คำถาม 
โดย : คุณก. ถามเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2548

สามเณรมีความกำหนัดจับต้องหญิง

คำถามข้อที่1.
สามเณร  มีความกำหนัดจับต้องตัวชาย-หญิง  ทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน  ถ้าเป็นพระต้องอาบัติ  แต่ถ้าเป็นเณรจะเป็นเช่นไร?
คำถามข้อที่2.
ทำอย่างไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิม  
คำถามข้อที่3.
เมื่อสามเณรนี้  ลาสึกไป4-5ปีแล้ว  อยากจะกลับมาบวชเป็นพระภิกษถสงฆ์  จะได้หรือไม่?  และจะสามารถพ้นทุกข์ได้หรือไม่?

คำตอบ
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2548

ถึงทางสถานีวิทยุสวนแสงธรรม

จากคำถามที่ส่งมา ได้กราบเรียนถามหลวงตาท่าน
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

คำถาม       :     ทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวา และอยากให้วิทยุเสียงธรรมเปิดเช่นนี้ตลอดไป

หลวงตา     :     ต้องให้ผู้ใหญ่ของเด็กไทยเข้าวัดเข้าวานำหน้าก่อน ตั้งแต่วงราชการลงมา แล้วเด็กไทยคนไหนจะเหนือครูอาจารย์เหนือพ่อเหนือแม่ไปไม่ได้แหละ อยากให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวา แต่ผู้ใหญ่ของเด็กไทยมันไม่สนใจธรรมะ จะได้เรื่องได้ราวอะไร

คำถาม       :       2. สามเณร มีความกำหนัดจับต้องตัวชาย-หญิง  ถ้าเป็นพระต้องอาบัติ  แต่ถ้าเป็นเณรจะเป็นเช่นไร

หลวงตา     :      ก็อย่าจับซี ว่าเป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติไม่ตอบ บอกว่าอย่าจับเท่านั้นพอ

คำถาม        :     ข้อ3.ทำอย่างไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิม

หลวงตา     :     ไม่อยากตอบ

คำถาม       :     ข้อ 4. เมื่อสามเณรสึกไป 4-5 ปีแล้ว  อยากจะกลับมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์  จะได้หรือไม่  และจะสามารถพ้นทุกข์ได้หรือไม่

หลวงตา     :     ไม่ตอบ ขี้เกียจ เณรเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ตอบ

                                         ___________

<< BACK

 


หน้าแรก