คำถาม 
โดย : สุรยุทธ โพธิ์ศิริสุข ถามเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2547

สภาพจิตจากการพิจารณาหรือเฝ้ามองดูอาการจิตตลอดเวลา

กราบเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เดราพ กระผมได้ปฏิบัทธรรมมา27 ปีแล้วขอรับ โดยการเฝ้ามองดูความเป็นไปของจิตอย่างเป็นธรรมดาตลอดกาลเวลา จิตใจก็มีความเข้าใจตัวเองตามลำคับ แต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกลับทำไม่ได้ จึงขอกราบเท้าเรียนถาม 1. ข้อขอรับ 
1. จะหยุดสภาวะการคิดของจิตควรจะทำอย่างไรดีขอรับ

ขอกราบเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคราพสูงสุด

คำตอบ
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2547

เรียนคุณสุรยุทธ
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อเช้าวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ให้บริกรรมซึ่งเป็นความคิดอันหนึ่ง เพื่อระงับความคิดอันหนึ่ง เข้าใจไหม ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของกิเลส ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของธรรม เช่น พุทโธ หรือคำบริกรรมคำใดก็ตาม นี้เป็นความคิดเหมือนกัน เป็นสังขารเหมือนกัน แต่เป็นสังขารฝ่ายธรรม ระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้ ให้เอานี้ละระงับความคิดปรุง เขาบอกคิดปรุงไม่ใช่เหรอ (เขาบอกเขาปฏิบัติธรรม เฝ้ามองดูความเป็นไปของจิต จิตใจก็มีความเข้าใจตัวเองตามลำดับ แต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกลับทำไม่ได้) นั่นละมันคิด คือทำไม่ได้มันก็คิดของมันไปเรื่อย ห้ามมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงเอาความคิดทางด้านธรรมะตีเข้าไปตรงนั้น ให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียว ไม่ต้องคิดคำอื่น เช่น พุทโธ ก็ได้ ธัมโม หรือสังโฆ อะไรก็ได้ ให้คิดคำเดียว ติดกันๆ ตลอดไปเลย ทับความคิดที่มันหยุดไม่ได้นั่นแหละ ให้เอาความคิดนี้ทับมัน เดี๋ยวมันก็สงบเองความคิดอันนั้น ความคิดของธรรมระงับแล้วเป็นความสงบ ความคิดของกิเลสเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญ ให้เอาความคิดของธรรมระงับเข้าไป มีเท่านั้นละ แล้วมันสงบเอง
                                                ________

(คุณสามารถรับชมวิดีโอและอ่านพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์
ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3017&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก