คำถาม 
โดย : ณัฐวุฒิ ถามเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2547

สู้กับโทสะ

กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูง
กระผมได้ฝึฏปฎิบัติมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้มข้นมากนัก จะเน้นไปในด้านการพิจารณาภาวะจิตเป็นหลัก เช่น ขณะขับรถอยู่แล้วมีคันอื่นแซง ก็จะมองดูจิตตัวเองว่ากระเพื่อมขึ้นด้วยอารมณ์โทสะหรือไม่ บางครั้งก็กำหนดทันบางทีก็ไม่ทัน  เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติด้านสมถะนั้น จะนั่งเป็นหลัก และกำหนดอาณาปานสติตลอดเวลาที่มีโอกาส  มาช่วงหลัง ๆ มีรู้สึกว่าผลจากการกำหนดลม หายใจเข้าออกนั้นทำให้มีสติควบคุม กาย และวาจามากขึ้น เกิดความสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมาก  แต่ที่เจอปัญหาตอนนี้คือ อารมณ์โทสะ จะมาเร็ว และจะหงุดหงิด รำคาญง่ายมาก บางครั้งแม้กระทั้งกับ มารดาเอง และภรรยา บางครั้งไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทั้ง ๆที่กับมารดานั้นพยายามระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ดี เป็นบาป ไม่ควรเกิดอาการแบบนี้ กับคนใกล้ชิด อยากขอคำแนะนำจากหลวงตาว่า จะอบรมจิตอย่างไรดี ไม่ให้จิตหงุดหงิดรำคาญ อยากให้จิตสงบ ไม่อยากโกรธใคร ทำอย่างไรให้เป็นคนโกรธไม่เป็น อยากจะให้จิตของตัวเองเป็นอย่างแผ่นดินซึมซับทุกอย่างได้โดยไม่กระเทือน
กราบนมัสการถามหลวงพ่อด้วยความเคารพ ขอหลวงพ่อช่วยชี้ทางให้คนโง่อย่างผมด้วยครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อเช้าวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ให้ภาวนาอารมณ์สงบเข้าให้มาก พอจิตมีความสงบบ้างแล้วจิตจะค่อยละเอียดเข้าไป โทสะจึงปรากฏได้ง่าย ทั้งๆ ที่แต่ก่อนโทสะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ เพราะมันมากต่อมากทับเอาจนจะตายว่างั้นเถอะ ทีนี้พอจิตมีความสงบละเอียดเข้าไป โทสะแย็บขึ้นมามันก็รู้ จึงมาว่าโทสะนี้เกิดได้ง่าย ความจริงสติดีขึ้น เข้าใจ เท่านั้นละ เอา ทำใจให้สงบมากเข้า โทสะมีก็ให้รู้ว่ามี
                                               __________

(คุณสามารถรับชมวิดีโอและอ่านพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์
ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3017&CatID=2)


<< BACK

 


หน้าแรก