คำถาม 
โดย : คนที่ทุกข์ ถามเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2548

พิจารณาอารมณ์ที่เกิด

ขณะนี้ผมพิจารณาอารมณ์  โดยผมไม่เข้าไปในอารมณ์  มองดูอารมณ์ที่เกิด เช่น โลกธรรม 8 ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ลมๆแล้งๆ ไม่มีคุณค่าอะไร และความรู้ที่เิกิดขึ้นเป็นเพียงลมๆแล้งๆเหมือนกัน  สิ่งที่รับรู้ ล้วนรู้ เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนขั้นบันได   สิ่งต่างๆผมยอมหมดแล้ว  แต่ที่ไม่ยอมผมไม่ปล่อยสติเป็นอันขาด โดยผมบริกรรมพุทโธ แต่จิตยังไม่รวมตัวเป็นความสงบเย็น แต่จิตก็นิ่งอยู่แต่ผมก็รู้ว่ายังหยาบ ซึ่งในขณะนี้ ในใจผมมีแต่ความอยาก  เห็นแต่ความยึดมั่นทั้งหมด เต็มไปหมด ผมจนปัญา หมดปัญญาแล้ว คิดแก้ไม่ไหว    ผมเลยสร้างกำลังใจให้ตนเอง โดยพิจารณาจากปฏิปทาของหลวงตา ซึ่งจะต้องผ่านด่านความเป็นความตายมาทั้งสิ้น  หลวงตาทำได้ผมก็ต้องทำได้ หลวงตาก็เป็นคน ผมก็เป็นคนเหมือนกัน   อารมณ์ทั้งหลายนั้นเมื่อเข้ามาลึกยิ่งละเอียดเหลือเกิน ยิ่งพิจารณายิ่งออกมาล้วนแต่ละเอียดยิ่งขึ้นไป เหมือนไม่มีประมาณ   ลูกหลานหมดปัญญาแล้ว 
ผมจึงกราบนมัสการ กราบเรียนถามหลวงตาว่า
ผมจะคลายความยึดมั่นในอารณ์เหล่านี้ได้อย่างไร 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังนี้

หลวงตา     :     ถ้าเขาจะยึดองค์ไหนที่ว่าดีให้ยึดองค์นั้น ตะกี้นี้เขาว่าจะเอาหลวงตาเป็นที่ยึด ถ้าหลวงตาดี เอา ยึดหลวงตา ถ้าหลวงตาเลวโยนลงทะเล เท่านั้นเอง
                                              __________


(คุณสามารถอ่านและรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3313&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก