คำถาม 
โดย : news ถามเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2547

ใบปลิวโจมตีหลวงตา

อยากทราบว่าลูกศิษย์ของหลวงตาที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้ จนเกิดความวุ่นวาย มีเหตุมาจากอะไรครับ กระผมถามเพราะมีอ่านข่าวจากมติชน และได้รับใบปลิวโจมตีหลวงตาเอกสารที่ได้รับแจกจะทำให้ผู้ไม่เข้าใจเกิดบาปกรรม เพราะลบหลู่หลวงตาดูถูกคุณทองก้อน ขอความกรุณาช่วยชี้แจงด้วยครับ ผมทำงานที่หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง มาขอให้อินเตอร์เน็ตของเพื่อน ไม่อยากใช้ของสำนักพิมพ์


คำตอบ
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม

ขอเรียนว่า ข่าวจากหนังสือพิมพ์บางฉบับ บางทีก็เป็นข่าวที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เรื่องการเคลื่อนไหวของศิษย์หลวงตา มีมูลเหตุมาจากการที่ฝ่ายหนึ่งกระทำผิดพระธรรมวินัย ประพฤติเลวทราม ไม่เคารพเทิดทูนพระธรรมวินัย และอริยประเพณี ให้สมกับความเป็นสมณะศากยบุตรพุทธชิโนรส แอบอ้างเอากฎหมายมาอยู่เหนือพระธรรมวินัย ส่วนเรื่องการโจมตีหลวงตา ก็มีมาอยู่เรื่อยๆ  ผู้มีปัญญาควรฟังหูไว้หู 

ลองอ่านมติคณะสงฆ์ไทยและฟังการอภิปรายเรื่องราวต่างๆได้ที่...
http://www.luangta.com/info/news_text.php?cginews_id=125

เมื่อคุณได้รับทราบข้อมูลทั้งสองด้าน  คุณจะสามารถตัดสินเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวคุณเอง  จะห้ามคนอื่นไม่ให้คิดชั่ว เห็นทีจะทำไม่ได้  แต่ห้ามตัวเองไม่ให้คิดชั่ว เห็นว่าจะมีประโยชน์ยิ่งกว่า  ฝากไว้ให้พิจารณา


<< BACK

 


หน้าแรก