คำถาม 
โดย : วรรณา ผู้ใฝ่ธรรม ถามเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2548

ตั้งจิตเพื่อปรารถนาบรรลุพุทธภาวะกับจิตที่ตั้งเพื่อบรรลุอรหันตผล

เดิมทีหนูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน นิกายหนึ่งคือนิกาย นิชิเร็นโชชิว เป็นการนับถือตามมารดาและปฎิบัติเรื่อยมาจนอายุเกือบ 30 ปีเห็นว่าจิตไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจนนักให้กับชีวิตตน จึงหันมาศึกษาพุทธเถรวาทอย่างจริงจังหลังจากนั้น รวมทั้งการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฎฐาน 4 แต่หนูมีบางอย่างที่สงสัยอย่างจริงจัง เนื่องจากนิกายนิชิเร็น โชชิวที่เคยนับถือนั้นให้มุ่งสวดมนต์มากๆ และออกเยื่ยมสมาชิกที่นับถือด้วยกันแต่เข้ามาทีหลังเพือไปให้กำลังใจจะได้บุญ เป็นการทำตนแบบพระโพธิสัตว์บนพื้นโลก เพื่อมุ่งหวังการบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้  เขาสอนว่าการทำตัวเช่นนี้เป็นหนทางใหญ่เป็นการช่วยคนอื่นอย่างกว้างขวางเพราะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วได้เฉพาะตน   ที่หนูสงสัยคือต่างกันเจ้าคะระหว่างการมุ่งบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ของนิกายที่เคยนับถือ กับการมุ่งอรหันตผลเพื่อการหลุดพ้นที่กำลังดำเนินอยู่ในใจขณะนี้ สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วอย่างไหนจึงจะถูกต้องเพื่อดำเนินชีวิตคะ (นิกายนิชิเร็น โชชิว ยึดพระสูตรสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นพระสูตรหลัก คำสวดที่ใช้ก็คือ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ซึ่งแปลว่าขอนอบน้อมต่อพระสัทธรรมปุณทริกสูตร เจ้าค่ะ ท่องซ้ำๆเป็นล้านๆคำต่อวันจะได้บุญมาก เขาแนะนำไว้เช่นนั้น) กราบนมัสการหลวงตาเมตตาสัตว์โลกผู้ยังไม่สว่างอย่างหนูด้วยนะคะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :    เอาภาวนาพุทโธนะ นิกายไหนก็ลงพุทโธนี้หมด 
พุทโธเป็นที่รวมนิกายทั้งหลาย
 นิกาย แปลว่า หมู่ว่าพวก หมู่มากพวกมากเรียกว่านิกาย เช่น ธรรมยุติกนิกาย มหานิกาย เอาพุทโธนะ อย่าไปหมายโน้นหมายนี้มากนัก ขอให้พุทโธนี้รวมตัวเข้าไปๆ แล้วพุทโธจะเบิกเอง อันนั้นเป็นวงคาดหมายของเรา คาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้ เอาพุทโธจับกึ๊กลงไปนี้มันจะกระจายไปหมด
                                           ________

(คุณสามารถอ่านและรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3304&CatID=0)

<< BACK

 


หน้าแรก