คำถาม 
โดย : เป็นทุกข์ ถามเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2547

อกุศลจิตจะสลัดมันทิ้งได้อย่างไร

กราบเท้านมัสการหลวงตา
เนื่องจากหนูเพิ่งได้มารู้จักพุทธศาสนาจริงๆ เมื่อไม่นานมานึ้เอง เมื่อก่อนเรียกว่านับถือแต่ชื่อก็ว่าได้  ได้เห็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาแสดงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นจริงตามพระองค์ เพื่อก้าวออกจากห้วงทุกข์  หนูพยายามปฏิบัติตามหลักทาน ศีล ภาวนา  เมื่อไม่นานนี้ได้พยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก  จิตใจข้างในมีความปลอดโปร่ง และมีปีติออกมาจากภายใน  แต่อยู่ๆก็มีจิตเป็นอกุศลมาแทรกในหัว บ้างเป็นคำปรามาสแรงๆว่าพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง เหมือนมันอยากลองดี   แต่ในใจเนื้อแท้แล้วหนูมีแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาพระเมตตาของพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หนูกลัวมาก กลัวตัวเองร่วงลงนรก พยายามไม่ใส่ใจ มันก็เหมือนยิ่งอยากท้ากับมโนสำนึกเลยหนูพยายามวางจิตเป็นอุเบกขา คิดว่านี่ไม่ใช่จิตเรา หนูไม่มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆ แต่มันไม่สำเร็จ เพราะเรากำลังทำกรรมกับพระอริยะเจ้า ไม่ทราบว่าหนูควรจะเจริญสติอย่างไร ถึงจะขจัดอกุศลจิตนี้ออกไปได้   รบกวนหลวงตาได้โปรดเมตตาชี้แนะหนูด้วยค่ะ หนูขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     ไอ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆ ไป นอกจากไม่นำมาพูด เรื่องอาการของจิต กิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันมันฟัดกันอยู่ในนั้นละ เรากำลังภาวนาพุทโธๆ มันไปตีพุทโธออก ส่วนมากมีแต่มันตีพุทโธออก แต่ไม่ได้บอกว่ามันด่าพุทโธเท่านั้น เข้าใจไหม อาการเหล่านี้มันมีเหมือนกัน อย่าไปถือเป็นอารมณ์ก็แล้วกัน มันจะเป็นอาการอะไรก็ให้ทราบไปตามอาการของมัน อย่าไปถือว่าหนักว่าเบา ว่าผิดว่าถูก ถ้าคิดจะตั้งท่าใส่มัน มันก็ตั้งท่าสู้เรา ก็เรานั้นแหละสู้เรา เท่านั้นละ
                                                 ________

คุณสามารถอ่านและรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3111&CatID=2

<< BACK

 


หน้าแรก