คำถาม 
โดย : หนิง ห้าแยกน้ำพุ อุดร ผู้รักพุทธศาสนา ถามเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2547

ใช่วิสัยและกิริยาของอรหันต์แท้หรือ

จากการที่ได้ฟังคำพูด อ่านบทความต่าง ๆ และเทศนาต่าง ๆ ของหลวงตาที่ว่าตนเองเป็นอรหันต์นี้ การใช้วาจา การกล่าวไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์แท้เป็นแต่เพียงพระธรรมดาหรือไม่  การกล่าวยกย่องคุณท้องก้อนเป็นหัวใจของชาติจากปากของหลวงตานั้น  อยากจะถามว่า  แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นหัวใจของใคร   ไม่ใช่ของชาติหรือ หลวงตาพยายามจะยกคุณทองก้อนเทียบเท่าในหลวงเชียวหรือ  อยากถามต่ออีกว่า  คุณทองก้อนเป็นคนมาจากไหน แต่ก่อนดิฉันเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาด ก็ไม่เคยเห็นคุณทองก้อนเลย แต่พอหลวงตาทำผ้าป่าช่วยชาติ คุณทองก้อนก็ปรากฏตัวมาเขามาจากไหน มา เพื่ออะไร  ทำไมเขาจึงมีอิธิพลต่อพระกรรมฐานมาก  ขนาดพระมีศีล  227  ข้อ  ยังต้องให้ความเคารพ คุณทองก้อนซึ่งมีศีล 5 ข้อ  เพราะเหตุใด  หรือพระไม่มีคุณปัญญาบารมีแล้วหรือค่ะ  เพราะพระกรรมฐานท่านฝึกสามาธิ ปัญญาย่อมเกิด แต่ไม่เห็นพระกรรมฐานท่านจะใช้ปญญา โยนิโสมนสิการ  ไตร่ตรองในข้อนี้เลย ทำไม??? ดิฉันติดตามเหตุการณ์พระพุทธศาสนามาตลอดดิฉันกำลังจะเห็นความแตกแยกของพระสงฆ์โดยมีคุณทองก้อนเป็นแกนนำพระกรรมฐานที่ดิฉันกราบไหว้มาตลอดออกไปว่ากล่าวพระสงฆ์ด้วยกันเอง  ถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ท่านแตกกันขึ้นมา จะถือว่าคุณทองก้อนทำ "สังฆเภท"  หรือไม่ค่ะ  เพราะเท่าที่ดิฉันรู้มา  อนันตริยกรรม 5  สังฆเภท  โทษหนักที่สุดใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะ   เหตุนั้นทางวัดป่าบ้านตาดจงได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แก่ดิฉันด้วย  และอธิบายถึงเหตุผลที่นำพาพระกรรมฐานที่ดิฉันเคารพนับถือศรัทธาออกไปจากข้อวัตรปฏิบัติอย่างพระทำไม   ????????    จากใจชาวพุทธ อุดรธานี

คำตอบ
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม

ตอบ    ใครจะว่าเป็นพระอรหันต์แท้หรือไม่แท้  หรือจะว่าเป็นพระธรรมดาหรือไม่ธรรมดา พระอรหันต์ท่านก็ไม่เดือดร้อนหรอกน่า  คนที่มีกิเลศหนาสันดานหยาบอย่าไปเดือดร้อนแทนท่านเลย ไม่ดีหรอกนะ เป็นการสร้างทุกข์ให้ใจตนเองเปล่าๆ  มิหนำซ้ำ จับพลัดจับผลูเกิดเป็นโรคปัจจุบันตายไปในตอนนี้  ก็จะได้ไปทัศนาจรนรกฟรีอีกต่างหาก ลำบากสาหัสจริงๆเชียวนะ การตำหนิติเตียนพระอรหันต์นี่ เป็นกรรมหนักไม่ใช่เล่นนะคุณ น้องๆอนันตริยกรรมนั่นแหละ

การที่หลวงตายกย่องคุณทองก้อนว่าเป็นหัวใจของชาตินี่นะ  ไม่ได้หมายความว่าจะยกคุณทองก้อนไปเทียบเท่ากับในหลวง  เป็นเรื่องของคนปัญญาทรามคิดเอาเอง  ที่จริง การคิดเช่นนั้น แม้เพียงคิดก็ยังไม่ควรที่จะคิด มิพักต้องกล่าวถึงการพูดออกมาให้คนฟังแล้วต้องไปล้างหู ในหลวงท่านอยู่สูงเพียงไหนแล้ว  ควรหรือ จะเอาพระองค์มาเปรียบเปรยอย่างนี้  คนมีปัญญาฟังดูก็รู้ได้  คนที่พูดอย่างนี้ พูดเพื่อเจตนาอะไร  หลวงตาไม่ได้พูด และไม่ได้ให้หมายความอย่างนั้นด้วย  ในหลวงท่านเป็นหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน การจะพูดอะไรถึงพระองค์ท่าน ควรรู้จักการจะควรหรือไม่ควร

หลวงตาเปรียบคุณทองก้อนเป็นหัวใจของชาติ  เพราะเขาเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย  เขากล้าที่จะยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติและศาสนา ต่อสู้คัดค้านกลุ่มผู้มีอิทธิพล ยอมถูกผู้คนก่นด่าสาปแช่ง ยอมเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูล คนไทยที่รักชาติจริงๆก็มีเยอะ  แต่คนที่จะกล้าเสียสละเพื่อชาติจริงๆนั้นมีน้อย  

ถามว่า ถ้าคุณถูกกระทำอย่างคุณทองก้อนบ้าง คุณจะรับได้หรือไม่  ตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาถูกคนข่มขู่คุกคาม และถูกปองร้ายหมายชีวิต  ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรให้กับชาติบ้านเมือง  นับตั้งแต่คัดค้านการรวมบัญชีคลังหลวง สมัยรัฐบาลชวน  หากปล่อยให้รัฐบาลชวนรวมบัญชีได้สำเร็จ ประเทศไทยคงล่มสลาย
เหมือนอาร์เยนติน่าไปแล้ว  

คุณทองก้อนเป็นกำลังสำคัญของหลวงตาในการช่วยชาติ จนได้ทองคำกว่า ๑๐ ตัน ดอลล่าร์กว่า ๑๐ ล้านดอลล่าร์  เข้าสู่คลังหลวงไปแล้ว คุณทองก้อนเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยคัดค้าน พรบ.สงฆ์ ฉบับมหาคณิศศร  ซึ่งเป็นกฎหมายที่อาจทำลายศาสนาพุทธให้ย่อยยับไปได้ ถ้ามีผลบังคับใช้ และล่าสุด  เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยคัดค้านขบวนการปล้นอำนาจสมเด็จพระสังฆราช จากการที่นายวิษณุ เครืองาม ประกาศแต่งตั้งสมเด็จเกี่ยวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อพระธรรมวินัย  จนในที่สุดรัฐบาลต้องออก พรก.แก้ไข มาตรา ๑๐ แห่ง พรบ.คณะสงฆ์ เป็นการแสดงให้เห็นความผิดพลาดจากการแต่งตั้งของนายวิษณุในครั้งแรกอย่างชัดเจน

เรื่องเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยเวลา กว่าจะปรากฏคุณความดีให้เห็นได้อย่างชัดเจน  แต่คุณทองก้อน ก็ได้ถูกสังคมมองเห็นเป็นบุคคลกวนบ้านกวนเมืองไปแล้ว  ทั้งๆที่เขาก็เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามหลวงตา  และเป็นผู้สนองงานของคณะสงฆ์ไทย และมีเจตนาดี หวังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา แต่กลับถูกกลุ่มบุคคลผู้มีเจตนาร้าย เป็นภัยต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รุมด่าว่าอย่างเสียๆหายๆ เพราะไปเป็นก้างขวางคอเขา  คุณทองก้อนไม่ได้รับประโยชน์อะไร จากการทำงานนี้  มิหนำซ้ำ ยังกลับจะเป็นภัยต่อตนเอง และอาจเป็นภัยถึงชีวิตได้ คุณลองใช้สติปัญญาตรวจตรองดูก็รู้ได้  ถ้าคุณเป็นคุณทองก้อน คุณกล้าที่จะทำอย่างนี้ไหม?..

อยากรู้เรื่องราวโดยละเอียดขอเชิญไปอ่านมติคณะสงฆ์ไทย และฟังการอภิปรายได้ที่... http://www.luangta.com/info/news_text.php?cginews_id=125

พระป่าท่านเห็นฝ่ายหนึ่งกระทำผิดพระธรรมวินัย และจะเป็นภัยถึงขั้นบั่นทอนพระพุทธศาสนาให้มัวหมอง ท่านก็ออกมาว่ากล่าวตักเตือน มุ่งหวังให้ประพฤติเสียใหม่ให้ถูกต้องดีงาม พระสงฆ์ควรเคารพเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย อันเป็นองค์แทนพระศาสดา  ถ้าพระตักเตือนกันไม่ได้ จะให้ใครมาเตือนเล่า  แต่เรื่องมันยุ่งเพราะอีกฝ่ายถูกเตือนแล้วไม่ยอมรับฟังต่างหาก มิหนำซ้ำ ยังกระทำการแก้ต่างให้ผิดหนักเข้าไปอีก

<< BACK

 


หน้าแรก