คำถาม 
โดย : ดาวจันทร์ วงศ์จันคำ ถามเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2547

ทำดีแล้วคนอื่นไม่เห็นความดีของเรา

ทำไมครับหลวงตาเมื่อเราทำดีคนจื่งมักไมเห็นความดีของเรา ?ผมรู้ว่ากานทำดีมันเห็นผนช้า ผมเป็นคนเกิดวันพฦหัด ดวงของผมบอกว่าทำดีกับคนไมขื้น แต่ผมกอยังทำ ถีงทำไปกอคร้ายดั่งคำทำนาย จนบางครังผมกอท้อเมือนกัน ผมกราบขอให้หลวงตาชวยอทิบายแก่กระผมด้วย 
ถ้าผมเขียนไม้ถูกกราบขอปะธานโทดด้วยเพาะว่าผมเป็นคนลาว ขอขอบพระคุณลวงน้า

ดาวจันทร์ วงศ์จันคำ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
อนุโมทนาที่น้อมระลึกถึงหลวงตา และกราบเรียนปัญหาธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในกรอบของศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา
การเขียนผิดเขียนถูก เป็นคนมีคนจน หรือดวงชะตาราศี ไม่เป็นอุปสรรคและเป็นข้อกำหนดต่อการทำความดี ต่อการรับธรรมและมีธรรมเข้าสู่กาย วาจา ใจของตน ขอให้คุณยึดคำสอนของหลวงตา คือดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา  

หลวงตาท่านได้เมตตาตอบปัญหาธรรมของคุณให้
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้
หลวงตา     :     อย่าไปท้อ เราจะเป็นคนเลวไปตามเขาที่เลว ๆ หลายๆ คน คนไม่เห็นความดีของเรา ก็ขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกัน เราทำความดีเพื่อเรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใด
                                             ________

(คุณสามารถกดอ่านและรับชมเป็นวิดีโอพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3037&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก