คำถาม 
โดย : แนน ถามเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2547

ศีลอุโบสถ

กระผมมีข้อสงสัยในการรักษาศีลอุโบสถ 
ข้อ1. พระพุทธเจ้ากล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม แต่กตัตกตากรรม ที่แปลว่า กรรมสักแต่ว่าทำ คือ กระทำไปด้วยไม่ได้เจตนา ทำไมจึงยังให้ผลของกรรมอยู่ครับ
ข้อ2. สิ่งของต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายที่มีวางขายตามตลาดนั้น ถ้ากระผมไปซื้อมาใช้ เพราะเป็นของที่มีราคาถูก กระผมจะผิดศีลข้อลักทรัพย์นี้หรือไม่ครับ
ข้อ3. กระผมยังไม่ได้แต่งงานครับ ถ้ากระผมไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณี จะผิดศีลข้อ3นี้หรือไม่ครับ
ข้อ4. ส่วนใหญ่ข้อนี้จะผิดกันมากครับ คือ การพูดเท็จ เป็นการกระทำทางวาจา แต่การกระทำทางกาย เช่น พยักหน้า ส่ายหน้า กวักมือ จะถือว่าเป็นการพูดเท็จหรือไม่ครับ
ข้อ5. การดื่มเหล้าที่ไม่ถึงกับเมาไม่ได้สติ จะผิดศีลข้อ5หรือไม่ครับ
ข้อ6. จะมีวิธีดูอย่างไรครับว่า น้ำชนิดใดเป็นน้ำปานะครับ
ข้อ7. - หัวล้านจึงใส่ยาปลูกผม เพราะยังต้องอยู่ในสังคม จะผิดไหมครับ
- อยู่ ๆ เราเกิดร้องเพลงในใจ และเกิดอาการกระดิกนิ้ว ขบฟัน กระดิกขาไปตามจังหวะเพลงด้วย การเผลอในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการผิดไหมครับ
- กระผมไม่ได้มีเจตนาที่จะฟังเพลง แต่เกิดความเพลินที่ได้ยินเพลงนั้นๆ จะผิดไหมครับ
ข้อ8. ถ้าเรานั่งบนเก้าอี้ที่เขาจัดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความนุ่มมาก จะผิดไหมครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2547

เรียนคุณแนน

ข้อ1. พระพุทธเจ้ากล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม แต่กตัตกตากรรม ที่แปลว่า กรรมสักแต่ว่าทำ คือ กระทำไปด้วยไม่ได้เจตนา ทำไมจึงยังให้ผลของกรรมอยู่ครับ
ตอบ  ชื่อว่ากรรมทำแล้วต้องให้ผลเป็นธรรมดา ถ้ามีเจตนาก็เป็นกรรมหนัก  ถ้าไม่มีเจตนาก็เป็นกรรมเบา  หากพูดถึงการรักษาศีล ถ้าไม่ล่วงศีลโดยเจตนา ท่านก็ไม่ปรับโทษ เช่น เดินไปเหยียบมดตายโดยที่มองไม่เห็นก็ถือว่าไม่เจตนา อย่างนี้ศีลไม่ขาด แต่ผลของกรรม คุณอาจจะถูกใครทำอะไรบ้างโดยที่เขาก็อาจจะไม่ได้เจตนาจะทำคุณ

ข้อ2. สิ่งของต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายที่มีวางขายตามตลาดนั้น ถ้ากระผมไปซื้อมาใช้ เพราะเป็นของที่มีราคาถูก กระผมจะผิดศีลข้อลักทรัพย์นี้หรือไม่ครับ
ตอบ   ศีลข้อลักทรัพย์จะผิดก็ต่อเมื่อ มีเจตนาขโมยของคนอื่นมาเป็นของของตัว (เจ้าของเขาไม่ได้ให้)  ทันทีที่ของนั้นเคลื่อนที่ ศีลจึงขาด  ข้อนี้ขึ้นอยู่กับของนั้น เป็นของผิดกฎหมายแบบไหน  ถ้าเป็นของที่ขโมยเขามา  ก็ถือว่าเจ้าของเขายังไม่ได้ให้  การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำให้ใครติดคุกแน่ๆ ถ้ามีโทษถึงติดคุก ก็เลยศีลขาดไปแล้ว

ข้อ3. กระผมยังไม่ได้แต่งงานครับ ถ้ากระผมไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณี จะผิดศีลข้อ3นี้หรือไม่ครับ
ตอบ   ถ้าผู้หญิงมีพ่อมีแม่ หรือมีผู้ปกครอง หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังไม่อนุญาต ก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้ได้

ข้อ4. ส่วนใหญ่ข้อนี้จะผิดกันมากครับ คือ การพูดเท็จ เป็นการกระทำทางวาจา แต่การกระทำทางกาย เช่น พยักหน้า ส่ายหน้า กวักมือ จะถือว่าเป็นการพูดเท็จหรือไม่ครับ
ตอบ   ถ้าเจตนาจะทำเพื่อโกหกหลอกลวงให้คนหลงเชื่อเกิดความเสียหาย ชื่อว่าประพฤติเท็จ ก็อนุโลมเข้าในพูดเท็จได้

ข้อ5. การดื่มเหล้าที่ไม่ถึงกับเมาไม่ได้สติ จะผิดศีลข้อ5หรือไม่ครับ
ตอบ   ถ้ารู้ว่าเป็นเหล้า มีเจตนากลืนกินให้ล่วงลำคอเข้าไป ก็ผิดศีลแล้ว แต่เหล้าบางชนิดไม่มีกลิ่น หรือสำคัญว่าเป็นอย่างอื่น แล้วเผลอกินเข้าไปโดยนึกว่าเป็นน้ำธรรมดา อย่างนี้ไม่ผิด 

ข้อ6. จะมีวิธีดูอย่างไรครับว่า น้ำชนิดใดเป็นน้ำปานะครับ
ตอบ   น้ำปานะ ต้องทำจากผลไม้เล็กๆ ขนาดใหญ่ไม่เกินกำปั้น เช่น น้ำส้ม น้ำองุ่น น้ำลำใย น้ำลิ้นจี่ น้ำมะม่วง น้ำแอบเปิ้ล น้ำมะขาม น้ำตาลสด กรองด้วยผ้าเนื้อละเอียด อย่าให้มีเนื้อผลไม้ผสม  เป็นใช้ได้  แต่น้ำสับปะรด หรือน้ำมะพร้าว จัดเป็นผลใหญ่ ไม่ถือเป็นน้ำปานะ

ข้อ7. - หัวล้านจึงใส่ยาปลูกผม เพราะยังต้องอยู่ในสังคม จะผิดไหมครับ
ตอบ   ถ้าเพื่ออยู่ในสังคม ไม่เพ่งเล็งเพื่อความสวยๆงามๆจนเกินไป ก็ไม่ผิด  
- อยู่ ๆ เราเกิดร้องเพลงในใจ และเกิดอาการกระดิกนิ้ว ขบฟัน กระดิกขาไปตามจังหวะเพลงด้วย การเผลอในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการผิดไหมครับ
ตอบ   ผิดล่ะสิ  ออกจะเผลอมากเกินไปแล้ว  ดีไม่เผลอออกไปเต้นรำซะด้วยเลย
-กระผมไม่ได้มีเจตนาที่จะฟังเพลง แต่เกิดความเพลินที่ได้ยินเพลงนั้นๆ จะผิดไหมครับ
ตอบ   หากเราไปอยู่ในที่ที่เขาเปิดเพลงกันอยู่แล้ว จะหลีกเลี่ยงการฟังก็ไม่ได้  ถ้าเราไม่มีเจตนาจะฟัง แต่จำเป็นต้องได้ยิน ก็ไม่ผิด  ถึงเพลินบ้างก็เป็นธรรมดาของปุถุชน พึงสำรวมสติระวังใจให้ดี อย่าเจตนาฟังด้วยความยินดี ก็ไม่มีโทษ

ข้อ8. ถ้าเรานั่งบนเก้าอี้ที่เขาจัดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความนุ่มมาก จะผิดไหมครับ
ตอบ   เราไม่เจตนาจะล่วงเกิน แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องนั่ง ก็นั่งไปเถอะ ไม่เป็นโทษ สำคัญที่เจตนาของเรา อย่าให้ใจยินดีในการนั่งนอนที่นุ่มๆ เป็นใช้ได้


<< BACK

 


หน้าแรก