คำถาม 
โดย : วิทัญญา สุโขทัย ถามเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2548

ทำอย่างไรให้เด็กไทยเข้าวัด

อยากถามหลวงตาว่า  ทำอย่างไรจึงจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวา  และอยากให้วิทยุเสียงธรรม  เปิดเช่นนี้ตลอดไป

คำตอบ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2548

หลวงตาท่านเมตตาตอบปัญหาให้
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

คำถาม       :     1.ทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวา และอยากให้วิทยุเสียงธรรมเปิดเช่นนี้ตลอดไป

หลวงตา     :     ต้องให้ผู้ใหญ่ของเด็กไทยเข้าวัดเข้าวานำหน้าก่อน ตั้งแต่วงราชการลงมา แล้วเด็กไทยคนไหนจะเหนือครูอาจารย์เหนือพ่อเหนือแม่ไปไม่ได้แหละ อยากให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวา แต่ผู้ใหญ่ของเด็กไทยมันไม่สนใจธรรมะ จะได้เรื่องได้ราวอะไร

                                                   ________

<< BACK

 


หน้าแรก