คำถาม 
โดย : ไกรพล ถามเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2547

พิจารณาให้ความปวดหายไป

กราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวที่เคารพอย่างสูง
กระผมมีข้อสงสัยในระหว่างการนั่งภาวนาครับ
1. ขณะที่กระผมนั่งภาวนาพุทโธ คือ ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูก ภาวนาพุทโธ ลมหายใจออกกระทบปลายจมูก ภาวนาโธ มีสติรู้อยู่ที่ปลายจมูก ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของลมที่มากระทบครับ กระผมก็ภาวนาไปเรื่อย ๆ ครับพยายามมีสติรู้ลมที่มากระทบที่ปลายจมูกและคำภาวนา จนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งเกิดเวทนาที่ขาครับ กระผมรู้ว่าเริ่มปวดแต่สามารถทนได้ ก็ภาวนาพุทโธต่อไป แต่พอไม่นานก็ปวดมากขึ้นครับ กระผมจึงเปลี่ยนจากการภาวนาพุทโธ มาเป็นการพิจารณาร่างกายแยกธาตุแยกขันธุ์ครับโดยเฉพาะตรงที่ปวดครับ ซึ่งก็ทำให้ความปวดลดลงไปแต่ไม่หายขาดครับ ยังคงปวดอยู่แต่กระผมทนได้ครับ กระผมก็เลยเปลี่ยนจากการพิจารณาร่างกาย มาเป็นการภาวนาพุทโธเหมือนตอนแรกครับ 
1.1 ที่กระผมได้กระทำมาดังกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
1.2 กระผมต้องพิจารณาแยกธาตุแยกขันธุ์ จนให้ความปวดหายไปหมดหรือไม่ครับ แล้วค่อยกลับมาภาวนาพุทโธต่อไปครับ
1.3 ขอให้หลวงตาแนะนำในการนั่งภาวนาพุทโธในครั้งต่อไปด้วยครับ
สุดท้ายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวที่เคารพเป็นอย่างสูงครับที่ได้เมตตาตอบปัญหาให้กระผมในครั้งนี้ครับ และขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบัลดาลให้หลวงตามีแต่ความสุขกายสุขใจ แคล้วคลาดปรอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จตามความประสงค์ทุก ๆ ประการ มีอายุยืนยาวนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนทุกคนครับ สาธุ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547

เรียนคุณผู้ถาม 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ ดังนี้

ผู้กำกับ       :     นี่คนที่ ๒ ครับ ข้อ ๑. ขณะที่ผมนั่งภาวนาพุทโธ ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูก ภาวนาพุท ลมหายใจออก กระทบปลายจมูก ภาวนาโธ สติรู้อยู่ที่ปลายจมูก ซึ่งเป็นทางเข้าออกของลม ที่มากระทบครับ กระผมก็พิจารณาไปเรื่อยๆ พยายามให้มีสติ รู้ลมที่มากระทบที่ปลายจมูกและคำภาวนา จนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่ง เกิดเวทนาที่ขาครับ กระผมรู้สึกเริ่มปวดแต่สามารถทนได้ ก็ภาวนาพุทโธต่อไป แต่พอไม่นานก็ปวดมากขึ้นครับ กระผมจึงเปลี่ยนจากการภาวนาพุทโธ มาเป็นการพิจารณาร่างกายแยกธาตุแยกขันธ์ โดยเฉพาะตรงที่ปวดครับ ซึ่งก็ทำให้ความปวดลดลงไป แต่ยังไม่หายขาดครับ ยังคงปวดอยู่ แต่กระผมทนได้ครับ กระผมก็เลยเปลี่ยนจากการพิจารณาร่างกาย มาเป็นการภาวนาพุทโธ เหมือนตอนแรกครับ ที่กระผมได้กระทำมาดังกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ กระผมต้องพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ จนให้ความปวดหายไป หมดหรือไม่ครับ แล้วค่อยกลับมาพิจารณาพุทโธต่อไปครับ จาก ไกรพล 

หลวงตา     :     ไม่ผิดล่ะ ถูกต้องตามนิสัยควรจะพิจารณาแง่ใดเวลาใด นี้ก็พิจารณาในวงแห่งธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้ว  

                                              __________

<< BACK

 


หน้าแรก