คำถาม 
โดย : บัวใต้น้ำ ถามเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2548

ความรู้สึกหดสู่กาย

กราบนมัสการองค์หลวงตาด้วยความเคารพและเลื่อมใสอย่างสูง หลานมีคำถามอยากถามว่า
1.  หลานทำงานบริทเอกชนแห่งหนึ่ง และกำลังฝึกสมาธิโดย
ตั้งสติไห้รู้เท่าทันกับอารมย์ต่างๆที่มากระทบจิตใจโดยพยายามให้สติตามรู้อยู่ทุกอริยาบถไม่ให้เผลอ แต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมย์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมย์นั้นไม่ทัน แต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วหลานก็จะพยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามหรือสักแต่ว่าเป็นธาตุ 4 ขัน 5 จนสามารถละวางไปได้บางช่วงบางขณะและพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆโดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆจนปัจจุบันหลานสามารถละอารมย์ที่ชอบใจ และไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิมมีสติตามรู้เท่าทันอารมย์ได้มากขึ้น หลานอยากถามว่า หลานปฏิบัติอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆหลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับ เพราะว่าหลานนั่งได้ไม่นาน ชอบเป็นตะคริวจะปวดขามากหลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับ
2.  หลานเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายๆว่าความรู้สึกทั้งหลายค่อยๆหดเข้าๆ มาสู่กายของเราแล้วก้รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้าๆเหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมาก ขยับตัวไม่ได้หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วยพุทโธ หลานปฏิบัติผิดตรงไหนครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2548

เรียนคุณบัวใต้น้ำ
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กำกับ       :     1.  หลานกำลังฝึกสมาธิโดยตั้งสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบจิตใจ โดยพยายามให้สติตามรู้อยู่ทุกอิริยาบถ ไม่ให้เผลอ แต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมณ์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมณ์นั้นไม่ทัน แต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วหลานก็จะพยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริง ว่าไม่สวยไม่งาม หรือสักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้า จนสามารถละวางไปได้บางขณะ และพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆ โดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆ จนปัจจุบันหลานสามารถละอารมณ์ที่ชอบใจ และไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิม มีสติตามรู้เท่าทันอารมณ์ได้มากขึ้น หลานอยากถามว่า หลานปฏิบัติอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ หลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับ หลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับ

หลวงตา     :     ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ละกิเลสได้ไม่ได้ไม่สำคัญ ให้กินเรื่อยๆ กินไม่หยุดไม่ถอยหลานจะอิ่มไหมไม่ต้องถาม นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ ทำไปเรื่อยๆ ซิก็ถูกต้องแล้วนี่ เอ้า ว่าต่อไป

ผู้กำกับ       :     ข้อ 2.  หลานเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายว่า ความรู้สึกทั้งหลายค่อยหดเข้ามาสู่กายของเรา แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้า เหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหิน ลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมาก ขยับตัวไม่ได้ หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วยพุทโธ หลานปฏิบัติผิดตรงไหนครับ (จาก บัวใต้น้ำ)

หลวงตา     :     ถูกต้องแล้ว กำหนดอย่างนั้นแหละ ไอ้เรื่องความสำคัญของเจ้าของนั่นละมันทำให้อึดอัด ทำให้อะไรต่ออะไร ความสำคัญของจิต อารมณ์ของจิตมันสร้างได้ทุกอย่าง
                                                 ________

(คุณสามารถอ่านและรับฟังรับชมพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์ ได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3223&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก