คำถาม 
โดย : สลัดบาร์ ถามเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2547

กลับว่างเข้ามาที่ใจหมด..

กราบขอโอกาสนี้เรียนถามปัญหาหลวงตาเจ้าค่ะ
ที่ลูกดำเนินอยู่คือหมั่นรู้สึกตัวที่กายที่ใจในชีวิตประจำวันอยู่เสมอๆเจ้าค่ะ...แต่ช่วงนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนๆไปจากเดิม
คือ....ที่เคยกำหนดรู้เข้ามาที่ใจ ที่เคยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งต่างๆเดี่๋ยวนี้ว่างไปเองไม่ได้ทำอะไร สังเกตุได้ว่า
(ต้องโดนดุกิเลสแน่ๆ)เมื่อก่อนเวลาน้อมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปในข้างหน้าของตนเอง ก็จะเห็นอารมณ์ หรือเห็นจิตที่นึกๆคิดๆในขณะนั้นๆ แต่ตอนนี้น้อมไปมันไม่มีให้ดูแล้ว  ทั้งดีทั้งร้ายต่างๆที่จะเกิดเกี่ยวกับตนเองในอนาคต กลับว่างเข้ามาที่ใจหมด เลยดูอะไรให้ตัวเองเหมือนเดิมไม่เห็นแล้ว  แต่ถ้าเป็นอาการข้างนอกก็ยังคงเห็นเหมือนเดิม  คือลูกสังเกตุว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไป กราบเรียนหลวงตามตรงเพราะไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยเจ้าค่ะ  

คำตอบ
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาได้เมตตาตอบปัญหาของคุณ 
เมื่อเช้าวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา        :    ไม่ตอบอันนี้ ฟังเฉยๆ ไม่มีแง่ใดที่จะน่าตอบ

(คุณสามารถเปิดชมเป็นวิดีโอ และอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์ 
ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3017&CatID=2) 

<< BACK

 


หน้าแรก