้นถึงคันละ ๙๗๕,๐๐๐ แล้วเวลานี้ นี่ก็เป็นร้อยกว่าคัน

ส่วนเครื่องมือไม่นับเลยนะ แล้วแต่ความจำเป็นมากน้อย บางครั้งติดหนี้เขาก็มี การติดหนี้ส่วนมากจะติดด้วยเครื่องมือแพทย์ ตึกรามบ้านช่องถึงใหญ่โตก็ตาม เรายังไม่เห็นสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของคนแต่ละคน ๆ ที่ก้าวเข้ามาสู่โรงพยาบาลเพื่อมอบชีวิตจิตใจไว้กับหมอกับยาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแพทย์นั่นแหละ บางครั้งติดหนี้นะ หลวงตาบัวไม่เคยมีคำโกหกพี่น้องทั้งหลายแม้เม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มี มีแต่ความเมตตาสงสารแสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วน ๆ ตลอดมาอย่างนี้แล เราไม่มีคำว่าหลอกลวงต้มตุ๋นใคร ดังที่เวลานี้คณะพวกเปรตพวกผีกำลังตั้งฟืนตั้งไฟก่อขึ้นเผาชาติบ้านเมืองของเราทั้งศาสนาให้ล่มจมไปด้วย

ประกาศโฆษณา พระแท้ ๆ หัวโล้น ๆ นุ่งผ้าเหลืองห่มเหลือง ควรที่จะแสดงเป็นศีลเป็นธรรม เป็นความสัตย์ความจริงออกมาให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่แล้วได้ฟังถึงใจจากความสัตย์ความจริงออกมาให้โลกทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่แล้วได้ ฟังอย่างถึงใจด้วยความตายใจจากความสัตย์ความจริงของพระเหล่านี้ไม่มี เราไม่อยากพูดว่าไม่ค่อยมีนะ บอกว่าไม่มีนี้เต็มยศเต็มหน่วย พระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างฟืนสร้างไฟให้พี่น้องชาวไทยได้รับความเสียหายมากมาย เวลานี้กำลังกระเทือน ที่หายุแหย่ทางนั้นหายุแหย่ทางนี้ เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีในใจ และไม่มีกิริยาอาการแสดงออกเลย มีแต่หลอกลวงต้มตุ๋นแล้วโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ หาเรื่องใส่คนนั้นหาเรื่องใส่คนนี้ ทั้ง ๆ เจ้าของนี้คือเลวที่สุดแล้ว ยังไปหาเรื่องอวดดิบอวดดีของตัวเองให้ไปเผาคนอื่นและให้เขายกยอชมเชยสรรเสริญว่าตัวเป็นคนดีมีความฉลาดแหลมคม

แหลมคมในการเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนา โลกอันนี้แม้แต่หมามันก็ไม่ต้องการ หมาตัวดีที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้าน คนในบ้านมากี่คนหมาเขารู้จักเจ้าของเขาไม่เห่านะ คนในบ้านมีกี่คนแม้แต่เด็กตัวเล็กเข้ามาหาหมาในบ้านของเขาซึ่งเด็กนั้นเป็นเจ้าของหมา หมาเข้าคลอเคลียกับเด็ก เลียแข้งเลียขาประจบประแจงด้วยความรักเจ้าของ เป็นอย่างนี้ด้วยกัน เขาไม่มีความคิดทรยศอดสูคิดโกงบ้านโกงเมืองเพื่ออำนาจบาทหลวง เพื่อความร่ำความรวยเพื่ออำนาจอันป่า ๆ เถื่อน ๆ แล้วครองบ้านครองเมืองด้วยชื่อเสียงที่สกปรกสุดยอดและเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งชาติมากมายก่ายกองอย่างนี้ เขาไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาประกาศแต่พวกนี้มีสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมาประกาศสอนพี่น้องชาวไทย

หูมีตามีให้ฟังเสียงกลวิธีการที่มันออกโฆษณา มันต้องหาโจมตีคนนั้นหาโจมตีคนนี้ เพราะพวกนี้มีแต่เรื่องเลวร้ายเต็มหัวใจ เต็มกายวาจาที่มันแสดงออกมา จึงเป็นที่ไว้ใจไม่ได้ เวลานี้ออกอาละวาดเต็มบ้านเต็มเมือง ไปที่ไหน ๆ มีแต่พวกนี้ และต่อไปนี้หลวงตาก็ไม่ไว้ใจ คำไม่ไว้ใจหลวงตามันอาจจะจริงหรือจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเอา พวกนี้พวกหาเงินหว่านล้อมเพื่ออำนาจบาทหลวงที่จะครองบ้าน ครองเมืองขี้รดหัวชาวบ้านชาวเมืองทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกันด้วยวิธีการหว่านเงิน เงินนี้มันจะอยู่ใต้ดินอยู่กุไหนหลุมไหนเกาะใดเราไม่ทราบได้ เป็นความคิดพิจารณาอย่างนี้

ความคิดความพิจารณาตามเหตุการณ์ของหลวงตาบัวหนึ่ง ความได้ยินได้ฟังจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นที่ไว้ใจในความสัตย์ความจริงที่แสดงออกมาให้ฟังด้วยหนึ่ง พวกนี้เป็นผู้เล่าให้ฟังมีแต่ข้าราชการแต่เป็นผู้มีสมบัติผู้ดี เขาพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยว่า พวกนี้เป็นพวกหว่านเงิน เขาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเรื่องศีลธรรมอย่าไปโยงให้เขาอย่าไปบอกเขา ถ้าบอกว่าเงินใครมีเท่าไหร่ ๆ เขาจะพอใจฟัง เขาจะโกยเอาเงินเหล่านี้ไปปิดปาก เขาจะไปปิดปากวงราชการงานเมืองต่าง ๆ ผู้ใดเป็นผู้เกี่ยวข้องเรื่องทำหน้าที่การงานกับชาติกับศาสนาซึ่งกำลังเกิดเรื่องเกิดกันอยู่เวลานี้ พอสัมผัสกันเท่านั้นเขาจะเอาเงินยัดปาก ๆ ๆ ให้หมด เข้าไปจุดไหนสัมผัสตรงไหนเงินยัดปากพูดไม่ออก

เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความจริงพูดไม่ออกจะพูดออกและเป็นเครื่องมือที่โฆษณา ก็คือว่าต้องปฏิบัติตามเขาต้องคดโกงรีดไถไปแบบเดียวกันกับเขา เป็นเครื่องมือของเขาได้เป็นอย่างดี พวกนี้คือพวกเงินอุดปาก นี่ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ ไปสัมผัสกับใครไม่ได้เอาเงินไปอุดปาก แม้แต่พวกเพื่อนฝูงด้วยกันใครพอที่จะเป็นสาระประโยชน์เป็นแข้งเป็นขาของเขาเอาเงินอุดปากไปเรื่อย ๆ เพื่อปิดปากคนดีที่เห็นแก่เงินแล้วก็ทำลายชาติศาสนาไปในตัวนั้นเสร็จ เพราะอำนาจแห่งความโลภในเงิน เรื่องศีลเรื่องธรรมความสัตย์ความจริงไม่มีความหมายสำหรับคนปากกว้างพุงหลวง คอยกินคอยกลืนเวลาเขามาป้อนให้เป็นเงินเป็นทอง

พี่น้องทั้งหลายให้ฟังกันให้ดี คำนี้หลวงตาไม่ได้ยืนยันเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง เป็นข้อพิสูจน์พินิจพิจารณาตามหลักของเหตุผลที่พวกนี้หาหลักหาเกณฑ์หาอรรถหาธรรมไม่ได้ ก็ต้องอยู่แต่เรื่องความสกปรกโสมม สิ่งใดจะเป็นความสกปรกโสมมและความเลวร้ายต่อชาติบ้านเมือง พวกนี้จะขวนขวายหามาเผากันทั้งนั้น เผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนา นี่อันหนึ่ง อันหนึ่งสำคัญมากก็คือ บรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับศาสนาเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินอุดปากอย่างนี้ เขาไม่เกี่ยวข้อง เขาจึงพูดได้เต็มปากเรื่องราวอะไรเขาสอดเขาแทรกรู้กันหมด

นี่เขาก็มากระซิบเขาก็มาบอกหลวงตาเหมือนกัน ว่าการเงินนี้เก่งมากพวกนี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหน ต้นของเงินของทองมันอยู่ที่ไหนบ้าง เขาก็บอกเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้พูด เขาบอกเหมือนกันมาจากจุดไหนบ้าง จะเอามาโปรยปิดปากพี่น้องชาวไทยผู้มีศีลมีธรรม ให้กลายเป็นบ๋อยของเงินที่เขาอุดปากไปตาม ๆ กัน ท่านทั้งหลายอยากเอาเงินมาเป็นนายหรืออยากเอาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพ่อเป็นแม่เพื่อกราบไหว้บูชา ทั้งสองอย่างนี้ให้เลือกเอา ถ้าต้องการเงินก็ไปโฆษณาเลย กองคลังเงินที่เที่ยวอุดปากคนไม่อั้น ๆ อยู่ที่ไหน เรากำลังหิวเงินให้ว่างั้น ให้ไปหาเขา เขาจะเอามาอุดปากแล้วปิดไปหมดชาติไทยของเราจะไม่มีความหมายอันใดเลยเมื่อเงินซึ่งเป็นเรื่องสกปรกต่อศีลต่อธรรมเข้ามาอุดปากแล้ว ปากก็สกปรกใจก็สกปรก สุดท้ายบ้านเมืองล่มจมได้เพราะเงินที่เป็นตัวสกปรกมาก ให้พิจารณา

นี่หลวงตาไม่มาโกหก ไม่ได้เหมือนใคร สิ่งที่คาดคิดตามเหตุตามผลเรานำมาพูดให้ฟังตามเหตุตามผล ประกอบกับผู้ที่มาเล่าหลักความจริงให้ฟังตามที่เราได้พิจารณาคาดคิดไว้เรียบร้อยแล้ว เข้ากันได้ จึงเรียกว่า เป็นเชือกสองเกลียวฟั่นกันเข้าเป็นเส้นแล้ว ค่อนข้างจะแน่จากความจริง คือการอุดปากด้วยเงินของคณะพวกสกปรกโสมมนี้ พากันจำให้ดีนะ แย็บเข้าตรงไหนมันจะเอาเงินไปอุดปากทั้งหมด พวกเราจะตายด้วยเงินอุดปากหรือจะตายด้วยกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า

สำหรับหลวงตาบัวนี้อย่าว่าเงินกองเท่าภูเขา ให้กองจรดเมฆจรวดดาวเทียมเอาเงินมาอุดปากหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะฟาดปากมันทันที พ่อมึงเคยกินเงินกินทอง เขากินข้าวกินอาหารการกินกันต่างหาก พ่อมึงแม่มึงเคยกินเงินกินทองอันนี้เหรอ พอพูด แล้วจะตีปากพร้อมแต่นี้เป็นแต่เพียงว่าคันฟัน เพราะมันไม่เอาเงินมาอุดปากหลวงตามันกลัวปากมันแตก พี่น้องทั้งหลายจำไว้นะ นี่แหละต้นเหตุที่จะทำให้ระส่ำระสายกระวนกระวายเพราะเงินแหย่เข้าที่นู่นแหย่ที่นี่ แหย่ไปตรงไหนล้มระนาวไปตามอำนาจของเงินทั้งนั้น ท่านทั้งหลายจะเป็นไปตามอำนาจของธรรมหรือเป็นไปตามอำนาจเงิน

ถ้าเป็นไปตามอำนาจของเงินก็ไปหาโฆษณา ถ้ากำลังอดยากขาดแคลน ใครมีเงินมีทองข้าวของมากน้อยมาอุดปากข้า ข้าจะเป็นเครื่องมือให้แล้วมันจะมาของมัน มาที่ลับที่แจ้งมาทุกแบบนะพวกนี้ ถ้าใครไม่หิวกระหายเงินยิ่งกว่าการหิวกระหายในความดีงามแล้วให้พากันทราบอย่างถึงใจ กลอุบายของมันพวกนี้มาอย่างนี้ ไม่มีคำว่าความดีงามอะไรเลย พระทั้งพระนะ องค์ไหนแสดงออกมาจากกลุ่มไหน ใครโฆษณาออกมามีตั้งแต่ความเลวร้ายทำลายชาติศาสนาลุกลามไปถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจอมแห่งประเทศไทยของเราไปได้ไม่อาจสงสัย

พวกนี้เลวร้ายมาก ไม่มีบาปมีบุญไม่มีนรกสวรรค์ ไม่มีว่าผิดว่าถูก ขอแต่ให้ได้อย่างเดียว มือหลวมสอดมือเข้าไป อะไรหลวมสอดเข้าไป ๆ พวกนี้พวกนักสอดนักสืบนักรีดนักไถนักคดนักโกยนักเหยียบย่ำทำลายหัวใจชาติศาสนา คือพวกหัวโล้น ๆ ที่ไม่มียางอายนี้แหละ ครองผ้าเหลืองโฆษณาตนว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณชั้นสมเด็จฯไปอย่างงั้นนะ เอามาตั้งอวดโลกตัวมันเลวยิ่งกว่าหมามันไม่ได้ว่า ท่านทั้งหลายอยากเห็นหมาผ้าเหลือง ๆ หัวโล้น ๆ ให้ไปดูพวกโกหกมายาสาไถเก่ง ๆ ไม่มีศีลธรรมติดหัวใจของมันเลย มีตั้งแต่เรื่องเลวร้ายที่จะทำลายชาติศาสนาของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้น หลวงตาเป็นผู้ดูผู้ฟังเอง ไม่ได้หาเรื่องใส่ผู้ใด

อย่างหลวงตาถูกโจมตีทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาเขารำคาญ หลวงตานี้ถูกโจมตีทุกวันไม่เห็นว่าอะไร ๆ จะให้เราว่าอะไร เราก็ว่าอย่างงี้นะ ถ้าว่าจะตีปากเขาปากเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ เราก็อยู่อย่างนี้ หลวงตาไม่เคยสนใจเพราะเรื่องเลวร้ายออกจากปากมันก็ปากเลวร้ายหัวใจเลวร้ายออกมาสู่หูเรา พอมาสัมผัสหูเราจะได้ล้างหูทั้งวันก็ไม่สะอาดได้นะ เพราะงั้นเราถึงปัดไม่ให้เข้ามาหูเรา ใครจะโจมตีที่ไหนตีไปเถอะ ความดีความชั่วเป็นอยู่กับผู้ทำ ทำดีวันยังค่ำดีวันยังค่ำ ทำชั่ววันยังค่ำ ชั่ววันยังค่ำ ไปโจมตีเขาหวังเอาความดีจากตัว ไปทำความชั่วจะเอาความดีมาจากไหน ก็ความชั่วเป็นผลชั่วดั้งเดิม

นี่หลวงตาจึงไม่เคยสนใจนอกจากสลดสังเวชใจว่า พระด้วยกันที่บวชมาด้วยกันเรียนธรรมวินัยด้วยกัน เห็นเหตุเห็นผลเห็นอรรถเห็นธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พูดเฉพาะพอเหมาะพอสมก็คือ สามพระไตรปิฎก เรียนมาด้วยกัน และเหตุใดจึงมาขัดมาแย้งมาเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าด้วยการเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัย บุญบาปทั้งหลายไม่มีในหัวใจของเปรตของผีพวกนี้เลย มีตั้งแต่ความเลวร้าย หาทำร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้ ไปที่ไหนพวกนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้อยู่ไม่ได้อกมันจะแตกศีรษะมันจะแตก ดีไม่ดีในย่ามมันไม่ดูบ้างเหรอ มียาทัมใจไว้ไปแก้ปวดหัวมัน วันไหนมันไม่ได้โฆษณาโจมตีคนอื่นคนใดก็ตาม วันนั้นมันจะปวดหัว ดีไม่ดีหัวมันจะแตก

ให้ไปกระซิบ มันนะ ยาทัมใจอยู่บ้านของฉันมีห้าเม็ด ยาทัมใจห้าเม็ดจะพอมั้ย พวกแก้ปวดหัวไม่ได้โจมตีเขา ยาทัมใจของฉันมีห้าเม็ดฉันแบ่งให้ลูกฉัน ตัวมันปากเปราะ ๆ นั้นหนึ่งเม็ด ฉันแบ่งให้แฟนของฉัน ตัวมันเที่ยวผู้หญิงเก่ง ๆ นั้นสองเม็ด ถ้ามันไม่ได้เที่ยวผู้หญิงมันปวดหัวเราแบ่งให้มันระงับ ฉันก็แบ่งไว้สำหรับฉันสองเม็ดเพราะฉันปากเปราะมองเห็นพ่อบ้านไม่ได้ทั้งแว้ดทั้งวาด เล็บก็ยาวกว่าเล็บหมายาวกว่าเล็บแมว ฉันก็แบ่งไว้คนละเม็ดสองเม็ดจะพอมั้ย ถ้าไม่พอฉันจะได้ออกทางวิทยุโฆษณาเหมือนแก่โฆษณาโจมตีเขานั้นแหละ บอกว่าฉันมียาทัมใจเล็กน้อยเพื่อแก้ความปวดหัวของพวกโจมตีคนอื่น เพื่อเอาความดิบความดีแก่ตน แต่เวลานี้ยาทัมใจหมดแล้ว ยาไม่พอกับความต้องการ ฉันต้องไปโฆษณายาสักสิบเม็ด ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ

นี่ความเลวร้ายเป็นอย่างนี้ เวลานี้กำลังเลวร้ายจากพระเปรตพระผี ไม่มีชิ้นดีเลยพระเรา ทำไมเป็นอย่างนั้น บวชมาโกนผมโกนคิ้ว นุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่กิริยาออกมา เป็นโจรเป็นมาเป็นเทวทัตต่อหน้าต่อตา เวลานี้จะเริ่มแยกแล้วนะ เริ่มแยกเป็นสังฆเภทครั้งที่สอง ครั้งที่หนึ่งเทวทัตแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้นมา ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์เป็นศาสดาเสียเองนะแล้วพระเทวทัตมา เรียกว่ามาต่อสู้พระพุทธเจ้า เพราะจะมาเอาคะแนนจะเป็นศาสดาแทน มาต่อสู้พระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ยอมรับในความผิดทั้งหลาย เทวทัตจึงประกาศตนออกเป็นสงฆ์ประเภทหนึ่งขึ้นมา สงฆ์ของเทวทัต สงฆ์ของศาสดา นี่เรียกว่า สังฆเภท ทำสงฆ์ให้แตกจากกันในครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วนะ

ครั้งที่สองก็ศาสนธรรม คือพระธรรมและพระวินัยนั้นแล นี่พระอานนท์ตรัสแก่พระอานนท์ว่า อานนท์พระธรรมและพระวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแล้ว เวลานี้กองทัพเทวทัตกำลังเข้าถึงศาสนธรรม ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนพระองค์ นี่เป็นลำดับที่สองไม่ผิดกันเลย ครั้งแรกเป็นองค์ศาสดาเสียเอง ครั้งที่สองเป็นธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาเสียเอง เวลานี้กำลังเข้าอยู่วาระองค์ศาสดาครั้งที่สองคือเข้ามาทำลายธรรมวินัย หลักธรรมวินัยท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนี้คือองค์แทนศาสดา แล้วพวกนี้บุกเข้ามา ไม่มีธรรมมีวินัย

ตั้งกฎข้อบังคับบัญญัติด้วยอำนาจบาทหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาอยู่เวลานี้ ไม่มีคำว่าลดละ ตั้งกฎข้อบังคับขึ้นมาใหม่ เรียกว่าบัญญัติใหม่แทนศาสดา เป็นบัญญัติของเทวทัตองค์ใหม่ หรือศาสดาองค์ใหม่เราไม่อยากพูดนะ นี่กำลังบุกทำลายธรรมวินัยให้แหลกเหลวหมด จะเอาอำนาจบาทหลวงของเทวทัตขึ้นมาแทนที่แล้วเหยียบหัวพระไทยทั้งประเทศให้อยู่ในอำนาจของกฎขี่บังคับปกครองสมบัติเงินทองข้าวของทั่ววัดทั่ววาทั่วประเทศไทย พวกนี้จะเป็นผู้เก็บผู้กวาดยึดอำนาจไว้หมด นี่เป็นข้อบัญญัติที่เขาตั้งกฎหมายขึ้นมาว่าพ.ร.บ.สงฆ์ สำหรับเราตั้งชื่อตามเรื่องของเรา

เขาตั้งขึ้นพ.ร.บ.สงฆ์ พระราชบัญญัติสงฆ์ ปกครองสงฆ์ เราก็ต้องขึ้นใหม่ว่า พ.ร.บีบสงฆ์ พวกนี้เป็นพ.ร.บีบ พ.ร.บี้สงฆ์ทั่วประเทศไทย นี่เป็นคำของเราตั้งขึ้นมาจาก พ.ร.บ.นี้ เขาตั้งได้เราก็ตั้งได้ เขามีปากเราก็มีปาก เขาตั้งเป็นความมุ่งหมายยังไง เรามีความมุ่งหมายยังไงเราก็ตั้งมาอย่างงั้น นี่กำลังเริ่มเข้ามาจะทำลายธรรมวินัยข้อนี้ซึ่งเป็นการทำลายองค์ศาสดาร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระไทยทั่วประเทศไทยที่มีความเทิดทูนพระพุทธเจ้าตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธในแดนไทยของเรา อยู่ที่อื่นก็อาจมีนะ มีจำนวนมากเท่าไหร่ซึ่งเทิดทูนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ตลอดมา จะทนให้เขาเหยียบหัวอยู่ได้เหรอ

เขากำลังรุกล้ำเข้ามาเหยียบธรรมวินัยซึ่งเป็นกำแพงอันหนาแน่นสำหรับกั้นความชั่วช้าลามกให้ชาวพุทธอยู่สบายด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย แล้วเวลานี้กำแพงนี้กำลังทำลายเข้ามา ๆ โดยการตั้งข้อบัญญัติใหม่ เป็นอำนาจบาทหลวงขึ้นมา ในขณะเดียวกันถอนพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนโลกไว้ด้วยความร่มเย็นแล้วออกให้มีแต่พวกพ.ร.บีบของพวกเทวทัตนี้เข้ามาแทนที่ จุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญ เราพูดอย่างยันได้เลยตามหลักความจริง ถ้าว่าพ.ร.บีบพ.ร.บนี้ไม่ถอนตัวออกไปตามหลักความจริงที่เป็นของจอมปลอมมาดั้งเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาด้วยความมืดมิดปิดทวาร จนกระทั่งถึงมันเป็นเถาวัลย์เลื้อยออกมาทั่วประเทศไทย ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายแก่ชาติไทยเดือดร้อนทั่วหน้ากันหมด

อย่างวันที่ ๒๑ พระทั่วประไทยมาเต็มอยู่ที่วัดอโศการาม เดือดร้อนไปตาม ๆ กันหมด มันทำความเดือดร้อนถึงขนาดนั้น เราเป็นผู้รักษาศาสดาองค์เอกกราบไหว้บูชาโดยการเทิดทูนหลักธรรมหลักวินัยนี้อยู่ประจำ แล้วพวกนี้มันจะมาทำลายหลักธรรมหลักวินัยที่เราเทิดทูนตลอดมานี้อย่างไม่สะทกสะท้าน ทางนี้ก็ไม่สะทกสะท้านยกมาเท่าไหร่ก็ฟัดกันเท่านั้น ตอนนี้ตอนสังฆเภทมันจะขึ้น จะขึ้นตรงนี้นะ ถ้าพ.ร.บีบ พ.ร.บนี่ไม่ถอนตัวไปก็เรียกว่าเข้าเหยียบย่ำศาสนาของเราให้จมไปหมดทั้งพระทั้งประชาชนทั่วประเทศไทยแล้วใครจะยอม

เมื่อไม่ถอนทางนี้ต้องฟัดกันให้ถอยไม่มี คนทั้งชาติพระสงฆ์ทั่วประเทศจะถอยกองทัพของเปรตของผีซึ่งเป็นมหาโจรมหาจอมปลอมนี้ไม่ได้ ยังไงก็ต้องคอขาดไปตาม ๆ กันเลย นี่เป็นหลักใหญ่ที่สังฆเภทจะเกิดขึ้น เหตุการณ์อันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นที่จุดนี้ถ้าพ.ร.บ พ.ร.บีบนี้ไม่ถอนตัวออกไปตามความจอมปลอมของตนเสียเท่านั้น ทรงความคงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยความถูกต้องแม่นยำของธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไว้แล้ว มันยังฝืนเข้ามา เอากันตรงนี้ ไม่เป็นอย่างอื่น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างเดียวนี้เท่านั้น นี่เป็นข้อสำคัญอันหนึ่ง

นี่ก็ทราบว่าจะพยายามหาเรื่องหาราวเสนอเรื่องพ.ร.บีบนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา เราเพียงได้ยินเท่านั้นนะ ค่อนข้างจริงแล้วเวลานี้ จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ เพราะเหตุไรจึงนำอันนี้เข้าไปเสนอ เพราะพ.ร.บ.พ.ร.บีบนี้มันปลอมมาตั้งแต่ต้นแล้ว หลับหูหลับตาเอาเข้าไปคณะรัฐมนตรีได้ยังไง คนปกครองบ้านเมืองไม่ใช่คนโง่ ย่อมรู้จักทั้งของดีของชั่วของผิดของถูก พ.ร.บีบอันนี้มันรับรองมาจากที่ไหน ไม่มีใครยอมรับแม้แต่รายเดียวสำหรับคนผู้มีสมบัติผู้ดีพระผู้มีสมบัติผู้ดีทั้งหลาย นอกจากพวกเปรตพวกผีเท่านั้น แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไง จะนำพ.ร.บ.นี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรี มันหลับหูหลับตาเข้าไปได้ยังไง คนทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วย ว่ารับปากเขา ปากใคร ปากคนทั้งประเทศไม่มีเหรอ จึงไม่ยอมรับปากคนทั้งประเทศที่ไม่เห็นด้วย ไปรับปากใครออกมาที่จะเอาเข้าค.ร.ม.

ถ้าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตามหลักของเหตุผลแล้วเข้าไปหาอะไร ต้องพิจารณาเรื่องความจอมปลอม ปัดออก ๆ ตั้งแต่เงินปลอมมีกี่บาทกี่ตังเขาปัดออกหมด คงไว้แต่เงินที่เป็นของจริง ใช้ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง นี่เอาเข้ามาทำไมของปลอมแท้ ๆ รู้กันอยู่ทั่วหน้า เข้าไปก็เข้าไป จะเข้าค.ร.ม.ไหนก็ตาม สภาไหนก็ตาม อันนั้นเป็นฝ่ายกฎหมายบ้านเมือง ส่วนหลักธรรมหลักวินัย หลักศาสนานี้เป็นเรื่องพระสงฆ์ปกครองอยู่ พระสงฆ์ท่านมีอำนาจเต็มที่ของท่านที่ท่านจะคุ้มครองรักษาในกฎบัญญัติของพระพุทธเจ้าอย่างเข้มงวดกวดขันด้วยการรักษา ใครเข้ามาทะลึ่งไม่ได้จะค.ร.ม.ไหนพระสงฆ์จะไม่เข้าด้วย เพราะพระสงฆ์เป็นผู้รักษาศาสนา ประชาชนเป็นผู้รักษากฎหมายทางชาติบ้านเมือง

เรื่องเหล่านี้ยังไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง เป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วน ๆ ที่จะแยกจะแยะกันออกตามความจริงและความจอมปลอมที่มาคละเคล้ากันอยู่เวลานี้ พระพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเณรจึงต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาเป็นกำแพงอันหนาแน่นที่จะต้านกันไว้ไม่ให้เข้า พระสงฆ์จึงต้องทำหน้าที่ของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักพุทธศาสนา ไม่มีกฎหมายบ้านเมืองใดมีอำนาจเข้ามาบีบบังคับพระที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ได้เลย เมื่อแยกออกไปจากนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายก็แยกให้เขาเสีย แต่เวลานี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ถ้าเอาเข้าสู่สภาฯสู่คณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่าแยกเป็นกฎหมาย มันอาจจะเป็นอำนาจบาทหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ ดำ ๆ มืด ๆ อยู่ในนั้นก็ได้ เข้าไปแล้วได้รับคำบอกเล่าจากเขา คำบอกเล่าได้มากจากไหน ได้มาจากเงินอุดปาก ใครก็เชื่อไม่ได้นะ อันนี้เป็นข้อสงสัยของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศว่าที่ได้รับปากเขาแล้ว ทำไมเขามีอำนาจมากมายนักหนา ถ้าไม่ใช่เงินอุดปากเราเสียเอง เราพูดไม่ออกเท่านั้น มันน่าคิดอยู่นะ สำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยและคนทั้งประเทศน่าคิดกับเรื่องที่รับปากเขา รับมาได้ยังไง เหตุผลกลไกอะไร เด็กอมมือเขาก็ไม่รับมาเหตุใดเราไปรับมา ถ้าเงินไม่อุดปากมันจนพูดไม่ออก ครั้นรับมาแล้วสอดเข้าไปคณะรัฐมนตรี เงินไปอุดปากรัฐมนตรีแต่ละรัฐมนตรีอุดปากแต่ละคน ๆ นี่มันจะอุดปากไปเรื่อย ๆ พวกยักษ์พวกผีได้วิธีการใดมันจะเอา

