คำถาม 
โดย : กรรมหนา ถามเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2547

ขอท่านอาจารย์ช่วยนำทาง

กราบเท้าท่านอาจารย์หลวงตาที่ฉันเคารพรักและเป็นที่พึ่งเดียวของฉัน ก่อนอื่นกราบขอประทานโทษหลวงตาด้วยว่าอาจมีเรื่องโลกแฝงเข้ามาขอท่านอาจารย์ได้โปรดพิจารณาและขอทีมงานว่านี่คือการตัดสินใจแห่งชีวิตซึ่งปัญหามีดังนี้
1) ฉันได้ติดโรคร้าย(โรคเอดส์)ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายได้ในปัจจุบันขอท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพลังของจิตของธรรมที่ใช้ได้ผลหากใช้ได้ผลและเป็นเครื่องยืนยันดังเทศน์ก่อนๆที่ท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างให้ฟังฉันจะปฏิบัติตามอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้
2) ฉันเป็นคนฐานะยากจนแม้กระทั่งไม่มีจะกินแต่ฉันก็ไม่เคยเสียดายที่จะสละทองคำ,เงินดอลล่าร์และเงินสดเพื่อร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เคยแสดงเป็นเทศนาว่าเป็นมหาทาน,มหากุศลแต่ทำไมชีวิตของฉันตอนนี้มันย่ำแย่มากๆแทบจะหาทางออกไม่เห็นฉันได้ทำการค้าสินค้าชนิดหนึ่งโดยที่ฉันจะทุ่มเทให้กับมันขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาพิจารณาให้หากมันเป็นการขวางทางและเสียเวลาฉันจะข้ามมันไปเพื่อตัดสินใจกับชีวิตในขั้นต่อไป
3)ระยะใดที่ภาวนาดีก็รู้สึกเย็นใจแต่ระยะนี้ภาวนาไม่ดีแต่ก็รักษาศีล 5 บูชาท่านอาจารย์อยู่เสมอๆขอท่านอาจารย์ชี้นำเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรหากบุญใดที่เกิดจากกุศลที่ฉันสร้างถวายกับท่านอาจารย์ขออำนาจแห่งบุญนั้นผลักดันให้ฉันแก้ไขปัญหาทางโลกได้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อไม่กลับมาเิกิด-ตายอย่างท่านอาจารย์สั่งสอนด้วยเถิด สุดท้าย ขอโทษหลวงตาที่ทำให้ท่านเหนื่อย ขอขอบคุณทีมงานและผู้อ่านปัญหาถวายอย่างที่สุด

คำตอบ
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม 
หลวงตาตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กำกับ       :     คนที่ ๗ ครับ อันนี้เขาเป็นโรคร้าย โรคเอดส์ กราบเรียนถามมา

หลวงตา    :     โรคเอดส์ โรคคึกโรคคะนอง โรคบ้ากาม เข้าใจไหม โรคเอดส์นี่เป็นโรคบ้ากาม

ผู้กำกับ       :     เขาถามมา ๓ ข้อนะครับ ข้อที่ ๑ ฉันได้ติดโรคร้าย ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายได้ในปัจจุบัน ขอท่านอาจารย์อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องพลังของจิตของธรรมที่ใช้ได้ผล ฉันจะปฏิบัติตามอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลวงตา     :      ไม่อธิบายขี้เกียจ ตั้งแต่ได้ยินว่าเอดส์ๆ เราก็กลัวแล้วจะวิ่งข้ามทวีปนู่น หยุดไม่เอา

ผู้กำกับ       :      ข้อที่ ๒ ฉันเป็นคนฐานะยากจน แต่ฉันก็ไม่เคยเสียดายที่จะสละทองคำ เงินดอลลาร์ และเงินสด เพื่อร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์ แต่ทำไมชีวิตของฉันตอนนี้มันย่ำแย่มาก แทบจะหาทางออกไม่เห็น ฉันได้ทำการค้าชนิดหนึ่ง ฉันจะทุ่มเทให้กับมัน ขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาพิจารณาให้ หากมันเป็นการขวางทางและเสียเวลา ฉันจะข้ามมันไปเพื่อตัดสินใจกับชีวิตในขั้นต่อไป

หลวงตา      :     จะเอาอะไรมาเสียดายก็มันยากจน มันไม่มีใช้พอที่จะให้เสียดาย เศรษฐีต่างหากมีมากแต่ไม่อยากให้ทาน มันเสียดาย อันนี้ไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปเสียดาย

ผู้กำกับ        :     ข้อที่ ๓ นะครับ ระยะใดที่ภาวนาดีก็รู้สึกเย็นใจ แต่ระยะนี้ภาวนาไม่ดี แต่ก็รักษาศีล ๕ ขอท่านอาจารย์ชี้นำเพิ่มเติมในสิ่งที่ควร

หลวงตา     :     ให้พยายามภาวนาเข้าไปเรื่อยๆ ซิ เอะอะก็จะให้ดีเลิศยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไง พระพุทธเจ้าภาวนาแทบเป็นแทบตาย ก็ให้ภาวนาเข้าไปซิ เท่านั้นแล้ว อะไรที่ควรพูดก็พูด ไม่ควรพูดก็ไม่อยากฟัง
                                               ________

<< BACK

 


หน้าแรก