คำถาม 
โดย : เสาวคนธ์ ถามเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2547

ได้ยินเสียงในสมาธิ

กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันนั่งสมาธิ ขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่ได้คิดอะไร ก็ได้ยินเสียงในสมาธิบอกว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่ ดิฉันก็กำลังจะเริ่มพิจารณา ก็ได้ไปเห็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุง ดิฉันก็รู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็น ก็ถามออกไปว่าเห็นแล้วได้อะไร ภาพนั้นก็หายไป ดิฉันควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ และที่ทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมเจ้าคะ ดิฉันกราบขอรบกวนเวลาของหลวงตาด้วยเจ้าค่ะ ขอหลวงตาเมตตาตอบปัญหาให้ด้วยเจ้าค่ะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     พิจารณาอย่างนั้นแหละ ได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็ได้สิ่งที่พิจารณาอยู่นั้นแหละ เข้าใจเหรอ มันได้มันเสียอยู่กับการพิจารณานั่นแหละ ถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าได้ ได้อรรถได้ธรรม ได้คติตัวอย่างอันดีงามเข้ามาใช้ อันนี้ก็ดีรองกันลงมาอยู่ (ไม่เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมครับ) พิจารณาอยู่ในร่างกายเรานี้นั้น เรียกว่าไม่ออกนอกแหละ อยู่ในวงอริยสัจ เข้าใจเหรอ อริยสัจเป็นเครื่องตรัสรู้ เป็นเครื่องบรรลุธรรม เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสออกเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรม ไม่ผิด ไม่ออก ยิ่งอยู่ในวงกายมากเท่าไรก็ยิ่งจะแตกกระจายออกไปมากนะ ใครพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากเข้าไปเวลาพิจารณานะ เวลาสงบก็ให้สงบ ตีตะล่อมจิตเข้ามาด้วยสติ ให้มีความสงบเย็น พอสงบแล้วออกจากความสงบนั้นใช้ทางด้านปัญญา พินิจพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นสำคัญมาก เมื่อพิจารณาร่างกาย ความรู้แปลกๆ ต่างๆ มันจะพิสดารออกไป จึงว่าไม่ออก ก็ออกไปหาอริยสัจ ออกก็อยู่ในร่างกาย ไม่เรียกว่าออก เข้าใจเหรอ 
                                              _________

คุณสามารถอ่านและรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3111&CatID=2

<< BACK

 


หน้าแรก