นี่ก็เป็นปัญหาข้อใหญ่อยู่ เวลานี้กำลังอยู่ในพ.ร.บีบกับคณะสงฆ์ไทยที่รักษาพุทธศาสนา เวลานี้แข็งแกร่งจะไม่เอนเอียงไปจากไหนนอกจากหลักธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่เอนเอียงไปจากไหนเลย ใครจะเก่งมาจากบนฟ้าเทวดาองค์ไหนให้มา คนไทยที่รักษาศาสนานี้แหละมันจะฟัดกัน ฟัดพวกเปรตพวกผีมาจากบนฟ้าที่ไหนมันก็ไม่ทราบมันไม่เลือกปากใคร ปากเปรตปากผีปากเทวบุตรเทวดา ถ้าอวดเก่งเอามา พระไทยนี้มีกำปั้นเหมือนกัน กำปั้นก็มีหมัดก็มี กำปั้นเห็นมั้ย หมัดนี้หนึ่งแล้วหมัดหมาหนึ่ง พวกคนไทยเราเลี้ยงหมาไว้ทุกแห่งทุกหน แม้ที่สุดในวัดเรานี้ไอ้ขาวไอ้งับไอ้อะไรอยู่นี้เยอะ หมัดมันมีแต่ละตัว ๆ หลังมันหลังเดียวมีมากขนาดไหน

ถ้าสมมติพระสงฆ์ไทย เฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาบัวที่อยู่สวนแสงธรรมเลี้ยงหมาไว้หลายตัวนี้ ถ้ามาต่อสู้กับหลวงตาบัว หลวงตาบัวเอาหมัดซัด หมัดคือกำปั้นหลวงตาบัว เมื่อกำปั้นแล้วหมัดหลวงตาบัวหมดแล้ว เราจะวิ่งไปหาไอ้ขาวไปเอากับไอ้ขาวยืมหมัดกับไอ้งับมาฟาดพวกนี้แตกกระเจิงลงทะเล ไม่ถอย มีแต่กำปั้นก็จะเอา มีแต่หมัดก็จะเอา หมัดไม่พอไปยืมหมัดหมามาฟาด พวกนี้มันร้ายกาจมากที่สุด พวกนี้ไม่รู้จักเรื่องธรรมเรื่องวินัย มันจึงเข้ามารุกล้ำ ของดีมีค่ามาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันยังไม่เกิด มันต้องได้กราบไหว้บูชาพระมาอยู่แล้ว เหตุใดมันเกิดมาสมัยนี้มันจึงไม่รู้จักบาปจักบุญ ไม่รู้จักศาสดา ไม่รู้จักหลักธรรมหลักวินัย มันจึงมาเหยียบย่ำทำลายธรรมวินัยต่อหน้าต่อตาประชาชนพร้อมทั้งพระเณรทั่วประเทศได้ลงคอ ให้ท่านทั้งหลายพิจารณา

วันนี้พูดเพียงเท่านี้ให้เป็นข้อคิด พวกนี้เลวร้ายมาก ไม่มีคำว่าอายใคร หลวมมือมือสอด หลวมแขนแขนสอด หลวมอะไรสอดไปเลย หมดยางอายที่สุด พวกหน้าด้านที่สุดคือพวกนี้ เราเอาธรรมจับ เราไม่ได้หาโจมตีใคร เอาคำพูดออกมาจากความสัตย์ความจริง เราไม่หาโกหกพกลมเหมือนโฆษณาโจมตีคนนั้นคนนี้อยู่เวลานี้นะ เอาความจริงออกมาพูด ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เป็นข้อคิดทุกวันนี้นะ เอาล่ะพอ

www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก