คำถาม 
โดย : น้องเล็ก ถามเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2548

ถวายสังฆทาน

กราบนมัสการหลวงพ่อ
    ที่ข้าพเจ้าอยากทราบคือว่า ข้าพเจ้าอยู่ทางเหนือ เวลามีการถวายสังฆทานนั้นถ้าไม่หาซื้อจากทางร้านค้าก็จะซื้อของต่างๆมาเองจัดลงถังเอง แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธาแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่าน ท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า อยากทราบว่า ถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหม เพราะพอเสร็จทางวัดก็เอาสังฆทานไปเก็บให้คนทีมาใหม่บูชาเอามาใช้อีกแค่สงสัย คนเราทำอะไรย่อมหวังผลทั้งนั้นไม่ว่าทางวัตถุหรือทางใจ
      กราบลาหลวงพ่อ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาท่านไม่ได้ตอบปัญหาของคุณ ดังที่ทีมงานได้เรียนให้ทราบว่า ขอให้เป็นคำถามเกี่ยวกับจิตตภาวนาจากการภาวนาของผู้ถาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถามเองและผู้ได้รับฟังคำตอบจากองค์หลวงตาท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้กำกับ       :     คนที่ห้าครับ ข้าพเจ้าอยู่ทางเหนือ เวลามีการถวายสังฆทานนั้น ถ้าไม่หาซื้อจากทางร้านค้าก็จะซื้อของต่างๆ มาเองจัดลงถังเอง แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่ง ทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธา แล้วก็หิ้วถังไปถวายท่าน ท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า อยากทราบว่า ถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหม เพราะพอเสร็จ ทางวัดก็เอาสังฆทานไปเก็บให้คนที่มาใหม่บูชาเอามาใช้อีก คนเราทำอะไรย่อมหวังผลทั้งนั้นไม่ว่าทางวัตถุหรือทางใจ (จาก น้องเล็ก)

หลวงตา     :     จะให้ตอบว่าไง เอาละไม่ตอบ
                                                __________

(คุณสามารถอ่านและรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3223&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก