คำถาม 
โดย : ณรงวิทย์ สำราญสม ถามเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2548

ลมหมุนที่ปลายจมูก

กราบนมัสการ หลวงปู่  
ตัวผมนี้เป็นคนชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กเคยฝึกสมาธิจนมีอาการต่าง ๆ  เช่น อาการเหมือนตัวหมุนจากช้าแล้วก็เร็วจนต้องออกจากสมาธิเพราะมันหน้ากลัว  อาการอีกอย่างหนึ่งก็กระผมทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได้ จนเห็นร่างกายของตนเองนอนอยู่ ส่วนตัวที่รอยขึ้นจะมีความรู้สึกมากกว่าและมีแสงสว่างออกจากตัวเอง แต่เดี่ยวนี้เสื่อมแล้ว ต่อมาก็ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกไปทุกวัน วันละ 5 นาทีและเพิ่มไปเลื่อย ๆ ในวันหนึ่ง ก็รู้สึกมีลมหมุนที่ปลายจมูก และนั่งสมาธิทุกทีก็จะมีอาการอย่างนี้ทุกครั้ง อยากให้หลวงปู่ช่วยชี้ทางสอนเกล้ากระผมด้วยคลับ 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาแสดงธรรมให้คุณวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดังนี้

หลวงตา     :     โอ๊ย ไม่อยากพูด มันทำจับจด เดี๋ยวจับนู้นจับนี้ไม่ได้ศัพท์ได้แสง เราไม่อยากอธิบายละอย่างนี้ ทำอะไรให้มันจริงจังบ้างซิ เดี๋ยวมาลมหายใจ เดี๋ยวไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ ยุ่ง จับอะไรจับให้มันเห็นชัดเจน จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยเจตนาหาเหตุหาผลจริงๆ อย่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าเปลี่ยน อย่างนั้นใช้ไม่ได้ ไม่ดี นี่ก็แก้แล้วนี่
                                            ________

คุณสามารถอ่านคำถาม-คำตอบได้ที่หน้ารวมถาม-ตอบปัญหาธรรมและหน้ากัณฑ์เทศน์ประจำวัน

<< BACK

 


หน้าแรก